MM – Měsíční Magie - Obřad Hojnosti

21.12.2010 00:12

Ještě než přiložím překlad tohoto obřadu, ráda bych se zmínila o snu (snu?), který jsem měla ještě než jsem začala tento článek překládat. V tom snu se odehrával celý tento obřad, ale i pár dalších věcí - konalo se to na nějakém starém hradu a už před několika sty lety, ale to není podstatné. Chci zmínit hlavně dvě věci - v jednu chvíli mne trochu vyděsil jeden z draků (varoval mne) a také jsem hodně dlouho symbolicky váhala - byla jsem u  stánku s dobrůtkami a bylo jich tam opravdu "hojně" a já pořád nevěděla, kterou laskominu si vybrat. Pochopila jsem to tak, že mám tedy přidat ještě tyto dvě poznámky:

1) Tento rituál je velmi krásný a mocný. A právě proto je nutné, abychom k němu přistupovali s naprosto nejčistšími úmysly a největší možnou pokorou a láskou. (To bylo to varování od draka - nezahrávat si. Jakýkoli nečistý záměr by "potrestal".)
2) Pečlivě zvažme veškerá svá přání. Jakou hojnost skutečně v životě potřebujeme a chceme? (Znáte to - někdy bychom si přáli, aby se nám některá přání raději nesplnila...)
A doporučuji celý rituál nejdřív celý přečíst a teprve pak provést. Je možné si jej třeba nahrát a pak si jej pouštět, aby nás nic nevyrušovalo nebo jej můžeme provést ve skupině a jeden čte... Ale teď už nebudu zdržovat.

 

 

 

přijala Michelle Eloff© v Johannesburgu, Jižní Afrika – 19. listopadu 2010

www.thelightweaver.org


K provedení tohoto obřadu budete potřebovat zelenou a zlatou svíčku, bazalku a kopr (sušený či čerstvý), jablko a pokud možno i bergamotový olej (silici). Připravte si i peněženku (položte ji na oltář) a fotografii každého, komu chcete poslat hojnost nebo své přání napište na kus papíru.


 

Já jsem Máří Magdaléna a zdravím vás a vítám v boží přítomnosti světla, moudrosti a lásky.

 

Přicházíme, abychom s vámi dnes oslavili spojení s posvátným zlatým paprskem Zlatého Vědomí, a abychom tyto energie hojnosti a blahobytu vyslali ke každému z vás.


Hojnost a blahobyt, které k vám posíláme, mají formu pokladů vědomí duše, pokladů spirituálního světla, božské vesmírné inteligence, která hovoří skrze vás, vede vás a pomáhá vám s těmi příležitostmi zlatého světla, které transformují to, co je připraveno k vyléčení, abyste se skutečně mohli osvobodit při své cestě k vašemu Pravému Já. 


Matka Luna je mocnou energií ztělesňující světlo Posvátného Ženství. Posvátné Ženství samo o sobě je mocnou entitou a obsahuje energie, které umožňují vznik a růst nového života. 


Otec Slunce je setbou, která zažehuje světlo uvnitř vejce a když je vědomí zrozeno, pak nová kombinace energií vejde do života skrze chrám Duchů přírody, kteří projeví svou vůli skrze duši. Toto tvoření energie je to, co vás činí jedinečnými, jelikož všichni můžete mít podobné potřeby, ale ve skutečnosti je každá vaše potřeba stejně unikátní jako jste i vy sami. Jste součástí všeho, co existuje. Když vzýváte energie těchto Duchů, kteří oživují duši, musíte před ně předstoupit s pokorou, v míru a s tím, že vše, oč žádáte, pochází z pokorného srdce a je vyjádřeno pomocí posvátného zvuku lásky. Skrze vaše slova získají tyto energie formu a proto je toto kouzlo tak mocné a stejně tak i vyřčená slova. 


