MME: Retrográdní Venuše a její tranzit přes Slunce

04.06.2012 00:16

 

 

Michelle Manders Eloff
Newsletter / Zpravodaj – 1. června 2012

 

Drazí přátelé,

 

Právě zažíváme retrográdní pohyb Venuše a jsme pobízeni k pohledu na to, jak nás Venuše nabádá k podstoupení život-měnícímu léčení. Zažíváme nejsilnější posuny a zažíváme uvědomění, že překročení prahu do Nového Světa je samo o sobě výzvou – jelikož tolik podvědomých systémů víry důvěřuje chaosu a zklamání více než čemukoli jinému. Zjevuje se nám „Příslib Nového Života“, ale pokud máme vědomě a zcela splynout s touto pravdou, musíme pro ni vytvořit prostor, aby zapadla do našeho „plného“ života. Nyní vyvstává důležitá otázka – „Čeho je můj život plný?“ Štěstí, rovnováhy, pozitivní hojnosti, důvěry a lásky – nebo naopak utrpení, strádání, konfliktů, překážek, odkladů, nedostatku a zklamání? Pouze vy opravdu znáte odpověď na tuto otázku. Jedna věc je absolutně pravdivá – pokud vždy děláte to, co jste vždy dělali, pak vždy dostanete to, co jste vždy měli a dostávali! To nutí k zamyšlení, já vím.

 

Stejně tak vede k zamyšlení i otázka – jak často jste motivováni k tomu, abyste se zvedli a změnili úděl plný lítosti, který nazýváte „můj život“? Ve většině případů jen zřídkakdy, pokud vás k tomu ovšem nepřiměje veliká Kosmická Facka – Venuše a Saturn, které jsou nyní oba v retrográdním pohybu, přinášejí mnoho takových Kosmických Facek. Toto ještě ztěžuje nadcházející Tranzit Venuše, který nastane v Blížencích 5. – 6. června a jelikož je Venuše v retrográdním pohybu, nebude to pěkné! V mé profesi se to projevuje „krajními případy“ – věci se stávají neúnosnými a já jsem zaplavena e-maily od lidí, kteří jsou na konci svých sil. Pro mnoho z nich je to „konec jejich světa“. 

 

Dostáváme se k polovině roku 2012, který znamená drastickou změnu a „konec“ našeho soukromého světa, jak si začínáme uvědomovat, že se nachází uprostřed jeho největšího posunu. Toto je poslední tranzit Venuše, který v tomto našem životě zažíváme. Tranzit znamená, že planeta kříží náš pohled na Slunce. Venuše je v porovnání se Sluncem a Měsícem malá, takže když zakrývá Slunce, nenastane zatmění. Jedná se o velmi důležitou událost, jelikož tranzity Venuše nadcházejí vždy v páru (v odstupu 8 let) přibližně každých 121 let. Venušin poslední tranzit probíhal 8. června 2004. Nyní jsme dokončili 8letý „párovací“ cyklus a dostali jsme příležitost překročit práh do „Nového Světa“.

 

Venuše se nachází v Blížencích, což souvisí s komunikací a obchodem. Venuše tedy vyžaduje láskyplná slova a je přátelská, zvídavá, všestranná, přizpůsobivá, mazaná, hovorná a proměnlivá. Nastává zde ovšem rozpor mezi chtěním a nechtěním. Říká „ano“ a myslí „ne“ a naopak. Chce vybudovat mosty hravým, koketním a lehkým způsobem, ale jelikož se pohybuje zpět, dochází k nezvládnutí, přerušení, zpoždění, přehánění či k tomu, že výsledek není vůbec vidět. Nastávají obtíže s komunikací milujícím a hravým způsobem. Stává se, že říkáme věci, které tak nemyslíme a/nebo se cítíme obětí pomluv, vrtkavosti, podvodů a pokryteckého chování. Mosty jsou páleny místo stavěny, v záležitostech týkajících se financi a obchodu dochází k nerozhodnosti, nestálosti, přílišnému analyzování, kritice a strachu z nedokonalosti (nedostatečnosti). Je to proto, že se právě kosmicky „potkává“ retrográdní Venuše v Blížencích s Marsem v Panně. Vládcem Panny i Blíženců je Merkur – „posel bohů“, zejména Okřídlených Poslů jako jsou Andělé. Proto spolupráce s vaším Léčivým Andělem a ještě lépe i s vaším Strážným Andělem ulehčí intenzitu současných Kosmických vlivů.


