Mistr Hilarion: 10.02.2013 - 16.02.2013

12.02.2013 00:00

 

Milovaní,

 

vliv těch nejnovějších energetických vln směřujících k Zemi cítí nyní každá duše. Záře těch, kteří pracovali na svém nitru, nyní zůstává jasná i během jejich každodenních životů. Toto Světlo je zřetelnější pro ty, kdo je znají, ale nevídají se s nimi pravidelně. Je zde něco nepopsatelného, čím tito jednotlivci vynikají, a tím je pochopitelně jejich vnitřní Světlo. Teď je ten pravý čas obnovit své každodenní disciplíny, abyste mohli plně využít příležitosti, které jsou vám předkládány.

Všichni jednotlivci na planetě se nyní začínají rozhodovat, zda přijmou zpět nezávislost svého vlastního Bytí, a společně zaměřují svou pozornost na dlouhodobé a přetrvávající obavy, které potřebují řešení. Staré vzory se mění krok po kroku v souvislosti s harmonizací energií mezi muži a ženami. Kvůli tomu může vzniknout chaos v oblastech světa, kde docházelo k disharmonii po celá staletí a kde mužské energie odolávají volání po sladění se s vyššími energiemi vesmíru a univerzálními zákony chování.

Nadále probíhají anomálie v projevech počasí a Země se nadále přizpůsobuje vlivu velkého sjednocování se s galaktickým centrem. Ve zpravodajských médiích je upozorňováno na staré způsoby chování a do pozornosti lidí se dostává potřeba vývoje a změny. Ti, kdo si udržují svou integritu, ukotvují tuto energii do nového paradigmatu. Všichni si prochází zkouškou ve svém odhodlání překonat svá bývalá omezení a stát se většími, než v co kdy dříve věřili. Je čas stát se vším, čím skutečně jste ve svých nitrech.

Očistný proces je obvykle velmi obtížný. Je často dost těžké vidět vlastnosti svého já, které potřebují transformovat. Je velmi cenné vědět, že lidé, se kterými jste v každodenním kontaktu, vám zrcadlí, čím je třeba se zabývat. Pomůže vám, když si vzpomenete, že oni na duchovní úrovni souhlasili, že vám tímto způsobem prokážou službu, protože jako duše vás velmi milují. Může být těžké uvědomit si, že všechny potíže, které jste ve svých běžných životech nedávno prožili, jste si vy, jakožto nezávislé duše, přinesli do svých životů proto, abyste se zaměřili na to, co je v očistě vaší duše ještě potřeba udělat.

Očista, která probíhá v oblastech lidského vyjádření u celého lidstva, je v plném proudu. Všechny spodní vrstvy a to, co má nízké vibrace, pomalu odchází a je nahrazováno vědomou touhou chodit po tomto světě jako jeho pravé Já. Budou přicházet spontánní výbuchy čisté radosti, která vyvěrá z každého srdce žijícího svůj běžný život a vyjadřujícího v těchto složitých časech svou pravou duchovní povahu. Tato srdce jsou drahokamem, který je leštěn do nejvyššího jasu a lesku a tento proces se dotkne a úžasným způsobem ovlivní ostatní.

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
https://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.