Mariam a Jeshua - pokračování

28.03.2011 23:45

 

 

Někdy v únoru nebo lednu – když jsme s Miriam začaly chystat naše společné projekty, tak ve mně začal zrát tento článek. Pak se ale jakoby na chvíli odmlčel. No a před několika dny se začal opět ozývat. Dnes jsem zapla FB a tam se objevila upoutávka na jednu knížku, která mi již přinesla pěkných pár výzev. Tentokrát to pro mne bylo znamením, že je čas sednout si a napsat to. Někdo mi psal, že ho to zajímá a že by rád slyšel i to, co do článku nenapíšu. Asi moje články nezná, jinak by věděl, že já do nich dávám skoro všechno. :-D Vlastně úplně – jen na některé věci musí dozrát čas a taky já…. No a teď dozrál čas na tohle:

 

K zamyšlení 

Za pár dní to bude rok, co jsem napsala článek o tom, jak vnímám život Mariam a Jeshuy (tuto původní verzi najdete zde). Obvykle se ke svým článkům nevracím, tentokrát jsem to udělala, abych porovnala to, kam jsem se ve vnímání tohoto „příběhu“ posunula. A zjistila jsem, že se toho zas až tak moc nezměnilo. Pořád ještě bych se pod něj podepsala. J Jen jsem teď trochu víc „psací“. 

Za ten rok jsem přečetla mnoho knížek o životě obou. Některé mi byly bližší, některé méně. Některé byly inspirativní, některé mi připadaly úplně cizí. Něco ve mně volalo: „Ano, to je skoro ono.“ A jindy zase: „Takhle tedy ne.“ 

Vlastně v knížkách najdete cokoli si jen zamanete. Můžete najít takovou, která spolehlivě vyvrátí jakýkoli bližší kontakt MM nebo jiné, které ho připustí částečně – jakože se znali, možná i spolupracovali, ale nic víc. A pak jsou takové, jejichž autoři čerpají ze starých anglických, skotských a irských kronik a také vatikánských archivů a mají prý důkazy nejen pro manželství obou, ale i jejich potomky – viz Vivien del Acques, Morgana La Faye, Král Artuš… a stejně tak i předky – myslím konkrétně krále Šalamouna a krále Davida.

Některé oslavují jen jednoho z nich (kupodivu jsem našla i takovou, která tvrdí, že se Jeshua jen „svezl“ s Mariaminou genialitou!!!! :-D) a nebo oba dva. Některé rozebírají „nejzásadnější“ citáty z Bible a pátrají, co je za tím skrytého, obrací slova jako šifry. Jiné zkoumají např. Ježíšův příchod do Jeruzaléma, který se shodoval s dávnými proroctvími – autoři v podstatě tvrdí, že to byl jen chytrý marketingový tah…

Něco však mají tyto knihy společného. Ať už oba blahořečí či ne, většinou se zaměřují na to, jestli byli nebo nebyli manželé či partneři a to, jakého byli původu. A kromě jedné výjimky v nich vypadají oba naprosto nehodnověrně – mluvící šroubovaným jazykem, obracející se k davům a obětující život lidstvu a bohu, bez jakýchkoli známek „člověčenství“… 

Když se tak zpětně zamýšlím nad všemi těmi informacemi (a že jsem jich přečetla i vyslechla opravdu hodně), tak si říkám, že těžko můžete o něčem říct, že je to lež. Pravda je velmi subjektivní. Pravda je to, co vnitřně cítíte ve svém srdci. Nemá cenu ji hledat ani v knížkách (přesto času (ani financí) vynaloženého na tyto knížky nelituji, hodně mi toho přinesly) ani u druhých lidí. A leckdy ani ve vlastní hlavě…  Chtěla bych sem dát ale něco, co možná pomůže poskládat pár dílků dohromady… 

Zapátrala jsem po pár esoterických webech – zahraničních, v tuzemsku jsem neobjevila nic kromě channellingů - a našla jsem přeci jen pár zajímavostí (u některých jsem se zároveň i pobavila):

1) Na www.ascension-research.org (něco jako takový web o „celebritách“ ve spirituálním světě) najdete tyto informace:

Lady Magda – slouží Bohu v Životě

- také známá jako:      Marie Magdalena

                                 Svatá Marie Magdalena

                                 Aimee Semple McPherson

                                 Sestra Aimee

 - dvojplamen, dvojpaprsek, božský „doplněk“:         Ježíš Kristus

 - vtělení jako:           Marie Magdalena

                                Aimee Semple McPherson (9.října 1890 – 27.září 1944) – založila církev „forsquare“ (nevím jak to přeložit) a Andělský Chrám v Los Angeles v Kalifornii.

