Mistr Hilarion: 27.01.2014 - 02.02.2014

27.01.2014 22:41

 

Milovaní,


mnozí pociťujete ve svých tělech horkost, jak vaše fyzická těla začínají aktivovat kódy vaší DNA (kyseliny deoxyribonukleové) a RNA (kyseliny ribonukleové). Může to být pro vás dost nepříjemné období, a proto je důležité, abyste byli dobře zavodnění a odpočatí. Věřte, že vše je v pořádku a že, zatímco vy procházíte tímto procesem, se vaši éteričtí průvodci o vás starají. Naslouchejte radám a dělejte, co je vám doporučeno. Tento proces je začátkem urychlené transformace, která nechá za sebou všechna předchozí omezení. Minulost se ztratí a rozpustí, když se naučíte žít v přítomnosti. To přinese větší jasnost mysli a uvnitř budete vědět, že ve vašem vnímání došlo k posunu a začnete znovu nabývat božské schopnosti tak, jak je to pro vás jedinečné. My, vaši průvodci a členové vašeho týmu vám pomáháme mnoha způsoby při dalších krocích na vaší cestě. Nejste nikdy sami, drazí, protože kráčíme s vámi při těchto intenzivních a nezvratných změnách, které nyní začínají.

Došli jste až sem, protože jste si hluboce přáli naplnit osud, který jste si vybrali jako svůj příspěvek k božskému plánu. Tento osud se nyní odvíjí rychleji a budete žasnout, jak daleko jste za tak krátký čas došli. Buňky vašeho těla se regenerují a omlazují a budete cítit, jak z vás vycházejí cyklické nárazy energie, což vám může způsobovat pocity závratě. Zůstaňte klidní, zhluboka dýchejte a zůstaňte ve stavu klidné odevzdanosti vůči novým pocitům, které vás naplňují a obklopují. V lidském operačním systému a ve vašem morfogenetickém poli dochází k výrazné rekalibraci. To možná dočasně zamíchá toky energie proudící vašimi meridiány, ale to se upraví. Budete mít mnoho chvilek, kdy budete ospalí a malátní, jak se budete přizpůsobovat ještě vyšším frekvencím, které přicházejí.  

Podívejte se na božská zarovnání, která oznamují změny, odehrávající se na planetě i ve vás samotných. Vše se pohybuje rychleji a lineární čas je vnímán pouze díky nástrojům a zařízením, vytvořeným dříve. Je čas pravidelně se spojovat se Zdrojem, který máte uvnitř, aby se vám dostalo vedení, které potřebujete a abyste zůstali napojeni na své božské načasování. Každý má své vnitřní hodiny a ty jsou nyní jemně seřizovány, proto je důležité, abyste sledovali pobízení vaši intuice, protože tímto způsobem proudí pravé vedení. Všechen život se probouzí do rovin bytí, které po eony věků spaly.         

Ti, kdo jsou přizpůsobeni vyšším frekvencím, jsou v souladu s mnohým změnami, k nimž dochází a plní tak roli katalyzátoru všude, kde jsou. Když se pohybují napříč svými běžnými životy, aktivují kódy probuzení v lidech kolem nich, známých či neznámých.  Jsou kanály kosmické energie, která vyzařuje z jejich energetického pole a to se dotýká každého a nastartuje jeho vlastní individuální proces. Je velmi důležité, aby tito iniciátoři změny zůstávali vyrovnáni v každé své myšlence, v každém slovu a skutku, protože to může mít vliv na ostatní kolem. Je to velká zodpovědnost, když si uvědomíte, že máte na planetě takový úkol.

Zůstaňte povzneseni, vyrovnáni a v radosti, protože to pomáhá udržet harmonickou rovnováhu těm energiím, které přicházejí přes druhé lidi tak, jak očistný proces postupuje. Je to váš úkol coby světelných majáků a většina z vás se naučila, jak se dostat rychle zpátky do zarovnání. Očišťujte své energie denně, než vyjdete ven a znovu, když se vrátíte domů.

Čistěte a srovnejte všechny svoje čakry, aby vaše životní síla proudila vždy nerušeněKdyž se ve vaší mysli objeví myšlenky, které by váš střed a vaší energii snižovaly, naučte se změnit je automaticky, aby povzbuzovaly život a potvrzovaly ho pozitivně. Je nyní na vás, abyste uplatňovali svoji vlastní sílu. 

   
Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.