Magda a strážní andělé nejen na březen 2015

18.03.2015 11:55

Tento text byl původně součástí karetního výkladu od Magdy na období 16. do 22. března 2015 na stránkách Eldhwen (spolu s mnoha dalšími zajímavými články). Celého jeho znění je zde.

 

Milí přátelé, 

březen se zdá být měsícem silně očistným, a to hlavně v oblasti duševní. V tomto období se vyvolává na povrch mnoho našich nevyléčených ran, stejně jako bloků jimi způsobených, a zesiluje se také efekt našich navyklých negativních vzorců, který mají na naše okolí, takže se nám může zdát, jako by se dělo všechno nejhorší a jako by se kazilo vše, co se pokazit dá.

 

Andělé však chtějí, abychom si uvědomili, že nic z toho se neděje proto, aby nám to uškodilo, ale proto, abychom si uvědomili, co všechno v sobě nosíme a čím si do života přitahujeme negativitu. Kromě negativity nás mohou také potkávat situace bolestné, v nichž sice není nic negativního, ale které v našem nitru vyvolávají žal a smutek, jež jsou pozůstatkem mnohdy i velmi starých událostí. Toto všechno, s čím se nyní potýkáme, se však zesiluje jen proto, abychom si toho konečně všimli, uvědomili si, že to nějak souvisí s námi a s naším nitrem a že když změníme něco v sobě samých, změní se i to, co prožíváme. Můžeme být vedeni k očistě srdce, vyplakání, zdravému uvolnění hněvu nebo jiných destruktivních emocí, k tvořivosti, kontemplaci, a také můžeme být překvapeni různými informacemi, které bychom nečekali, ať už o něčem v našem životě nebo o sobě samých. Můžeme si najednou uvědomit, že v sobě nosíme roky staré bolesti, a může nám být nastaveno takové zrcadlo, že si uvědomíme nějaké své chování nebo návyk, které jsme dosud nepovažovali za problém, ale které problémem byly a které jsme neviděli obdobně jako nos mezi svýma očima. Nic z toho, co se nyní v našem životě děje, není špatné. Andělé chtějí, abychom vzali na vědomí, že ať nás nyní potkává cokoli, vede nás to jen k posílení a k hluboké očistě naší duše. Můžeme se třeba zabývat minulými životy a bloky, které jsme si z nich odnesli i sem do tohoto života, ale i bloky z minulosti, kterou jsme prožili v rámci svého současného života a které nám působí stejné škody jako všechny ty bloky z životů minulých. Andělé říkají, že čas nehraje žádnou roli, a že ať naše bolesti vznikly kdykoli, v kterémkoli z našich životů, důležité je pouze to, abychom si je uvědomili a následně vyléčili. Některé z nich budou chtít trpělivost, protože zvláště v případě hluboce zakořeněných bolestí a zranění nemůžeme očekávat, že se vyléčí za jednu noc (i když možné to samozřejmě je!). Vše škodlivé, na co jsme si navykli a co jsme přijali za normalitu, může z našeho života odejít a my se můžeme osvobodit, je však třeba na to netlačit, otevřít se potřebným změnám a uvědoměním a nesnažit se také honem “zahnat nebezpečí”. Události, které nyní zažíváme, a emoce, které v nás vyvolávají nebo které se v nás zdánlivě bezdůvodně probouzejí, pro nás nejsou žádným ohrožením a naši andělé jsou neustále s námi, aby nám tuto pravdu připomínali. Všechno to bolestivé se objevilo jen proto, abychom to mohli konečně propustit a abychom mohli vyléčit a očistit své srdce. Jak jinak bychom mohli čelit negativitě, strachu, panice a agresivitě, která se ve velkých vlnách šíří světem, naší zemí i společností, a napomáhat k posilování míru a lásky? Mohli bychom posilovat mír, když bychom byli zatvrzelí, nahněvaní, ukřivdění, zděšení, zranění, plni pochybností, nedůvěřiví, uvěznění v minulosti, vyčerpaní nebo ponížení?

