Meditace k novému tématu 11:11:10 - Vědomá tvorba nové reality

10.11.2010 18:47

Změna matrixu -

vědomá tvorba nové reality

 

Webové stránky https://www.newrealitytransmission.com/ jsou stránkou skupiny matematiků a kvantových fyziků, kteří se snaží završit historický objev, že gravitace, elektromagnetické pole, nukleární síly, Vesmír a vědomí jsou součástí stejného sjednocujícího pole... Tato skupina vytvořila prezentaci zaměřenou na vědomou změnu a tvorbu naší kolektivní reality.

 

Dne 11.11.2010 bude jeden milion lidí na celém světě mentálně promítat společnou vizi nového paradigmatu pro lidstvo... novou realitu. Skutečná fyzika, která spojuje lidské vědomí s molekulární strukturou, bude masově využita v simultánní manifestaci transformace v největším rozsahu v zaznamenané historii. Po dobu 11 minut budou tvořit prostor pro "Matrix Nové reality" vždy od 11:11 hod večer EST (tzn. v 5:11 hod dne 12.11.2010 středoevropského času) a to 11 po sobě následujících dnů.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Náš svět se řítí v ústrety velké události - k zásadní změně. Někteří z nás mají pocit, že se tato událost vztahuje ke katastrofám v r. 2012. A někteří myslí, že to bude kolaps světových ekonomik. K těmto obavám se vztahuje i apokalyptická vize „Šíleného Maxe“- ekologická destrukce světa, kdy lidstvo zašlo příliš daleko v drancování přírodních zdrojů naší planety. 

A jiní zase předpovídají zvrat, kdy změny, které přináší Internet, vyvrcholí tím, že se rozvine síla a rychlost další vlny technologií, které budou zřejmě zahrnovat genetiku, nanotechnologii a umělou inteligenci. 

Ale mnozí cítí, že tato přicházející změna bude pro lidstvo, jako věk Vodnáře, novým světem harmonie. 

Jedno je jasné. Většina z 6,7 miliardy lidí na Zemi dnes cítí, že se stane něco velkého. Co myslíte, že se stane? A záleží skutečně na tom, čemu věříte? 

Křesťané říkají, že pouhá víra, že se něco stane, může způsobit, že k tomu opravdu dojde. A buddhisté věří, že realita a naše vnímání reality jsou jedno a totéž. 

Je skutečnost víc než sen, kde pokud uvěříte, že můžete létat, opravdu vzlétnete?

 

Rostoucí počet vědeckých studií z celého světa potvrzuje, že tyto duchovní ideje mají pevný teoretický základ ve fyzice. Např. klinická studie o placebu ukázala, že síla víry se ukazuje i ve farmaceutickém testu určitého léku. Mysl člověka může rozpustit rakovinový nádor, když pacient uvěří, že spolkl pilulku s lékem. I když v tabletě nic není. 

A dle většiny dobře ověřených teorií v oboru fyziky, kvantové mechaniky, vaše vědomí mění realitu. Dle této teorie, fenomén známý jako kolaps funkce kvantové vlny je to, co uskutečňuje realitu. Je to fantastický způsob sdělení, že když někdo vědomě pozoruje malé, neviditelné vlny, způsobí, že se tyto vlny „zhroutí“ do hmoty. Jinými slovy, vědomé pozorování způsobí, že se tyto částečky zmaterializují.  

Takže když věříme, že v r. 2012 zažijeme katastrofy, může to převážit a zapříčinit, že se tato možnost uskuteční? A je možné, že bychom naši planetu vyléčili a zabránili katastrofám? Můžeme si „zmaterializovat“ světový mír tím, že milion lidí na celém světě bude tomu v ten samý čas silně věřit? Nejlepší odhad kvantových fyziků zní: pravděpodobně ano.

 

Transmise (změna) nové reality dne 11.11.2010 bude impulsem víry, odeslaným do matrixu reality, který rozvíří tok naší společné reality do zkušenosti, která bude zajímavější než katastrofy a války. Vychází ze srdce, je bez sobeckých záměrů.  A je založena na vědě, ne na fantazijních představách. Představte si tep této kolektivní víry jako spirálovitý paprsek, kde každý, kdo se k němu připojí, zvýší intenzitu tohoto paprsku. 

V kvantové oblasti umístění nehraje takovou roli, jakou hraje v našem denním životě. Můžete být v práci nebo doma u počítače. V určeném čase se připojíte a po dobu 11 minut budete pouze projektovat (vysílat) svoji víru. Kolektivní posun reality se bude odehrávat po dobu jedenácti po sobě následujících dnů - začneme 11.11.2010 ve 23:11.hod EST času, tj. 12.11.2010 ve 05:11 hod ráno středoevropského času. (Pozn. MK: Jen teoretizuji, ale možná bychom mohli i v 11:11 ať už ráno či večer 11.11.2010 – už kvůli síle těch čísel... Jak to vnímáte vy?)

 

Proč všechny ty jedenáctky? Kratší odpověď je, že je to hezké a poetické a že věci, které se našemu srdci líbí, dají naší víře údernost, kterou přeneseme do budoucnosti. Delší odpověď je více teoretická a nemůže zde být odpovídajícím způsobem vysvětlena. Vztahuje se ke geometrii jistých myšlenkových vzorců v rámci matrixu naší reality. 

 

Použijte intuici při rozhodování, zda vaše vědomí existuje ve vašem těle, nebo mimo něj. Rozhodněte se; existuje i poté, co vaše tělo zemře? 

Pokud vás vede vaše intuice, skočte do této víry celým svým srdcem. Stůjte si za tím. 

