Matka Mária a Majster El Morya – Múdrost Světelnej Komunity

14.06.2011 19:19

 

Prijala Natalie Glasson, 22. mája, 2011

 

 

Jemné láskyplné vlny svetla prúdia z našich sŕdc teraz ku vám, keď sa približujeme ku spojeniu nášho svetla s vašim svetlom, umožňujúc nášmu pocitu jednoty s vami rásť a zveľaďovať sa. Ako vždy by sme vás radi podporili na vašej úžasnej ceste na Zemi, chceme vás povzbudiť, aby ste naplnili svoje srdcia láskou a uvideli krásu, ktorá vás obklopuje a fantastické možnosti, ktoré ležia pred vami.

 

Predstupujeme pred vás ako predstavitelia ženskej a mužskej energie Stvoriteľa, vyžarujúc tieto kvality do vášho bytia, aktivujúc ženské a mužské energie na podporu vašej jednoty so Stvoriteľom. Touto správou vám nechceme priniesť žiadne nové pohľady alebo odhalenia, ale pripomenúť vám obrovský potenciál, ktorý existuje vo vašej realite, ktorého dôvodom je zveľadenie vašich zážitkov na Zemi. My, Matka Mária a Majster El Morya budeme s vami zdieľať naše myšlienky a ukážeme vám, ako sa dajú tieto myšlienky premeniť na afirmácie, ktoré vám pomôžu pochopiť vašu realitu.

Matka Mária: Máte schopnosť bezpodmienečne milovať sami seba.
(Milujem sa bezpodmienečne.)

Toto je mimoriadny dar, pretože to znamená, že sa dokážete ľahko vyliečiť, že môžete podporovať sami seba v každej situácii a to, že dokážete cítiť istotu, bezpečie a podporu v každom okamihu. Sila prijatia lásky, ktorú cítite a ctenie si seba s láskou posilňuje vašu schopnosť prijať svoju vlastnú silu, uvedomiť si svoju vlastnú silu a viesť svoj život bezpečne a s ľahkosťou.

Majster El Morya: Máte schopnosť pochopiť energiu lásky.
(Rozumiem energii lásky.)

Keď ste vo fyzickom tele, môže byť veľmi zložité pochopiť energiu lásky, pretože sa prejavuje ako vibrácia a pocit, ktorý nie je možné skutočne analyzovať alebo popísať. Najdôležitejšie je, aby ste prijali potenciál a existenciu lásky. Láska je mocná sila, ktorá sa manifestuje vďaka Stvoriteľovi. Lásku nájdete v každej osobe na Zemi. Láska môže byť zdieľaná, vyjadrená a prijatá. Láska je prítomná v každom okamihu a každom zážitku vášho bytia. Láska neexistuje iba navôkol vás, najdôležitejšie je, že existuje vo vašom bytí. Láska je energia, ktorá utvára celá bytie, je to energia, ktorá vás vedie a lieči a dokáže vás naplniť radosťou a spokojnosťou. Ak ste neustále spojení s láskou vedomím o láske vo vašom bytí, realite a ostatných, začnete chápať lásku Stvoriteľa, jej silu a dôležitosť vo vašej realite. Vo vašej súčasnej realite je láska energiou premeny, ktorá môže byť použitá v každej situácii a za každých okolností na Zemi. S týmto pochopením môžete pre seba vytvoriť realitu lásky.

Matka Mária: Máte schopnosť urýchliť svoj duchovný vzostup.
(Ja teraz zrýchľujem svoj duchovný vzostup.)

Vedomie ľudstva sa vyvíja a prebúdza spolu s intenzívnymi vibráciami svetla, ktoré boli ukotvené na Zemi a vďaka tomu ste v situácii, ktorá vám umožňuje rýchle a ľahké duchovné prebudenie. Všetko, čo si teraz uvedomíte, má väčší dopad na vašu realitu, pocity a myšlienky. Vibrácie na Zemi a vo vás sú oveľa rýchlejšie než boli v minulosti, čo urýchľuje váš rast a prebúdzanie. Je veľkým požehnaním mať okolo seba podporné energie, ukotvené na Zemi poukazujú na všetky ilúzie, ktoré majú byť rozpustené a pravdu, ktorá má byť osvetlená. Máte tiež obrovskú podporu od svojich sprievodcov, keď požiadate svojich sprievodcov, aby urýchlili vaše duchovné prebúdzanie, spravia to v súlade s vôľou Stvoriteľa. Máte k dispozícii všetky zdroje, ktoré potrebujete na zladenie sa na hlbšej úrovni so Stvoriteľom. Energie, ktoré vás obklopujú sú plné svetla a je dôležité uvedomiť si, že vaša duša, vaši sprievodcovia a Stvoriteľ si všetci prajú prebudiť vás a zahaľujú vás do podporných svetelných vibrácií. To znamená, že váš rast prebieha rýchlejšie, čo vám umožňuje vidieť pokrok, ktorý ste dosiahli a cestu, ktorá je pred vami. Malá zmena vašich myšlienok alebo skutkov teraz vytvorí obrovské zmeny vo vašej realite. To znamená, že máte vo svojej súčasnej realite aj väčšiu zodpovednosť.

