Mudry, Otevírání Lotosového Srdce a XUÁ!

12.10.2010 19:30

  

Mudry – podrobný popis provádění jednotlivých muder

1) Mudra První brány – Léčení (zahojení) našich srdcí. Abychom mohli vyléčit svá srdce (a projít i dalšími branami), musíme úplně vše odevzdat. Při této mudře použijeme zvuk XUÁ (ŠUÁ), který nám pomůže očistit se od starých „nánosů“ z našeho osobního nastavení založeného na energii duality – staré věci, staré energie, prostředí kolem sebe i v nás

Vzpažíme a natáhneme se co nejvýš, dlaně dáme blízko sebe, ale tak aby se nedotýkaly, vytáhneme celé tělo co nejvíce nahoru a pak uděláme XUÁ!!! – silou švihneme – opíšeme rukama přes střed těla půlkruh, ruce jdou až do zapažení, prohneme se do luku směrem dozadu a zakloníme hlavu. Při tomto švihu vydáme hlasitý zvuk XUÁ!!!(ŠUÁ!!!)

2) Druhá brána – Dva se stanou Jedním – přejdeme k pozici Jednoho srdce. Spojíme ruce před srdcem jako při motlitbě a co nejpevněji jimi tlačíme dlaněmi proti sobě a zbavíme se všech pokřivení a starých šablon lásky, které jsme získali v tomto i jiných životech. Také propustíme všechny „zlomeniny srdce“, které nám byly způsobeny i ty, které jsme způsobili sami. Odevzdáme všechny pocity - jako ty, že pro nás není dost lásky, že si jí nezasloužíme anebo, že kolem není dost lásky pro všechny.... Prostě všechny iluze a předsudky ohledně lásky vytlačíme mezi našimi spojenými prsty (nahoru) a vše, co v našich rukách zůstane, je skutečně čistá esence lásky čistého srdce. Poté velmi pomalu rozevíráme ruce do stran, dlaně směřují dopředu jsou v úrovni uší, ruce jsou pokrčené v loktech, a tím rozevíráme tuto čistou esenci lásky. A stejně jako u všech ostatních muder – není to pouze o pohybu rukou, o tom co děláme, ale o zaměření se na energii a o pohybu energie, vnímejte, jak tyto energie proudí...

3) Třetí brána – Rozpínání v Jednu Bytost – třetí brána má rozšířit i naše vidění, abychom spatřili neviděné (neviditelné). Takže zvedneme ruce a položíme je dlaněmi na hlavu. Levou ruku dlaní na temeno hlavy, na ni potom dlaň pravé ruky. Tím naše hlava a prostor vytvořený našima rukama tvoří obrovské oko. Je důležité zatlačit lokty dozadu, abychom vytvořili efekt otevřeného oka – hlava tvoří střed oka. Rozhlédneme se. Nyní zvedneme ruce a rozpažíme nad hlavou, rukama opíšeme půlkruh směrem do stran a ruce zastavíme u boků, dlaně směrují dopředu,  a tím rozšíříme spektrum našeho vidění. Někteří lidé, když toto udělají, uvidí skutečné objekty a zdi za sebou, vidí podstatu věcí. 

4) Čtvrtá brána – Rekonfigurace našeho Evolučního Labyrintu – má co dělat s kvantovou fyzikou a našimi pravděpodobnými realitami. Je kužel minulosti a kužel budoucnosti. Z pohledu kvantové fyziky se jedná pouze o možnosti minulosti a budoucnosti. Já byla vždy nespokojená s pravděpodobnou realitou a říkala jsem si, co když je něco obrovského a zázračného za touto realitou – něco v prostoru neviditelného (neviděného)? Takže nyní vyřešíme problémy tím, že svou pravděpodobnou realitu obrátíme vzhůru nohama (zevnitř ven). (Solara na videu toto předvede dvakrát – jednou zepředu a jednou z profilu, cvičíme pouze jednou!). Obrátíme tedy pravděpodobnou realitu – a otevřeme mapu. (V podstatě jde o otevření všech možností reality, abychom neviděli pouze jednu, ale i ostatní.) A nyní z boku – vyjdeme z pozice, ve které jsme skončili třetí bránu – ruce spuštěné dole, dlaně vytočené ven. Zde jsou naše staré možné reality, protočíme je dovnitř a ven, rukama se nedotýkáme a otevřeme tyto dveře (bránu). Zkřížíme ruce před sebe v úrovni krku, levá = kužel minulosti, je blíž k tělu, pravá=kužel budoucnosti, je za ní, vzájemně se nedotýkají, dlaně jsou otočené směrem k tělu. Překlopíme ruce – levou ruku spustíme do úrovně srdce jakoby jste se hladili, tam se otočí – překlopí dlaní ven a zvedneme ji s vytočenou dlaní ven zpátky do pozice před krkem. Pravá ruka dělá totéž - spustíme do úrovně srdce jakoby jste se hladili, tam se otočí – překlopí dlaní ven a zvedneme ji s vytočenou dlaní ven zpátky do pozice před krkem, ruce zkřížíte tak, že pravou ruku dáte do kříže před levou, aby levá byla opět blíž k tělu, dlaně jsou vytočené směrem ven od těla. Nyní ruce rozevřeme - otevřeme mapu.