 - božská kvalita:          láska, léčení

K Aimee Semple McPherson jsem na webu našla tyto dvě fotky:

 

(První fotka s prvním manželem, druhá fotka se „služebním“ vozidlem. Nápis na autě: Ježíš brzy přijde – připravte se.)

 

2) A na jiném – www.zakairan.com najdete 2 citáty:
a) Mariam Magdalena – Královna nebes

Máří Magdalena je další Božskou Matkou. Má svá energetická těla na několika vyšších úrovních a je také propojena s několika svatými místy, takže se zde k ní můžete lépe připojit a její energii použít pro širší „distribuci“ její velké lásky a to buď z místa, kde žijete nebo navštívit daná místa a získat připojení na Energii Božské Matky, která bude přínosem nejen pro člověka, ale pro veškerou přírodu a její bytosti.

Je známo, že MM žila v Palestině ve stejné době jako Ježíš a oba spolu pracovali v esoterické sféře. Také spolu sdíleli lásku, ale na vysoké úrovni – skrze své korunní čakry.

Při prvním pokusu o kontakt jsem zkoušela jména Marie a Miriam, ale nevytvořily správné rezonance. Při použití jména Mariam jsem navázal okamžitý kontakt.

V této souvislosti Mar nebo Mare se týká Prvotního moře, Kosmického oceánu. (Dle encyklopedie: „Jméno Marie má nejasný význam. Jeho základní hebrejské podobě Miriam se často přisuzuje původ egyptský - z egyptského - koptského merit amm - a vykládá se jako "milovaná bohem". Z aramejské podoby Mariam se někdy odvozuje význam "kapka moře". Jiné tvary: Maria, Miriam, Mariam, Martám, pozn.MK).

Mariam pracuje na několika úrovních a prostřednictvím mnoha subjektů. Na více fyzických úrovních (ke kterým má přístup) je připojena ke svatým místům, která oživuje svou energií: intenzivním Duchem Míru.

Jejím hlavním „účelem“ je kanál ženské energie na planetě Zemi. Toto poslání sdílí s několika Božskými matkami – každá pracuje s různými aspekty této energie. Potřebuje pomocníky („pomocníky zrození“ jak sama říká), kteří budou přijímat a transformovat energii. To neznamená, že by se do tohoto procesu mohly zapojit pouze bytosti na vysoké úrovni. Někteří mohou s touto energií pracovat skrze srdce, jiní při cestování do těchto svatých míst, kde se stanou jakýmisi channelery pro tuto energii.

Jiní mohou získat energii skrze korunní čakry a vibrací svých světelných těl ovlivní vše kolem sebe. Musíme mít na paměti, že to neplatí pouze pro lidské království zde na Zemi, ale platí to i pro minerální, rostlinné a živočišné říše a na všechny duchy přírody, který podporuje různé evoluce. Přeměnnou energií je láska na velmi vysoké úrovni. Každý, kdo přijde do kontaktu s touto energií, ať už vědomě či nevědomě, je jí ovlivněn.

Svými vyššími těly je Mariam v kontaktu s vysoce vyvinutými souhvězdími mimo naší sluneční soustavu a těmito energiemi se snaží posunout naši planetu. O této energii se říká, že vyzařuje jako malá slunce – hvězdná slunce. Proto její srdeční čakra může připomínat rotující galaxii.

Milující léčivé energie budou použity pro čištění a vyvážení na všech úrovních.

Těžiště bylo vytvořeno kolem Mistra Rakocziho a čištění fialovým paprskem.

Budoucí příliv Ducha Svatého vyzařuje fialové světlo s příměsí několika dalších barev a slouží k léčení srdce.

Brigitte Fichem (www.birgittefich.dk), 19.října 2003

 

b) Salome si připomíná Miriam (dávná prorokyně a další z Božských Matek – „předchůdkyně“ Matky Marie a Marie Magdaleny, „pracuje s modrobílým paprskem“ pozn. MK) v hluboké modlitbě a slyší hlas, který říká:

„Je to moje dcera, Mariam, v níž mám potěšení. Dnes jí bylo dáno jméno Magda-lena, Duch Většího Míru. V její podobě jsem se znovu vrátila ke světu. Skrze její sílu lidé pochopí své předurčení. Skrze ní lidstvo opět najde klid. Výňatek z „Maria Magdalena“ od Larse Muhla.“

  

Také bych se ráda zmínila o knize „Marie Magdalena – Svatá nevěsta od Tau Malachiho“. Je to velmi zajímavá kniha, ovšem i autor připouští, že nemusí jít nutně o příběh jedné ženy, ale spíše o jakési podobenství – cestu duše. No a teď bych ráda odcitovala něco, k čemu se ještě později vrátím. Toto říkají sofiánští gnostici:

 

1) Vtělení Svaté Nevěsty

Pán se uchýlil na nebesa do příbytku Živoucího Otce. Marie Magdalena se stále vtěluje mezi nás a kráčí v Božské Matce. I my žijeme a kráčíme v Božské Matce. V ní spočívá naše bytí. V každé generaci se duše Marie Magdaleny vtěluje do svaté ženy. Z její svaté duše vyzařuje sedm paprsků. Vypadá jako sedm svatých žen, každá zosobňuje jednu tvář Svaté Nevěsty. Z jedné vzniká sedm a ze sedmi vzniká sedmkrát sedm. Ve světě se tudíž Marie Magdalena zjevuje devětačtyřicetkrát. Takové je Božské Pleroma duše Nevěsty. Jedna tvář představuje tajný střed podstaty Svaté Nevěsty, dalších sedm tváří tvoří vnitřní kruh. Ostatní vyzařují v kruzích po sedmi. Přichází jako jedna a mnohá. Její svatá duše je neustále mezi námi a snaží se Druhý Příchod Krista přivést na svět. Tak tomu bude až do Druhého Příchodu.

2) Nová Svatá země

… Starý Jeruzalém měl brzy padnout a Země zaslíbená se měla stát světskou zemí. Bylo tudíž třeba novou zemi požehnat a posvětit jako památeční místo. Pro mnoho gnostiků proto starý Jeruzalém a to, čemu vnější a neduchovní církev říká „Svatá země“, nemá žádný význam. Kdyby se věrní a vyvolení měli vydat na svatou pouť, jeli by nejspíše do jižní Francie, aby spatřili Svatou zemi Nevěsty, sv. Marie Magdleny…

3) Druhý Příchod: přijetí Nevěsty

Pravé apoštolské následnictví se předává z generace na generaci. Tvoří je zasvěcenci a znalci, muži i ženy, kteří zosobňují část nadzemského nebo mesiášského vědomí. Dokud se mesiášské vědomí nerozšíří mezi lidmi a Kristus nebude přijat v mužské i ženské podobě, musíme dále na Druhý příchod čekat. V tom totiž tkví jeho podstata. Dnes plně ztělesňuje Světlo jen málo lidí, v době Druhého Příchodu jich bude mnoho. Jen málo lidí dnes přijímá Krista v ženské podobě, lidské vědomí tak zůstává i nadále nevyvážené. Podle tradice Druhý Příchod neuskuteční svatý muž, ale svatá žena. …

Někteří tvrdí, že se objeví žena, v niž bude rozpoznán Christos. Jiní tvrdí, že svatá žena získá nadzemské vědomí, porodí dceru a ta bude nositelkou Krista. Současní proroci se domnívají, že duchovní podstata Krista bude zosobněna několika svatými ženami. Proto hovoří o Druhém Příchodu, který naplní několik svatých žen, ne jedna. Hovoří také o vlně nadzemského nebo mesiášského vědomí v ženách a mužích…

 

Jak JJ a MM vnímám já

JJ a MM byli stvořeni jako Dvojplameny. Dvě části jedné duše. I oni se jako všichni ostatní mnohokrát inkarnovali. Na Zemi i mimo ní. Mnohokrát se setkali a mnohokrát se vtělil jen jeden a druhý mu „shora“ pomáhal ve vývoji, jelikož tím posouvali vývoj svých duší. I oni si vyzkoušeli dualitu v plné šíři.

No a jak to bylo před příchodem na svět v této podobě? Představuji si to asi takto (a je to opravdu jen moje fantazie):

