Mistr Hilarion: 02.02.2015 - 08.02.2015

04.02.2015 00:38

 

 

Milovaní,

 

Jak propouštíte všechny své staré myšlenky a očekávání, jak by věci měly vypadat, a jak se otevíráte nově přicházejícím dimenzím reality, dostává se vám - individuálně i kolektivně - nasměrování k dalším krokům na vaší cestě a také ohledně větší role, jakou hrajete ve všeobecném plánu cesty vývoje lidstva. Dávejte pozor na náznaky, které se objevují prostřednictvím slov v rozhovorech s druhými, prostřednictvím knih, které čtete, příběhů v médiích a ve filmech, na které se díváte. Duch docela často pracuje prostřednictvím těchto náznaků, aby přivedl vaši pozornost na nasměrování, kam se každý z vás, ale i větší kolektivy, teď ubíráte.  To všechno poskytuje náznaky a vodítka toho, co v tomto období vystupuje do popředí, aby vám dalo vedení a směr. Svoji cestu poznáte, když budete zticha a budete naslouchat slabému hlásku uvnitř vás.  Jak navazujete spojení s vyššími aspekty své bytosti, dotýkáte se věčného zdroje božství, který je skutečným pramenem vaší síly. Jak se slaďujete s božskou vůlí, ona přivádí rozhodování a manifestaci všeho, co si v tomto okamžiku potřebujete uvědomit pro pochopení svého pravého důvodu bytí na planetě.

Vše, o čem jste snili a co jste měli v úmyslu, se nyní spojuje, aby vytvořilo realitu, jakou jste hledali, ale musíte propustit všechny předem vytvořené představy, jak to má být a pouze nechte, ať se to stane. Tím, že vašim záměrem bude vždy nejvyšší dobro a nejlepší výsledek pro všechny, aktivujete neviditelné vesmírné síly, které pracují společně s vámi, aby přivedly k manifestaci vše, co si přejete. Dovolte tomuto novému impulsu, aby dělal ve vašich životech svoji práci a jděte s proudem událostí, jak přicházejí. Věřte, že jste na správné cestě, která vám přinese nejvyšší a největší dobro, jaké jste si přáli. Přijímejte vše, čeho se vám dostává, a otevřete brány vděčnosti, aby ten proud pokračoval. Když propustíte vaše připoutání k výsledkům, které jste si představovali, otevřete závory skutečné velikosti esence toho, co jste hledali a ono to určitě přijde v božském načasování a všechny vaše touhy se naplní.

Vaše kreativní projekty budou úspěšné, když se vyladíte s božským vědomím veškerého života ve vesmíru a také vám to přinese manifestaci vašeho vyššího osudu a nejvyšších výsledků. Přijímejte vše, co se objevuje, s láskou v srdci. Nacházíte se na své duchovní cestě přesně tam, kde potřebujete být, a vše se vyvíjí lehce a v milosti Boží. Je to dobrý čas pro to, abyste byli hrdí na to, čeho jste ve svém individuálním a kolektivním úsilí dosáhli, a abyste svému světlu dovolili více svítit. Mějte se na pozoru před pocity a emocemi druhých a stanovte si znovu své hranice. Udržujte si sebeúctu a zdravý respekt k sobě samým tím, že si budete připomínat, že jste stejně tak jedineční a stejně tak cenní, jako kdokoliv z vašich bratrů a sester, kteří také spoluvytvářejí své reality. Je to společný rys všech cílů, na které je nutno se soustředit - jak jim v tomto ohledu nejlépe sloužit, a nedovolit druhým, aby převálcovali vaše vnitřní vědění ohledně cesty, kterou máte jít. Ve všem buďte věrní sami sobě.

Vizte, jakou jste opravdu božskou bytostí a jak dokonalá je vaše cesta životem. Tím, že po této cestě kráčíte, se všemi jejími překážkami, výzvami a zkušenostmi, jste se dostali na toto nové místo, které je před vámi na obzoru. Zkoumejte toto nové místo a začněte odhalovat všechny neomezené možnosti, které do vašeho vnitřního vědění přináší vaše rozšířené vědomí, uvědomění, propojení a záměr a udělejte z toho maximum, co můžete, kreativním a láskyplným způsobem. Dívejte se na své sestry a bratry optikou nejvyššího světla, lásky a soucitu a tak jim umožníte, aby se každý z nich stal tím, čím může být. Pohybujte se životem s větší sílou, odvahou a důvěrou, směrem k vašim cílům, abyste docílili všeho, co si přejete, a nebojte se vyjádřit svoji individualitu. Mluvte svoji pravdu, když je to potřeba - čestně a celistvě, když komunikujete s druhými a vězte, že stojíte za to, aby vám naslouchali. Z tohoto místa zmocnění se budete vždy cítit šťastni a spokojeni, již pouze tím, že jste.

Cokoliv si na světě přejete vytvořit, musí to být nejdříve „kultivováno“ formou vyšší vize toho, co si opravdu přejete. Když si budete v mysli udržovat představu toho, jak v tom představovaném fungujete, tvoříte, pracujete a žijete, přinese to potřebnou podporu, aby se to manifestovalo do vaší reality. Vizte a prociťujte tuto vizi jasně, chovejte se, jakoby se to již manifestovalo a jako byste to již měli. Vizualizujte si sami sebe v kýžených situacích, jakoby to již bylo skutečností. Věnujte čas tomu, že si budete představovat, že cítíte, že tam již jste, jak to vypadá a jak to chutná. Myslete a chovejte se, jakoby se to již manifestovalo ve vašem každodenním životě.  Milujte všechno, co děláte a oslavujte své výtvory, když se objeví. Prožívejte, jak je příjemné, když se vaše vnitřní světlo přes vás pohybuje směrem do světa. Nastal čas, abyste svítili!

 

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion 

 

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.