5) Pátá brána – Osobní svoboda – je jednoduchá a zábavná. Nejde o svobodu – dělat „ksichtíky“ a pobíhat venku, ale jde o svobodu v tom smyslu, že můžete být opravdově a úplně sami sebou. Udělat to, kvůli čemu jsme přišli. Být obrovskými, nekonečnými bytostmi, kterými jsme. Nepotřebujeme žádný dozor, jako když jsme byli malí, ani být živeni strachy a omezeními. Osobní svoboda. Je to velmi jednoduché. A je to zábava. Ruce vzpažíme nad hlavu a roztáhneme do véčka a zakloníme hlavu ( Solara se u toho směje).

6) Šestá brána – Uprostřed vstupu do 11:11 (jedna Země, Jedna Bytost) – tohle je moment, kdy vše odevzdáme svatému otci/matce (Bohu) a přesouváme se na novou úroveň. Levá ruka zůstává nad hlavou, pravou ruku spustíme dolů – tvoříme z rukou úhlopříčku. Z dlaní uděláme mističku a přiblížíme mističky k sobě jemně a s láskou. Všechny světy uvnitř světa, všechny mřížky. Natažené ruce pomalu jemně přibližujeme k sobě až do předpažení, zastavíme je před středem těla, levá ruka je nahoře nad pravou rukou, dlaněmi jsou proti sobě, mezi dlaněmi je asi 20cm mezera - z rukou vytvoříme zeměkouli. Opravdu s láskou. A pak vezmeme skutečně VŠE a celou Zemi obrátíme (přepólování). Pravá ruka je teď nahoře a levá je dole, dlaněmi jsou stále proti sobě. A nyní ji otevřeme novému posvátnému přístupu. Ruce znovu roztáhneme do úhlopříčky, teď bude pravá ruka nad hlavou a levá dole.

7) Sedmá brána – Vidění neviděného (neviditelného). Vidění neviděného je víc než obvyklé vnímání vidění (jako sny, vize, zjevení). Je to o vidění toho, co je skutečně zde, v přítomném okamžiku, v rozšířeném smyslu tady a teď. Zvedneme ruce nad hlavu, dlaně směrují dopředu, spojíme palce a ukazováčky, ostatní prsty zůstávají u sebe -  a vytvoříme diamant – ne trojúhelník, ale skutečný diamant. Tento diamant reprezentuje neviděné. Tohle je jediná mudra, kdy zavřeme na chvíli oči a diamant přemístíme dolů před svůj nos. Pak otevřeme oči, podíváme se skrze něho a roztáhneme diamant, abychom uviděli neviděné a abychom viděli více toho, co je tady v rozšířeném vnímání TADY a TEĎ. Roztáhneme ruce do stran do upažení, tak, že jsou strany diamantu neviděného obrácené (za rohem/směřují dozadu). Palec je stále rozevřený, ostatní prsty jsou u sebe. Rozhlížíme se do stran – upravujeme se vidění v přítomném okamžiku.

