Mistr Hilarion: 06.10.2013 - 12.10.2013

08.10.2013 14:15

 

Milovaní,


ve vašich srdcích má teď nejpřednější místo proces přehodnocení vašich životů, toho, co je důležité pro vaše lepší zdraví, pohodu a štěstí a propouštění všeho, co vám neslouží. Někdy je obtížné se rozhodnout, protože to vyžaduje přenastavení a přeformulování vašich dřívějších priorit a cílů. Když sami sobě pokládáte těžké otázky, pomáhá vám to jasněji vidět ty oblasti a způsoby života, které vás zdržují od toho, abyste se pohybovali vpřed s nadšením a radostí. Zapamatujte si jen, co je základem pro každé vaše rozhodnutí: „Cítíte se v tom dobře? Přináší vám to více rozmachu a vědomí vlastní síly? Cítíte se inspirovaní a povznesení? Máte větší pocit svobody, když zvažujete hodnotu vztahů, cílů nebo přání ve svém každodenním životě?“

Když to uděláte se vším, co se objevuje k přezkoumání, rozptýlí to všechna očekávání, jež s sebou nesete ohledně toho, zda věci děláte správně nebo jste částí projektu, který skutečně nerezonuje s vaším opravdovým bytím a s vaším cílem dále expandovat ve všech oblastech vašeho života. Zjišťujete, že někdy ve svém bytí nesete očekávání a energie druhých, což ve vás vytváří smutek a vidíte, že nejdůležitější je, abyste k sobě byli pravdiví ve všech aspektech svého života. V těchto okamžicích je nejdůležitější, abyste dali lásku sami sobě, pečovali o sebe a dovolili sami sobě změnit směr za současného uznávání druhých. Ve všech případech je pro vás barometrem láska, kterou cítíte sami k sobě. 

 

Rychle se nyní posunujeme do reality vyšších dimenzí a to vyžaduje propuštění všech konceptů starého systému, které vám nedovolovaly být vším, čím můžete být. Pokud jde o vaše schopnosti zvládnout život ve fyzickém těle, jste schopnější, než si myslíte a než sami sebe uznáváte. Máte stejnou schopnost vyniknout jako ti kolem vás, kdo žijí zdánlivě vyrovnaně a s jistotou prezentují svá zvláštní nadání/schopnosti světu. Každý z vás je jedinečný a zvláštní a máte neodmyslitelné právo kráčet cestou ke své vlastní velkoleposti. Následujte směr, kterým vás vede vaše srdce ve všem, co děláte a zjistíte, že ve všem, co děláte, následujete tep svého vyššího já – jeho směr a vedení.

 

Cesta před vámi je ta, kterou jste si vybrali ještě dřív, než jste vkročili na tuto planetu. Všechny výzvy a lekce jste si sami vybrali za účelem rozšiřování svých hranic a zdokonalování svých schopností coby bytostí lásky, které znovu nabývají svou kapacitu být láskou ve všech situacích, které přicházejí. Všechny testy a pokusy, jež jste prožili, vám byly dány pouze s tímto záměrem; abyste překonali pokušení lidského ega, která k vám přicházela během vašeho života ve fyzickém těle, a vzpomněli si a svobodně si zvolili, že půjdete vyšší cestou vývoje duše. 

 

Škola života na této planetě je nyní připravena povýšit/nechat postoupit své členy do vyššího způsobu bytí a konání, jež je bližší cestě, kterou kráčeli osvícení, inspirující lidstvo v průběhu věků. Tím, že jste měli odvahu být součástí tohoto evolučního cyklu, jste získali více moudrosti, poznání a zkušeností než by jinak bylo možné a tyto kvality lásky, které nesete a které jste vybrousili do zářivého diamantu, vás přivedly do stavu, kdy jste připraveni být světlem Zdroje ve vás, světlem ve světě. Vaše role teď spočívá v tom, abyste pokračovali v dalším rozšiřování světla a rozšiřování radosti.

Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložil Ivana M. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.