Dále si představte vaše vědomí jako oblak vířící kolem vašeho těla, který vytváří dojem, že existujete ve fyzickém těle. Představte si, že tento obláček čeká na vaše pokyny. Zase naslouchejte intuici. Pokud se vám zdá, že to, co vnímáte je pravdivé, rozhodněte se tomu pevně věřit. 

Vnitřním zrakem uvidíte váš spirálový obláček, jak rychle víří v očekávání toho, že vstoupíte „do akce“. 

Je to vaše volba. Můžete vytvořit vaši realitu tak, jak podvědomě vytváříte každou noc své sny. Ale pokud tuto schopnost ignorujete, je váš život jako prapor vlající ve větru… a vy jste jako cestující ve vlaku, který jezdí v kruhu. 

Takže si představte, že zaměření vaší mysli jemně přebírá kontrolu nad tímto spirálovým obláčkem, který může změnit matrix reality vašeho světa.

Představte si to! 

Nyní zaměřte spirálu vašeho vědomí na budoucnost planety. Vidíte klidný a harmonický svět vzkvétající poté, co se na planetě v následujících měsících odehrálo masové probuzení. Představte si to probuzení jako velký otřes, podobně jako když v pátek lidé věří, že je země placatá a v pondělí si s radostí uvědomí, že je vlastně kulatá. 

Představte se CNN ohlašující aktuální zprávy o empirickém důkazu, že lidské vědomí existuje vně těla... vědci prokázali existenci duše a zároveň i to, že všechny duše jsou propojeny. 

Představte si, že pod tíhou této oficiální nové reality se hroutí celý starý zchátralý dům na strachu založených představ. Strach ze smrti se stane pouhým vtipem. Strach, že vás někdo připraví o vaše zlato se stane hloupým. A obava z toho, že se vám lidé budou vysmívat, se stane iracionální. 

Představte si opravdu spolupracující srdce naší planetární rodiny slévající se dohromady jako miliony dešťových kapek na obrovských zelených listech.  

Teď se na minutku zastavte a zeptejte se sami sebe: „Je tato odvážná skutečnost možná?“

Pokud není nic, co by vás přesvědčilo, že je to absolutně nemožné, pak je to dle platných definic možné. A proto to může velký počet lidí doslova vtisknout svojí myslí do reality. Takže pokračujte v „programování“ vašeho víru dle tohoto vzoru podpořeného vírou a aktivovaného vizualizací. 

V mysli vidíte lidi z celého světa, kteří se náhle probouzejí z tranzu a uvědomují si, že jejich skupinová víra ovládá a řídí jejich skupinové prožívání reality stejným způsobem, jako když vytváříte skutečné krajiny ve vašich snech. 

Vidíte jak je celá planeta zasažena překvapivým pochopením, že realita je jako kolektivní sen, ve kterém jsou dva způsoby existence. První způsob je ten, který jsme snili po eony věků – lži, pro něž jsme se vzdali kontroly nad naší realitou a nechali jsme se tlačit svými nočními můrami a omezeními. Novým způsobem je probudit se, převzít kontrolu a společně vletět do nové reality – reality bez obav, kterou spolu-tvoříme jako nádhernou mozaiku z kapek. 

Představte si lidstvo osvícené tímto obrovským objevem matrixu naší reality… který povede stamilióny z nás k probuzení a k tomu, abychom odvážně a bez obav změnili příběh, který společně prožíváme. 

Nyní vidíte vír svého vědomí, proplétající se s miliony ostatních a všichni projektují tento Nový Posun Reality do naší budoucnosti ve stejný čas.

 

Po dobu 11 minut 11 po sobě následujících dnů ve 11:11 hod. večer EST času, tj. v 5:11 hod dne 12.11.10 středoevropského času se náš vnitřní zrak zaměří na tuto vizualizaci.

Když se k nám připojíte, umocněte svoji víru, že to již skutečně funguje a zvýrazněte barvu a jas obrazů, které si představujete. Víra a vizualizace jsou vaše dva klíče k tvorbě uvnitř Matrixu Reality.  

Míra, do jaké můžeme změnit Matrix Reality v celosvětovém měřítku, je otázkou počtu. Potřebujeme, aby se k nám 11.11. připojil milion lidí. Jediným praktickým způsobem je to, když pošlete odkaz na tyto webové stránky každému ve vašem adresáři. Můžeme skutečně změnit svět.

 

Pokud umíte anglicky, doporučuji podívat se na stránky v originále. Pokud anglicky neumíte, nevadí. Na začátku prezentace je tlačítko: „Sign up now“ a na konci (červeně podbarvená obrazovka) je tlačítko „Free sign up“. Pokud na něj (jedno které) kliknete, chtějí po vás vyplnit Jméno (může být jen křestní nebo přezdívka), e-mail, zemi a důvod, proč věříte, že je toto možné (myslím, že není povinné). Po přihlášení vám pošlou e-mail s odkazem a na ten kliknete, čímž stvrdíte svůj podpis. Je to podle mne jen pro to, aby věděli, kolik lidí se k akci připojilo. Doporučuji tento „podpis“ provést. Tentokrát cítím, že tento podpis má opravdu smysl. M.K.

 

 

Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: https://www.newrealitytransmission.com/
a pro www.transformace.info   do češtiny přeložila Mirka K. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.

Poznámka od M.K.:
Omlouvám se Mirce K., ale dovolila jsem si udělat pár drobných úprav, snad mi to Mirka odpustí. Marie K. (www.posvatnesrdce.cz). :-D