Mistr Kuthumi: Aktivace Metatronova Paprsku

01.10.2012 12:11

 

 

 

Přijato v Johannesburgu, Jižní Afrika, 25. května 2007

 

 

Vězte prosím, že čtení tohoto článku Vás ovlivní. Energeticky se propojíte s channelující Bytostí a ona s Vámi, což je stejně tak silný proces. Příliš se nezabývejte časovými liniemi, které jsou účastníkům živého channelingu předkládány. Budete provedeni podobnými časovými liniemi, které jsou v souladu s Vaším vlastním Božím plánem, Načasováním a Účelem. Tento přepis záznamu živého channelingu revidovala a aktualizovala Michelle Manders v květnu 2012 pod záštitou Mistra Kuthumi-Agrippy.

 

Jsem Kuthumi a přicházím k Vám na paprscích lásky a moudrosti. Žehnám Vám a přináším Vám požehnání přeměny, transparence, transmutace a vitality. Žehnám Vám milování.

 

S velkou radostí v našich srdcích se s Vámi dnes shledáváme a držíme Vás něžně v srdci Krista a bezpečně na rukou Božích.

 

Každý z Vás je sám o sobě božím plánem. Jste božskou matricí a informace uvnitř Vás je živou součástí velkolepého plánu. Pokud jen kousek informace chybí, plán nebo obraz není kompletní. Proto byste si měli hned pro začátek uvědomit, že hrajete velkou roli v tomto plánu, nehladě na Váš věk, pohlaví, kulturu nebo vzdělání a nehladě na to, jak velké jsou Vaše esoterické, metafyzické nebo fyzické zkušenosti a vědomosti. Záleží pouze na faktu, že Vy JSTE živou součástí velkolepého plánu.

 

To je jedním z důvodů, proč přivádíme do popředí Kosmické Mistrovské Paprsky a začínáme Metatronovým paprskem, protože Archanděl Metatron je zodpovědný za ukotvování v systému planety Země, stejně jako v systému solárním. Metatronův paprsek je paprskem platinové energie, která slouží jako ochranné pole mentálního těla. Vaše mentální tělo je tvořeno tisíci aspekty vědomí - vědomím člověka, duchovním vědomím, vědomím astrálním a mnoha dalšími dimenzemi, stejně jako vědomím Božským. Ani na tomhle nezáleží, pokud mluvíme o tom, na jaké úrovni se nachází Vaše mentální tělo. Důležité je, že jste si vědomi, jak Vaše mentální tělo pracuje.

 

Význam tohoto ochranného pole je důležitý, protože Planetární zahájení Zlatého věku se nesmírně zrychlilo a jsem si jistý, že to všichni pociťujete. Dokonce i pracovníci světla, kteří touto stezkou kráčí již mnoho let a mají obrovské množství zkušeností a znalostí, jsou velice ovlivnění touto probíhající změnou.

 

S ubíhajícími dny, týdny a měsíci se přibližujete k završení smluv, nastavení a rolím, které jste si zvolili v rámci příprav na Nové Pole Služby, které přijde po roce 2012. Nyní je čas dokončit ten “starý obraz”, což je důvod, proč jsi tak důležitý - protože tvoje snaha, přínos a účast tomuto dokončení velice pomáhá. Metatronův paprsek tento proces usnadňuje. Tento paprsek k Vám přitahuje všechno, co v tento čas potřebujete, abyste upevnili vazby, které povolily; přináší k Vám všechno, co potřebujete k hlubšímu porozumění tomu, co už je dovršené a přináší k Vám to, co potřebuje poslední kousek Vaší pozornosti k tomu, abyste byli kompletní, cítili a pamatovali si. To vše přispívá k manifestaci pocitu komplexnosti.

 

Metatronův paprsek ukotvuje nové základy tvoření a spolutvoření v rámci 3-D reality ve všech duších, které se rozhodly opustit to zastaralé. Fakt, že jste se rozhodli zakusit nějaký způsob léčení a ukončit všechno, co Vám nadále neslouží, je známkou toho, že jste připraveni. Vaše otázky, Vaše touha vědět víc, vidět víc, cítit víc, poznat víc sebe a svou vlastní Duši, je potvrzením toho, že jste připraveni.

 

Lidé jsou bombardováni neustálou mentální činností nižší vibrace, která ovlivňuje mnoho Pracovníků Světla a lidí obecně, protože se za ní skrývá další vlna energie; vyšší frekvence Božské mysli doslova vytlačuje pryč to staré, protože pro Vás nastal čas něčeho nového. Už jsem řekl dříve, že Matka Země Vám vybrala tuto Přeměnu, aniž by se Vás ptala. Lidé se dostali do bodu, kdy se musí pečlivě rozmyslet. Je to doslova bod, ze kterého už není návratu, je to čas, kdy Vám přichází v hojně míře do cesty všechno, co ještě potřebujete k sebeposílení. Jinými slovy, je to bod, kdy je na čase se rozhodnout žít buďto ve starém paradigmatu nebo v tom novém.

