Mistr Hilarion: 08.09.2014 - 14.09.2014

11.09.2014 00:03

 

Milovaní,

 

hrajete nyní hru „na čekanou“, jen nerozpoznáváte smysl tohoto čekání. Je čas, abyste postoupili do další úrovně vaší cesty. Čekáte na to, až se vy sami rozpomenete - na to, jak velkolepí a nádherní jste. Toto rozpomenutí se je ve vás zakódováno a je propojeno s událostí ve vašem životě, která se stane nebo už se stala. To, že ta vaše (událost) byla aktivována, poznáte podle svého pocitu, že nic ze starého světa už nepřitahuje váš zájem. Především jste více než připraveni nechat za sebou staré programy a přesvědčení, které doopravdy nebyly vaše. Tuto připravenost můžete někdy zažívat jako depresi, netečnost a apatii, pocit, že ve vašem každodenním životě se nikdy nic nezmění k lepšímu a že vás obklopuje pouze chaos a zánik. Když toto zažíváte, brzy se posunete do vyšší oktávy a frekvence.

 

Co je nyní po vás požadováno, je to, abyste pěstovali pocit vděčnosti a chvály za každý okamžik svého denního života. Na každou jednu negující myšlenku, kterou máte, najděte ve svém životě deset věcí, za které jste vděční a pochvalte se za každou z nich. Pokaždé, když se z hloubi vás vynoří sebe-pokořující myšlenka, udělejte si čas a sepište si seznam deseti věcí, které jsou dobré a které ve vašem životě fungují, i když to budete vnímat jako něco obyčejného. Smyslem toho je vytrénovat vaši mysl tak, aby měla pouze posilující a vyživující myšlenky, čímž k sobě přitáhnete to, co si přejete prožívat ve svém denním životě. Teď je třeba pracovat na tom, abyste milovali a vyživovali sebe sama. Všichni jste velmi dobří, dokonce výteční, když dáváte ostatním to, co potřebují, ale teď je čas na to, abyste dělali každý den dobře sami sobě. Zprvu to můžete vnímat jako nepříjemnou práci/povinnost a pravděpodobně to budete považovat za hloupé mrhání časem. Ale ujišťuji vás, Drazí, že je velmi klíčové, abyste v tom pokračovali.

 

Abyste mohli žít magický/kouzelný život, musíte tím kouzlem BÝT, a nemůžete BÝT kouzlem, pokud nedáváte lásku a úctu nejprve (na prvním místě) sami sobě. K tomu, abyste mohli tvořit život svých snů, potřebujete zdravě milovat sebe sama. Musíte vědět a cítit, že už si zasloužíte ten nejlepší život. Musíte také tuto cestu začít a dostat se z čekacího módu, protože jste to vy, na koho čekáte, božské ve vás prožívá život skrze VÁS!  Všechny zdroje, které potřebujete, máte v sobě a je potřeba je připojit. K tomu je třeba se denně na chvíli ztišit, abyste se mohli napojit na esenci ve svém nitru. I pět minut strávených v tichosti a meditaci vám přinese velký užitek a tato praxe také zvýší vaši frekvenční úroveň, kterou potřebujete udržovat a podporovat, abyste se mohli posunout na ještě vyšší úroveň.

 

Když se zavážete a vytrváte se svým záměrem ztišit se každý den, z vesmíru vždy přijde odměna. Jak rozkvétáte ve všech aspektech svého života, propast mezi příčinou a účinkem se zmenšuje a tok radostných událostí ve vašem životě se začíná manifestovat skrze kouzlo, jež ztělesňujete. Jak necháváte odpadnout svá dřívější omezení, uvolňujete další oblast, která umožní, aby vás naplňovala, vyživovala a podporovala větší životní síla. V tomto probíhajícím uvolňovacím a pročišťovacím procesu umožňujete svému Vyššímu Já, své Duši, aby měly ve vás silnější vliv, a váš denní život začne vyzařovat vaši opravdovou nádheru/genialitu ve všech aspektech. Tento obrat způsobí, že z vás vytryskne více vděčnosti a chvály, více upřímného nadšení a vášně a brzy si uvědomíte, že jste ve stavu trvalé radosti a požehnání.

 

Tento prožitek výborné nálady vás povzbudí v tom, abyste zůstali na této cestě, a návrat zpět do nižší hustoty se vám bude zdát zcela odpudivý. Umožní to také mocným a radostným tvořivým energiím, aby vás naplnily a pracovaly skrze vás. Talenty/nadání, které jste nesli ve své DNA, se aktivují a zapnou se a vy je začnete sdílet s ostatními. Získáte jasnou mysl, která je naladěna na pobídky vašeho srdce a vždy budete vědět, co je to pravé, co máte udělat. Nyní se dějí jistá počáteční otevírání/příležitosti a jak jimi budete procházet, povedou k ještě větším schopnostem/možnostem. Očekávejte ten nejlepší výsledek ve všem, co děláte, a jako nejdůležitější ze všeho, VĚŘTE sami sobě.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion 

 

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.