Majster El Morya: Máte schopnosť vytvoriť realitu krásy.
(Vytváram pre seba realitu krásy.)

Stvoriteľovo najväčšie prianie pre vás je, aby ste boli šťastní a veselí, pretože to umožňuje podstate Stvoriteľovej lásky vo vás rásť a prúdiť. Už nie je potrebné, aby ste zažívali negativitu alebo bolestné skúsenosti, ak si to neželáte alebo ak to nie je potrebné pre váš duchovný rast. Naozaj môžete existovať na nádhernom mieste plnom radosti. Máte schopnosť udržať si nepretržite pozitívne nastavenie a pozitívne myslenie a vytvárať prirodzené vyžarovanie šťastia a naplnenia. Silou vašich myšlienok dokážete rozpoznať a uvedomovať si prítomnosť Stvoriteľa vo vašej realite a všetky dary, ktoré dostávate. Keď si uvedomíte krásu Stvoriteľa všade okolo vás a vo vás, začnete prirodzene vytvárať alebo prejavovať hojnosť krásy, pretože si uvedomíte, že ste toho hodní a že krása prirodzene vyžaruje z vašej duše. Máte schopnosť úplne sa otvoriť darom Stvoriteľa a to spolu s pozitívnymi myšlienkovými formami a poznaním, čo túžite zažívať vo svojej realite, vám pomôže vytvárať realitu krásy, je to prístupné a dosiahnuteľné. Realita krásy môže vyzerať ako zameranie sa na materialistickú realitu, ale je zameranie na lásku a všetky jej prejavy.

Matka Mária: Máte schopnosť spomenúť si na to, kým v skutočnosti ste.
(Spomínam si, kým v skutočnosti som.)

Ste aspektom Stvoriteľovej duše, čo znamená, že máte posvätné kvality, múdrosť, lásku, uvedomenie a pokoj Stvoriteľa vo svojom bytí. Nie ste len ľudské bytosti, ale oveľa viac, než si v súčasnosti viete predstaviť. Prišli ste na Zem, pretože je to prirodzenou súčasťou vašej cesty ako duše alebo aspektu Stvoriteľa. Zem vám umožňuje pochopiť a objaviť svoje vlastné energie, pochopiť dušu Stvoriteľa a opätovné zladenie sa so Stvoriteľom. Ste majákmi lásky a svetla so Stvoriteľovými prostriedkami a zdrojmi, ktoré máte vo vašej realite k dispozícii. Všetko je premenlivé, nová múdrosť a pochopenie bude stále prúdiť do vášho bytia. Meníte sa a pretvárate po celý čas. S vedomím, že ste viac, než len fyzické telo a osobnosť, ste schopní vysporiadať sa s vašou realitou s väčšou ľahkosťou a energicky vytvoriť to, čo je potrebné.

Matka Mária a Majster El Morya: Máte schopnosť pritiahnuť si múdrosť, keď ste zmätení alebo neistí.
(Priťahujem si teraz múdrosť, ktorou rozptýlim zmätok a neistotu.)

Máte schopnosť udržať si rovnováhu po celý čas, napojení na svetlo Stvoriteľa.
(Udržujem si rovnováhu po celý čas a som spojený/á so svetlom Stvoriteľa.)

Máte schopnosť existovať bez obmedzení úplne slobodne.
(Nemám žiadne obmedzenia, ja som slobodný/á.)

Máte schopnosť skutočne otvoriť svoje srdcia láske a byť v objatí lásky Stvoriteľa.
(Úplne otváram svoje srdce láske a láskyplnému objatiu Stvoriteľa.)

Máte schopnosť vyliečiť sa fyzicky, mentálne, emocionálne a duchovne.
(Ja som teraz vyliečený/á fyzicky, mentálne, emocionálne a duchovne.)

Máte schopnosť prijať Stvoriteľove dary v každej podobe.
(Prijímam dary Stvoriteľa v každej podobe.)

Máte schopnosť pritiahnuť si do svojej reality všetko, po čom túžite a čo potrebujete.
(Priťahujem si do mojej reality všetko, čo potrebujem a po čom túžim.)

Máte schopnosť pochopiť múdrosť smerovania vašej duše a vašich sprievodcov.
(Chápem múdrosť smerovania mojej duše a mojich sprievodcov.)

Máte schopnosť s ľahkosťou objaviť svoje úžasné duchovné a fyzické schopnosti a nadania.
(Ja teraz mám a chápem moje úžasné duchovné a fyzické schopnosti a nadania.)