Pokud vyřknete negativní slova se silnou energií v pozadí, můžete tím ostatním ublížit. Jsem si jistá, že to můžete potvrdit. Stejně tak mocná jsou naopak i pozitivní slova vyřčená se silným úmyslem čistoty a světla. Proto vám dnes Lord Jupiter žehná zlatou energií svého zlatého světla – které představuje spojení, vstup do srdce Otce Boha, zdroj, ve kterém existuje mysl Boha. 


Bohyně Venuše vám žehná energií své krásy, svojí schopností vstoupit do světů tvořivosti a spojit tyto energie a požádat je (s podporou Matky Luny), aby rozprostřely své světlo do vašich snů, nadějí a přání a přenesly váš záměr do posvátných světů zlatého světla a vrátily vám je zpět v projevené formě. 


Takže začněme tento rituál, milovaní. Zhluboka se nadechněte, plně vydechněte, uvolněte své tělo, uvolněte svou mysl a dovolte zdroji nekonečného světa posvátného Ducha, aby vás naplnil, očistil, uklidnil a uvolnil vaše tělo. 

 

Přivolejte svého Strážného Anděla, aby vytvořil kužel, který ochrání vás, váš oltář i váš záměr.  

Nyní přivolejte Draka Východu, Draka Západu, Draka Severu a Draka Jihu. Tyto mocné bytosti poslouží jako strážci a ochránci v průběhu tohoto rituálu. Přivolejte Draka Země, Draka Ohně, Draka Vody i Draka Vzduchu a požádejte tyto posvátné bytosti živlů, aby coby Strážci a Ochránci sledovali váš posvátný rituál.

 
Nyní zavolejte Bohyni Venuši, Matku Lunu a Lorda Jupitera a přivítejte jejich energii ve svém prostoru. 

Povolejte Archanděly Hojnosti. Zavolejte Bohyni Lakšmí, Bohyni Afroditu, Bohyni Isis. Povolejte všechny Bohyně Luny, Venuše i Bohy Jupitera.

Nyní ve svém prostoru přivítejte jakékoli další bytosti světla, se kterými máte blízké spojení. 

Spojte se s Matkou Zemí a poděkujte jí za její podporu. 

Spojte se s Otcem Nebes a poděkujte za jeho světlo.

 
Nyní po mně opakujte: “Povolávám nejbožštější a nejposvátnější energie existující ve světech světla. Volám celý zdroj Božství a Matky/Otce Boha. Volám paprsky hojnosti - kvality Bohyně Venuše v jejím světle. Volám kvality Lorda Jupitera v jeho světle. Rozšiřuji své srdce k tobě Matko Luno a vítám tvé kouzelné paprsky tvého mocného vědění. Kéž tvé světlo osvětluje mou cestu v časech zmatku, ať se tvé světlo dotkne mého srdce, abych mohl důvěřovat své intuici. 


Otče Bože, děkuji ti za tvou ochranu a sílu. Matko Bohyně, děkuji ti za to, že mne vyživuješ a naplňuješ svou bezpodmínečnou láskou. Matko/Otče Bože, děkuji vám za vše, co bylo, je a bude učiněno v mém životě.

Žádám vás o svolení vstoupit do říše Ducha, kde se nachází sídlo velké božské hojnosti. Když vstupuji do tohoto světa, vzdávám dík a předstupuji se svým srdcem naplněným láskou a pokorou. Se soucitem a v míru přicházím a prosím o vyslyšení svých proseb, o potvrzení mých záměrů. Mým přáním je, aby se veškerá hojnost, kterou obdržím skrze mé prosby a modlitby, dostala i ke všem, o jejichž podporu teď prosím. Kéž jsou všichni dnešním dnem požehnáni energiemi hojnosti provázejícími naši cestu. 


Milované bytosti světla, stojím před vámi a prosím vás dnes, abyste vyslyšely mé srdce a skrze element ohně vám děkuji za vše, co jste mi kdy přinesli.”

 

 Nyní zažehněte zelenou svíčku a řekněte:Děkuji tobě, Matko Země i tobě Bohyně Venuše - za vše, co představujete a za vše, co děláte. Nechť toto světlo představuje nezměrnost mé lásky a vděčnosti za vše, co bylo vykonáno.”

