MM: Poselství Lásky a Moudrosti – 9. února 2012

14.02.2012 00:02

 

1) Rozhodněte se nyní soustředit více na to, co je ve světě pozitivní, investujte více energie do vzdávání díků za to, co máte a za to, co jste překonali a méně času do stěžování si a přemýšlení nebo do verbálního vyjadřování vašich nejtemnějších strachů.


Chápeme, že je někdy potřeba vyjádřit i tyto pocity, ale pokud negativitu vyjadřujete v příliš velkém množství, pak obsah vašich rozhovorů a myšlenek boří to, co se snažíte vytvořit. Proto se primárně zaměřte na tvarování vaší budoucnosti pomocí vašeho soustředění a záměru.

Vyviňte úsilí vyladit se se světlem nebo jinými slovy s láskou a moudrostí. Podílejte se na aktivitách, které vám potvrdí, že měníte svět. Spojte se s dalšími, kteří vytváří svou budoucnost založenou na formování nového paradigmatu vyšší moudrosti, vědomí a tvořivé inteligence.  

Když si přestanete stěžovat, pokud se v životě přestanete oddávat negativitě, pak vám přestane negativitu odrážet i vaše okolí. Magnetické frekvence, které ztělesňujete jsou mnohem silnější než si uvědomujete, proto nyní změňte svou touhu. Aktivně začněte proces tvoření svého života založeném na uvědomění.

 

Marie Magdalena prostřednictvím Michelle Manders – Výňatek z channellingu "Tvoření vaší budoucnosti"

 

 

2) Kdykoli se vydáte na cesty léčení a zvolíte si pochopení té části vaší bytosti, která trpí nebo která byla traumatizována zkušenostmi a vzorci vytvářejícími bloky, váš duch, vaše duše, vaše vyšší já a všechny vaše další aspekty na tuto volbu odpovídají, vystupují vpřed a zaručují vám příležitost projít tímto léčením. Přesto je to stále výměna energie: toho, čeho se máte vzdát - negativních oslabujících bolestivých zkušeností – za to, co je harmonické a ztělesňuje mír a osvícení. Nemůžete očekávat, že budete vyléčeni, osvícení a budete vědět vše bez toho, abyste se vzdali toho, co vás oslabuje! To není možné. Jste žádáni, abyste toto vyměnili za pravý opak v odpovídajícím množství energie. Pokud tak učiníte, získáte božské právo zažít posílení (zplnomocnění).

 

Marie Magdalena prostřednictvím Michelle Manders

 

 

3) Plánování budoucnosti ve falešné víře, že váš větší smysl leží kdesi v budoucnosti vás obírá o cennou energii. Ačkoli je vždy cenné a nutné uvědomovat si budoucnost, abyste si uvědomili své naděje, sny, přání a cíle, nikdy nezapomínejte, že každý okamžik sám o sobě nese větší smysl (účel) a kdyby váš život skončil teď - v tomto okamžiku – pak je tento život pryč a jaký by pak byl váš smysl?

 

Marie Magdalena prostřednictvím Michelle Manders

 

 

Zdroj: Facebookové stránky Michelle Manders: Mary Magdalene ~ Messages of Love and Wisdom

 

Překlad: Marie Kuchařová (https://www.posvatnesrdce.cz/).