Mistr Hilarion: 23.03.2015 - 29.03.2015

25.03.2015 21:47

 

Milovaní,

 

na vnitřních úrovních lze cítit určitý pocit dovršení, jak na planetu působí kosmické zarovnání i lidská činnost. Vaše láskyplné energie byly dodány a použity tam, kde to bylo nejvíce zapotřebí, a každá jejich částečka byla použita pro nejvyšší dobro všech, s láskyplnou vděčností a oceněním vašeho úsilí.  Vaše Světelná rodina vás tolik miluje! Každá částice světla expanduje a naplňuje všechna místa a prostory které se posouvají, jak ustupují stíny, a tímto způsobem exponenciálně roste. Dotýká se to všech srdcí na planetě a dokonce i těch, které se snaží uhasit posvátný plamen, hořící v jejich srdcích. Je to doba hlubokého zamýšlení se nad tím, co ještě potřebuje být vyčištěno a propuštěno z duše každého člověka. Podívání se do hloubky svého nitra je vědomou volbou vyžadující si úplnou čestnost a odvahu. Takové zkoumání si vyžaduje plamen, který v sobě máte a vy jste toho schopni, jak nadále následujete svou vlastní hvězdu!

Následovat svou vlastní hvězdu znamená, že se rozhodnete být sami sobě nejlepším přítelem.  Znamená to rozmazlovat své vlastní bytí laskavostí, soucitem a láskou a pamatovat na to, že jste duše s otevřeným srdcem, která je inkarnací dobra. Propusťte zážitky z minulosti, kdy tuto dobrotu využili jiní, kteří nešli stejnou cestou jako vy. Propusťte vnitřní zranění, která vaší duši taková jednání způsobila. Byli jste a jste nevinní a nejste odpovědní za duše, které si zvolily zůstat v úrovních starého paradigmatu malosti. Zbavte se potřeby „zachránit“ je před nimi samými a jejich vlastními rozhodnutími. Pečujte o sebe a kráčejte po vašem světě zpříma, protože vaše Světlo a vaše dobrota jsou velmi ceněny, protože jste schopni šířit Světlo ve stále se rozšiřujících kruzích. Dříve nebo později se to otevřeným a expandujícím způsobem dotkne všech srdcí.

Přijde k vám úspěch jako výsledek vaší vlastní snahy. Máte vše, co potřebujete, abyste se mohli pohnout kupředu a uskutečnit své sny, cíle a vize. Jste to vy, kdo se vždy musí s druhými podělit o dary, které dostanete, protože je to vaše pravá povaha a vždy musíte být věrni sami sobě. Vzdávejte úctu své ženské stránce tím, že si vyberete práci s druhými, v duchu spolupráce, a tím, že budete projevovat respekt k rozdílnosti všech lidí. Ženská energie se projevuje v každém člověku jako snaha učit se novým způsobům a snaha zjistit, jak to udělat, aby se daly uskutečnit vaše myšlenky a ideály. Ženská energie dává na první místo důležitost života tím, že preferuje péči o Zemi a všechny její obyvatele. Nejdůležitější zásada ženského vlivu je, že nikomu nesmí být ublíženo. To zahrnuje uznání a úctu vzduchu, vodě, ohni, zemi a vesmírným tělesům za to, že přispívají ke kráse a rozvoji planety. Vše spolupracuje pro obecné dobro všech. Tím směrem se život na vaší planetě znovu ubírá a jednou to bude převažovat.

Naučili jste se, že pozitivní myšlení vytváří na Zemi pozitivní změny. Vaše snaha vytvořit svět, kde budou splněny potřeby všech, kde je každý svobodný, respektovaný a rovnocenný, vytvořila a stále vytváří změny v individuálním vědomí, které je zase životně důležité pro skupinové a světové vědomí a nejvíce jim pomáhá. Kde jsou bouřky, vizualizujte si, že vítr utichá, bouřky polevují, tornádo z obydlených oblastí odchází. Kde je na světě problematické místo, posílejte tam lásku a soucit, aby bylo vyléčeno, a bolest aby se zmenšila. Buďte stateční a vysílejte hojivé myšlenky lásky vaší planetě, všem jejím obyvatelům a všem jejím živlům. Jak se mění kolektivní vědomí, tak se posouvá Země a také se rozvíjí tím směrem. To je krása mírových a pozitivních změn, které přicházejí na základě pozorného a láskyplného záměru.

Je potřeba podporovat sebe navzájem a Zemi. Posílejte lásku a vděčnost vaší planetě za to, jak vás, své obyvatele, miluje. Mnoho let setrvávala ve stavu přibrzdění, kdy se pokoušela počkat na to, až se lidstvo probudí, aby se k ní mohlo připojit při této úžasné příležitosti, která se teď všem otevřela. Je připravena pohnout se kupředu, ke svému Vzestupu do vyšších dimenzí. Chce vás vzít s sebou. Když se zarovnáte do Jednoty s Matkou Zemí, odehraje se mnoho zázraků léčení a obnovy…

Do příštího týdne …


Já JSEM Hilarion 

 

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.