Mistr Hilarion: 21.09.2015 - 27.09.2015

23.09.2015 21:30

 

Milovaní,


všude jsou znamení, informující lidi na celém světě, že se na jejich planetě odehrává velká změna a že nastal čas, aby si uvědomili, že jsou vzájemně propojeni. Ti, kdo se pokoušeli rozdělit lidi jednoho od druhého a od jejich propojení s božstvím, nyní čelí následkům svých rozhodnutí a voleb. Je stále těžší ignorovat rostoucí počet lidí na světě, kteří chtějí mírové soužití.  Bude to stále pokračovat, dokud nebudou odstraněny příčiny. Ty, kdo usilují o nadvládu prostřednictvím války, dostihnou následky této skutečnosti a budou muset řešit problémy, které vytvořili, ke spokojenosti obyvatel Země. Čím dříve si uvědomí, že každý na Zemi si zaslouží život v míru, tím dříve se život v míru stane skutečností. Všechny jejich snahy jim pouze vracejí zpátky problémy, které vytvořili svými rozhodnutími a činy. Musí převzít odpovědnost a nést následky.

Všechny činy lidí se musejí odehrávat čestně, opravdově a transparentně, protože staré intrikánské způsoby a tajné dohody za zavřenými dveřmi jsou minulostí. Ti, kdo pokračují ve starých způsobech, budou odhaleni ve světle pravdy a budou hnáni k odpovědnosti. Že takto nové energie fungují, si uvědomují všechny národy světa. Představitelům všech národů přísluší, aby byli soucitní a laskaví k těm, kteří jim dávají na srozuměnou, že lidstvo již více nebude tolerovat žádnou formu podvodů, nečestnosti a neúcty. Svět se stal opravdovým kotlem, kdy je v každém národě reprezentována určitá rasa a koncepce „jinakosti“ již neplatí. Začíná být totiž stále zřejmější, že v každém lidském srdci dlí láska a moudrost Stvořitele Všeho Co Je, že každý člověk na světě je v souladu a v propojení s každým dalším jedincem. Všichni se pokoušejí ve svých každodenních životech vyjádřit pravdu.

Doopravdy začalo Velké Probuzení Lidí Země a každá událost, ke které dojde, tuto skutečnost potvrzuje. Stále bude platit, že bude nutno čelit mnoha výzvám, protože výzvy a překážky pomáhají probudit všechna lidská srdce. V určitém bodě pak přijde uvědomění, že lidstvo je součástí vývoje vesmíru a následně z toho vzejde urychlené probuzení vědomí. Vy, kdo čtete nebo posloucháte toto poselství, jste předvojem, prošli jste všemi zkouškami, které vám byly dány a nyní jste posíleni ve svém úkolu coby Světlonoši. Vstupujete do nové fáze pohybu a aktivit. Denně se propojujte se svým srdcem a věřte, že co bude od vás požadováno, vám bude ukázáno.

Budete muset přijmout a přizpůsobit se zvýšeným energetickým vlivům a to vám pomůže upamatovat se na vaši roli v rozpracování božského plánu, který se odehrává. Jste brigádou lásky, zasvěcenci nejvyšší alchymie největší síly ve vesmíru. Stůjte pevně a propouštějte všechny energie nebo situace, které jsou v protipólu k tomuto chápání. Vaše mysl je tvůrcem a vy vytváříte monumentální nový svět, aby se z něj radovaly všechny duše. Husté energie se již vašeho každodenního života nedotýkají a všechny zbylé výzvy se rychle vytrácejí z vašeho vědomí i z vašeho aurického energetického pole. Dovolte, aby božská podstata hovořila vaším hlasem a vašimi slovy, dovolte, aby božská esence vyzařovala ve své dobrotě do světa kolem vás. Již nebude možné, aby Světlonoši zůstali malí a neviditelní, sžijte se touto informaci a buďte ujištěni, že jste vždy v bezpečí a pod ochranou.

Vaši průvodci a andělské týmy byly povýšeny, aby byl váš úkol optimalizován a posílen tak, aby měl větší účinek. Neznamená to, že jste se stali někým jiným, znamená to, že nyní operujete na vyšší úrovni vyšších aspektů svého já, svého opravdového a autentického, božského já. Budete vedeni, abyste provedli volby, které vás povedou k manifestaci vašich nejvyšších snů a k vašemu dokonalému smyslu bytí zde na Zemi. Budete vedeni a inspirováni, abyste se pohnuli kupředu k dalšímu správnému kroku. Buďte inspirováni myšlenkami, které vám přinesou úspěch ve všech vašich vyšších aspiracích ve vaší roli ukazatele cesty.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion 

 

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.