Přišel za nimi Bůh (záměrně to zjednodušuji, vím, že to takhle nechodí) nebo možná někdo jiný, kdo má na starosti vývoj života na Zemi a povídá: „Hele, je to takhle. Všichni víme, jak to bylo s Atlantidou. A vy to víte taky, byli jste tam. Co se stalo, stalo se. Zase nás to aspoň posunulo dál. Hodně duší prožilo takový šok, že se z toho budou ještě dlouho vzpamatovávat. Těch, co to ustáli a stihli se zachránit a nezahořkli a předávali učení dál bylo jen pár. To vědění se ale zachovalo a předává se po mnoho generací a tak to také zůstane. Na mnoha místech planety. Je ale třeba to trochu podpořit. Je mnoho národů, které jsou blízko přírodě, ale pak jsou takové, které opět jdou cestou tzv. hmotného pokroku. No a měl by tam přijít někdo, kdo jim připomene, kdo je Bůh a jaký je smysl života na Zemi, co je to učení grálu a hlavně to nejdůležitější - jaká je pravá podstata Lásky. Nebude to snadné a ten, kdo tam půjde, si nejspíš zažije perné chvilky. Není to ale nezbytně nutné, záleží, jak se v určitý okamžik rozhodnou ostatní inkarnované duše. Nic není ztraceno. Nicméně i tak je to docela nelehký úkol. Máme pro to několik „bonusových“ darů. Jednak nepůjde jen jeden, ale celá skupina duší. Aby nedošlo k nerovnováze, budou tzv. v „čele“ mluvčích dva – muž a žena, dvojplamen. Oba dostanou na Zemi vysoké zasvěcení, projdou si mnoha zkušenostmi, procestují kus světa a v pravý čas se jim poodhalí závoj a oni uvidí to, co ostatním bude skryto. Budou mít ale kolem sebe lidi, kteří poznají, kdo ti dva jsou a co přinášejí a budou jim plně nápomocni. Všichni společně vykonají něco, co zůstane dlouho ve vědomí lidstva… No a teď jde o tohle – chcete do toho jít vy nebo ne?“

No a oni šli. A povedlo se. Ano, myslím si, že se to povedlo. Tenkrát nebyl čas to plně dotáhnout, ale to učení se zachovalo. Možná nebylo tenkrát plně pochopeno (alespoň ne všemi), ale zachovalo se a předává se dál. Z generace na generaci. Bylo předáváno jejich potomkům a potomkům jejich přátel. Bylo zakódováno do naší DNA a teď nastal čas to probudit a dotáhnout… Uzavřít kruh. Spojit všechny možné verze a reality a plně propojit tu „nejlepší“, otisknout to do vědomí lidstva i celého Univerza a přejít do něčeho nového.

Jeshua a Mariam byly jen dvě duše z celé řady dalších, které přinášely a přinášejí toto poselství. Mnoho dalších možná s tímto nikdy nevystoupili veřejně, ale prostě to žili a předávali dál svým dětem. To, že byl Jeshua ukřižován, tedy ve svém důsledku nebylo špatně. Lidmi to otřáslo natolik, že to zůstalo v jejich myslích.

 

Druhý příchod – dle mého názoru (1. část):

Existuje mnoho teorií, jak bude druhý příchod vypadat. Některé jsou pravděpodobnější než jiné, ale stále je to takové nějaké moc „šroubované“. Zopakujme si fakta:

1) Bůh je nekonečná Láska a on nás nesoudí. Jeshua je vyjádřením Boha, tak proč by měl přijít či sestoupit na obláčku a hřímat hromovým hlasem: „Jsem tu, nastal Soud Boží! A ten kdo se mně a Bohu dostatečně neklaněl, propadne peklu!“?

2) Ano, víme, že slíbil, že se vrátí. A já jsem si téměř jistá, že to je právě teď. To, co se děje, by si rozhodně nenechal ujít. A opět věřím, že nepřišel sám…

3) Četli jste jeho channelling Učitelem v nové době? Nejlepší způsob, jak lidi učit je vlastním příkladem. Prostě tu pravdu žít! No a když jít příkladem, pak by si asi nevybrali narodit se do plně vědomé rodiny nebo třeba do rodiny královské … Spíš do rodiny úplně „běžné“. A projdou si všechny zkoušky pěkně jako ostatní. K čemu by bylo přijít na Zem plně vědomý a pak na ostatní dělat „ramena“? Ne, hezky se všechno naučit „od začátku“. A tím, že si to projdete sami, pomáháte to posunout i ve vědomí lidstva. Ano, myslím, že je velmi pravděpodobně, že jsou tu oba v mnoha tělech najednou. Části jejich duše tady inkarnované si nejsou vědomé těch ostatních. Alespoň ne na začátku. Postupně se ale začínají setkávat…  A jak se jejich inkarnace stávají víc a víc vědomými, předávají svoje znalosti dál. Nevím, zda přijde doba, kdy všichni společně – nebo třeba jen jeden „pár“ – v budoucnu vystoupí a řekne: „Tady jsme.“ Ale spíš ne. Není čas jednoho nebo dvou mesiášů (tím méně, aby se opakovali). Každý z nás je mesiášem sám sobě… Nebylo by k ničemu, kdyby měl jeden spasit celý svět. Prostě jen jsou součástí tohoto vědomí a chodí po Zemi, aktivují různé body, přinášejí svou energii, propojují mnohá místa a předávají své znalosti nebo třeba jen tu energii ostatním a kolektivnímu vědomí.