 

Každý člověk, který řekne ANO obnově své síly, přechází z portálu vědomí Ryb do portálu vědomí Vodnáře, což je přirozeným jevem cyklů. Tento přirozený astrologický přerod je v souladu s cykly, které přináší konec věku Ryb a počátek věku Vodnáře. Toto také zamíchalo s obrovským množstvím mentálního/myšlenkového odpadu a tento mentální “nesmysl” způsobuje velký zmatek, a pro člověka je těžké zůstat v úplném uvědomění jednoduše proto, že v kolektivním mentálním těle víří mnoho energií. Takže je pak složité rozlišit, co jste Vy a co je kolektivní vědomí.

 

Metatronův paprsek Vám pomáhá vypořádat se s jednotlivými příhodami.

 

Udělejte si pohodlí a dýchejte zhluboka dovnitř těla, naplno vydechujte a vnímejte, jak se Vám uvolňují svaly. Znovu se zhluboka nadechněte, tentokrát s nádechem zatněte všechny svaly, napočítejte do 4 a s výdechem svaly zase uvolněte. Relaxace je otázkou vnímavosti. Pokud je všechno uvnitř Vás uvolněné a schopné přijímat, energie pak začne proudit a Vaše magnetické pole je schopné dosáhnout na to, co chcete uchopit a přinést to zpět k Vám.

 

Představte si sami sebe obklopené světlem uprostřed obrovského Platinového Chrámu s obrovskou Křišťálovou kopulí. Toto je Metatronův Chrám. Nezapomínejte uvolnit své tělo a na moment se porozhlédnete po okolí. Až se budete cítit připraveni, otevřete svou energii, abyste mohli přijmout energie, které k Vám vyzařují a dovolte svému tělu je přijmout a zase uvolnit skrze dýchání. Zatímco se všechny energie Platinového Metatronova Chrámu filtrují do Vašeho energetického pole skrze 4 nižší těla, jakož i do buněk Vašeho fyzického těla, až do samotné DNA, molekul a atomů, jste sjednocení s vnitřním jádrem vibrací Archanděla Světla, Metatronem. Vnímejte toto nesmírně silné světlo, které naplňuje celý Chrám v momentě, kdy k Vám přichází a vítá Vás v jádru svého Bytí, ve Světle svého Paprsku, v srdci Chrámu skrze který vyzařuje Platinový Paprsek Ochrany.

 

Uvnitř tohoto Křišťálového Dómu jsou záznamy o pravdě týkající se konkrétně mentálního těla a všech jeho věků coby kolektivního těla vědění. Ukazuje Vám, že Vaše energie je spojena s touto informací, protože Vy jste součástí velké dohody o jejím vytvoření a zakódování do Křišťálového chrámu, kde je uschována. Vy všichni, kteří se toho dnes účastníte, a každá duše, která tato slova uslyší či bude číst někdy v budoucnosti - vy všichni jste součástí Metatronova paprsku. Jste členem skupiny Pracovníků Světla, kteří pracují s Legiemi Archandělů pod záštitou Archanděla Metatrona, aby zajistili, že se kolektivní mentální tělo Lady Gaii a také to Vaše zde i ta další v dalších paralelních realitách propojená přímo s Vámi a Vaší službou, ve které jste zapojeni, přesunou z Vědomí věku Ryb do Vědomí věku Vodnáře. Toho nejlépe dosáhnete, pokud začnete právě sami u sebe.

 

Proto je nyní čas, kdy všechny sestry a bratři pracují především sami na sobě. Tohle je také období, kdy reagujete na oživování paměti, která Vás vede podél stezky Vašeho božského plánu. Jste nyní jednoduše žádáni, abyste otevřeli svá energetická pole světlu Archanděla Metatrona a přijímali. Otočte dlaně směrem vzhůru, pohleďte do světla Archanděla Metatrona a jakmile budete připraveni, dejte svolení k aktivaci Metatronova paprsku uvnitř Vás samotných. Tato aktivace uvnitř Vašeho Bytí přinese frekvence Platinového Uvědomění a Platinového Vědomí, které by se mělo dostat skrze mentální tělo. Platinové vibrace jsou spojeny s božskou ženskostí; naší Kosmickou Matkou. Ve stejný okamžik, kdy splétá Světlo Platinového paprsku kolem svého největšího syna Archanděla Metatrona, vytváří také ochrannou síť kolem Vašeho mentálního těla a tato síť dosahuje do každé paralelní a alternativní reality, které se účastníte a obdarovává všechny tyto aspekty Vašeho Já stejnou příležitostí, která se nyní naskýtá Vám.

