L.C.: Marshmallow Messages - leden 2012

03.02.2012 20:20

8.1. 2012

A CO VAŠE ZDRAVÍ?

A co vaše zdraví? Tolik z vás žádá o léčení a opakuje: „Zkouším se uzdravit.“ A co takhle: „Jsem vyléčen (zdravý)“? To je vizualizace. Tohle je to, o čem vám říkáme, abyste prováděli ve svých meditacích – projektovali tuto energii do své cesty. „Jsem vyléčen (zdravý).“ Neříkáme vám, abyste šli ven a dělali bláznivé věci, musíte se vrátit do svého 4D. Říkáme vám, že můžete svou 4D změnit, ale je to jako s každým jiným pravidlem – je třeba čas na pochopení (naučení se). Tato afirmace pozvolna vytvoří změnu ve vaší buněčné struktuře. Vytvoří čistý záměr a soucit. Pochopte a uvědomte si, že můžete změnit svou buněčnou strukturu! Říkám vám ale, že neexistuje rychlejší cesta než: „Jsem zdravý“. Osvojte si to. Naplňte se tímto vědomím a vaše buňky, které jsou také osvícené, budou následovat vaše vedení.

~ Kryon, Kniha Devět - přijal Lee Carroll ~

 

9.1. 2012

NĚKTEŘÍ TO SLYŠÍ

Dovolte mi, abych vám řekl něco, co jsem nikomu dřív neřekl. Má to co dělat s rozpadem Lidského těla – stárnutím a chórem. Vaše stárnoucí tělo často začne ztrácet schopnost Lidského ucha blokovat část nízko-frekvenčního Buněčného Chóru. Některým z vás zvoní v uších, že? Vědci nechápou, proč se to děje a já jsem tu, abych vám řekl, co to je. Vy slyšíte jenom několik velmi nízkých tónů (ve srovnání s tóny buněčné struktury), ale Buněčný Chór se „snaží“ být slyšen alespoň na určité úrovni. Chápete, co vám říkám? Právě začínáte slyšet část chóru. Děje se to díky rozpadu systému uvnitř vnitřního ucha, který má schopnost tyto zvuky filtrovat – ne však u stárnoucího ucha. Příště, až uslyšíte zvonění a bude vás to znepokojovat, uvědomte si, o co se jedná. Pak vás to pravděpodobně již nebude stresovat, když si uvědomíte, že je to součástí zdraví. Prostě jen začínáte slyšet něco, co bylo zcela zablokováno, když jste byli mladší.

~ Kryon, Kniha Devět - přijal Lee Carroll ~

 

 

19.1. 2012

NEJSTE SAMI

Nikdo z vás nepřichází na tuto Zemi sám. Nezpracováváte problémy sami a neodcházíte odsud sami. Na této planetě nejste nikdy sami! Připomínáme vám to, abyste si uvědomili, co je důležité pro posun na další úroveň. Uvědomte si, že máte na své straně ruku boží. Pochopíte, že jste zmocněni provést, o co jste žádáni. Kolem vás je interdimenzionální energie, která je připravena a čeká na vaše zavolání. Energie, která se v uplynulých měsících změnila a ještě zesílila.

~ Kryon, Kniha Devět - přijal Lee Carroll ~

 

21.1. 2012

STATUS ABSOLVENTA

Jak se cítí absolvent? Povím vám to. Už jsme vám říkali o těch, co vibrují výše a mají jiné spánkové vzory. Pamatujete si to? (Týkalo se to toho, že se někteří budí někdy i dvakrát za noc s pocitem, že nejsou sami.) Také jsme vám říkali, že máte různé stravovací vzorce. Říkali jsme vám i, že někteří z vás jsou blíže určitým astrálním atributům a entitám než byli dříve díky změnám ve vašich vibracích. A díky tomu začínáte vidět – nebo si myslíte, že vidíte – některé z těchto entit kolem sebe. Budí vás uprostřed noci a vy začínáte mít pocit, že váš pokoj je plný entit. Haha! No, MÁTE PRAVDU! O vaší podpůrné skupině už jsme vám říkali dříve a že jich je!!! Mohlo by vás to udivit. Každá lidská bytost má celou legii pomocníků. Oni vědí, kdo jste. Když se rozhodnete vydat cestou k vzestupu, dostáváte se blíže k jejich dimenzi.

~ Kryon, Kniha Šest - přijal Lee Carroll ~

 

22.1. 2012

SMĚJTE SE S MALIČKÝMI

Smích je klíč! Naslouchejte smíchu Maličkých. Když se smějí, hvězdy září radostí, protože jejich smích je radost a naděje nového světla zářícího na planetu Zemi – planetu svobodné volby, planetu smíchu. Nejsou naše děti příliš vážné? A co starší? Neučí Maličké svým vlastním příkladem? Smějte se s nimi a uvědomte si, že oni to potřebují stejně jako vy. Jejich srdce to vyžadují. Hvězdy po tom touží. Vesmír to potřebuje. Smích je nezbytný, aby mohla planeta pokračovat k vibraci lásky, radosti a míru. Smějte se s Maličkými!

