Mistr Hilarion: 19.01.2015 - 25.01.2015

20.01.2015 23:49

Milovaní,

 

vy všichni jste se snažili udržet v rovnováze, když nové energie přinesly myšlenky, pocity a emoce, o nichž jste ani netušili, že je v sobě máte a nyní jste připraveni na to, abyste víc zjemnili svá čtyři nižší těla. V nadcházejících dnech to bude jednodušší, protože většina z vás již téměř dokončila čištění a vyklízení všeho, co není láska, z nejhlubších a nejniternějších částí své bytosti. Nyní se cesta, která je před vámi, naplňuje větším spektrem světla, což představuje větší perspektivu, než jste si původně mysleli. Dostavilo se větší porozumění vám samým, což zase umožňuje, abyste více chápali své bratry a sestry, s nimiž sdílíte prostor na tomto světě. Světlo přináší nové momenty naplněné neomezenými možnostmi. To, že jste víc prostoupeni světlem a víc se soustředíte, způsobuje, že se vaše nové myšlenky a kreativní nápady manifestují rychleji než kdy předtím.

To, co jste si přáli zažít a trvalo to roky, než to k vám přišlo, se nyní objevuje bez námahy a harmonickým způsobem. Vesmír a Stvořitel vám vytvářejí a přinášejí všechno dobré, co jste si ve svých individuálních životech přáli zažít. Nyní začínáte chápat, co znamená život žitý v harmonii s vesmírem a Stvořitelem - nekonečně proudící řeka lásky, potěšení, světla, barev a tvořivosti. Na povrch začínají vyplouvat talenty, které jste rozvinuli a praktikovali v průběhu pobytů ve fyzické formě. Nyní máte velkou příležitost, abyste jim teď dovolili se přes vás vyjádřit.  Talenty, po nichž jste toužili, se ve vás začínají rozvíjet a překvapí vás tím, jak se projeví ve vašem každodenním životě. Každý z vás máte jedinečné a úžasné talenty a nadání, které ležely pod povrchem daných osobních omezení, která se nyní zcela rozpouštějí.    

Dojde k překvapením a neočekávaným událostem, které každému z vás přinesou stěžejní záblesky vhledů, díky nimž se vše v jediném okamžiku změní. Vše, co se děje, přináší úplný posun paradigmat a vy se musíte pokusit nevzdorovat tomu, co přichází. Zůstaňte otevřeni a připraveni rozjímat a obejmout nové směry, které vás mohou zavést k novým výšinám. V důsledku vašich záměrů vycházejících ze srdce k vám přijde úspěch a začíná se vám manifestovat vaše nejvyšší dobro. Když toto dobro obdržíte, pamatujte na to, abyste ho světu vrátili ve vděčnosti a pokoře. Věci se spojí jako zázrakem a vytvoří realitu, jakou jste hledali. Udržujte si nadšení ohledně nových možností a potenciálů a buďte optimističtí ve své víře v druhé, aby také oni mohli prospívat, růst a rozšiřovat se. Každý kolem vás uvidí pozitivní a nádherné aspekty vaší opravdové bytosti a bude vám je zrcadlit zpátky.

Dovolte si sáhnout do neprozkoumaných oblastí sebevyjádření a podívejte se na své projekty s novým a kreativnějším přístupem. Více riskujte a otevřete se novým a jiným nápadům. Propusťte všechny zbývající staré strachy a omezení, které asi ještě stále držíte a více se otevřete tvořivé inspiraci. V zájmu rozšíření perspektiv si zvolte, že budete klidní, že ztišíte svou mysl a dovolíte vesmíru, aby vám přinesl víc možností, o jakých jste neměli ani představu. Dovolte vesmíru, aby vás podpořil a dovolte mu, aby vám svým působením přinesl možná řešení, která vám pomohou řídit vaše výstupy. Buďte otevřeně vnímaví, trpěliví a flexibilní a zůstaňte připraveni na to, že budete dostávat překvapujícími a imaginativními způsoby. Pokračujte vpřed a mějte oči otevřené pro nové a nečekané příležitosti. Mohli byste být příjemně překvapeni, kam vás zavedou.

Vězte, že vše je v pořádku a že vás obklopuje pouze láska. Ztělesňujte nový způsob, jak hledět na život a na svět kolem. Jste zářící, pulzující pochodní světla pro všechny kolem a posilujete druhé láskou, moudrostí a přítomností. Je čas, abyste svítili ještě jasněji a abyste světu ukázali svou pravou podstatu.

Do příštího týdne …


Já JSEM Hilarion 

 

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.