Modrá Alfa - objevování skrytých schopností

02.02.2018 19:01

 

Možná víte, že první knihu, která od Kryona v Čechách vyšla (Kniha Dvanáct o dvanácti vrstvách DNA), vydalo nakladatelství BEN, které je zaměřené převážně na technickou literaturu. (Jeho majitelé založili ještě jedno další nakladatelství s názvem WIKINA, které vydalo, nebo ještě vydá, zbývající Kryonovy knihy a další materiály.) A majitelé BENu (a WIKINy) mi na jedno z našich inspirativních setkání přivezli jednu velmi zajímavou knihu, kterou vydali pod hlavičku BEN – Technická literatura. Tato kniha nese název Modrá Alfa – Objevování skrytých schopností. Je to vlastně zápis ze stejnojmenné přednášky. Ještě než ale vložím shrnutí z webu BENu, tak pár slov ode mne.

Vím, že tato přednáška s Kryonem nemá nic společného. Přinejmenším ne vědomě. Když jsem ji ale četla, přišlo mi to jako takový pracovní sešit k tomu, o čem Kryon hovoří. Sice je primárně určená absolventům kurzu Modré Alfy, ale já osobně jej nikdy nenavštívila a přeci pro mne byla velmi užitečná. Prospěšná může být obzvláště těm, kteří mají pocit, že se jim tak úplně nedaří se dostatečně naladit a dosáhnout kýžených výsledků. Dozvíte se zde, jak dosáhnout hladiny alfa a zde pak pracovat v různých vnitřních prostorách. S pomocí průvodců například můžete uzdravovat sebe nebo libovolného člověka (se svolením jeho vyššího já) fyzicky, můžete také pracovat na pochopení a zlepšení svých vztahů obzvláště tam, kde to v současnosti z nejrůznějších důvodů není možné udělat v běžném životě. Můžete si nastavovat vnitřní hodiny, spouštěcí mechanismy pro meditaci, hubnutí nebo libovolné jiné procesy. Můžete také například číst ve své Akáše (ačkoli tomu tak autor neříká) nebo ještě lépe a efektivněji pracovat na afirmacích. Samozřejmě se nemusíte držet striktně navrhovaných způsobů, ale třeba si zaměnit navrhované průvodce za své „andělské průvodce“, komunikovat se svou innate nebo zlatým andělem… nicméně je to rozhodně skvělý základ a tuto knihu rozhodně doporučuji. Velmi příjemně mne překvapila.

Možná ji časem zařadíme do své nabídky, ale prozatím přidávám odkaz na nakladatelství BEN, kde si knihu můžete koupit – viz zde. A zde je tedy shrnutí od nakladatele:

Názvem Modrá Alfa se označují semináře, které pořádá Petr Velechovský již několik let. Dosud jimi prošlo na deset tisíc lidí a zájem o ně stále roste. Obsahem seminářů je zejména trénink hluboké relaxace a vědomého sestupu do hladiny alfa. Účastníci pak nacvičují řadu technik, umožňujících efektivně využívat těchto pro ně nově objevených schopností, zejména pro prohloubení kontaktu se svým podvědomím a s ostatními lidmi.

Kniha Modrá Alfa obsahuje zkrácený záznam kurzu Objevování skrytých schopností, konaného ve dnech 13. – 14. dubna 1996 v Praze. Je určena zejména těm, kteří již kurzy Modré Alfy absolvovali, nebo se k jejich absolvování chystají. Může být užitečná i pro všechny ostatní, neboť obsahuje základní poučení o technikách harmonizace lidského života. Přijatelnost těchto technik pro dnešní lidi je pravidelně ověřována na seminářích.

Přednášející Petr Velechovský je původním povoláním strojní inženýr. Dvacet let trénoval oddíl skokanů na trampolíně, odkud si přinesl dovednost efektivního vedení nácviku ve skupině. Zapisovatel Jan Havelka je původně programátor a spisovatel počítačových příruček, odkud si přináší dovednost napsat srozumitelný nápovědný text. Věříme, že se pro vás tato kniha stane opravdu efektivní příručkou a pomůže vám nastartovat tolik očekávané změny ve vašem životě.