Andělé po nás nežádají, abychom byli “dokonalí” nebo dokonale pozitivní, chtějí však, abychom žili v pravdě, neboť pravda = láska. Ať je pravda jakákoli, žít v pravdě a citlivé upřímnosti k sobě i k druhým je součást láskyplného a karmicky čistého přístupu. Abychom však mohli žít v pravdě a integritě, je třeba nebát se podívat do tváře sami sobě a svým bolestem. Nejsou to naši nepřátelé. Zrcadlení, které se nám nyní naskýtá, je pro nás příležitostí k velkému a hlubokému léčení. Máme-li žít v míru a štěstí a zároveň tyto krásné energie posilovat i ve světě, je třeba se vypořádat s tím, co nám v nich brání. Ať je to cokoli, nyní nastal čas k tomu, abychom tomu věnovali patřičnou pozornost a péči, díky čemuž pak tyto věci odejdou, popř. pokud budou vyžadovat dlouhodobější péči, začnou postupně slábnout a odeznívat.

Andělé říkají, že se nemáme čeho bát. Nic nám nehrozí. Je však třeba vzdát se svého strachu a bolestí, které nás vnitřně oslabují, protože kdybychom to neudělali, pak nejen, že bychom sami nebyli šťastní, ale zároveň bychom snadno podléhali vlnám negativity, které bychom vlastním příspěvkem ještě posílili. Neznamená to prosím, že bychom museli být výhradně pozitivní a láskyplní, jinak způsobíme něco špatného. To v žádném případě. Jsme lidé a žijeme ve světě duality, v těžké hmotné rovině, kde vše má svůj protiklad. I když se však necítíme zrovna dobře a nemáme zrovna láskyplné myšlenky, je třeba si to alespoň s láskou přiznat. Je důležité být k sobě upřímní. Je nutné žít v pravdě. A co je hlavní – přes jakoukoli pravdu se skutečně a zcela milovat. To je klíč k osvobození. Když sami sebe nemilujeme, bičujeme se za to, že nám něco nejde, vyčítáme si něco, obviňujeme se, apod., nikomu a ničemu tím nepomáháme. Oproti tomu žití v integritě (souladu s vlastní niternou pravdou) – za příjemných i nepříjemných časů – je vždy ku prospěchu všem, a právě k tomu jsme nyní vedeni. Oprostěme se od pocitu, že jsme oběti, které nic nezmohou a kterým se dějí špatné věci. Nejsou to špatné věci. Jsou to věci, které nám pomáhají k prozření. Věci, které nám ukazují, co všechno bychom mohli změnit nebo odstranit, abychom mohli být šťastnější a šířit kolem sebe více lásky. Přijmeme-li s pokorou tyto pomocníky, velmi brzy pocítíme změny, jež nás svou pozitivitou posílí a podpoří v dalších krocích. Nyní se ale soustřeďme na své léčení a udržujme i přes své rozvířené emoce zdravou míru ve veškerém svém konání i volbách. Není kam spěchat a není třeba si nic vynucovat. Všechno má svůj čas a požádáme-li o pomoc a ochranu své anděly, můžeme si být jisti, že vše se nakonec vyřeší tak, aby to bylo nejlepší pro všechny.Čím větší budeme mít pokušení nechat se strhnout svými emocemi a utápět se ve svých bolestech, tím důležitější pro nás bude zaujmout postoj a rozpoložení UMÍRNĚNOSTI.

Ať už nám k míru a umírněnosti pomůže cokoli, udělejme to. Nabízím zde na příklad jednu ze svých modliteb, ale můžete si samozřejmě zvolit jiný způsob nebo jinou modlitbu, která vám bude bližší (nejlépe svou vlastní, vycházející od srdce).

“Jsem v míru a v klidu přijímám jakoukoli podobu léčení, která ke mně teď přichází. Jsem ochotný/á se vzdát toho, co mi ubližuje a co mě činí nešťastným/nešťastnou. Otevírám se lásce a vděčně přijímám vše, co mi přichází pomoci. Jsem vždy upřímný/á k sobě samé/mu i k druhým lidem a pravdy přijímám s mírem. Vím, že ve své čistotě pravda osvobozuje a že mi bude lépe, budu-li žít v pravé integritě a láskyplně přijmu všechny stránky sebe samé/ho, včetně svých zranění. Otevírám se nyní léčení všech těchto zranění a děkuji za všechno dobré a léčivé, co ke mně nyní přichází.”