~ Indigové děti, Lee Carroll a Jan Tober ~

 

23.1. 2012

BOUŘE

"Proč se dějí tyto bouře na tak posvátných místech, jako je toto?" divil se nahlas. Zazněl hlas Smutku… v jeho hlavě?

"Michael Thomasi, v této zemi by nebyly žádné bouře bez člověka, který je na cestě za svou lekcí.“

"Chceš říct, že kdybych tu nebyl, nebyla by tu žádná bouře?"

"Ano," odpověděl hlas Smutku.

"Ale já v ní nejsem. Nijak mne neovlivňuje."

"Přesně!" smál se Smutek. "Naučil ses používat Mapu! Věř tomu nebo ne, ale byli lidé jako ty na cestě, kteří mapu vyhodili příliš brzy s pocitem, že jde o nějaký druh žertu. Ty jsi viděl, o co jde a její následování se stalo součástí tvého života. Máš svou stopu v duchovním časovém rámci „TEĎ“, ale také se učíš porovnávat jej s lineárním časem, jak se pohybuješ na cestě sem. Proto, když se na dohled dostane lekce bouře, zcela se jí vyhneš a přečkáš jí v klidu a míru. Michaele, jsi vroucně milován.“

~ Cesta domů, Lee Carroll ~

 

25.1. 2012

INTERDIMENZIONÁLNÍ STUPNICE

Můžete být opravdu na dvou nebo třech místech ve stejnou dobu? Ano, můžete. Raději byste si na to měli zvyknout. Je to součástí nepředstavitelného a nespatřitelného. Možná, že vaše já v zrcadle je součástí energie jiného? Pokud tomu porozumíte, pak jste na nejlepší cestě pochopit, jak jste všichni součástí orchestru interdimenzionální stupnice… i když jste všichni jedinečným kouskem Boha. Stupnice zní nádherným tónem – melodií harmonie, melodií lásky. Je to melodie se vzkazem, který vám vypráví o tom, že jste věční a propojení.

~ Kryon, Kniha Deset - přijal Lee Carroll ~

 

27.1. 2012

EGO

Všichni lidé mají ego a je to jedním z největších mystérií pro ty, kdo nikdy nezažili dualitu. Nedělání chyb, ego je opakem lásky a mnoho z vás to ví. Je to rovnováha mezi egem a láskou, která je rozhodující. Všechny atributy duality jsou vhodné, předávané vám s láskou, vtištěny do vaší základní biologie. A je to to, co s tím uděláte, co je tolik ctěno. Ego zjemněné láskou se stává vhodným. Ve své surové nezjemněné podobě se stává nepřítelem lásky. Přemýšlejte o tom. Není zvláštní, že jed se stává léčivou substancí, když je přidána láska? Tak je to s egem. 

~ Kryon, Kniha Šest - přijal Lee Carroll ~

 

29.1. 2012

ZMOCNĚNÝ

Abrahám tomu nemohl uvěřit. Řval radostí. Hodiny a hodiny ležel na břiše a modlil se, aby „Bůh něco udělal – Bůh sňal toto břemeno – Bůh změnil realitu.“ Nyní pochopil. On je součástí Boha! Abrahám měl změnit svou realitu absolutní silou uvnitř sebe. Abrahám to oslavil vzestupem na horu se synem na svých ramenou. Byl připraven vykonat cokoli, o co ho Bůh požádal. Poselství bylo jasné a Abrahám byl zmocněn učinit změnu sám.

Víte, jak tento příběh končí. Abrahám a jeho syn si na vrcholu hory udělali piknik! Není to tak morální, jak si to pamatujete? Nezní to jako lekce, kterou vám předávali? Je to o změně reality. Je to o síle Lidské Bytosti vytvořit vizuální řešení nejstrašnějších lekcí, jaké jsou možné. Je to o vítězství nad strachem a je to o míru. 

~ Kryon, Kniha Osm - přijal Lee Carroll ~

 

31.1. 2012

NAŠE DĚTI

Pokud jednou přijde den, kdy budeme schopni přijmout sebe i své děti přesně takové jací jsme my a jaké jsou ony – pak věřím, že se dostaneme velmi blízko úplnému pochopení, co znamená „dobré“ rodičovství. Já to část bytí člověkem a je blízko – často velmi blizoučko – úplnému přijetí. Jedním z nejdůležitějších darů, které může rodič dítěti dát je dar přijetí jedinečnosti svého dítěte.

~ Svět dle pana Rogerse ~

 

Zdroj: Marshmallow Messages od Kryona a Lee Carrolla  – https://www.kryon.com/

 

hudba - Robert Haig Coxon - The Light (Světlo)

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi (i její části) je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojen „zdroj“. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. Kéž vám tento překlad pomůže při dalších krocích na vaší cestě.