Mistr Hilarion: 05.01.2015 - 11.01.2015

07.01.2015 18:09

 

 

Milovaní,

 

cesta, která je před vámi, přetéká potenciály a možnostmi. Ti z vás, kdo neustále pracovali na zasvěcení své cesty světlu, nyní začínají dostávat odměnu. Tato odměna přichází v podobě rozvíjejících se nových darů ducha. Tyto dary ve vás byly skryty a čekaly, až budou objeveny, prozkoumány a rozvinuty. Mnozí z vás začínají mít živé sny, v nichž řídíte a ovládáte vše, jak chcete. Je to znamení těch, kdo jsou probuzeni a jsou si vědomi své opravdovosti; těch, kdo jsou svým vlastním mistrem. Již netápáte zmateni ohledně toho, kým nebo čím jste. VÍTE, že jste bytostí světla a že jste si zvolili, že budete na Zemi přesně v těchto časech, v nichž se nyní nacházíte. Bude pro vás mnohem jednodušší plnit své plány, cíle a projekty - všechno, co bylo doposud odloženo a čekalo. Budete překvapeni rychlostí, s jakou se vše bude ve světě manifestovat.

Zjišťujete, že se můžete soustředit a zůstat nasměrovaní, když jednou začnete, a že dokončíte projekty, které dosud čekaly. Každý z vás má nejméně jeden dar, který může sdílet se světem, ať je to v jakékoli formě. Musíte si věřit, bez ohledu na to, jak divně či nepozemsky vypadají tvořivé myšlenky, které vám přicházejí na mysl. Otevřete se novým myšlenkám, které se objevují ve vašem vědomí. Okamžitě si je zapište spolu s datem, kdy k vám přišly. Určete si, že si budete deník kontrolovat minimálně jednou týdně, abyste si osvěžili paměť. Někdy se stane, že když budete číst a procházet své poznámky, přijdou vám další informace. Také si je poznamenejte. Začněte si všímat synchronicit, které se budou objevovat ve vašem běžném životě, jak vám budou přicházet na pomoc vaši průvodci a andělé, aby vám pomohli tyto myšlenky manifestovat. Musíte o tuto pomoc žádat každý den a musíte být připraveni řídit se informacemi, které k vám přicházejí.

Kolektivní pole lidského vědomi bylo sladěno s vyšší energií, která do zemské atmosféry přichází. To způsobuje větší zmatek v těch, kteří nemají ani potuchy o tom, co se ve vesmíru děje. Mají pocit, že se jejich životy převrátily naruby a snaží se pochopit, proč to tak je. Tito lidé se obracejí na internet, aby hledali odpovědi, a nalézají místa, kde je láska, světlo a inspirace, a která byla vytvořena těmi, kdo jsou naladěni na plnění svého božského poslání a záměru a kteří vytvořili tyto online pochodně, aby pomohli hledajícím nalézt cestu. Vaše světelná centra odteď budou navštěvována a vyhledávána zvyšujícím se počtem probouzejících se lidí. Nyní se odhaluje váš vyšší úkol na planetě. Vaším úkolem coby velvyslanců a emisarů Stvořitele je vyzařovat vaše světlo, abyste byli příkladem pro zbytek světa. Vaše vnitřní světlo musí být víc vidět ve vaší vnější manifestaci ve všech oblastech života.

Tato doba vyžaduje od každého z vás vyšší míru odpovědnosti, když se snažíte udržovat vyšší vizi o světě, jaký si přejete stvořit a podporovat. Jste to vy, kdo ho tvoří! Nikdo jiný to není, pouze takoví jako vy, takže vás žádáme, abyste pokračovali ve svém poslání - buďte těmi, kdo razí cestu a vyšlapávají pěšinky. Nyní není čas odpočívat na vavřínech. Postoupili jste, obstáli jste ve zkouškách zasvěcení a nyní začíná vaše opravdová práce. Slibujeme, že to bude práce, která bude naplněna ještě většími pocity radosti, míru a štěstí, než jaké jste dosud zažili. Když bude každý pracovat z vyšších dimenzí, život se bude opravdu zdát lehčí, více naplňující, více expandující a více obohacující ve veškeré mozaice běžného života. Dělejte vše, co je zapotřebí, abyste naplňovali a podporovali tento stav vyššího bytí.

Když budete denně uzemňovat své světlo a kosmické světlo do středu Země, pomůžete každému, aby se spojil se svou vyšší verzí. Když se stane takové propojení častějším jevem a bude výrazné, vyvine se z toho vyšší stupeň probuzení a celé kolektivní pole lidstva bude posíleno, aby v sobě neslo větší světlo a znalosti. Když budou nést tyto posilující energie samotné vrstvy zemské atmosféry, všichni obyvatelé Země se přesunou do vyšší frekvence za pomoci procesu osmózy (zjednodušeně: prolínání, pozn. překl.). To, co se stane jednomu, se ve skutečnosti stane všem. Čím víc lidí na světě bude žít ve stavu radosti a udržovat a podporovat tento stav bytí, tím víc bude posílen a nabyde více schopností každý na planetě. Celý potenciál světové populace se pozvedne na vyšší úroveň fungování a staré způsoby dělání věcí a vnímání věcí již nebudou funkční. Pak bude v každém lidském srdci kvést inspirovaná tvořivost a lidstvo začne žít na planetě tak, jak bylo původně zamýšleno.


Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion 

 

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.