 

Tento Váš aspekt je nyní povoláván do služby, aby sloužil společně s Archandělem Metatronem a jeho Legií Archandělů a aby přinesl a ukotvil Metatronův Platinový paprsek Ochrany do mentálního těla. Nyní Vás žádáme, abyste se ve vibraci tohoto Paprsku uvolnili a prostě jen přijímali. Pokračujte v dýchání, zatímco se každý puls světla posouvá hlouběji do vědomí, uvědomění a poznání Vašeho mentálního těla. Archanděl Metatron nyní začíná vysílat jemné vibrace zvuku. Zpočátku je možná neuslyšíte, ale buňky Vašeho těla už na to odpovídají v momentě, kdy se pohybují přes filtry, bariéry, omezení a programování, přístupy a systémy víry Vašeho ega. Tato vibrace proniká do hloubky Vašeho podvědomí až přes nevědomí do Vašeho nadvědomí a aktivuje kód, který byl instalován uvnitř Vás na samotném počátku věku, ještě před Vaší úplně první inkarnací v prostoru času, kde čas existuje, a kde byl tento kód vepsán do Vaší Božské cesty.

 

Tento zvuk aktivuje Váš kód. Jeho energie, vibrace a posvátný jazyk se nyní pohybují skrze čas z Vašeho nadvědomí, přes Vaše nevědomí a podvědomí, obcházejíce všechny filtry Vašeho ega a přichází se usadit uvnitř Vaší hypofýzy; rozšiřují své energetické kořeny přes epifýzu až do hypotalamu, a velmi jemně se pak rozšiřují do Vaší štítné žlázy a až do brzlíku.

 

Tento kód aktivuje všechny ostatní neaktivní vzpomínky spojené s tímto Platinovým Polem v rámci těchto žláz a iniciuje důležitou chemickou přeměnu ve Vašem těle, která bude pokračovat v působení po následujících 17 dní a působit jako mentální detoxikace. Budete čistit staré mentální smetí, takže se nelekejte, pokud budete prožívat něco, co bychom mohli nazvat jako tzv. mentální průjem. Jakmile se budou drát do popředí, všechny tyto myšlenky budou proudit Vaší myslí, prostě je jen nechte plynout, aniž byste se s nimi jakkoliv ztotožňovali. Uvolněte své tělo. Uvolněte své napětí, dýchejte a pokračujte v přijímáni toho, co Vám posílá Archanděl Metatron.

 

Zvuková vibrace, kterou vyzařuje, nyní spouští uvnitř Vašich buněk vědomé rozhodnutí upustit od mentálního paradigmatu Ryb (astrologické znamení končícího věku), které krmilo Vaše mentální procesy, a po následujících 17 dní zcela přenesete své tělo do paradigmatu vědomí Vodnáře. Proto poděkujte a uvolněte své tělo ještě více pro tuto energii, aby zcela zakotvila v systému Vašeho těla. Archanděl Metatron nyní uvolňuje tok Platinového paprsku, který se nyní šíří z Vaší hypofýzy přes celou epifýzu, přes špičku Vašeho prvního krčního obratle až do míchy, kde se slučuje s mozkomíšní tekutinou a kde nyní plně aktivuje mentální přeměnu starého paradigmatu Vaší stezky ve Zlatý Věk vědomí.

 

Zhluboka se nadechněte, naplno vydechněte, zatímco Platinový paprsek naplňuje mozkomíšní tekutinu silným světlem a frekvencemi, které demontují omezující energie, které uvěznily mysl ve starém paradigmatu. Čakry Vašeho těla na toto odpovídají automatickou absorpcí vibrací, energie, světla, informace a směrnic nacházejících se uvnitř této Vodnářské stezky - Jinými slovy Vaší Zlaté Stezky Zlatého věku.

 

144 Archandělů nyní vstupuje do Platinového chrámu a přináší unikátní vibraci, do které se Vaše tělo okamžitě naladí a začne z ní přijímat energii. Nejedná se o energii samotných Archandělů, ale spíše o energii proudící skrze ně, takže všech 144 vibrací se filtruje do buněk Vašeho těla, spojuje se s 12 vlákny Vaší DNA a prochází každou molekulou a každým atomem Vašeho těla, což vyúsťuje v obrovskou přeměnu uvnitř Vás. Toto povede k určitému typu „Zemské přeměny“ uvnitř mentálního těla Vašeho i Matky Země a způsobí hluboký posun ve vědomém vnímání mentálního zpracovávání i nástrojů, které byly lidstvu předány a které by měly i nadále ulehčovat Vaše větší převzetí zodpovědnosti.

 

Přijímání osvobození od omezení a schopnost přijmout sebe bezpodmínečně je všechno příprava na tuto masivní a nevyhnutelnou přeměnu v rámci Vašeho mentálního těla. A když používáme slovo „přeměna“ naznačujeme, že se odehrává určitý pohyb. Tento pohyb je předurčen obrovskou masou, která vede tuto přeměnu směrem, který je považován za nejlepší zájem Božského plánu a Vás, pracovníků světla, kteří jste součástí této masy. Energie, které do Vás teď 144 Archandělů kóduje, jsou pro Vás sjednocením s legií Archandělů, po jejichž boku sloužíte, kteří Vás povedou, nasměrují a inspirují k tomu, abyste byli schopni zůstat v centru své síly a udržovat vibrace mentálního těla Vodnáře.

