Mistr Hilarion: 06.01.2013 - 12.01.2013

07.01.2013 19:58

 

 

Milovaní,

 

v těchto prvních dnech nového Světelného Věku sbírejte svou vnitřní sílu a postavte se odhodlaně na cestu, která se vám otevírá s vědomím, že uvnitř vašich těl a uvnitř veškerého života kolem vás se i nadále dějí změny. Nové sluneční paprsky ve vás otevírají dlouho dřímající kódy a rozjíždí se proces obnovy vašich pěti-tělních systémů.

 

Během této doby je důležité, abyste zůstali pevní a šli správným směrem. Během pokračující transformace používejte svou moc k trvalému udržení a šíření Světla své aury. Posílejte pochodně bílého Světla vládě vaší země a soudnímu systému, vzdělávacímu systému, finančnímu systému, neboť procházejí jistými obdobími rekalibrace.

 

Vy kráčíte cestou průkopníků, propojujete v sobě protikladné síly a používáte je k vědomému vytváření své vnitřní krásy i krásy, která vás obklopuje, zažíváte zkušenost toho, co znamená být tvůrcem, být sám sebou, dynamickou živoucí silou čekající na příležitost vyjádřit se. Vaše vnitřní energie proudí vaším srdcem, vašimi čakerními centry z věčného ducha a vy ji vdechujete, oslavujete život ve fyzickém těle zde na Zemi blížíce se další úrovni svých individuálních a našich společných možností.

 

Každá vaše myšlenka, slovo a čin v rámci každodenních událostí vás přibližuje zázraku tvůrčích možností. Využijte svou moudrost a schopnost rozlišovat, když splétáte vlákna pravdy a přidáváte harmonii, řád, celost a kompletnost ve všem, co děláte. Moudře vybírejte, co tvoříte, neboť se to projeví nejen vizuálně, ale také ve všech dimenzích života.

 

Dokončujete velkou transformaci svého života a jste připraveni dojít svého pravého smyslu slučujíce ve svém nitru mužské a ženské energie nejharmoničtějším způsobem. Všichni jste plně lidskými i božskými bytostmi a jakmile se s tímto vědomím sžijete, začnete žít v míru a pohodě. Nový začátek vás vybízí k odvážnému kroku vpřed. Pamatujte, že jsme stále s vámi.

 

JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
https://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info).  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.