 

Proč je v Čechách (počítám sem i Moravu, Slezsko a Slovensko) tolik lidí, které oslovuje právě Máří Magdalena?

Teď si trochu zahraji na Dana Browna, ano? Přemýšlejme spolu: v Jeruzalémě už nebylo bezpečno a také nastal čas šířit učení dál a proto se každý z učedníků (mužů i žen) vydal jinam. MM odešla do Egypta a z Alexandrie pak odplula (je mnoho různých názorů, ale já napíšu svůj pocit) směr Francie. Jestli doplula rovnou tam a nebo nejdřív navštívila Anglii a pak se vydala do Francie nebo jestli z Francie odvezla jednoho ze synů do Anglie a pak se vrátila zpět do Francie, to si ještě nejsem jistá. Spjatá je ale s oběma místy. Ve Francii předávala své učení a zde také působilo mnoho jejich následovníků – včetně dcery Sarah-Tamar. Ostatní učedníci působili například v Malé Asii, ve Španělsku, ale i v Římě. Jeden ze synů a několik dalších členů Jeshuovy širší rodiny založili rody v Anglii a Skotsku. Jeshua zde kdysi „studoval“ a keltská kultura byla jejich učení velmi blízká. V Irsku, Skotsku a Anglii je mnoho míst spjatých s civilizací Atlantidy a i zde se zachovala dávná moudrost. Jsou zde i velmi významná energetická místa, takže to bylo naprosto logické, že zde pokračoval rod Jeshuovy a Mariaminy krve. Mariam s dcerou tedy zůstaly ve Francii – na dalším velmi významném energetickém místě – v oblasti Provance a Languedocu, ale putovaly po celé Francii. Jejich učení se zde zachovalo po velmi dlouhou dobu. Vlastně až dodnes. Byly ale doby, kdy zde mělo velmi silné zastoupení. Až příliš. Jejich následovníkům se říká Kataři a byla doba, kdy se stali trnem v oku papeži. A tak proti nim byla vyslána křížová výprava (jaká ironie, že?). O tom, jak to vypadalo se můžete dočíst na mnoha místech nebo si o tom povíme někdy příště – třeba při naší cestě do Languedocu. Roku 1244 tzv. „kapitulovali“ poslední kataři, předtím ale 4 z nich (2 ženy a 2 muži) stačili utéct, aby „cosi“ ukryli a aby se učení zachovalo (opět téma na naší cestu).

Rodová linie se zachovala na mnoha místech Evropy – v Anglii, Skotsku, Římě a i právě ve Francii. Jednou částí francouzské větve byl rod Valois. Dynastie Valois byla vedlejší rodovou linií rodu Kapetovců. Příslušníkům rodu Kapetovců se později také začalo říkat Princové královské krve (prince du sang). Rod Valois vládl v hlavní linii v letech 1328-1498 a ve vedlejších liniích Valois-Orlénans (!!!) a Valois-Angouléme až do roku 1589. 

 

Teď na chvíli odbočím k jedné malé zemi uprostřed – tak říkajíc v srdci - Evropy. Je to země nevelká, ale úrodná a součástí její historie jsou – ach jaké překvapení – i keltové. Zde kdysi žily tři dcery – Kazi měla léčitelské schopnosti, Teta mluvila s duchy (dušemi) a Libuše předpovídala budoucnost. (Zajímavé, ne?) Na přání svého otce se nejmladší dcera stala jeho následovnicí, kněžnou a soudkyní. Ačkoli se projevovala jako spravedlivá a moudrá žena, muži pohrdali její jemností. Za muže si tedy vybrala Přemysla Oráče a založili spolu rod – Přemyslovců. No a tato kněžna (jen tak mimochodem) kdysi věštila: „Tak daleko, kam se dojde za jeden den, je v lese místo, které je rozděleno roklí. Na jižní straně je vysoká hora a ta se snižuje k veliké řece. Tam když přijdete, najdete muže, jak vyrábí ze dřeva práh. Od tohoto prahu pojmenujte toto místo Praha. I knížata a lidé silní jako lvi se sklánějí ve dveřích, aby do nich nenarazili hlavou, stejně mocný bude i hrad, který se tam postaví. I jemu se budou klanět králové. Tento hrad bude první a největší v naší zemi a všechny ostatní hrady k němu budou vzhlížet, protože tam bude sídlo králů. I město rozprostřené okolo tohoto hradu bude pýchou našeho národa. Vidím město veliké, jehož sláva se bude dotýkat hvězd. 