Máte schopnosť stať sa jedným so Stvoriteľom, komunikovať s ním/ňou a kúpať sa vo svetle Stvoriteľa.
(Ja som teraz jedno so Stvoriteľom, komunikujem so Stvoriteľom a kúpem sa vo svetle Stvoriteľa.)

Našou dnešnou správou sme vám nechceli ponúknuť iba hodnotné afirmácie, ktoré môžete používať vo svojom každodennom živote, ale chceli sme vám aj pripomenúť, aká skvelá je v skutočnosti vaša aktuálna realita. Ste obdarení hojnosťou, množstvom príležitostí, možností a dobrých vecí. Vy ste už všetkým tým, o čom sme dnes hovorili. Keď to budete mať stále na pamäti, môžete premeniť vašu realitu ešte viac. Uvedomujeme si, že mnohí ľudia sú uzamknutí vo svojej fyzickej realite a negatívnych situáciách, čo spôsobilo, že zabudli poznávať, oceňovať a vyjadrovať vďačnosť za zázračné dary, ktoré každý deň dostávajú. Oplývate hojnosťou vo viacerých smeroch, než sme dnes schopní vymenovať. Dovoľte si zapísať a uložiť tieto informácie o daroch, ktoré máte práve teraz, o úžasnej hojnosti energií a zážitkov, ktoré prúdia do vašej reality. Je dôležité mentálne si uvedomiť, že ste tiež všetkým, čím si práve teraz prajete byť. Ľudia majú často sny a ciele a cítia, že čas pomôže k ich dosiahnutiu. Čas je ilúzia a bol vytvorený iba preto, aby dal štruktúru vašej fyzickej realite. Nie je to čas, čo umožní vašim snom manifestovať sa, ale postupné pochopenie, že vy už ste všetkým, o čom snívate. Toto pochopenie prichádza postupne, pretože tak po tom túžite alebo tak to umožníte, ale nemusí to byť postupný proces a vaše sny sa môžu prejaviť okamžite, jednoducho je potrebné zbaviť sa zvyku a vytvoriť nový vzorec vytvárania, manifestovania a prebúdzania energií z vášho vnútra.

Prosíme vás, aby ste si nedovolili mať negatívne pocity v súvislosti s vašou realitou nech by sa dialo čokoľvek, pretože chceme, aby ste videli množstvo darov, ktoré už teraz máte. S touto zmenou v spôsobe vnímania vašej reality zmeníte všetky negatívne situácie, pretože tým priťahujete lásku Stvoriteľa hlbšie do svojej reality a svojho bytia. Prosíme vás, aby ste prijali do svojej existencie a vnímania fakt, že žijete v realite, ktorá je hojne obdarená. Prijmite celým srdcom fakt, že ste obdarovávaní Stvoriteľom a zaslúžite si tieto dary. Pamätajte, že môžete kedykoľvek požiadať o tieto dary. Vaša realita je prekrásna a je teraz, nesústreďujte sa na negativitu, osobnú stratu, to, čo nemáte a uctite si hojnosť, ktorá je vo vás a okolo vás.

Keď si dovolíte zažívať tento stav bytia, posilníte tým vzorec hojnosti v každej podobe, ktorý bude prúdiť do vašej reality s ľahkosťou a dokonalosťou.

Dôležité je, že si ľudstvo začína všímať a prijímať fakt, aké požehnané je, v akej hojnosti žije a aké je milované, pretože toto prelomí negatívny vzorec, ktorý je votkaný do vedomia mnohých na Zemi. Mnoho ľudí stále verí, že nie sú hodní takých darov, energie a lásky Stvoriteľa. Niektorí veria, že je nemorálne žiť v blahobyte v každom smere, keď sú oddaní Stvoriteľovi. Iní veria, že negatívne situácie a zážitky sú potrebné a malo by sa im venovať viac pozornosti ako tým pozitívnym. Vzorce odporu voči hojnosti Stvoriteľa alebo ignorovanie darov Stvoriteľa musia byť teraz rozpustené. Je to prítomnosť lásky, čo posilňuje túto zmenu. Láska posilňuje uznanie a prijatie. Dovoľte si začať veriť v lásku Stvoriteľa tým, že budete vďační a budete si ctiť vašu súčasnú realitu kvôli požehnaniu, ktorým je.

Pozrite sa na svoju realitu a na seba vo svetle pravdy.

S nekonečným požehnaním,

Matka Mária a Majster El Morya

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html

Pre všetkých pútnikov na Ceste Lásky, do slovenčiny pre stránku  vzostup.sk preložila Danuša. Túto slovenskú verziu je možné v neskrátenom a neupravenej podobe ďalej kopírovať a rozširovať nekomerčným spôsobom, ak bude pripojená celá táto poznámka vrátane všetkých zdrojov is aktívnymi odkazmi.