Modlitba Marie Magdaleny a Kwan Yin

28.04.2010 23:50

 

Modlitba Marie Magdaleny, Zlaté Růže Lásky 

JÁ JSEM Zlatá Růže Lásky, JÁ JSEM Slunečný Plamen Lásky.

JÁ JSEM Nespoutaná a Volná. Létám jako Orel, vznáším se ve větru, s řekami se vlévám do moře. 

Jsem Nespoutaná a Volná. Když přijdeš ke mně, obejmu tě.

Zlatý Paprsek Lásky zažehne Plamen v tvém Srdci. 

Jsem Nespoutaná a Volná, žiji ve tvém Srdci.

Přijď ke mně, buď Nespoutaný a Volný neboť Bůh žije v nás Všech. 

I Bůh je Nespoutaný a Volný.

Když najdeš to místo Uvnitř, kde je Nespoutanost a Volnost, pak nalezneš Mne. 

V Přírodě, ve Větru, na Nebi i na Moři. Já JSEM strážkyní Zlatého Světla, Radosti a Odpuštění. 

Přijď ke Mně, buď Volný! 

 

 

Afirmace Kwan Yin 

Uvolňuji vše, co mi již v tomto životě neslouží.

Uvolňuji veškerá spojení s lidmi a místy, která již neslouží mně ani vyššímu dobru.

Opouštím veškerá budoucí očekávání lidí a míst a dovoluji Vyšší Energii, aby vedla mé Tvoření i Projev k Vyššímu Dobru pro Všechny.

Přijímám Vše co je Nyní jako Dokonalé a jako Projev Boha tvořícího skrze mne. 

 

Modlitba Kwan Yin  

Nejsem v zajetí Minulosti a Budoucnost mne netíží. Žiji v tomto okamžiku. NYNÍ.

Žiji v chvění vibrací Lásky a Touhy. Abych prožila vše, co život nabízí k probuzení Lásky Srdce ve všech bytostech. 

Jsem strážkyní Lotosového Plamene. Nebeská Královna. Řeka Času.

Ve svém srdci mám duhový (opalizující) plamen. Královna Lotosu.

Mám tě ve svém Srdci. Neboť JÁ JSEM součástí Všeho a Vše je součástí Mne. 

Já jsem tím místem uvnitř tebe, které se projevuje Posvátnou Láskou, jež uzdravuje, vyživuje a podporuje. Já jsem tou částí tebe, která umí Odpustit, Propustit a Nechat jít. 

Já jsem tou stříbrnou slzou, která stéká, když tvé srdce uvolňuje bolest. Jsem tou stříbrnou sítí světla, které léčí co je učiněno a navrací zpět Radost. 

Milovaní, otevřete svá Srdce, dovolte mi přinést osvobození, odpuštění a soucit.

Dovolte mi rozzářit duhový plamen. Cožpak nevíte, že toto světlo žije v každém srdci?

Pokud odpustíte, je Vám odpuštěno. Pokud milujete, jste milováni.

Uvnitř vašeho Srdce, Dokonalé Perly Boží moudrosti, v srdci Lotosu. Osvoboďte. Odpusťte. Buďte v poklidu. Buďte v Míru. Dovolte Světlu vstoupit. Vy jste Světlo. Nyní a Navždy.

 

Vytvořila: Celia Fenn, Blue Diamond Production

Přeložila: Marie Kuchařová