 
Nyní zapalte zlatou svíčku a opakujte po mně: “Žádám toto světlo, aby představovalo nesmírnost mé lásky a vděčnosti tobě, Otče Bože, i energii Lorda Jupitera za to, že mi přinášíte vše, co potřebuji v okamžiku, kdy to potřebuji. Děkuji za vaše požehnání hojnosti, které proudí mým životem každý den. Děkuji za to, že jsem, za to, kdo jsem a za to, že vy i já jsme jedním.”

 
Zhluboka se nadechněte, pomalu vydechněte a relaxujte.

 
Nyní vezměte trochu bazalky a kopru do dlaně své levé ruky, přikryjte ji svou pravou rukou a opakujte po mně: “Milované bytosti světla, žádám vás, abyste tyto byliny požehnali štědrým světlem hojnosti, které ztělesňujete, aby skrze tyto bylinky proudila energie do přediva mých záměrů, modliteb a přání.”

 
Zhluboka se nadechněte, vydechněte a relaxujte. 

 

Nyní počkejte několik chvil, aby tyto bytosti mohly zjistit, jaký je váš záměr, jaké jsou vaše modlitby a přání a proto buďme chvíli v tichu a teprve potom můžeme pokračovat.

Jakmile jste připraveni, otevřete ruce a velmi jemně nasypte bylinky na fotografii či papír, na který jste napsali svůj záměr.


Zhluboka se nadechněte a plně vydechněte. 

 
Pokud máte bergamotový olej (silici), nakapejte několik kapek do svých rukou, promněte ho v dlaních, zhluboka vdechněte jeho vůni a poděkujte bytostem světla, které dnes přišly, aby vyslechly váš záměr a vaše přání.

 
Nyní přiložte své dlaně na bylinky a dovolte své energii aby se spojila s plameny svíček a zaměřte se na to, jak vaše energie prochází přes plameny i vaše ruce a posiluje váš záměr, zesiluje sílu světla, které je vašem přání a modlitbě. Několik chvil se soustřeďte na představu, že jsou vaše modlitby vyslyšeny – že to, oč jste žádali, je již součástí vašeho života. 


Požádejte Bohyni Venuši, aby vytvořila krásný štít kolem vaší modlitby, vašeho záměru a vašeho požadavku, aby je opatřila pečetí své Venušanské lásky a mocných energií, které ztělesňuje. 


Nyní požádejte Lorda Jupitera o totéž – aby zahalil váš záměr, vaše modlitby a prosby zlatou energií, zlatým vědomím, světlem srdce Otce Boha. 


Požádejte Matku Lunu, aby je objala svými vyživujícími pažemi, držela je v bezpečí a zajistila, aby energie, o které jste žádali, splynuly s jejich nejvyšším účelem, nejvyšší kvalitou světla a energie. Aby vše, oč jste žádali, bylo naplněno v souladu s božským a vyšším plánem Matky Země a v dokonalém souladu s nejvyšší vůlí, která obsahuje všechny duše. 


Chvíli se soustřeďte na všechny energie a požehnání, které právě teď dostáváte a na to, jak se šíří do všech dalších království života, aby sdílela tato požehnání, která k vám právě teď přicházejí. Všechny bytosti světla, které jste přivolali, vás zahalují svými energiemi a to znamená, že vaše prosby byly vyslyšeny, vaše záměry obdrženy a že vše bude vykonáno tak, jak bylo naplánováno, jak bylo určeno. 

 

Vezměte jablko, umístěte ho mezi obě svíčky jako symbol své vděčnosti, jako oběť sladkosti Ducha za to, že vás poctil svou přítomností a že k vám přistoupil, aby vyslechl vaše modlitby. Na okamžik si představujte, jak všechny tyto energie hojnosti vstupují do všech předmětů, které máte na oltáři, prostupují do fotografie či čehokoli dalšího, co jste přinesli k posílení těmito energiemi. 

