Mistr Hilarion: 29.06.2015 - 06.09.2015

30.06.2015 21:56

 

 

Milovaní,

 

jak život na planetě pokračuje ve svém vývoji a rozšiřování, mnozí jsou voláni k tomu, aby se sladili s důvodem a smyslem své nynější inkarnace. Každý je puzen k tomu, aby hledal odpověď uvnitř sebe, aby tento svůj určený úkol rozvinul dle božského plánu a aby se s tím vědomě a záměrně každý den zarovnával. Když tak činíte, dochází k událostem, které se zdají být řízeny Bohem. Dostane se vám informací, které přijdou různými cestami;  ve sféře vaší působnosti budete přicházet do kontaktu s lidmi, kteří souzní s úkolem vaší duše a ti vám mohou pomoci dostat se na správnou cestu. Do vašeho vědomí přijde informace - ať již ve formě knihy, webových stránek nebo lidí, kteří zaktivují vaši paměť ohledně toho, jakou práci jste sem přišli udělat. Nyní se otevíráte svému nejvyššímu potenciálu - vždy krok za krokem, aby vás to nezahltilo a nepřetížilo. Vaše cesta vám musí být příjemná

Na obzoru je nový úsvit, je to čas naplnění a pozitivních zkušeností, které pomohou utvrdit spojenectví, která vám budou v budoucnu prospěšná, když budete konfrontováni se situacemi, které jste nepředvídali a které si budou vyžadovat náročné rozhodnutí. Nespěchejte do akce, dejte si načas a vyčkejte na znamení, která vás dovedou k nejlepšímu výsledkuVyužijte čas a relaxujte, hrajte si, smějte se, jenom buďte. Když to budete dělat, velmi vás to posílí a občerství a obnovíte si rovnováhu. Tak budete mít víc jasno ve všech situacích a událostech, které vás potkají a budete víc v kontaktu s vaší nejhlubší podstatou a s tím, co je pro vás správné. Ostatní kolem vás mají své vlastní cesty, po nichž musí jít a to je nutno respektovat a ctít. Je pravda, že Vše je Jedno, nicméně, každý člověk je jedinečnou jiskrou Boží a má svůj vlastní důvod bytí.  Musí umožnit, aby se to božské v něm vyjádřilo a manifestovalo způsobem, který jej posílí a pozvedne. Tak z toho budou mít užitek všichni.

Nyní se dostáváte ke své osobní síle. Udělali jste většinu práce na očistě starých myšlenkových vzorů a způsobů bytí, které vás nezavedou na zvolenou cestu a museli jste je opustit. Nyní se podobáte prázdné lodi, kterou se vesmír pokouší naplnit příležitostmi a setkáními, které jsou víc v souladu s pravým voláním vaší duše. Podobné začíná přitahovat podobné – ty, kdo rezonují na stejných frekvencích a mají stejné záměry. Do vašeho života jakoby náhodou přijdou lidé, na základě předem domluvených dohod a aktivit skupiny vaší duše. Váš život se někdy začne podobat zázraku, protože když je člověk zcela sladěn se svou božskou podstatou a následuje její pokyny, mnohem častěji dochází k manifestaci jeho snů a přání – lehce, přirozeně a harmonicky.

Založili jste pevné základy a nyní nebude nikdo a nic, co by vás mohlo odklonit od vašeho pravého záměru a tak to má být. Ve vyšších sférách pracuje božská vůle a každá duše si je vědoma svého úkolu v jeho vnější manifestaci. Nepochybujte o své roli a spíše věřte, že vše je dáno a následujte své vnitřní vedení ohledně toho, co dělat. Nechte, aby se božské ve vás a přes vás projevilo. Buďte si vědomi toho, že božská vůle se po věky projevovala a vždy bude projevovat ve vašem životě prostřednictvím vašich zkušeností a krásy a pestrosti, které jsou přítomny ve všech jejích projevech. Přijměte dary, které jsou vám nabízeny, v plné důvěře, že je to ve vašem nejvyšším a nejlepším zájmu. Nalaďte své srdce na studnu lásky a hojnosti vesmíru a zhluboka se z ní napijte.

Mějte na paměti, že čím víc zapustíte a zakořeníte vaše kořeny do Země, tím výš se dostanete. Dovolte své jemné duši, aby se rozšířila na všechno, co jste chtěli. Buďte neuvěřitelně zářivou hvězdou v srdci Nekonečného. Buďte kalichem čistého světla, přetékajícím slávou a milostí.  Napijte se nektaru radosti, prýštícího k vám z vaší božské podstaty. Vaše vnitřní rozšíření vaší božské podstaty ve vás si vyžádá pozornost ohledně příštích kroků na vaší požehnané cestě. Zůstaňte v souladu s dokonalostí všeho života. Když si uděláte čas na tvořivou práci, je to, jako když si uděláte čas na modlitbu, je to je sjednocení, které v sobě obsahuje viditelné i neviditelné, známé i neznámé. Jste hodni času, který si to vyžádá, abyste vytvořili cokoliv, co cítíte, že máte vytvořit.

Do našeho příštího setkání… 

 

Já JSEM Hilarion 

 

 

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
  www.therainbowscribe.com 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.