Mistr Hilarion: 23.05.2016 - 29.05.2016

25.05.2016 08:28

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 22. 5. - 29. 5. 2016

Milovaní,

když ukládáte své běsy, abyste je pohřbili na místo jejich posledního odpočinku, celou vaši bytost prostupuje větší klid. Vaše mnohaleté intenzivní vnímání proti sobě stojících polarit ve vaší čakře solar plexu nyní ustupuje. Cítíte radost a nádherné příležitosti, které přicházejí do vašeho zorného pole. Začínáte znovu pociťovat nadšení pro nedokončené projekty, když přemýšlíte a představujete si nové. Vaše nové začátky jsou konečně tady! Chopte se té příležitosti!

Láska ve všech svých podobách rozevírá svá křídla a otevírá vám nové dveře. Skládá se mnoho kousků skládačky a začínají dávat smysl. Jak zpracováváte tyto nové objevy, dochází k vnitřnímu léčení a to je velmi vítáno a prožíváno. Nad obočím nesete znak osvícených; nelze ho vidět lidskýma očima, ale snadno ho vidí moudří, kteří vás vedli po vaší duchovní cestě. Slaví vaše vítězství a je to zasloužené. Udělejte si čas a vychutnejte si tyto chvilky, když se objeví a zhluboka se napijte ze studny hojnosti, která ve vás leží.

Život se před vámi otevírá ve vší slávě. Jaké zázraky na vás čekají za každým rohem? Celý vesmír čeká na váš povelvstaňte a pozdravte svůj osud!  Svět čeká na dary, které přinášíte, abyste žehnali druhým a léčili je i vaši milovanou planetu. Jak si uvědomujete, jak hluboce jste milováni, a vždy jste byli, cítíte nekonečnou radost jako teplou peřinku, která vás obklopuje. To je nový začátek, který jste dlouho hledali a který vám předtím unikal; je to nový začátek obnovy naděje a čeká na vás, abyste se ho chopili.

Nastal čas, abyste volně vzlétli! Nastal čas, abyste svítili svým zářícím světlem, které mohou druzí považovat za své! Vyzařujte svůj jas a vstupte do svého vlastního potenciálu;  jedinou věcí, která vás brzdila, bylo vaše dřívější omezené vnímání. Brána je teď otevřená, abyste přes ni vyšli k novému obzoru. Následujte své srdce a pobízení ducha, protože to vás zavede k vašemu nejvyššímu dobru a k největší radosti. Udělejte z prožívání radosti svůj každodenní cíl a dělejte vše pro to, abyste ten pocit uvnitř sebe cítili, protože radost je duhovým mostem mezi nebem a Zemí a vy jste potrubí, kterým sem proudí.

Požehnáni jsou milovníci míru, protože oni zdědí nový svět, který se zrodil. Ano, ve vašem světě je toho mnoho, co potřebuje zlepšit, ale vy jste zde, děláte změny a dosahujete jich. Dějí se ve vás změny, které je zapotřebí zpracovat a šířit vně. To, co jste udělali a čeho jste dosáhli, svítí jako pochodeň nadějí a možností pro ty, kdo přijdou po vás. Ti, co mají oči k vidění a uši k tomu, aby slyšeli vaše poselství, vás neskonale milují. Ať je všude mír.

Já JSEM Hilarion 

 

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.