Mistr Hilarion: 10.11.2013 - 16.11.2013

13.11.2013 00:47

 

 

Milovaní,


Přichází období zrychlující se změny, která bude udržovat svět ve stavu střídajících se a někdy i zaměňujících se realit. To je ta doba, na kterou jsme každého z vás připravovali, abyste vždy zůstávali klidní a ve stavu fyzické, mentální a emocionální rovnováhy, zdokonalujíce se v nacházení a ovládání svých vlastních mechanismů, které vám pomáhají zvládat těžkosti, a schopností a dovedností, jež stále vylepšujete na své spirituální cestě vedoucí k obývání vyšších dimenzí. Děláte to skvěle a vítězně a začínáte plody své práce ve svých individuálních životech cítit, prožívat a manifestovat. Při tom, jak přijímáte neočekávané události, které lidstvo a jeho planetu povedou při jízdě na transformačních vlnách a přizpůsobujete se jim, je třeba, abyste nepodceňovali důležitost ukázněné mysli.

Jak se planeta zarovnává se středem vesmíru a posouvá se do své nové pozice, vy se rychle dostáváte do svých rolí, jež jsou vám předurčeny. Váš záměr zažívat svět, po kterém kráčíte, jako mírumilovný, milující a harmonický, přinese tyto kvality do vašeho pole možností. Dny, kdy jste se zmítali v energiích prázdna, neznámého, se chýlí ke konci, neboť kódy a posvátná geometrie slunečních erupcí a slunečního větru způsobí, že váš proces rozpomínání už nebude možné popřít. Každý z vás vstupuje do své síly, síly lásky zjemnělé kvalitami požehnání a soucitu. Máte všecko, co potřebujete pro ukotvení v nových vzorech.

 

Jak lidstvo spěchá střemhlav do polí nového potenciálu, svět synchronním a zázračným pohybem míchá svým vlastním nádherným osudem. To, co bylo kdysi skryto, se nyní odhaluje a velké množství kousků puzzle zapadá na své místo. Nebudete však mít čas odpočívat na vavřínech, protože doba žádá, abyste aktivovali své vlastní jedinečné schopnosti a na to, abyste se ubírali tímto průchodem do světla, budete potřebovat disciplínu vašeho vyššího já. Portály probuzení jsou osvětleny vaším vnitřním světlem a začínáte chápat, že vaše fyzické tělo má úžasnou kapacitu léčení a regenerace. Skrze záměr nejvyššího řádu začíná opravdová, zrychlující se přeměna.

 

Zůstaňte za všech okolností vyrovnaní a mnohokrát za den zhluboka dýchejte a naplňte co nejvíce své plíce a pošlete dech hlouběji do své kořenové čakry, zadržte dech a pak vydechněte všechnu stagnující energii. Tak energetizujete své světelné tělo, které ozáří a pronikne do struktury vašich kostí. Pošlete lásku do všech buněk a atomů vašeho fyzického vozítka, vašeho chrámu toho nejvyššího. Harmonizujte, harmonizujte, harmonizujte! Pamatujte si, že kamkoli jdete, žehnáte, žehnáte, žehnáte, ať už si to vaše kráčející vědomí uvědomuje či nikoli.

 

Ve vzduchu kolem vás je prvek vzrušení a dychtivého očekávání a aktivace vědění dlouho skrytého ve vaší DNA nyní rozsvěcuje váš páteřní kanál. Spínače jsou sepnuté a můžete si tyto vnitřní spínače i vizualizovat podél své páteře a čakrových center a vidět, jak zapínáte spínače světla až nahoru do vaší koruny. Najděte si vhodné mantry, jejichž časté opakování vám pomůže, abyste zůstali soustředění na svůj záměr zvyšovat vibrace svých myšlenek, slov, činů a nakonec těla. Dovolte, ať radost z každého okamžiku vám v průběhu vašeho dne neustále žehná.

Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.