 

Nyní poděkujte za příležitost zažít dnes radost a kouzlo Ducha. Poděkujte za příležitost být nádobou, skrze kterou mohou proudit energie hojnosti, aby přinesla blaho a dotkla se srdcí všech, které jste zahrnuli ve své modlitbě. 


A nyní po mně třikrát opakujte: “Nikomu neublíženo, obřad je dokonán. Nikomu neublíženo, obřad je dokonán. Nikomu neublíženo, obřad je dokonán. (v angl.: Harm to none our ceremony is done.)”  


Ještě jednou poděkujte všem bytostem světla, které byly přítomny. 


Nyní poděkujte Draku Východu a propusťte ho.

Poděkujte Draku Západu a propusťte ho.

Poděkujte Draku Severu a propusťte ho.

A stejně tak i Draku Jihu.

Poděkujte Draku Země a propusťte ho.

Poděkujte Draku Ohně a propusťte ho.

Poděkujte Draku Vody a propusťte ho.

A poděkujte i Draku Vzduchu a propusťte ho.


 
Zhluboka se nadechněte, zcela vydechněte, uvolněte své tělo, začněte si uvědomovat své tělo a okolí. 

Opět se zhluboka nadechněte a s výdechem se ujistěte, že jste zcela přítomni ve svém těle.  

Poděkujte Matce Zemi, že vás držela - tím, že se jí dotknete. Jen položte své ruce na zem.
Nyní sepněte své ruce a pak je rozpřáhněte k Nebesům, abyste vzdali díky Otci Nebes. 

Poděkujte Matce Luně, Bohyni Venuši a Lordu Jupiterovi a relaxujte. Vše je hotovo. 

Milovaní, tento proces, kterým jsme právě prošli, uvolnil do éterického pole mocné energie světla a hojnosti velmi vysoké kvality. I nadále se soustřeďte na lásku a radost, hojnost a úspěch, opravdovou lásku a prosperitu, aby mohly i nadále proudit do sítě, kterou jste právě vytvořili. Dovolte těmto energiím, aby prostoupily do každé oblasti života, aby z nich od dnešního dne mohl mít prospěch každý, kdo to potřebuje. Aby mohl zázrak života přijít a požehnat touto esencí každého z vás. 


Procesy jako tento koncentrují energii velmi přesným směrem a proto je umění kouzelných obřadů tak mocné. Tím, že do těchto energií vnesete vděčnost, pokoru a lásku a propojíte je s vaším záměrem, získá moc těchto energií neuvěřitelnou sílu. Obzvláště nyní – v době, kdy vyvíjíte své vědomí. Samotný obřad a rituál je nádherným zážitkem a přidává vnímavost a intenzitu energiím, se kterými pracujete.

 
To, co vám v těchto dnech přejeme je, aby vám tyto energie zajistily to, co nyní nejvíc potřebujete a aby hojnost proudila a přinesla vám prosperitu, kterou potřebujete - ve vašich vztazích, domovech, práci, přátelstvích, společnosti, Matce Přírodě a v každém aspektu života – a aby požehnání, která vám přinášíme i nadále pokračovala a plnila vás světlem.

 
Bylo nám ctí, že jsme mohli být s vámi, přinést vám tuto energii a sdílet s vámi tuto oslavu.

 
Já jsem Máří Magdalena a má láska je s vámi. Au revoir.


· Po obřadu nechte svíčky dohořet. Až svíčky dohoří, můžete vzít vosk i bylinky a pokud jste svůj záměr napsali na papír, pak vše dejte dohromady a zahrabte to do země na svém pozemku či do květináče, zasaďte do něj pak semínko a nechte jej vyrůst.

 
· Počkejte 24 hodin a pak můžete jablko buď sníst nebo jej darujte přírodě (ptáčkům, aby jej mohli sníst). 

 

zdroj článku: https://www.thelightweaver.org

 

Pro www.posvatnesrdce.cz (www.sacredheart.cz) přeložila Marie Kuchařová. Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze k nekomerčním účelům, a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” a to včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. Ať vám tento překlad pomůže na vaší cestě. M.K.