Mír ve světě i v našem vnějším životě začíná mírem v našem nitru. Zaměřme se tedy na mír a lásku jako na naše hlavní cíle, a to i přesto, co všechno se nyní děje nebo jak se cítíme. Volejme si vždy na pomoc i své anděly a nechejme si od nich poradit, pomoci a nechat se vést. Nikdy se neztratíme a obzvláště v obdobích, kdy je pro nás tak snadné upadnout do pesimismu a zoufalství, jsou nám o to blíže a o to raději nám pomohou. Ničeho se tedy nebojme, otevřeme se všem svým důležitým poznáním a změnám a dovolme si stát se svobodnými, strachem nespoutanými bytostmi, které jedině s láskou a mírem v srdci mohou vnášet lásku a mír také do svého světa ♥

* * *

 

SHRNUTÍ

Toto je velmi intenzivní období, během něhož se nám může zdát, že se svět zbláznil a obrátil vzhůru nohama. Je to však jen přechodné období a rozhodně si nepomůžeme tím, že budeme panikařit a zaplétat se do všelijakých dramat. Je třeba si uvědomit, že události, k nimž nyní dochází, nejsou tím podstatným, co máme řešit. Vnější okolnosti jsou nyní pouhým prostředkem k něčemu mnohem hlubšímu, a to je poznání sebe samých, poznávání svých vlastních návyků, vlastního chování a přístupů, díky čemuž můžeme na těchto věcech začít pracovat. Je důležité nenechat se chytit do těchto vnějších okolností a nezačít je rozebírat, protože tady vůbec nejde o ně, ale o nás a o to, jak se sami nalaďujeme, co sami vyzařujeme, k čemu sami přispíváme a jak tyto naše návyky a vnitřní bloky ovlivňují náš vlastní život i náš svět. Ať se tedy bude dít cokoli, je dobré mít na vědomí, že vůbec nejde o to, co se děje, ale o to, co se díky tomu můžeme dozvědět o sobě samých. 

Zrcadlení neznamená, že nám okolí ukazuje, jací jsme, ale že to, jaké je okolí, vyvolává na povrch ty naše vlastnosti a rysy, které nám působí problémy a utrpení a které můžeme propustit, jakmile si je uvědomíme. Například když máme kolem sebe spoustu agresivních lidí, neznamená to, že jsme sami agresivní, ale poukáže to třeba na náš strach z těchto lidí, nebo naši neschopnost postavit se sami za sebe v případě, že nás někdo slovně napadá, apod. Díky těmto vnějším okolnostem zjišťujeme informace o sobě. Nejsme-li schopni si je uvědomit, aniž by je v nás vyvolalo něco z vnějšího světa, je přirozené, že takové okolnosti ve vnějším světě nastanou – avšak proto, aby nám pomohly, ne aby nám uškodily. Nestavme se do pozice obětí. Tím nikomu nepomůžeme, ani sobě. Heslem tohoto týdne je umírněnost, a to ve všech ohledech. Přese všechny rozbouřené emoce a myšlenky, přese všechna dramata a vyhrocené situace, přes toto všechno můžeme naplnit své nitro láskou a mírem. Můžeme k tomu využít již zmíněné nápomocné prostředky, podporu milovaných blízkých nebo potěšení, jež nám přináší příroda, a nebo i něco jiného, co nás ještě napadne a co nám k tomuto míru pomůže. Nevstupujme do žádných dramat a nenechávejme se do nich strhávat. Je to past ega, která nikam nevede a která by nás jen oslabila a naplnila negativitou. Vzdejme se své potřeby setrvávat v bolesti a dovolme andělům, aby nám pomohli se otevřít novému léčení, které pomůže v konečném důsledku jak nám, tak i našim milovaným blízkým a všem ostatním, na kom nám záleží. I když nevíme, jak by se mohlo něco vyřešit, otevřeme se té možnosti, že to opravdu jde a že v pravý čas pochopíme jak. A tak se nestresujme, nerozčilujme a netrapme.  

 

I když můžeme prožívat mnoho intenzivních situací, dívejme se na ně jako na své asistenty, kteří nám pomáhají uvědomit si vlastní stíny, do nichž můžeme díky jejich rozpoznání a uvědomění si jich vnést světlo. JE to v našich silách a čím dříve si to uvědomíme, tím lépe se všechno odehraje a tím dříve to také přejde. Jakmile daná situace splní svůj účel, nebude již muset v našem životě být. Zaměřujme se tedy nyní místo venku na své nitro. Tam hledejme odpovědi. Přijměme s láskou vše, co v sobě objevíme, a věnujme tomu všechnu péči, kterou to bude potřebovat. Když se naučíme milovat sami sebe i svůj svět bez podmínek, naším životem i naším okolím se rozproudí láska a energie míru, která začne léčit všechno a všechny, jichž se dotkne. A právě to je naším nejvyšším a nejdůležitějším úkolem, který nám zároveň přinese to největší a nejkrásnější potěšení ♥ 

- Magda