Mistr Hilarion: 13.01.2014 - 19.01.2014

14.01.2014 22:55

 

 

                          

Milovaní,


doba, která je před vámi, je plná energií nových začátků a to vytváří pocit očekávání a zároveň i potřebu ukončit všechny otevřené záležitosti. Je zde také pocit, jako byste čekali ve vzduchoprázdnu mezi dvěma světy. Je to divné období pro vás, kteří jste poctivě pracovali, abyste se sladili se svými vyššími aspekty, protože víte, že práce je ukončena. Přesto se vám zdá, že cesta vpřed je nejasná a neurčitá. Je to proto, že vytváříte svůj svět, když procházíte každým svým dnem a nejste zvyklí tvořit vědomě. Tento pocit pomine a je svým způsobem přechodný, je jen potřeba, abyste byli připraveni být přítomní v každém okamžiku, a abyste do sebe tuto novou myšlenku plně přijali. Vědomá tvořivost je dalším krokem ve vašem duchovním vývoji a vyžaduje od vás více pozornosti.

Vytvořte si plán toho, co chcete vytvořit, a experimentujte si ve svém osobním (vnitřním) světě. Udělejte si seznam, jak by to pro vás mohlo vypadat, včetně pociťování emocí z toho, že máte, co jste si přáli, představujte si, že procházíte touto zkušeností s pocitem veselí a pohody. Představujte si každý detail, jak jen můžete a tak často, jak můžete. Potom, když cítíte, že je to hotové, vypusťte to do univerza a vězte, že se to pro vás manifestuje. Tato metoda se pro tvoření nejlépe uplatňuje v době novoluní. Pracujte na vizualizaci a na myšlence, že je to hotové do úplňku, a odevzdejte vesmíru s vědomím, že se to pro vás bude manifestovat v božském načasování. Stáváte se vědomými tvůrci svého každodenního světa. Někteří si to budete chtít procvičovat, dokud vám to nepůjde lehce. Pamatujte, že nic, co se sotva začalo, nepřijde okamžitě, ale s větší praxí a procvičováním nabudete zdatnosti.

Ti z vás, kteří v uplynulém roce přibrzdili, jsou nyní připraveni znovu se pohnout kupředu. Dostali jste nový impuls a začnete pracovat na svém mistrovství s novými silami a velkým nadšením. Tentokrát bude cesta vpřed mnohem lehčí než kdy předtím. Naplní vás pocit vyššího záměru a mnozí z vás se dostanou k vědomé realizaci své části božského plánu. Také začnete vidět, jak dokonale jste zvládli každou zkušenost na cestě až sem a to vám pomohlo pocítit důvěru a procítit svou vlastní sílu. Každá zkušenost vám dala svůj vlastní dar a nyní můžete využít, co jste získali a co jste se naučili, s větším porozuměním a větší dokonalostí pro sebe i pro druhé kolem vás. Obohatilo vás to tak, že víc pociťujete svou vlastní velkolepost a své schopnosti.

Je důležité, abyste při přemýšlení se sebou zacházeli s větší laskavostí a pamatujte, že všechno, čím jste si v životě prošli, si vaše duše přála zakusit s cílem přivést vás k vyššímu stupni mistrovství. Tam se teď na vaší cestě nacházíte. Oslavte to, čeho jste docílili, odměňte se nějakou činností anebo věcí, které pro vás budou významné.  Ať je to něco, co vám udělá velkou radost a pomůže vám připomenout si, jak daleko jste došli na cestě zasvěcení do vyššího uvědomění a pochopení. A my vás žádáme, abyste oslavili ty okamžiky, jak se před vámi budou odvíjet, protože to pomůže udržet úroveň vašich frekvencí v souladu se stále se zvyšujícími energiemi, které proudí atmosférou a bez ustání zaplavují planetu.

Denně se propojujte se Zemí a zůstaňte uzemněni. Jezte jídlo, které dodá vyšší frekvence do každičké buňky vašich stále se přeměňujících těl. Denně pronášejte afirmace, že jste věčné, silné bytosti, které mohou zastavit proces stárnutí a obnovit sami sebe na každé úrovni. Myšlenky a záměr budou vaši zkušenost zhmotňovat. Napište si své záměry a denně je opakujte, ideálně na začátku dne, ale nejdůležitější je vaše neustálá vytrvalost. Tímto praktikováním vytváříte svou novou realitu a každý den je novým začátkem. Naplňte ho těmi nejpozitivnějšími záměry pro sebe, pro vaše milované, vaši komunitu a celou vaši planetu. Láska je odpovědí na všechny situace a začíná to být ve vašem osobním světě více znatelné.

   
   Do příštího týdne…

   Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.