Mistr Hilarion: 03.03.2014 - 09.03.2014

05.03.2014 21:51

 

 

 

Milovaní,

Je důležité, abyste se napojili na své srdce a následovali jeho rady a pamatovali si, že jak někteří lidé prochází v tomto okamžiku svého života určitými zkušenostmi a při tom nakládají se svými pocity svým vlastním specifickým způsobem, vyžaduje to od vás pochopení, soucit a porozumění. Nezapomeňte na lásku, která spočívá v jádru jejich bytí a ve vás a prostě ji jen nechte projevit, jakkoli si přeje. Některé změny, které se v životě lidí objevují, vytváří kompletní přehodnocení toho, jak lidé sami sebe vidí a to může být náročná zkušenost. V jádru všech změn v životě každého jednotlivce se nachází lekce přijetí toho, že všechno nemůže zůstat stejné a že některé události po sobě zanechají prázdné místo, jež nemůže být nikdy ničím nahrazeno. Jen čas může toto uvědomění vyléčit.

 

Láska ve svých mnoha podobách je ta nejmocnější síla a může léčit i ta nejpesimističtější očekávání. Když lidé dají ve svém srdci na první místo lásku, svět jim okamžitě přivádí zkušenosti, které tuto lásku zrcadlí. Pokud dovolíte svému srdci, aby zůstalo otevřené během časů smutku a trápení, pomůže vám to v procesu léčení sama sebe. Často tyto projevy přichází z místa vašich psychických zranění a to člověku umožňuje vstoupit dovnitř sebe a prozkoumat tyto pocity s větší pozorností, než by jim jinak věnoval. Pomáhá to lidem růst a zvyšovat porozumění sobě samým i lidem kolem a tak mohou vidět, že všichni lidé zažívají ve svých životech podobné situace, jež jim pomáhají stávat se stále otevřenějšími a více milujícími při projevování atributů Stvořitele.

 

Všechno a cokoliv může být překonáno na základě lásky. Do života každého člověka přichází mnoho událostí a okolností, které si jeho duše vybrala jako zkušenost proto, aby tyto oblasti jeho osobnosti propojila s vyššími aspekty lidského projevu. Lidem to pomáhá spojit se s větší silou, než je lidské já schopné vnímat a začnou rozumět tomu, že v jejich životech funguje síla větší, než si dovedli představit. Tímto způsobem začne v jejich vědomí růst a expandovat kvalita víry. Toto probuzení k poznání existence vyšší síly v jejich životech poskytuje lidem způsobilost, vydržet mnoho zkoušek a soužení ve svých životech a naplní je vnitřní silou, která se nikdy neztratí, bez ohledu na to, jaké události se objeví.

 

S každou životní zkušeností získává každý člověk něco důležitého a cenného, a to se stává součástí jeho rejstříku dovedností a nástrojů, které ve svém životě uplatňuje tak, jak je potřeba. Pouze skrze vlastní zkušenost může člověk pociťovat empatii a jednotu s druhým člověkem. Jednota mezi všemi bytostmi nastává prostřednictvím tohoto procesu. Je zde také proces, který přichází s láskou k sobě a pečováním o sebe, což přináší uvolnění a léčení sebeobviňování, viny, studu a dalších pocitů, které člověka udržují ve stavu nižších vibrací a tento proces může každého osvobodit tak, že se ve svém životě posune vpřed k symbolickému novému začátku.     

 

Každý život žitý na planetě Zemi má velký význam a ti, co tuto rovinu existence opustí, zanechají hluboký otisk na lidech ve sféře svého vlivu. Ti, co zde zůstávají, musí hledat dar zanechaný jejich milovaným člověkem ve spojeních a interakcích mezi sebou navzájem. Někdy tyto dary rozpoznáme až časem a díky prožité zkušenosti těch, co zůstali. Jejich věčná duše použije každou zkušenost k tomu, aby se moudrost a rozmach staly součástí vlastností jejich duší. To, že duše prožívají polarity protichůdných sil a přitom si pamatují tu základní esenci lásky a světla v sobě, je smyslem života v dualistickém světě.

Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.