No a o nějaký čas později z tohoto rodu vzešla žena – Eliška Přemyslovna (někteří tvrdí, že byla další inkarnací kněžny Libuše). A Eliška si vzala za muže Jana Lucemburského a měli spolu syna, později zvaného Karel IV. No a tento Karel IV. byl nejen králem českým a milovaným Otcem Vlasti, ale také králem a císařem římským. A čirou „náhodou“ mu bylo předáno vzdělání na francouzském dvoře a také jako ještě malý chlapec byl oženěn s Blankou z Valois!!! O jeho přínosu pro českou zemi asi není třeba hovořit. Jen se zmíním o tom, že jak na tzv. Karlově mostě, tak i na Karlštejně jsou velmi silné energie a že jsou z mnoha důvodů velmi zajímavé. Obzvláště se tu krásně propojují „dvojpaprskové energie“, ale to by bylo na dlouho… Jo a ještě jedna věc – kdesi jsem četla, že byla Praha „rozšířena“ dle plánu Karla IV. a vybudována na sedmi pahorcích stejně jako Jeruzalém a že se jí tak také přezdívá: „Nový Jeruzalém“ (to je poznámka vztahující se k výše zmíněnému sofiánskému gnosticismu). 

A tak zatímco se pozornost těch, kteří pátrají po rodové linii, učení a i mnoha „posvátných předmětech“ stáčí do Francie, Anglie a více na západ, kdesi od Francie na východ…

 

Ježíšův a Mariin rod se tedy zachoval. A jejich krev proudí (dle odhadů některých zasvěcených) v žilách až v milionu lidí. A mnoho z jejich potomků se, stejně jako i jejich předchůdci a jako oni dva, neustále vrací a jejich inkarnované části se postupně probouzejí… mnoha lidem je umožněno je spatřit ve vizích, mnoho z nich si vzpomíná na to, jak zde kdysi společně putovali a někteří jsou součástí jejich duší… Nastal čas Druhého příchodu. Ten však znamená spíše plné probuzení lidstva a posun ve vědomí, nejde zde ani zdaleka jen o Jeshua a Mariam, ale o to, co kdysi (a snad i teď) přišli učit. A vy možná taky.

 

Druhý příchod (druhá část)

A teď se pojďme zamyslet nad tím, kam by pravděpodobně oba přišli. Už jsme si řekli, že zde mohou být v mnoha podobách. Ale kde by tedy byla většina? Nejdříve si řekněme, s čím se sem asi tak mohou vrátit? Nejen oni dva. Jde o společnou dohodu všech duší, kterou chtějí podpořit, ale řekla bych, že si logicky vyberou být v „centru dění“. Takže jde spíš o to, proč je tu mnoho z nás – momentálně mě napadá 5 hlavní úkolů:

1) Pomoci s tzv. „probuzením“ – odhalením světa za závojem. Pomoci lidem prohlédnout. Rozpoznat Boha ve všem i sobě samých. A jak jsme si řekli, musíme to nejdřív zažít sami u sebe, abychom to mohli ukázat ostatním.

2) Energeticky a hlavně svým fyzickým projevem podpořit změnu a tzv. „kolektivní vzestup“.

3) Očistit nejprve ženskou energii – přivést sem posvátné ženství a posléze totéž i s mužskou energií.

4) Povznesení se nad Dualitu.

5) Být součástí setkávání Dvojplamenů (a konečně si to plně užít se vším všudy).

 

No a teď – kam by tedy asi tak mohli přijít? Pokud jde o ženský úkol, není to snadné a proto je logické vybrat si místo, kde pro to budou ideální podmínky, kde už je to připraveno. Co takhle zemi, kde jsou součástí historie i ženy, které zde i vládly a nikdo se tu nad tím nepozastavuje? Zemi, o kterou se mnohé mocnosti „pokoušely“, ale ona si zachovala, případně znovu vydobila, svou samostatnost? Zemi, kde má duchovno své místo a která je otevřená mnoha náboženským směrům, ale žádná z církví zde nemá skutečnou moc? Zemi, která na tento příchod byla připravována? Zemi, která není ani moc na východ (extrémně duchovní) ani na západ (extrémně materiální)? A sem bych tedy umístila „Magdalenskou“ část. A co s Jeshuou? No, těžko říct. On se někde ukáže. Ale pokud je součástí jejich (a našeho) úkolu povznesení se nad dualitu, předsudky a všechny „propasti“ typu náboženství, politika a podobně a pokud jde o očištění mužské energie a ega, tipovala bych to na zemi, kde budou výrazně dominantní muži. A taky by to mělo být místo, které je spjato s jejich společnou historií a které je propojeno s „minulostí“ a věděními dávných civilizací.

 

No ale to jsou jen mé teorie.

