Mistr Hilarion: 03.03.2013 - 09.03.2013

05.03.2013 00:55

 

Milovaní,

 

zažíváte další energetický příliv a opět u vás dochází k dalšímu postupu. Jak již víte, tento proces bude pokračovat, dokud nebude ve vašem čtyř-tělním systému všechno vyčištěno. Je čas trávit co nejvíce času ve svém nitru, jednak kvůli sobě, ale také abyste umožnili své srdeční čakře více se otevřít, aby se mohlo pracovat na všech oblastech, které ještě potřebují dočistit. Pokud tento proces cítíte příliš intenzivně, běžte ven do přírody a jednoduše se s ní propojte. To vás uzemní a připomene vám, že jste součástí Všeho, Co Jest, a že také tyto pocity pominou.

Každá vrstva, která je očišťována, vás hlouběji propojuje s vaším skutečným já, které leží v jádru vašeho bytí, takže je tento postup pro vás důležitý, abyste se posouvali vpřed. A ten nejrychlejší a nejakcelerovanější způsob, jak toho dosáhnout, je podívat se na každou situaci ve svém životě, odpustit každému a všemu napříč tímto životem a především sami sobě. Na této fyzické pouti absorboval váš lidský operační systém spoustu falešných zpráv a signálů a ty je nyní třeba rozpoznat a vzdát se jich. Je důležité rozeznávat mezi tím, co je skutečně vaše energie, a tím, co je kolektivní vědomí. Občas to může být problematické a mnozí z vás zcela zbytečně tráví svůj čas lapeni v událostech odehrávajících se všude na Zemi.

Pro vás všechny, Drazí, je nanejvýš důležité zůstat klidní a nezaujatí dramaty, které jsou přehrávány na světovém jevišti. Nevěnujte těmto událostem svou energii, místo toho se každý den soustřeďte na to, co byste rádi zažili ve své realitě. V této době dá práci udržet své soustředění Světla a klíčem je vytrvalost. Když se tomu věnujete, uvědomte si, že sloužíte vyššímu záměru, než je ve vaší současné realitě na první pohled zřejmé. Proces Vzestupu Země a všech jejích obyvatel nadále pokračuje a rádi vidíme změny a transformace, které se zde dějí. Ačkoli to tak nevypadá, všude jsou známky evoluce, která právě probíhá.

Opět zdůrazňujeme, že pěstování úcty a prožitku radosti ve vašich existencích, které vám byly dány jako příležitost, je klíčové. Jak se budete blížit březnové jarní rovnodennosti, energie zaplavující tuto planetu budou v porovnání s minulostí vůbec nejsilnější a nejintenzivnější. Umožněte si rozkvést do svého plného bytí a pamatujte, že jste si tuto cestu, na které právě jdete, vybrali a také, že se v tomto roce, v roce jedna nové reality Země, začnete stávat sami sebou. Udělejte si čas, který potřebujete, abyste zjistili, co chcete vytvořit ve svém životě a v nové realitě.

Je to vaše energie a vaše vize, která tvoří novou realitu. Je tu nový den a nová hra. Můžete vytvořit, co si na této nové šabloně vyberete a jen to, co posílí a podpoří to nejvyšší dobro pro všechny, se do této matrice vtiskne. Vaše kreativní síly se dostanou v následujících dnech do popředí a začne se objevovat mnoho skrytých talentů a schopností. Současná atmosféra je živá a zraje nejvyššími možnostmi. Věřte si!

Do příštího týdne...

JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
https://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.