8) Osmá brána – proběhly dvě aktivace osmé brány. První bylo Probouzení Lotosového Srdce – Vstup do Lotosového Světa. Z levé dlaně vytvoříme misku - prsty jsou u sebe a mírně je pokrčíme a do této misky vložíme všechny naše nejhlubší, nejosobnější a nejintimnější touhy a potřeby. Co skutečně chceme pro sebe samé - ne pro planetu nebo někoho dalšího (ne že bychom to nikomu nepřáli, ale že jde nyní skutečně O NÁS) - co chceme pro SEBE. Vložíme do dlaně své sny. A když to děláme, měli bychom si vzpomenout na všechny „zastrčené“ sny a všichni víme, o čem hovořím, i ty bychom měli do této misky vložit, nechat v ní místo pro ty sny, o kterých ještě ani nevíme, že by mohli přijít.  Klíčovým slovem je JEMNOST. Nyní ohneme loket a tyto touhy a sny vložíme do našeho srdce. Musíme to ale udělat skutečně jemně a něžně. Jsou to velmi vzácné (křehké) věci (sny). Leckdy jsme ani nedoufali, že je možné, aby se splnily. Nyní to možné je. Teď je prostě vložte do svého srdce. Prociťte, jak uvnitř se uvnitř rozpouštějí (rozprostírají do vás). Mističku přiložíme na srdce, natáhněte prsty a dlaní se dotýkáme srdce. Nyní obrátíme pozornost na svou pravou ruku. I z té vytvoříme misku. A do ní vložíme vše, co si přejeme pro kohokoli jiného – pro lidi, které milujeme, rodinu, třeba i pro lidi, kteří nám v životě způsobili velké těžkosti, přinesli nám největší výzvy; můžete sem umístit přání pro jednotlivé země, i pro planety; přání pro lidstvo, zvířata, přírodu – cokoli pro kohokoli jiného, kdo potřebuje léčení, lásku, pro všechno mimo vás. Cokoli co není pro vás samotné (jakože tady nejde o nás, ale o ostatní). Klíčovým slovem zde je SOUCIT. S nejhlubším soucitem tato přání vložíme do svého srdce a necháme je vlít se dovnitř. Mističku přiložíme na srdce, na dlaň levé ruky, natáhněte prsty. A když ucítíte, že se oboje již rozprostřelo uvnitř, vnímáte ten pocit spojený s tím, že děláte něco pro sebe i pro druhé a nyní to spojíte v jedno, tak, že palce položíme na sebe – levý je dole, pravý nahoře. Už neexistuje odloučení (oddělení)...

Druhou částí první aktivace osmé brány je to, čemu říkáme „sem s tím“ :-). A je to o – jsem připraven. Jsem připraven získat vše, co je zde (Solara myslí to, co jsme nechali rozpustit do svého srdce). A tak to přiveďme. (Tímto pohybem přání vysíláme nahoru, „vyslovíme“ je, aby mohla být realizována.)Všechno co jsme přenesli do svého srdce jsme připraveni vynést na světlo.

Druhá aktivace byla nazvána Pravá Láska do Nitra – Láska Čistého Srdce. V druhé aktivaci máte vnímat všechny ty energie, všechny sny. Vše, co jste skutečně chtěli, v co jste ani nedoufali a přinést je dovnitř, obejmout je, děkovat jim, přivítat je s vděčností a znovu je vložit do svého srdce (a trochu si je pohýčkat). Ruce roztáhneme švihem nad hlavou do tvaru U, ne do tvaru V, nezaklánět hlavu a přeneseme energie z vesmíru – s vděčností ruce stahujeme dolů a znovu je překřížíme na srdci, levá ruka je blíž tělu, pravá je na ní. Lokty spustíme a přitáhneme k tělu. A nyní se otevřeme – Lásce Čistého Srdce. Té nejopravdovější a nejčistší lásce. To, co jsme si přinesli, nabídneme ostatním, světu. Dlaně překlopíme před sebe, zůstávají v úrovni srdce, směřují vzhůru, tak aby byly otevřené – jsou u sebe uprostřed spojené malíkovou hranou a hranou dlaně. Toto je Láska Čistého Srdce.

 

 

">

 

 

 

Otevírání Lotosového Srdce Lásce Čistého Srdce

Otevírání Lotosového Srdce Lásce Čistého Srdce - je to moc hezké. Zcela určitě to souvisí i s objevováním všech možností a svého veškerého bytí, objevováním, co znamená být Pravým Celistvým (to Solara neříká).

