Modlitba - Otče náš

11.02.2011 23:13

 

Modlitba – Otčenáš

 

Text je z části převzat z knihy Aramejský Otčenáš (Neil Douglas Klotz), kterou vřele doporučuji. Na spodním řádku u každého bodu je ovšem „můj“ komentář. Tato modlitba není jen „mrtvou“ říkankou. Aramejština je velmi zajímavý jazyk – každé slovo, slabika i hláska má svá specifika a nelze ji tak jednoznačně přeložit. Stejně tak ji nelze prostě jen tak přečíst a hotovo. Každé slovo má svůj rytmus dechu a intonaci... Je to velmi silné a léčivé – pod textem je přiložené video v aramejštině – uvidíte sami... Tato modlitba ale nesloužila (neslouží) jen k odříkávání – rychle jí oddrmolit a hotovo. Má mnoho vrstev a mnoho významů. Ačkoli mnohokrát vyřčená, stále měla a má nové a nové rozměry. Nad každou větou se mnohdy vedly i několikahodinové debaty... (Pamatujete na film Yentl? Tak něco takového.) A stejně tak jsem k tomu přistoupila i já. Přečetla jsem si volný překlad a meditaci od Neila Douglase Klotze a přímo na mě vyskakovala slova. Ale ani ta nejsou úplná (záměrně jsem se krotila a velmi to zkrátila) mají jen něco probudit, inspirovat – každý si je má navnímat sám...

 

 

1. Zrození v Jednotě - Otče náš, jenž jsi na nebesích,

Abvún d-bá-šmája

Ty, jenž zrozuješ – Otče Bože / Matko Bohyně, Stvořiteli Všeho-Co-Jest.

 

2. Očištění „místa“ (těla, srdce, celé své bytosti), aby Jméno mohlo žít - posvěť se jméno tvé.

Netkádaš šmach

Osvětli naše nitro – naši svatyni – a očisti jí od všech myšlenek, ať v tom posvátném tichu znovu nalezneme Tebe – Tvé jméno – zvuk, z nějž vznikly všechny ostatní.

 

3. Tvořivý oheň - Přijď království tvé.

Tejtej malkutach

Zažehni v našich srdcích jiskru – ať v lásce k tobě, Zemi i všemu živému tvoříme a žijeme v souladu, lásce a míru – ať se naše srdce spojí a vytvoří překrásný plamen, který bude hřát, léčit a prosvětlovat, ale nespálí.

 

4. Nebe přichází na Zem, všeobecné soucítění - Buď vůle tvá jak v Nebi, tak i na Zemi.

Nechwej c´vjánach ajkána d-bá-šmája af b-árha

Ať Tvá a naše vůle jedno jsou – srdce Tvé a mé znovu sjednocené – překypující láskou a soucitem ke všem tvorům – nejen zde na Zemi, ale i v celém Univerzu.

 

5. Požehnání zemitosti - Chléb náš vezdejší dejž nám dnes.

Hav lan lachma d-sunkanán jaomána

Dej nám chléb – stravu prostou, chutnou a potřebnou, ponecháme si jen tolik, abychom se nasytili – a stejně tak i vše, co potřebujeme k růstu a pochopení. Tomuto chlebu, Tvým darům, Tobě i Zemi žehnáme.

 

6.  Odpoutání se s každým úderem srdce - A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.

Wa-š´bok lán chaubéjn ajkána d-af ch´nán švokn l-chaj´bejn

Pomoz nám pochopit a odpustit pocity viny či ukřivdění, které chováme vůči sobě i druhým. Pomoz nám pochopit, že není vina, není viník ani oběť. Pomoz nám osvobodit se.

 

7. Vzpomínka – zrod nového stvoření a svobody - A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

We-la tachlán le-nesjúna, Ela pasan min biša

Nedopusť, aby nás oklamalo vnější zdání, ale pomoz nám pochopit pravou podstatu. Uvidět, co je skryto, vzpomenout si na to, co bylo zapomenuto.

 

8. Oslava kosmické obrody - Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.

Metol d´lache malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta l´alám almín. Amen.

Protože Ty jsi Stvořitelem a součástí všeho, ve všem je krása Tvého stvoření. Z Tebe všechno pochází, v Tobě se vše nachází a k Tobě se opět navrací. Amen.

 

Video v Aramejštině

 

 

Video „Slovo jež je jedním (které je jedno nebo jednota?)“ Je to zamyšlení či procítění Jména Jmen – Prvotního zvuku, ze kterého vznikly všechny ostatní – Jména Stvořitele. To už mám "v šupleti" asi půl roku (ani jsem ho nepřepsala) - chvíli dokonce bylo staženo z youtube, ale zase se vrátilo. Pořád jsem se snažila zjistit či rozvzpomenout, jaké to jméno je, jaký je to zvuk. Chtěla jsem něco "konkrétního, hmatatelného". Ono ale nic takového nejspíš není. Ten Zvuk je v úderu srdce, zpěvu ptáků, jméně Milovaného, v dětském smíchu i pláči, vítr ho šeptá, v zemi duní - je všude kolem a je v nás...