Mistr Hilarion: 26.01.2014 - 01.02.2015

28.01.2015 13:48

 

Milovaní,

 

mnozí považujete rčení „poznej sám sebe“ za obecné téma, kterým se teď všichni nějakým způsobem zabývají. Stále probíhá jemné dolaďování a rekalibrace a nyní se díváte ještě pozorněji dovnitř sebe, abyste hledali všechny vzorce, které jste ve vašich životech hráli a nyní se chcete podívat sami na sebe z různých úhlů. Chcete převzít plnou odpovědnost za vše, co se ve vašich životech projevilo. Víte, že jste to vy, kdo jako první vytvořil zkušenost, abyste vynesli tento vzorec na povrch jako ten, který vás omezoval na vaší cestě vpřed a který musí být přeměněn a propuštěn. Otevřete víc svá srdce této zkušenosti a chtějte vidět krásu daru, který vám to přineslo. Přineslo vám to osvobození od utrpení, které jste si sami způsobili a pomohlo vám to pohnout se za vaše předchozí omezení, někdy zcela nečekaným a úplně překvapivým způsobem.

Nyní se díváte na to, jak byste mohli více umožnit rozvíjení svého širšího vnímání a vidíte svůj život a jeho události z pohledu vašeho božského já. Vidíte dramata, která se kolem vás odehrávají, a láskyplně se od nich odpoutáváte. Uvědomujete si, že v odvíjejících se vzorech vždy existují cykly, přílivy a odlivy. Rozhodněte se, že budete s těmito energiemi pracovat v harmonii, místo abyste vzdorovali darům bdělosti, které to přináší. Dostali jste se na cestu směrem k velikosti ducha a tvořivosti, které ve vás vždy byly. Vaše nové začátky překypují nekonečnými možnostmi a ve vzduchu je pocit přicházejícího kouzla, pocit něčeho nádherného, co se brzy objeví. Jak se pohybujete směrem k manifestaci svých snů, také záříte světlem, takže jste jako pochodeň naděje pro druhé a pozvedáváte energie celku.

Když udržujete vyšší pozici, kterou jste si vybojovali, inspirujete a pozvedáváte lidi v okolí svého vlivu. Vězte, že vás nyní vnímají z pozice respektu a obdivu. Proud řeky života je sladký a radostný a vy zažíváte mnoho chvil úžasného štěstí, jak denně vstupujete do jádra svého božského já. Díváte se do světla, abyste zdolali a proměnili své myšlenky, jak přicházejí do vašich duchovních praktik a touto zkušeností získáváte moudrost a mnoho nových vhledů. Jak se propojujete s vyšší verzí sebe sama, snažíte se ji udělat ještě krásnější a významnější, a když to děláte, zapalujete světlo v srdcích druhých.

Vždy věřte svým schopnostem vnímání a intuice. Když budete sledovat toto vedení, zavede vás to směrem k vašemu nejvyššímu a největšímu dobru. Zůstanete v proudu pozitivních energií vesmíru, které vás neomylně zavedou na cestu božského a správného načasování a vše ve vašem životě dopadne dobře. Propojování se se svým božským já přináší sílu, krásu a vznešenost. Kousky skládanky vašeho života se začínají spojovat vzrušujícím a kouzelným způsobem a vytvářejí realitu, jakou jste hledali.

Nyní se před vámi rozkládá dobrodružství mnoha životů a vy víte, že máte nástroje potřebné k tomu, aby se počítaly. Vše, co potřebujete, máte v sobě a posouváte se k dalšímu kroku na své duchovní cestě s důvěrou, grácií a lehkostí. V každé chvíli buďte přítomni, jste neomylně vedeni k tomu, abyste dosáhli vaše nejvyšší dobro manifestací vašich nejvroucnějších přání. Cesta k mistrovství sebe sama se stává lehčí díky vašemu odhodlání získat všechny zkušenosti tím, že budete jejich nedílnou součástí.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion 

 

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.