MME: Merkur je retrográdní

01.08.2012 17:38


Michelle Manders Eloff

 

 

Drazí Přátelé Paláce Míru,

 

Merkur se stal oficiálně retrográdním ve znamení Lva (15.7. - 7.8.) a tím nám nabízí příležitost podívat se do hloubi našich srdci a zjistit, kde se nachází naše loajalita k nám samotným a jak si vážíme našich skutečných potřeb a co pro nás znamenají. Je to velice vhodný čas pro sebe-reflexi a pro záležitosti týkající se upřímnosti, loajality a integrity, a pro zjištění, jak jejich nedostatek ovlivňuje očekávání, která máme vůči nám samotným ale i ostatním. V mém předchozím zpravodaji jsem se tímto dlouze zabývala.

Retrográdní Merkur příznivě ozařuje sextilem (úhel 60°) Venuši a Jupitera v Blížencích, proto můžeme v tomto 3-týdenním cyklu řešit určitě nesrovnalosti, což ale s největší pravděpodobností povede k nové loajální spolupráci se sebou samými, takže získáme větší důvěru v sebe samotné a v naše schopnosti vážit si našich hodnot.

Jak tohoto docílíme? Tím, že nasměrujeme svá srdce k upřímně a otevřené komunikaci. Což není vždy jednoduché během retrográdních pohybů, protože věci mohou být přeháněny a emoce běží na vysokých otáčkách, takže komunikace je nečitelná a retrogradita tak vystavuje naše srdce nesrovnalostem. K získání vhledu do těchto záležitosti Vám proto pomůže upřímnost a zamyšlení se nad svým zklamáním, přehnaným očekáváním a nerozhodnosti. Často zjišťujeme, že naše zklamání jsou zapříčiněna přehnaným očekáváním, které máme vůči okolí i nám samotným. Často totiž očekáváme, že se ostatní budou chovat stejně jako my, nebo v jiných případech očekáváme, že zaplní prostor, kde cítíme, že máme nedostatek schopnosti, vědomosti či sebedůvěry a stejně tak vnímají ostatní nás.

Společně jsme dosáhli bodu, kdy si musíme vážit pravdy o tom, co způsobuje pozdvižení v našich životech a převzít za sebe plnou zodpovědnost. Toto je zásadní pokyn, abychom věřili v sebe samotné a naučili se vážit si toho, co je pro nás důležité a přinést tak rovnováhu a harmonii, namísto odevzdání se iluzí rozpolcení. Někdy si ani neuvědomujeme, že jsme rozpolcení, protože jsme se tolik ponořili do konání toho, co od nás očekává okolní svět, abychom získali lásku a uznání. Takže musíme být moudří a zaměřit se na oblasti života, kde očekáváme od ostatních, že budou něčím, čím nejsou. Tohle se vztahuje na všechny, kteří nyní musí čelit sami sobě a ctít PRAVDU. Musíme se stát SVYM VLASTNIM hlasem autority a vzpomenout si, jak naslouchat a věřit svému vnitřnímu hlasu. Zároveň si musíme přiznat, kde jsme tvrdohlaví a naslouchat moudrému hlasů, který nám radí..

Lidstvo je v krizi kvůli úrovni nevědomosti a zneužívání moci, s čímž se potýkáme tak dlouho, kam až sahá naše paměť. Proto, abychom se nad toto povznesli, musíme nyní převzít odpovědnost za naši osobní realitu, a podívat se hlouběji do sebe tak, abychom díky této nové úrovni sebeuvědomění zjistili, čeho si musíme vážit na nás samotných a jaká očekávání musí být zrušena, aby se náš růst vyvíjel pozitivně a přestali jsme negativně přispívat do kolektivního nevědomí. Čím více se zamýšlíme nad sebou samotnými a propracujeme se skrze náš sebeklam tím, že budeme upřímní sami k sobě, tím více se umístíme do pozice, kde budeme upřimní k ostatním. Tato úroveň poctivosti učiní nás všechny zúčastněnými a iluze bude v troskách.

Neexistuje žádný další prostor pro výmluvy, proč nemůžeme (doplňte si sami, co nemůžete...). Tento postoj nás drží jako loutky na provázcích a činí nás slepými, takže nemůžeme vidět pro nás to nejdůležitější - to, na čem opravdu záleží. Zastavit se, ohlédnout se zpět, být zticha a poslouchat, nebo OPRAVDOVÝ pohled na okolností našeho života, nám dává odpověď na to, co je třeba řešit, co očekávat, a hlavně jak se rozhodnout, co chceme od života. Takže, jaká jsou Vaše očekávání? Co očekáváte od koho a proč? Kolik výmluv si ještě vymyslíte, abyste mohli říct, že nejste schopni být nebo dělat to, na čem Vám opravdu záleží? Jak vaše výmluvy ovlivňují Vaše sebevědomí a nechávají Vás být loajální k iluzí, spíše než loajální ke svému srdci a k tomu, na čem Vám skutečně záleží?

Jsem velmi aktivní na Facebooku a jsem členem několika skupin, a věc, kterou shledávám nejvíce znepokojující je, kolik Pracovníků Světla, alchymistů změn, nabízí plané řeči, a tak málo akce a když je dána praktická rada nebo žádost, je napadená a kritizovaná. Tento druh postojů a reakcí neposouvá lidstvo nikam a pouze živí strach. Žvanění se musí zastavit a musíme se podívat do sebe a začít tam. Rány odrážejí rány. Tím se řeší naše rány a jejich hojení změní vnější odraz světla na světlo.

