L.C.: Marshmallow Messages - květen až červenec 2012

01.08.2012 21:01

06.05.2012

 

LIMITY LIDSKÉ HISTORIE

 

Hranice Lidské Historie na Zemi: Máte úžasnou rodovou linii na této planetě! Vaše rodová linie jde zpět téměř 300 tisíc let. Jistě byste se ohradili - pokud máte potřebu studovat historii, abyste věděli kým jste byli - vaše dějiny říkají, že je to pouze cca 100 tisíc let. A důvod? Pokud se pohroužíte do zkoumání znalostí o dávnější době, pak budete studovat lidstvo, které není jako vy. V době před 100 tisíci lety totiž nastala znatelná změna. Lidé vám podobní existují skutečně pouhých 100 tisíc let. Před tím existoval odlišný scénář, o tom však dnes nebudeme hovořit. Již jsme mluvili o vaší historii před dobou ledovou (v minulých channellinzích) a o zasetí biologie vašeho druhu. Rozdíl je v DNA. Tím odlišujete specifický lidský druh...

 

~ Kryon, Kniha Osm - přijato Lee Carrollem ~

 

 

 

08.05.2012

Bůh     

 

Před dávnými časy, když se mé rty rozechvěly první řečí, vystoupal jsem na posvátnou horu a hovořil k Bohu: "Pane, jsem tvůj otrok. Tvá skrytá vůle je mým zákonem a budu tě navždy poslouchat."

Bůh však neodpověděl a jako mocná vichřice odvanul.  

 

A za tisíc let jsem opět vystoupal na posvátnou horu a znovu hovořil k Bohu: "Stvořiteli, jsem tvé stvoření. Z hlíny jsi mne uhnětl a tedy ti celý patřím."

Bůh opět neodpověděl, ale v podobě tisíce rychlých vichrů odvál pryč.  

 

Po dalších tisíci letech jsem opět vylezl na posvátnou horu a znovu hovořil k Bohu: "Otče, jsem tvůj syn. V soucitu a lásce jsi mne zrodil a skrze lásku a uctívání zdědím tvé království."

Bůh neodpověděl a coby mlha zakrývající vzdálené vrchy se zvedl a rozplynul.

 

Po tisíci letech jsem vylezl na posvátnou horu a znovu hovořil k Bohu: "Můj Bože, můj cíli a mé naplnění; jsem tvůj včerejšek a ty tvoříš mé zítra. Jsem tvými kořeny na Zemi a ty tvoříš můj květ na nebi - spolu rosteme před tváří Slunce."

Tehdy se ke mně Bůh sklonil a do mých uší zašeptal sladká slova a jako moře naplní potok, tak i on naplnil mne. 

 

A když jsem sestoupil do údolí, Bůh tam byl také.

 

~ Khalil Gibran ... 1900 .. and a little ~

via Daniel Romero

 

 

 

 

07.06.2012

KRÁSNÍ LIDÉ     

 

Nejkrásnější lidé, které známe, jsou ti, kteří poznali porážku, strádání a ztrátu a nalezli svou cestu ze dna. Tito lidé mají porozumění, jsou ohleduplnost a porozuměli životu, což je naplňuje soucitem, jemností a milujícím zájmem. Krásní lidé se jen tak „nepřihodí“. 

~ Elizabeth Kubler Ros

 

 

12.07.2012

OVLIVŇUJE MOJE SVĚTLO OSTATNÍ LIDI?     

 

„Kryone, co když budu vyzařovat své světlo a to bude ovlivňovat ostatní lidi? Nezasahuji tím do jejich svobodné volby? Nenaruším tím jejich životy? Řekni mi, jak to funguje.“

 

Drazí, maják není aktivní. On jednoduše svítí. Řekněme, že vejdete do tmavé místnosti, kde je obtížné vidět. Ostatní chodí v této tmavé místnosti a dělají, co můžou. Vy, coby maják, kterým jste, posvítíte jejich směrem a jim to náhle osvítí cestu, kterou jdou. Nyní mají možnost volby. Uvidí svojí cestu a mohou se rozhodnout, jestli půjdou tím osvětleným směrem nebo ne. A já se vás teď ptám – narušili jste tím jejich volbu? NE. Místo toho jste jim tiše dali několik možností.

 

Někdo by mohl říct, že jste tím ovlivnili jejich životy a měl by pravdu, ale nezasahovali jste. Nečinili jste na ně nátlak ani jste je nepobízeli. Vše, co jste udělali bylo, že jste byli tiší, ukotvení a vyzařovali jste své světlo. Někteří z nich si ani nevšimli, že tam jste! Takhle to funguje. V tichosti je integrita. V lidskosti je integrita, která ctí svobodu volby a vůle každého člověka, kterého potkáte. Proto je integrita i v tom, když jste majákem! Pracovníci světla, překročili jste Most zkřížených mečů. Právě teď sedím před stovkami majáků!

 

~ Kryon, Kniha Osm - přijato Lee Carrollem ~

 

 

 

Zdroj: e-mailové „Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (https://www.kryon.com/)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (https://www.posvatnesrdce.cz/). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.