Zkřížíme ruce před sebou v oblasti srdce – levá je blíž srdci, pravá za ní, vzájemně se nedotýkají. Nyní otevřeme Lotosové Srdce. Nejdříve vstoupíme dovnitř našeho bytí, svatyně, která tam vždy byla. Je to tak svaté, posvátné místo, že jsme tam dříve nikoho nenechali vstoupit a i sami tam vstupujeme jen velmi vzácně, protože si nemyslíme, že bychom tam měli vstupovat. Ale nyní do této svatyně vstoupíme. Vstoupíme a posadíme se doprostřed. Je to jako vstoupit do centra Lotosu. Nyní tuto nejhlubší a nejposvátnější svatyni doširoka otevřeme. Zvedneme ruce nad hlavu a otvíráme, při tom vyfukujeme ústy vzduch -  natažené ruce spouštíme do stran, opisujeme půlkruh, až máme ruce dole podél těla, dlaně vytočené dopředu.  A jakmile to uděláme, zjistíme, že uvnitř této svatyně byla další. Ještě hlubší, ještě čistší a ještě pravdivější, kterou bychom neobjevili, pokud bychom neotevřeli tu starou (původní). Takže se posadíme do této a i tu široce rozevřeme, aby ji každý mohl vidět. Otevřeně vstoupíme do této nové svatyně, posadíme se, a jakmile to uděláme, uvidíme, že je tam další, tak i tuhle otevřeme. Prostě v tomto dál pokračujeme a dostáváme se stále hlouběji a vytváříme další lotosy. Otevíráme vše soukromé, co jsme byli zvyklí skrývat uvnitř. Otevíráme to. Pro celou planetu otevíráme to, kým skutečně jsme. A tím se stáváme ztělesněním Lásky Čistého Srdce. Tyto pohyby stále opakujeme – čistíme další vrstvy a otvíráme další lotosy, jak dlouho potřebujeme a chceme. Zakončíme tak, že dlaně zvedneme do úrovně srdce, spojíme k sobě malíkovou hranou a hranou dlaně v úrovni srdce. Dlaně jsou otevřené a směřují nahoru.

 

www.nvisible.com/1111/VideoLotusHeart.html

 

 

 

 

">

 

 

 

 

 

XUÁ!!!

brazilské slovo (vyslovujte jako ŠUÁ) – výraz pro zvuk, který vytváří vlna, když naráží na pobřeží. Používá se k čištění čehokoliv, je extrémně efektivní.

Existují tři základní typy jejího použití.

1. K vyčištění něčeho z našeho vlastního bytí – sebe sama – myšlenky, emoce, aktivované staré vzorce a programy. Čistíme rukama, pohyby jako když se oplachujete vodou – naberete do dlaní, cáknete ji na sebe – oplachujete se a přitom vydáváte zvuk XUÁ!!! – kolikrát chcete i jak chcete – jemně, prudce, pomalu, rychle. XUÁ!!! můžete říkat potichu, nahlas, křičet ho, jak chcete, jak to cítíte. Lze také rukama vytvořit i vítr – ovívat se. Funguje to okamžitě a efektivně.

2. K vyčištění osobní matrix – matrice, planetární matrice – od sebe i z planety. Např. spatříte mrtvé zvíře, setkáte se s něčím nebo někým negativním, vidíte něco, co je založeno na strachu, co je založeno na dualitě – na dualitě založený element, který už sem nepatří, emoce, myšlenky – negativní. Vše co chceš dát pryč, vždy zaměříš do nejbližšího východu – místo, které ty si určíš, kudy to půjde ven, může to být kdekoliv nad sebou, za sebou, prostě kde si vy toto místo- východ zvolíte. Nabíráme a oplachujeme stejným způsobem za vydávání zvuku XUÁ!!! , jako v předchozím způsobu. Cítíte se velmi dobře, pracuje to.

3. K vyčištění cesty – napojení – probíhá na úrovni Jednoty nikoliv duality, provádíte, kolikrát chcete i jak hlasitě chcete. Ruce švihem zvedáte před sebou vzhůru k nebi, lokty pokrčené, za zvuku XUÁ!!!  Pojďme společně vyčistit cestu, abychom se mohli stát Pravými Celistvými.

 

Vždy po posledním XUÁ!!! zakončíme čištění tak, že ruce po stranách spustíme dolů – abychom se mohli dostat k našim novým životům a rezonance čisté lásky našeho srdce se rozšířila na celou planetu a aby i ten poslední na světě věděl, že je milován. Zvedneme ruce do úrovně srdce, spojíme je uprostřed malíkovou hranou a hranou dlaně, dlaně směřují nahoru – otevřené dlaně – otevřeme srdce světu.