 

Představte si naši Božskou Kosmickou Matku, jak Vás obaluje svojí energií jako matka, která objímá své dítě a chová toto vzácné stvoření u svého srdce. Jestli můžete, představte si teplo jejího Kosmického těla, představte si zvuk Kosmického srdce, které bije uvnitř ní, jak zní skrze Vaše tělo a propojuje se s tlukotem Vašeho vlastního srdce a Vaše srdce začíná bít v jednotě (unisono) s jejím. Nehledě na Váš vztah s Vaší pozemskou Matkou, Kosmická Matka je přesným obrázkem a popisem bezpodmínečně milující matky. Proto odložte stranou jakékoliv problémy, které máte se svou biologickou matkou v tomto životě a dovolte si přijmout energii od naší Kosmické Matky, která proniká Vaším podvědomím; místem uvnitř Vás, které v sobě udržuje Vaši božskou ženskost.

 

Podvědomí je místo, kde se ukládají všechny informace o všem, co jste zažili ve Vašem současném životě, o všem, co jste doposud viděli ve svém okolí a čemu jste se v tomto životě zasvětili. Její (Kosmické Matky) pečující energie proseje toto všechno a pomůže Vám přeměnit to, co Vám už nadále neslouží způsobem, který vás vede k Vašim darům moudrosti a samostatnosti. Nebudete se muset nijak snažit. Jediné, co se po Vás chce je, abyste důvěřovali životu tak, jak přichází, abyste se rozhodli přijmout život, plout s ním, pracovat s ním a přijímat jen to, co Vám slouží k dobru.

 

Zatímco Metatronův paprsek Platinové energie dále proniká dovnitř a skrze Vaše tělo, naše Kosmická Matka vytváří štít, který Vás udrží ve Vašem středu a zdroji Vaší síly, zatímco se podílíte na tomto 3D světu. Nyní jí za to poděkujte a dovolte, aby se vše mohlo uskutečnit (samozřejmě, pokud jste si to zvolili). Její tvorba kolem Vás je zakódována do všeho, co potřebujete k udržení tohoto štítu. Opět se uvolněte a přijímejte.

 

Tato energie v následujících 5 minutách nabírá na síle. Zvyšuje se s každou z následující minutou, pumpuje do Vašeho těla Platinové světlo. Odevzdejte se své vůli to přijmout. Zatímco přichází tato energie, chceme, abyste si uvědomili, že změnami, které proběhnou mezi věkem Vodnáře a Ryb, bude vytvořena nová 3D realita. Metatronův paprsek Platinového světla ukotvuje základy pro tuto 3D realitu skrze Vaše mentální tělo, protože to je něco, k čemu všichni přispějete svým tvořením.

 

Zhluboka se nadechujte a vydechujte, zatímco tyto energie pokračují v zesilování. Někteří z Vás možná pocítí určitý tlak v oblasti krku. Pokud ano, zakružte hlavou, pokud cítíte nevolnost nebo choulostivost, prostě jen dýchejte a položte dlaně na oblast čakry Vašeho solar plexu a čakry sakrální a dovolte energii, aby Vás podpořila, a vězte, že je bezpečné vpustit ji do svého bytí. Zatímco buňky přijímají více světla, mnoho světelných částic, které stagnovaly v temnotě, se nyní vynořuje. To znamená, že se podíl světla uvnitř vás navyšuje. Přítomnost většího množství světla automaticky navyšuje vibrace ve vašich čakrách a vašem těle jako celku, což může vést k většímu pocitu nepohodlí a žaludečním nevolnostem.

 

Platinový paprsek a energie naší Posvátné Kosmické Matky, které Vás drží, absorbují paměťové buňky, které se nyní uvnitř Vás stávají aktivními, a které se vztahují k paradigmatům minulosti, kde jste byli traumatizovaní následkem toho, co jste znali, co jste byli schopni dělat a co jste dělali. Všímejte si, jak se ve vás tento přesun z Věku Ryb do Věku Vodnáře uskutečňuje. Vstupujete do zcela jiné časové osy. Systém, který představuje nesmírně silné Bytosti a vaše zmocněné aspekty projevující se jako tyto Bytosti, Vás povede. Proto, jakmile jednou vstoupíte do těchto svých aspektů, touto konkrétní změnou znovu získáte svou původní pozici v „hierarchii“ Vzestupných Programů Planety Země, vašeho Slunečního Systému, vaší Galaxie a Vašeho Vesmíru.

 

Nejen to. Také všechny další Galaxie a Sluneční systémy z toho těží a jsou pohnuty Voláním po Svobodě, protože je to ukotvení Metatronova Paprsku, které vysílá signály ke všemu a všem, že nyní je ten správný čas, aby se nové třídimenzionální paradigma stalo realitou. Realitou, ve které se bude dařit vědomí Zlatého Věku. Je to tato šablona, kterou nyní přijímáte do buněčné paměti svého těla.

