MME: Egypt 2012 - Návrat Poutníků

24.09.2012 20:46

 

Drazí přátelé Paláce Míru (Palace of Peace je Michellin web – pozn. př.),

 

Lord Kuthumi-Agrippa a Marie Magdalena mi dali pokyn, abych vám sdělila, že jsme úspěšně vytvořili nové šablony, které usnadní Návrat Poutníků, kteří umístili hlavní matrici signalizující konec Věku Ryb a integraci Klíčů k Vodnářskému věku. To způsobilo „volání“ 48 Ochránců a Strážců Desek Moudrosti, jejichž energie bude uvolněna pro Pracovníky Světla od 22. listopadu 2012 a dosáhne mocného crescenda 22. listopadu 2020.  

Ochránci a Strážci jsou lidé, kteří souhlasili s touto pozicí již v Atlantidě a slíbili, že se vrátí a spojí v pravý čas, aby tyto energie navrátili lidstvu. Ten čas je teď a začínají vám být připomínány vaše role a dohody vytvořené v Atlantidě – vaše bdění, zatímco hlavní skupina Poutníků podnikne fyzickou cestu do Egypta v prosinci 2012.  

Toto je důležitým aspektem Vesmírného Projektu, který byl naplánován Vzestoupenými Mistry – Mistry Zlatého Orákula, 1440 Mistry Pouště a Solárními Archanděly. Pokud cítíte uvnitř sebe volání vaší duše, znamená to, že jste si vzpomněli na svou roli v této významné události. Bdění nad hlavní skupinou Poutníků od vás vyžaduje se energeticky spojit s touto skupinou v průběhu trvání pouti a odpovídat na pobídky, které vám budou předány vaším osobním Mistrovským Průvodcem, Strážným Andělem a přiděleným Solárním Archandělem. Není to jen kvůli ochraně hlavní skupiny, ale i z důvodu geografického ukotvení energií Klíče a Semene, které nesete. To znamená, že tyto energie ukotvíte na místě, kde se budete v této době fyzicky nacházet, takže ve vašem okolí podpoříte otevření první etapy Vodnářských Vstupních Bran a Vln Vzestupu, které se odehrají 20., 21. a 22. prosince 2012.   

Vaše vůle také slouží k ukotvení energií přicházejících z Velkého Centrálního Slunce 12. prosince 2012. To je důležitý závazek a proto jste vyzýváni, abyste na něj odpověděli pouze pokud skutečně cítíte, že to je vaše role, protože vaše tělo podstoupí masivní očistu a integraci nových paradigmat vědomí, předaných prostřednictvím znovu se vynořivších Desek Vědění a bude pokračovat, aby významně „upgradovalo“ vaši energii a energetická těla v průběhu vaší inkarnace zde. To znamená, že budete běžet vpředu před ostatními stále se probouzejícími, avšak tato zodpovědnost vyžaduje závazek na vaší straně, že vykonáte jedno z nejsilnějších zmocnění všech svých životů.  

Nejdůležitější částí tohoto procesu je naprogramování vašeho těla, aby se stalo „šifrovacím zařízením“. V Atlantidě vám byla předána matrice, aby se zajistilo, že v tomto bodě v čase, kdy my všichni, kdo jsme souhlasili vydat se na tuto cenu znovusjednocení, budeme schopni vložit svou osobní šifru do Matrixu Iluze a zajistíme jeho oslabení jako přímý důsledek našeho probuzení a léčení.

„Šifrovací Zařízení“ budou aktivována 7. prosince přes Aswan a budou pokračovat v zesilování zároveň s tím, jak budete navyšovat svou osobní pozitivní sílu a autenticitu po zbytek svých životů. Kódy byly vytvořeny pouze aby zajistily, že pozitivní síla, pravda, moudrost a láska sesadí z trůnu temné síly a nahradí je novou skupinou myšlenkových témat, která budou také navyšovat pozitivní sílu zároveň s tím, jak bude kolektivní mysl odpovídat na to, co vyživuje noosféru.

Tato aktivace způsobí nárůst energetického vlivu Solárních Větrů Změny přicházejících skrze heliosféru a spojujících se s námi skrze Heliopolis v Egyptě a Héliův chrám v Řecku. Jakmile se vynoří vzor Slunečního Světla, budou základy našich nových činů zajištěny a Alchymie Vědomí bude pevně zakořeněna do noosféry.

Pokud stále cítíte, že jste k tomuto povolání, potom prosím čtěte dále -

Připravím pro vás výklad, který chystám pro poutníky cestující se mnou do Egypta. Ten bude obsahovat velmi osobní informace a přispěje k většímu pochopení toho, jak vás účel této pouti ovlivní na velmi hluboké a osobní úrovni.

 

V tomto výkladu vám poskytnu veškeré potřebné informace, abyste se s námi byli schopni propojit v průběhu naší cesty. Prosím sledujte náš itinerář, abyste přesně věděli, kde jsme a jak vás energie, se kterými se setkáváme, ovlivní. Jakmile se vrátíme z Egypta, obdržíte MP3 nahrávky mých živých channelingů přijatých v Egyptě.

Výměna energie za soubor výkladů a MP3 nahrávek je: 300 USD.

Prosím pošlete mi e-mail přímo na michelle.palaceofpeace@gmail.com, pokud máte zájem o tento výklad a věříte, že jste Ochráncem/Strážcem. Prosím, připojte své datum, čas a místo narození. Uzávěrka je nejpozději 30. září!!!

Navštivte také sekci FREE CHANNELLINGS na mém webu a stáhněte si channeling „1440 Desert Master Gathering“ i „Kuthumi-Agrippa New Energy Portal Grids" a  "Archangel Michael and the Blue Flame Golden Oracle Master Channelling". Protože budeme hodně pracovat s Mistry Zlatého Orákula, doporučuji vám také stáhnout si "Golden Oracle Master Playshop", abyste je poznali lépe. Jak vidíte, je třeba mnoho přípravných prací a vložené energie do toho, co nám tato událost slibuje.

Se spoustou lásky,

Michelle

 

 

Osobní poznámka MK: Stejně jako mi bylo ctí být spolu-prostředníkem, který Michelle předal volání k tomuto projektu, je mi stejnou ctí předat jej nyní i vám. Dál už ovšem musí každý "po svých"...

 

Poznámka ke kopírování:

Zdroj: https://www.palaceofpeace.net/. Pro https://www.posvatnesrdce.cz/ přeložila Marie Kuchařová. Šíření tohoto článku je možné pouze za předpokladu, že bude připojena tato poznámka včetně aktivních odkazů.