Zastavte drama, přestaňte říkat, že život je tak chaotický a plný boje a dejte tento chaos do pořádku tím, že zastavíte boj sami se sebou. Pravda se často těžko tráví, ale pokud nedokážeme být upřímní sami k sobě, jak můžeme očekávat, že život bude upřímný k nám? Sebeklam láká podvod - to je magnetický otisk, který se k nám vrací. Proto musíme přestat vinit svět a podívat se na své osobní drama, a hlavně se konečně přestat zabývat dramatem ostatních a zamést si před svým vlastním prahem. Tohle velice rychle zastaví posuzování, kritiku a obviňování a pocit, že když učiníme drama někoho jiného větší, než je to naše, pak se tím svým nemusíme zabývat, nebo, že když uděláme hlupáky z ostatních, nebudeme se muset cítit jako hlupáci my samotní. Špatně!! Ukazování prstem na ostatní, obviňování, posuzování a kritika je jednoduše odraz toho, co ignorujeme sami na sobě.

Já a nespočet lidí, které znám, kteří vážně mění své drama, jsme překrmení neustálým fňukáním, sebelítostí a chudobou vědomí a jsme znechucení tím, že nevidíme žádná opatření přijímaná ke změně jádra věci. To není o finanční výzvě, jde o JÁ - náš postoj k tomu, co život rozdává a jak se s tím vyrovnáváme. Naříkání a stěžování si na to, jak je život těžký nám nepřinese ŽÁDNOU změnu. Vesmír podporuje akci! Takže jakou akci můžete vykonat Vy právě teď, která změní Vaše osobní drama? To je otázka, kterou si musíme položit pokaždé, kdy se přistihneme v sebelítosti. Jinými slovy, postavte se tomu čelem, vzmužte se, čelte svému vnitřnímu dramatu a přestaňte vinit svět nebo okolnosti, které Vás obklopují. Je to náš problém a jen my můžeme učinit potřebné změny tím, že budeme upřímní sami k sobě. To je silný dar tohoto období retrográdního pohybu, který nám nabízí v souběhu s tím, že jsme v polovině cesty roku 2012 – rok, kdy se naše realita změní.

V posledních channellinzích jsem přinesla to, co jsem viděla velmi jasně - jak je pro nás důležité vybudovat pevné základy nového v sobě i skrze naší vlastní sílu tak, abychom změnili to, co chceme uvnitř a dozvěděli se více o tom, kdo jsme, a o tom, kdo je Bůh. Tak dlouho jsme hleděli na to, co je kolem nás, až jsme z toho vytvořili rozptýlení, které se stalo naší brzdou. Informace v tomto channelingu nám připomínají a potvrzují, že tento jednoduchý proces je ta JEDINÁ cesta, jak se osvobodit od toho starého světa, který drží naši společnost na jednom místě. Rychle se blížíme k bodu, kdy pochopení sebe a víra v sebe sama je tou podstatnou věcí, která nás ochrání před tím, co přichází s Věkem Vodnáře, který se oficiálně zaktivuje 20. prosince 2020, kdy se Saturn a Jupiter propojí na nultém stupni Vodnáře.

2012 je konec ale také začátek. Aby bylo možné dojít k jinému výsledku, musíme jednat jinak, často to také vyžaduje dělat věci, které jsme nikdy nedělali. Jakmile je tato změna zahájena, život se bude zdát naprosto neskutečný. A to je dobré znamení. Vzhledem k tomu, že nemáme žádné referenční body v tomto novém prostoru, jsme ve velmi silné pozici vytvářet nové. Otázkou je, budou se tyto nové referenční body vztahovat k minulosti, nebo mohou být něčím úplně jiným, co jsme nezažili? To je to, proč naše budoucnost leží v našich rukou. Je to tady. Píšeme novou kapitolu našeho života. Vyžaduje to odvahu a obrovskou dávku síly, čelit sami sobě a přihlásit se k naším dysfunkcím a sebeklamu. Ale jakmile prohlédneme skrze naší iluzi, Pravda nás osvobodí. Cítím se poctěna, pracovat s lidmi, kteří tohle vše vnímají a řídí se podle toho. Je osvěžující a vzrušující být toho svědkem a zažít to, co je "Příslib nového života" a co nám přináší odvážné akce, což přináší novou naději a důvěru v život.

Pokud jste připraveni pustit se hlouběji do vaší osobní pravdy, nedávné nové channellingy, které jsem publikovala, vám budou vnitřní motivací. Doporučuji Vám pracovat s Léčivým Krystalem Těla, level (úroveň) 1 a 2 a „Zlatým Mistrem Věštby“ -  Králem Artušem (Jde o placené channellingy - pozn. překl.). Podívejte se na „free - bezplatnou“ sekci naších channellingů, kde jsem uveřejnila poslední přepis channellingu od Kuthumiho o Komunikaci.

Využijte tuto chvíli k zamyšlení, odpočinutí si a načerpáni nové síly a zároveň můžete proniknout dovnitř sebe samotných. Je to neuvěřitelný čas v životě a je pouze jeden, kdy se můžete povznést nad mnoha otázkami, které Vás napadají a okrádají vás o vaší radost a sílu. Zariskujte a prozkoumejte více sami sebe. Tím, že zariskujete a budete dělat věci jinak, si vybudujete sebeúctu. Buďte odvážní a překvapte sami sebe!

Mějte krásny týden ;-)

Mnoho lásky,

 

Michelle

 

Zdroj: Michelle Manders (Eloff) – www.palaceofpeace.net - Newsletter ze  16.07.2012

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Věra V. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Překlad M.K.: "Nejlepším dnem tvého života je ten, kdy se rozhodneš, že tvůj život je tvůj vlastní. Žádné omluvy nebo výmluvy. Žádné spoléhání se na někoho, závislost na někom či obviňování někoho. Ten dar je tvůj - je to úžasná cesta - a ty sám jsi zodpovědný za jeho kvalitu. Tohle je den, kdy tvůj život skutečně začne."