 

Znovu se zhluboka nadechněte, zatímco se tato informace vnoří do buněk Vašeho těla. Naše posvátná Kosmická Matka Vás naplňuje ještě větším množstvím svého světla, lásky a své pečující a tvořivé výživy. To začíná míchat pamětí Vaší spolu-tvořivé síly, kterou si nesete z období před mnoha a mnoha cykly, kdy jste pomáhali uvést tento plán do pohybu. Každá vzpomínka uvnitř Vás spojená s vyjasňujícím se novým paradigmatem je nyní přiváděna opět k životu a za pár dní, týdnu a měsíců, až před Vámi povstane, si vzpomenete. Vaše vzpomínka přijde v podobě vnuknutí vydat se určitým směrem. Přijde v podobě vnuknutí vidět léčbu v dokončení, přeměně a překročení starého paradigmatu a postoupit za hustotu prostředí, kterého jste fyzickou součástí. Je to světlo Platinového Paprsku, které chrání Vás i Vaše mentální tělo.

 

Představte si Platinový Paprsek jako jakýsi válec, který vstupuje do Vaší korunní čakry, prochází Vaším tělem a vychází ven Vaší základní čakrou. Vnitřek tohoto válce je nyní naplněn tekutým krystalem, který se stává přijímačem Pravdy a zároveň i jejím vysílačem skrze Vaše kreativní schopnosti a dovednosti, které jste si osvojili v jiných cyklech a životech. Toto spustí paměť všech, kdo jsou součástí Metatronova Světelného Plánu, Metatronova Paprsku Ochrany mentálního těla a Platinové Vibrace Osvobození a přechodu do Věku Vodnáře. Pamatujte si, že tohle všechno se týká výhradně mentálního těla.

 

Mysl je neskutečně silný nástroj, vlastně ten nejsilnější nástroj, který člověk má, takže je to Vaše mysl, kdo předurčuje kvalitu Vašeho života. Já vím, že to znáte, ale čím víckrát to uslyšíte, tím hlouběji tomu porozumíte. Kombinace Platinové a Krystalické energie vytváří frekvence, které se budou držet na tomto místě a přinesou do bytí Plán Zlatého Věku; Zlaty Věk Vodnáře, který bude prosakovat do mentálního těla každé přijímající duše, která je k tomu ochotna a ví, že je na čase se přemístit do Věku Vodnáře, který bude finálně zakotven 20. prosincem 2020.

 

Vaše mysl je nejsilnějším nástrojem, který máte nyní k dispozici, abyste opustili mentální energii kolektivního vědomí, které tvořilo Váš dosavadní život. Mentální tělo Věku Ryb dosáhlo svého data expirace. Stává se z něj zastaralé a mrtvé tělo. Volíte si nové světelné tělo, které vibruje špičkovým výkonem a jediný způsob, jak můžete tento špičkový výkon udržet, je, že si budete vědomi energie, které se oddáváte, a že si budete vědomi, jaký dopad má Vaše prostředí na tento významný nástroj tvoření. Nechali byste osamocené novorozeně opuštěné uprostřed ničeho? Opustili byste své nejbližší, nejdražší a nejmilovanější aspekty sebe sama v nepřátelské oblasti? Nechali byste své dítě nebo děti (pokud máte) v nepřátelském prostředí bez ochrany, podpory a bez jakéhokoliv vedení? Nikdo z Vás by to neudělal. A přesto jste to udělali sobě samotným, a to jen proto, že jste nevěděli, že tak činíte. Ale nyní Vám Metatronův paprsek přinesl mocné světlo uvědomění, které Vám svítí na Vaši cestu, které rozsvěcuje všechno kolem Vás a ukazuje Vám místa, kde sídlí nepřátelé a místa, která se rozhodla zůstat ve starém paradigmatu.

 

Všechno, co jste v uplynulých 30 minutách integrovali, Vás bude na tyto energie upozorňovat. Nadále a navždy bude jen na Vás, zda se rozhodnete bavit se se starým paradigmatem nebo ne. Význam tohoto nového mentálního těla je opravdu veliký, protože jste se nyní naučili a nacvičili si způsob, jak tento nástroj využít k vytvoření světa, ve kterém chcete žít, světa, který si přejete pro své děti a jejich děti, protože Vy jste Strážci dětí, které na tento svět přijdou. Pokládáte základ pro 77 nových velice vysoce vyvinutých lidských ras, které se navrátí na Zem. Tyto bytosti souhlasily se svým návratem pouze pokud bude zcela zakotven Věk Vodnáře a pokud zde budou pracovníci světla, kteří toto přemostění vedli a umožnili. A těmito bytostmi, které umožnili tento kreativní proces přeměny jste Vy.