 

No a teď se dostávám k tomu, proč nás to navedlo k našim magdalenským projektům:

1) Škola Mysterií Marie Magdaleny má pomoci s přivedením této ženské energie v její největší ryzosti. Věřím, že velký kus je už za námi, teď ale přijdou další levely a právě proto jsme volány, abychom to prožily společně. A abychom se společně naučily ŽÍT to, co jsme léta studovaly. Čeká nás ještě mnoho zkoušek a nechci strašit, ale nebude to asi ještě úplně procházka růžovou zahradou. My samy ještě úplně přesně nevíme, co konkrétně to přinese, ale dostaly jsme jasný pokyn to zprostředkovat. A všechny společně to dokážeme. Nejenže nám to půjde společně lépe a snad i snadněji, ale když se spojíme, pak se naše síly znásobí! Pokud vás tohle oslovuje, nečekejte. TEĎ je ten čas! Ty změny jsou již velmi blízko, není čas váhat.

2) Spirituální cesty. Nemusíme se na ně vydat všichni a nemusíme jet ani hned teď a ani všichni najednou. Je také spousta dalších způsobů, jak tato místa podpořit. Všechny budou přijaty a vynaložené síly se vrátí. Někteří na tyto cesty ale prostě „musí“. Mnohdy stačí jen fyzická přítomnost. Prostě propojit „mřížku“ – přijet a říct: „Jsem zpět, přišel (přišla) jsem sem přinést (energeticky) to, co jsem se za všechny ty životy naučil(a) a to, co je v mém vědomí právě teď. A pokud jste ve skupině těchto lidí, nabízíme vám tuto možnost. O těchto místech jsem již psala výše, tak to jen lehce zrekapituluji.

Egypt

Místo spojené s učením Atlantidy, místo, kterým mnoho z nás prošlo. Na pyramidy se často napojujeme v meditacích, přichází nám odtud mnoho zasvěcení. Slíbili jsme ale, že se vrátíme a dokončíme svůj úkol. Egypt nás nyní potřebuje, je třeba mu to vrátit. Koho se to týká, ten už to ví. Z hlediska JJ a MM – je to místo mnoha jejich životů, loučení i shledání…

Dále už jen heslovitě:

Anglie – Avalon – Stonehenge a Avebury; Skotsko, Irsko i Francie

Keltové, druidi, kataři, působiště tzv. „rodiny grálu“, v Glastonbury navíc srdeční čakra Země. Každá z těchto zemí má svá specifika a naprosto jedinečnou energii a význam. A návštěva tzv. „probuzených“ v každé z nich je přínosem – pro lidstvo, Zemi a hlavně pro danou osobu.

 

Je toho ještě poměrně hodně, co je třeba vyslovit. Zejména o tom, co přesně znamená společné učení a co je naším společným úkolem. A také se vám určitě budou líbit citáty zejména z jedné knížky – jmenuje se Kniha Lásky. To už je ale tématem na někdy příště. Pro dnešek už toho myslím bylo víc než dost.

 

Takže tedy pokračování příště.

 

Pro www.sacredheart.cz a www.posvatnesrdce.cz napsala Marie Kuchařová. Reprodukci tohoto článku povoluji pouze k nekomerčním účelům a v úplném znění za předpokladu, že k tomu udělím výslovný souhlas.

 

Jen ještě pro zajímavost k čakrám (nejen) Matky Země (čerpáno z www.atlantskaskola.cz) – mohlo by vám to pomoci poskládat dalších pár dílků:

Otevření 12 čaker

PUBLIKOVÁNO: 02.12.2008, AKTUALIZACE: 23.02.2011

Aktivace a otevření 12 čaker nám umožní přijímat přívaly energie, které dopadají na Zem, čímž se spustí přirozené léčení sebe a Zemi, a začnete být prostředníky vytváření kruhů světla. Uvádím zde barvu čakry v 5D, odpovídající místo čakry na Zemi, galaktické spojení s čakrou a Archanděla, který s danou čakrou souvisí.

Čakra Země - 30cm pod nohama, bílá a černá barva, Archanděl Sandalfon, Londýn (Anglie), Sírius a Slunce. Je tu uložen všechen potenciál pro váš současný život, a to ve tvaru semen. Čakra Země je základem pro váš spirituální rozvoj, probouzí se, když jsme uzemněni a uctíváme rostliny, stromy, květiny, kameny a krystaly. Tato čakra přivádí energii vesmíru přes fyzické tělo do země a pomáhá nám tvořit jednotu se Zemí. 21. 12. 2012 čakra Země a čakra hvězdné brány se plně otevřou, a čakra hvězdná brána se stane kalichem, která přijímá energii zdroje. Poté bude mít celá planeta přístup ke zdroji. Tato vyšší energie z vesmíru se touží projevit ve hmotě a vyléčit Zemi. Až bude vaše čakra Země otevřena, vaše duše se opět spojí s hmotou a všichni se sami uzdravíme.