Merkur se právě nachází v Blížencích a tudíž je schopen splnit co slibuje, proto pečlivě zkoumejte na co myslíte, aktivně si očistěte mysl, myšlenky a činy – následné výzvy se tím zmenší. Trpělivost, disciplína a práce s jednotlivými záležitostmi se vám přičtou k dobru v nepříliš vzdálené budoucnosti, kdy se obě planety vydají opět vpřed. Tranzit Venuše vrhá světlo na myšlenkové vzory, které nejvíce potřebují naši pozornost, abychom se pozvedli nad to, co nám naše „Kosmická Facka“ přinesla. Skutečně potřebujeme dávat pozor a pečlivě přemýšlet o tom, co si v budoucnu přejeme. Setrvání v popírání promění život v noční můru. Pokud se v tomto světě chceme pohnout z „přežívání“ k zažívání úspěchu, musíme se probudit a čelit realitě.


Venuše vládne Vahám a Býku. Saturn je retrográdní ve Vahách, to je místo pro oslavu. Skrze trpělivost, disciplínu a tvrdou práci (Saturn) bude obnovena harmonie, spravedlnost a rovnováha (Váhy), ale nejprve musíme vykonat určitou práci, zejména pod vlivem tranzitu a retrográdního pohybu Venuše. Musíme dát najevo, jak milujeme a vážíme si sami sebe (Venuše) a rozpoznat, zda jsme primárně motivováni láskou (Venuše) či strachem (Saturn). Měli bychom vnímat, co si myslíme a jak komunikujeme (Blíženci) a jak to podporuje či ničí cestu k budování zdravé sebelásky a hojného, plného a pozitivně bohatého života ve všech jeho formách. Jaké staré mosty potřebují být spáleny? Kde ve vašem životě jste dospěli k myšlence, že musíte „dělat život“ sami? Jak vás váš vnitřní dialog a myšlení dělí ve dví? U kterých rozhodnutí se cítíte rozpolcení? To je pouze několik z mnoha věcí, kterým v této chvíli čelíme.


Viděla jsem, jak moc se vyplatí věnovat čas těmto záležitostem. Každý, kdo se připojil k mému webináři toto zažívá a také vhledy a poznání, která velmi rychle přicházejí, protože tito lidé jsou ochotni udělat to, co jim to přináší, aby se povznesli nad svůj osud. Vědí, že jejich tvrdá práce bude odměněna a že zažívané „čelení svým démonům“ je mnohem méně náročné, než kdyby strávili zbytek svých životů tak jako před tím. Díky tomu, že lépe poznali sebe, pochopili i svůj osobní plán, což do hloubky vysvětluji a učím ve svých lekcích – budují most k Matce/Otci Bohu – uvnitř i z vnějšku. Využijí Tranzit Venuše k rozpoznání pravdy uvnitř sebe a vybudují svůj most k Otci/matce Bohu, Zdroji Života a Síle Tvořící Vše Co Je i ke svému vnitřnímu muži i ženě namísto podvádění sebe sama ve víře, že „vše je OK“, když uvnitř sebe vědí, že není a že musí nastat změna, aby znovu nabili zdravého rozumu.


Nyní je v našem e-shopu dostupná 4. část série Zdrcujících 7 Pečetí Vědomí Chudoby. Podívejte se prosím také na sekci našich Webinářových Workshopů. Kosmické Zákony 13-24 jsou již plné. Další budou naplánovány dle poptávky. Brzy také zveřejním webináře k prvním 12 Kosmickým Zákonům. Pokud máte zájem se zúčastnit těchto 7týdenních lekcí (1 týdně), kontaktujte Samanthu na info@palaceofpeace.net. Tyto lekce jsou pro malou skupinu a velmi osobní, aby se účastníci mohli dostat skutečně k samé podstatě. Užasnete nad tím, co objevíte a nad poznáním, co vás naučím o vás skrze informace, které nabízím. Garantuji vám, že se na sebe a na svůj život už nikdy nepodíváte stejným způsobem jako dosud. Tyto lekce jsou skutečně INVESTICÍ DO DUŠE a zůstanou s vámi navždy.

 
Jsem velmi nadšena i naší Poutí do Egypta v prosinci tohoto roku oslavující 12:12:12. I tato cesta slibuje odvát vaši negativní mysl a „špinavé prádlo“! J Egypt je jedno z nejvíc život měnících míst, která jsem kdy na Zemi navštívila. I proto se sem vracím již po sedmé. Máme již potvrzeno 12 účastníků a místa jsou limitovaná a proto se svou rezervací neváhejte.


Se spoustou lásky,

 

Michelle

 

Zdroj: Michelle Manders (Eloff) – https://www.palaceofpeace.net/ - Newsletter ze 01.06.2012

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (https://www.posvatnesrdce.cz/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.