 

Proto těchto 77 vysoce pokročilých ras chce, abyste se účastnili přípravy na jejich příchod. Vaše energie, Vaše síla, Vaše světlo, Vaše moudrost a kreativita jim umožní, aby přišli a odměnou Vám bude svět, který si přejete. To bude ten závěrečný dar. Proto zužitkujte, co je Vám k dispozici nyní a naslouchejte vzkazům, který k Vám přichází. Existuje mnoho nástrojů, které jsou Vám k dispozici a také schopnost být dokonalý ve svých myšlenkách. Vyberte si své myšlenky, tak jako byste si vybírali potravu pro své tělo, jako byste si vybírali přátele, kterými chcete být obklopeni, jako byste si vybírali cokoliv, co je pro Vás v životě důležité. Pokud tak učiníte, garantujete si příznivou, pozitivní budoucnost Vodnáře. Zhluboka se nadechněte a s výdechem se uvolněte.

 

Dovolte nám se nyní soustředit na Krystalové a Platinové morfogenetické pole mentálního těla. Morfogenetické pole je systém vytvořený prostřednictvím přímého a záměrného zvětšení a promítnutí informace, jinými slovy MYŠLENKA. Toto pole nikdy neztrácí intenzitu informace, která jím původně byla vytvořená. Nyní chceme, abyste sáhli do síly Svého Bytí a získali z toho hlubokého místa uvnitř Vás přesně to, co chcete vytvořit prostřednictvím myšlenkového procesu, a co se tak stane realitou Vašeho Věku Vodnáře. Dáme Vám na to trošku času, abyste to mohli udělat. Každý obrázek, který vidíte, každá myšlenka, kterou máte; ujistěte se, že je udržíte ve světle Metatronových Paprsků a představte si, jak je promítáte do tohoto morfogenetického pole, které si můžete představit jakkoliv chcete. Nejdůležitější je intenzita; intenzita, kterou tato informace s sebou přináší. Prosím, pokračujte. (Dlouhá přestávka, pauza)

 

Zatímco se tento vlak myšlenek filtruje do morfogenetického pole, žádáme Vás, abyste extrahovali slova moci a samostatnosti; slova světla, která umístíte do tohoto pole. Tato slova mohou být jednotného či množného čísla, ale ujistěte se, že jsou vždy pozitivní. Příklad by mohl být; mír a milost, světlo a pravda, vděčnost a milost. Promítněte tato slova. Musíme tuto energii zaštítit, což znamená, že potřebujeme, abyste tato slova vyslovili nahlas. “Harmonie, radost, mír, prosperita, hojnost, štěstí, láska, smích, radost, vědomost, mistrovství, jednota, porozumění.“ Nyní chci, abyste posunuli tuto energii a pokračovali se slovy, ale nyní nám dovolte to posunout na SEBE-LASKU (Opakujte slova, která obsahují SEBE nahlas) Příklady: sebe-důvěra, sebe-uznání, sebe-akceptace, sebe-soucit, sebe-mistrovství, sebe-péče, sebe-vědomí, sebe-vitalita...atd.

 

Otočením energií do sebe zajišťujete, že všechny vibrace v souzvuku s kolektivní vizí přitahují všechno to, co bylo kódované do tohoto morfogenetického pole s kolektivním účelem zvládnutí sebe sama, láskou k sobě, znalosti sebe sama, důvěry v sebe sama a tohle vše dosáhne mistrovství, láska, důvěra, moudrost a vědomost. Součástí této neskutečně přeměny mentálního těla je uvědomění si důležitosti ovládat své myšlenky o sobě samotném. To je to, co vedlo k vysoké mentální intoxikaci v paradigmatu Ryb - toxické myšlenky o sobě samém. Stále je zde mnoho sebepochybování, sebe-nenávisti, sebe-odmítání, přičemž nejdůležitější součástí úplné integrace Metatronových paprsků je ovládnutí svého myšlení a umění zvládnout sebe sama a zvládnout své vlastní záležitosti. Na co se zaměřují tvé záležitosti? Vnímejte myšlenky, které máte sami o sobě, tam byste měli začít, tam začne základ pro novou 3D realitu Vodnářského paradigmatu. Žádná duše nezvládne integrovat Metatronův paprsek kompletně, pokud bude stále aktivní mentální intoxikace mentálního těla, jako výsledek sebe-destruktivních tendencí. Takže cílem cesty skrze Metatronův paprsek, skrze Světlo Platinového Pole a lásky, kterou nás Kosmická Matka nyní obklopuje a nyní i Vaše propojení se 144 Archanděly, je přetvoření sebe sama.

 

Energie, kterou Posvátná Matka posílá do podvědomí, hraje teď největší roli v tomto celém procesu přeměny. Jak jsem řekl, proces mentální detoxikace se bude filtrovat ven ze systémů víry, z postojů, z přesvědčení, z příslušenství a z aspektů, které od Vás byly očekávány v paradigmatu Ryb. Proto, abyste zažili lásku, porozumění, požehnání, harmonii, vděčnost, milost a všechny další kvality, které nyní byly naprogramovány do Vašeho morfogenetickeho pole, musíte to především dát sami sobě. Buďte připraveni, že zažijete jeden z největších posunů uvědomění, který se odehraje skrze Vaše mentální tělo; největší spirituální pohyb, který se kdy udál. Mentální detoxikace z Vás vytáhne toxické sklony, které se ukrývaly pod kobercem, ve skříni nebo kdekoliv jinde, kde se ukrývaly zahaleny stínem. Nyní začnete zažívat z první ruky vyšší vibraci sebe-ovládání.

