Mistr Hilarion: 16.02.2014 - 22.02.2014

18.02.2015 17:08

 

Milovaní,

 

máte moc vytvořit ve svých životech nádherné nové reality. Pokud jste ohledně svých osobních plánů měli pocit, že trčíte na místě, je důležité, abyste si připomenuli, že vaše vize a záměry musí být jasné a definované tak, aby se na povrch nevynořily žádné vnitřní konflikty. Nový začátek, k němuž směřujete, lze dosáhnout, když se zaměříte sami na sebe s láskou a trpělivostí, soustředěně a rozhodně. Věnujte si čas, věrnost a úsilí jaké si zasloužíte a zůstaňte silní, rozhodní a vytrvalí na cestě a směru, kterými chcete jít. Jste na správné cestě a máte schopnost rozhodnout se pro činy, které jsou toho hodny. Zanedlouho uvidíte a zažijete výsledky, na jejichž dosažení jste pracovali. Někdy budete možná muset být flexibilní a otevření, abyste změnili to, co nefunguje. Zkuste jiný přístup, buďte jako řeka, která přijde k hoře a obtéká kolem ní.

Jak kosmické energie pokračují ve své aktivitě, pamatujte, že jste v procesu hluboké a nádherné změny, transformace do nového způsobu bytí a tato změna může někdy být bolestivá. Vyžaduje se od vás, abyste opustili všechny staré vzorce myšlení a jednání, v nichž se někteří z vás plácáte a které již neslouží vizi, kterou se pokoušíte manifestovat do svého života. Bez ohledu na to, jak pohodlně jste si žili - abyste se mohli hnout kupředu do nové verze sebe sama, si někdy vyžaduje oběti. Jděte do toho, protože tam se nalézá jasnost, a zkuste zvážit, které myšlenky a výrazy potřebují být transformovány do pozitivnější polohy tak, aby více potvrzovaly život, aby lépe odpovídaly cestě, která se před vámi odvíjí.

Nacházíte se v největším dobrodružství vašeho života a odehrává se to teď. Když vkročíte do nového teritoria, věřte, že budete v bezpečí a že o vás bude postaráno. Když kráčíte po nové cestě, nikdy nejste sami, vždy jsou zde neviditelní přátelé, kteří kráčejí s vámi. Je potřeba pouze jasná, ze srdce proudící žádost o pomoc a to pak dává povolení těm neviditelným přátelům a průvodcům, aby vám pomáhali. Dostanete cenné vhledy a často se objeví synchronicity, které vám přinesou, co potřebujete vědět a zažít a které rozšíří vaše myšlení způsobem, který vás posílí. Každý z vás máte schopnost pozvednout se nad všechny výzvy, které vás v životě potkají, jak mentální, tak i emocionální. Tak otevřete svůj opravdový a jedinečný potenciál.  

Jak pokračujte na cestě tam, kudy ještě nikdo předtím nekráčel, buďte soustředění a vyrovnaní. V každém okamžiku si poskytujte to, co je třeba a co vás oživí a podpoří. Nebojte se mluvit o své pravdě, když to bude potřeba. Často, když vyjádříte, co cítíte, dáváte lidem kolem vás novou perspektivu a otevíráte jim nové dveře, které předtím neviděli. Začnou přemýšlet o pravdách, které jste zmínili a přijmou je. Mnohdy jste se báli hovořit o své pravdě a nyní se to mění, protože když následujete své vnitřní vedení a své srdce, nabádáte druhé, aby viděli moudrost, kterou jim nabízíte. Máte k nabídnutí mnoho moudrosti, a když budete pokračovat v mluvení své pravdy, druzí vás budou vyhledávat, aby se s vámi radili.

Se stále se zvětšující intenzitou energií, které nyní proudí do zemské atmosféry, se otevírají vaše schopnosti vnímání a začínáte ve zvýšené míře vnímat myšlenky druhých lidí a to vám umožňuje intuitivně chápat jejich motivy a záměry. Je to schopnost, která si vyžaduje určité přizpůsobení se, abyste nereagovali na vše, co vnímáte. Staňte se pozorovateli svých vlastních pocitů, když jste s druhými a to se stane barometrem, který můžete použít. Abyste ukočírovali komunikací a vztahy s druhými, vždy naslouchejte pobízení vlastní duše a vše bude dobré. Váš nový vhled vám pomůže transformovat vaše vztahy novými a pozitivními způsoby. Vždy ctěte sami sebe kvůli pravdě, kterou nesete, oceňujte sebe a bezpodmínečnou lásku, kterou ztělesňujete.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion 

 

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.