Základní čakra - platinová barva, Archanděl Gabriel, poušť Gobi (Čína), Plejády. Je spojená s moudrostí delfínů. Při otevření základní čakry se aktivuje energie kundalíní, jsme uzemnění a žijeme v radosti a klidu. Cítíme se v bezpečí a důvěřujeme, že se o nás vesmír postará. Získáváme jasnost a vhled.

Sakrální čakra - růžová barva, Archanděl Gabriel, Honolulu, Země. Při otevření této čakry vyjadřujeme něhu a skutečnou lásku, jsme schopni druhého bezpodmínečně milovat. Získáváme sebevědomí a vyzařujeme láskyplnou energii.

Čakra v oblasti pupku - oranžová barva, Archanděl Gabriel, Fidži, Země. Při otevření této čakry vyjadřujeme přijetí všech lidí.

Solar plexus - zlatá barva, Archanděl Uriel, Jižní Afrika, Merkur. Při otevření čakry vysíláme klid, moudrost a schopnost utišit a uklidnit situace a lidi, uvolňujeme strach jiných lidí. Lidé se s vámi cítí v bezpečí. Poté, co rozpouštíme strach, který je uložen v solárním plexu 3D čakry, se můžeme napojit na moudrost.

Srdeční čakra - bílá barva, Archanděl Chamuel, Glastonbury (Anglie), Praha, Guatemala, Andromeda, Mars a Venuše. Při otevření srdeční čakry vysíláme čistou lásku a vidíme vše přes oči lásky a přijetí. Spojujeme se s kosmickým srdcem a vyšším aspektem Marsu, který nám umožňuje se spojit s kvalitami pokojného bojovníka a stát ve své síle.

Krční čakra - královská modř, Archanděl Michael, Luxor (Egypt), Mléčná dráha. Při otevření krční čakry automaticky získáváme ochranu, sílu a odvahu Archanděla Michaela. Na éterické rovině máme k dispozici modrý kabát, meč pravdy a štít ochrany. Vyjadřujeme svou pravdu.

Čakra třetího oka - křišťálově průzračná, Archanděl Rafael s Lordy Karmy, Afganistán, Andromeda a Orion. Při otevření čakry třetího oka jasněji vidíme cestu k osvícení. Uvolňuje karmu. Napojuje nás na hlubší léčení a vědomí hojnosti. S otevřením této čakry nám pomáhají jednorožci.

Korunní čakra - křišťálově průzračná, Archanděl Jofiel a Lady Nada, Machu Picchu (Peru), Saturn a Měsíc. Máte na hlavě křišťálovou korunu ve tvaru otevřeného lotosového květu, což vám umožňuje vnést světlo z duše do nižších čaker.

Příčinná čakra - za korunní čakrou, bílá barva, Archanděl Christiel a jednorožci, Tibet, spirituální aspekt hvězdy Sírius. Při otevření příčinné čakry zažíváme klid a přijímáme vedení od vyšších bytostí a tímto místem vstupuje do našeho vědomí semena moudrosti. Vzpomínáme si na své schopnosti, talent a přijímáme informace od duše. 

Čakra duše - 15cm nad hlavou, magentová barva, Archanděl Zadkiel a Archanděl Mariel, Lord Kuthumi, Agra (Indie), Alcyon. Při otevření čakry duše pomůže energie Archanděla Zadkiela přeměnit karmu po předcích a pak energie Archanděla Mariela pomůže otevření se moudrosti duše, ke kterému máte přístup po celý den. 

Čakra hvězdná brána - 30cm nad hlavou, sytě zlatá barva, Archanděl Metatron, Arktida, Plejády. Zdroj. Při otevření čakry hvězdná brána přijímáte vedení Archanděla Metatrona na vaší cestě k vzestupu a začínáte přijímat světlo ze Zdroje. K otevření čakry vám pomůže Univerzální Anděl Serafina, který naladí vaši čakru k přijímání vysokofrekvenčních signálů, pomůže rozpustit bloky a postavit spojení mezi čakrou hvězdná brána a Zdrojem. Serafina má čakru v jiné dimenzi, kde je intergalaktická škola, a při jejím absolvováním se můžete stát vesmírným Ambasadorem pro Zem. Přes Butyalila se můžeme napojit na vesmírné proudy, které působí na Zem.

Zdroj: 2012 a léta nadcházející - Diana Cooper

 

 

Pro www.posvatnesrdce.cz Marie Kuchařová