 

Měli byste si uvědomit všechno to, co jsme Vám řekli. Energie, kterou do sebe nyní přijímáte od Vás chce, abyste se zavázali sami sobě a vytrvali ve vůli kompletně se přemístit do Vědomí Vodnáře, což jsem si jistý, že chcete učinit, ale ve skutečnosti jde o aktuální procvičování tohoto procesu a bude to pro Vás i výzva. To je důvod, proč jsme kolem Vás vytvořili Platinový štít a proč Vám radíme, abyste začali vnímat své prostředí, kterému jste vystaveni. Představte si malé dítě, které je úplně samo v nepřátelském prostředí; to je to, co děláte sami sobě, když ignorujete proces rozkladu, když ignorujete nebo nevěnujete pozornost sami sobě.

 

Tímto budou Vaše činy hovořit hlasitěji než Vaše slova, a Vaše činy budou promlouvat k lidem kolem Vás a budou jim dávat na výběr Vás následovat nebo zůstat ve starém paradigmatu. Nikdo z Vás tady, ani nikdo, kdo uslyší nebo bude číst tato slova, není smluvně zavázán zůstat v paradigmatu Ryb! I když nyní pracujeme pouze s mentálními těly. Nic Vás ve starém paradigmatu nedrží!. A za to buďte vděční.

 

Zhluboka se nadechněte a s výdechem si buďte vědomi energie naší Posvátné Kosmické Matky, která Vás obklopuje a drží; není to nic, co by Vás drželo, je to spíše něco, co se s Vámi naprosto slučuje a udržuje Vás v centru její lásky, její péče a kreativity. Rozšiřte své energetické pole dokud se nedotkne všech 144 Archandělů, kteří kódují svůj Posvátný Podpis do Vašeho energetického pole. Zhluboka se nadechněte a otočte své energetické pole zpátky k sobě a přijměte tak do sebe tyto podpisy. Platinový a Krystalický proud zůstane jako konstantní tok proudící Vašimi čakrami, propojený do morfogenetickeho pole, a bude sloužit jako konstantní přijímač a vysílač Zlatého Vědomí paradigmatu Vodnáře.

 

Nyní zaměřte svoji pozornost na Archanděla Metatrona; na toto posvátné světlo, které se nachází před Vámi. Zhluboka se nadechněte a vdechujte toto světlo a s výdechem přijměte Metatronovo světlo jako Vaši součást, které ve Vás zachovává osvícení jako takové; zanechává ve Vás sílu prozářit sebe sama. Poděkujte za obdržení tohoto světla. Poděkujte nyní Platinovému světlu Platinového Chrámu za pohoštění v této ukotvující se integraci. Uvědomte si Křišťálový Dóm, který to zaštiťoval, že vše toto bylo vykonáno skrze Vaše mentální tělo, skrze lidskou bytost a bylo to rozšířeno skrze mentální tělo Matky Země, mentální tělo Solárního Systému a rozšířeno do Galaxie a dále. A konečně, uvědomte si, že jste se rozhodli zavřít dveře paradigmatu Ryb, a že jste zcela vkročili do paradigmatu Vodnáře, a že to nadále budete brát jako svoji realitu. Poděkujte sami sobě za toto rozhodnutí.

 

Znovu se zhluboka nadechněte, zaměřte svoji pozornost a vědomí zpět do svého fyzického těla. Opět se zhluboka nadechněte a s výdechem si představte energii proudící směrem dolů do Vašich čaker, a jak protahuje své kořeny do Matky Země až do samého středu jejího bytí, do toho gargantuovského železného míče v centru jejího fyzického těla, a tyto kořeny se obtáčí kolem něj a něžně splývají v jedno se Zemí.

 

Protáhněte nohy, procvičte kotníky, protáhněte ruce, zatočte zápěstím, zakružte rameny a krkem, protáhněte šíji a vraťte se zcela zpět do svého těla.

 

A tímto Vám děkujeme za Vaše rozhodnutí podílet se na tomto velkolepém ukotvení. Radujeme se, protože díky takovým, jako jste Vy, je tohle všechno možné, skrze Vaše rozhodnutí ovládnout sebe samé, skrze Vaše rozhodnutí vzít zodpovědnost za svůj život a využít tak schopnost, kterou jste zdědili a odpovídat za vše, co Vám život přinese. Otevřeli jste zbylé brány vedoucí do paradigmatu Vodnáře, a usnadnili to tak přílivu duší, které Vás budou následovat. Na své cestě přinášíte ještě více energie Posvátné Kosmické Matky Země do fyzického světa. Vaše tělesnost to umožňuje. VY to odrážíte, vy to vysíláte, v podstatě to prosakuje samotným bytím.

