Mistr Hilarion: 25.05.2015 - 31.05.2015

27.05.2015 00:38

Milovaní,

 

ve vnitřní části vaší bytosti probíhá hluboké zarovnávání. Mnozí máte pocit, jakoby jste se vrátili zpátky do bodu nula a musíte znovu projít celým procesem očisty. Není tomu tak, a když pozorujete myšlenky, které k vám přicházejí, zjistíte, že tento specifický proud myšlenek přichází z dřívějších období vašeho života. Jakmile to začnete rozlišovat, budete je lépe sledovat a uvolňovat. U některých se jedná o vaše velmi hluboká zranění, která jste v tomto životě měli hluboce skryty a která jste si přinesli z dřívějších životů, aby byla právě v tomto životě vytažena na světlo a vyřešena. Nemusí to být příjemné, když procházíte tímto procesem, ale buďte ujištěni, že vám to přinese konečné vyřešení a že tímto náročným portálem brzy projdete. Snažte se v této době udržovat pozitivní soustředění, protože z pohledu vyšší perspektivy vaší duše se jedná o významný úspěch. 

V době tohoto závěrečného čištění buďte k sobě mimořádně laskaví a ohleduplní. Žádejte nás o pomoc, abyste se udrželi ve vyšších vibracích a v zaměření na vyšší myšlenky, když v sobě pociťujete hustotu. Nyní již víte, co můžete vy osobně udělat pro to, abyste si pomohli dostat se přes toto období, protože již máte ve vašem osobním kufříku docela slušnou zásobu metod a nástrojů. Byli jste zde a dělali jste to již předtím - upamatujte se, co vám fungovalo a opět si tyto metody oživte. Buďte ujištěni, že nyní je na konci tohoto tunelu větší Světlo, než tomu bylo předtím.  Vaše světelná rodina vás bezpodmínečně miluje a nesoudí vás; na každém z vás je, abyste ztělesňovali stejnou lásku, když chcete sami sebe pochopit. Někdy může být každý člověk svým nejhorším nepřítelem, a neúprosným soudcem.  Rostete, drazí a dochází k posunu do většího uvědomění.  To vše je v konečném výsledku dobré. Udržujte si tyto znalosti v srdci.

Udržujte si ducha tím, že si budete uvědomovat, že spirála života se přibližuje k vyššímu výsledku, než jste si zpočátku mysleli, že je vůbec možný. Když si dovolujete tuto zkušenost, tvoříte zázraky. Na hlubších úrovních vaší multidimenzionální podstaty jste učiteli, kteří poskytují své tvrdě získané znalosti, moudrost a zkušenosti druhým, napříč vesmírem. Na každého, kdo na této planetě prochází potížemi života, je ve všech časových liniích a dimenzích pohlíženo jako na hrdinu. Když se soustředíte na tady a teď, dále se zarovnáváte se svou opravdovou božskou podstatou a rozvíjí se více darů, které tomuto světu přinášíte, a tyto dary ve svém potenciálu dozrávají. I když se může zdát, že jste zůstali stát, na vnitřních úrovních dochází k velkému pokroku, jak uvnitř vás dochází k dalšímu uzdravování

Nalézání cesty v tomto bludišti je lehčí než kdy předtím, protože nyní si sebe ceníte za úsilí, které jste prokázali v této hře zvané život na fyzické planetě. Ve vašem nahlížení se mnohé změnilo a moudrost, kterou jste tím získali v tomto, i v předchozích životech nyní ve vás vzkvétá. Nyní víte, že jste tvůrcem vaší reality a že se můžete zaměřit na jinou a lepší realitu, než v jaké jste žili a jakou jste zakoušeli předtímJe zcela na vás, abyste se rozhodli, a určili si, jak má vypadat váš život. Vyšší aspekty vaší duše touží s vámi splynout a tato událost je očekávána s velkým vzrušením. Když se poddáte této proměně, která se ve vás odehrává, život na Zemi se stane lehčím. 

Pomalu si začínáte uvědomovat, že váš život může být nádhernější, než jak jste si ho mohli vysnít. Když se propojujete s vaším božským vnitřním dítětem, dlícím v prostoru vašeho posvátného srdce, vytváříte si život snů. Je to život naplněný radostí, mírem, uzdravováním, úspěchy a výsledky. Je na vás, jak rychle nebo pomalu to přinesete do své zkušenosti. Sedíte na sedadle řidiče a celý život pracuje s vámi a pro vás!

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion 

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.