 

Po následujících 17 dní k sobě buďte prosím ohleduplní, obzvláště mentálně. Připomínejte si, že tento proces mentální detoxikace odsouvá staré paradigma Ryb, na které jste byli naprogramování; o kterém jste byli učeni, že je to jediné a správné. Jakmile se rozloučíte s věkem Ryb a vstoupíte do Věku Vodnáře, bude k Vám elegantně přicházet mnoho znamení a zjevení. Buďte proto upřímní sami k sobě a volte pouze myšlenky světla. Zvolte si vidět sami sebe tak, jak si přejete, aby Vás viděli ostatní - pokud se takovým člověkem stanete pro sebe, stanete se jim o pro ostatní. A ti, kteří Vás takového neuvidí, Vás tak vidět nemohou, protože jsou stále ještě slepí a nevidí to ani uvnitř sebe. To není žádné posuzování, jen rozeznání, kde máte tu moc vytvářet další mosty pro Věk Vodnáře, a kde ne.

 

Než ukončím tento přenos, rád bych řekl pár slov o nové Třetí Dimenzi. Nová 3D se doplňuje se současnou 3D, ve které žijete. Toto je počátek mnoha dalších stupňů dimenzi, které doplňují dimenzi Věku Ryb. Takže to, co máte nyní, jsou dva světy překračující jeden druhý; dva věky, protože se jedná o čas přeměny, čas přemostění. Někdy se Vám bude zdát, že jste v jednom světě a druhý den se Vám bude zdát, že jste jakoby někde úplně jinde. Nenechte se tím zmást; prostě to jen vnímejte jako doplňování se dvou světů. Pokud budou dny, kdy se budete cítit těžko, kdy budete mít pocity, které jste měli ve starém paradigmatu, prostě si jen uvědomte, že jste na moment zpátky ve věku Ryb, protože tak uvolňujete zbytky a ladíte se tak na přemístění zpátky do věku Vodnáře. Tohle se bude v následujících 17 dnech stávat celkem často a posléze to již bude snazší.

 

Po takovém pocitu těžkosti bude schopni automaticky a rychle vrátit sebe samé do 3D světa Vodnáře, pouze tím, že si budete vědomi svých myšlenkových pochodů. Vdechujte Světlo Metatrona, připomínejte si morfogenetické pole, které kolem Vás bylo vytvořeno, a se kterým jste propojeni skrze Platinové a Křišťálové proudy, které skrze Vás proudí a pamatujte si, že nyní držíte tekutý krystal uprostřed svého bytí - proto jste vedeni tokem energie, tokem vnímavosti, tokem přeměny; to je vskutku velice silné! Nicméně to necháme na Vás a na Vašich osobních Průvodcích, aby Vám předávali další podrobnosti s každým následujícím dnem, který přijde. My Vám budeme posílat informace následující dny a povedeme Vás vnitřním plánem, a budeme se s Vámi setkávat během spánku. Pokud budete mít jakékoliv problémy i po uplynutí následujících 17 dní, jediné, co musíte udělat, je požádat, abyste byli zavedeni do Platinového chrámu a znovu spojeni s Archandělem Metatronem a legií 144 Archandělů a budete opět uzdraveni. Bude učiněno vše, co je potřeba, abyste se vrátili zpět do rovnováhy

 

Nyní běžte vpřed, buďte v míru, buďte si vědomi své síly zvolit si a vytvořit svět Vašeho srdce, Vaší duše a celého bytí. VY jste tvůrci Nového Světa, proto tak čiňte moudře.

 

Já jsem Kuthumi, Mistr Zlatého Paprsku Lásky a Moudrosti a zdravím Vás a žehnám Vám v Lásce. ADONAI!

 

Abyste ještě lépe integrovali tyto energie, vraťte se k tomu, na co jste se soustředili ve svém morfogenetickém poli. Zapište si všechno do svého deníku a postupně po následujících 17 dní připisujte, co je potřeba. Zapisujte si všechno, co zpracováváte, čímž lépe uvolníte všechno, čeho se budete zbavovat v rámci detoxikace mentálních toxinů věku RYB.

 

Michelle Manders

 

Všechna práva vyhrazena & Copyright Michelle Manders, https://www.palaceofpeace.net/
 

Tento přepis živého channelingu byl zdarma zveřejněn  majitelkou intelektuálního vlastnictví, Michelle Manders a Palace of Peace na podporu lidí, kteří hledají čistotu, léčbu a mír. Proto oceňujeme, že je uznáván Zákon integrity, a žádáme, aby žádná osoba, skupina nebo organizace za žádných okolností neměnili jakoukoliv část tohoto dokumentu ani nepublikovali jeho část nebo celek pro osobní obohacení. Více se o Michelle Manders a Chrámu Míru (Palace of Peace) dozvíte na  https://www.palaceofpeace.net/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Věra V. (https://www.transformace.info/). Korekturu provedla Marie Kuchařová  (www.posvatnesrdce.cz ) a Láďa M. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.