L.C.: Dějiny DNA a Lidské rasy

21.10.2012 16:28

 

 

Přijal Lee Carroll 29.8.2009 v Portlandu, Oregon

 

(Pozn. MK: V textu se vyskytuje slovo „staří“ – jsou tím míněni lidé ze starověkých civilizací)

 

 

Zdravím vás, moji drazí, Já jsem Kryon z Magnetické služby.


Dali bychom cokoliv, abychom anulovali pravidla svobodné vůle, abychom se ukázali, takovým způsobem, který by umožnil dokázat, že jsme skutečně zde. Na této planetě svobodné vůle jste to vy, kdo nám musí otevřít dveře. Jsme jako andělé, jsme ve vašich životech a kráčíme neustále s vámi. V bodě, kdy se na této planetě narodíte, andělé obklopí místo vašeho narození a potom s vámi zůstanou až do vašeho posledního výdechu. V počátečních týdnech můžete vidět miminka, jak s doširoka otevřenýma očima skutečně vidí anděly! Děťátko na ně ukáže a usměje se na ně, ještě když je dva nebo tři týdny staré, protože dítě nás poznává. Každý z vás to dělal, skutečně. V prvních dnech života je mnoho změn. Miminko si zvyká, že už není v děloze a andělé jsou miminku útěchou. Vzpomínáte si? [Kryon se směje] Pak se vám pomalu tato realita vytratí. Pomalu. Mnozí z vás to viděli, když se dítě dívá, jak říkáte do prázdna a je potěšené tím co vidí.


Jsou to ti samí andělé, kteří jsou s vámi teď. Oni nestárnou, víte? Ale vy ano. Byli s vámi během všech vašich životů; kráčejí vedle vás; vcházejí s vámi; odejdou s vámi. A pokud k nim nikdy nepromluvíte, oni nic neřeknou. Protože taková je dohoda. Ale, lidské bytosti, jak nám věnujete jen malý prostor v záměru a povíte: „Drahý Bože, ukaž mi, že jsem milovaný/á otevřete povodňové stavidlo. Protože pak vstoupíme do vašich životů v takové míře, jak nám dovolíte. Tehdy vám dáme to, co žádáte, začne synchronicita, vyučování, držení ruky a skončí pocit osamělosti. Tehdy vás naplníme do takové míry, že se vás nebude týkat nemoc, věk nebo drama. A budete vidět jen ujištění toho, kdo jste. Vždy to tak bylo ode dne, kdy jsme začali, protože naší prací je poskytnout vám vědomí, že jste naší součástí.


Poselství je svaté


Stále jsou tací, kteří se diví procesu channelingu (duchovního spojení). Funguje nejlépe, když je kontakt čistý. Funguje, když je předpojatost odděleným člověkem postavená stranou. Je to způsob, jak to funguje a vždy to tak bylo. Všechna písma svatá na planetě napsali lidé. Vy sami jste zodpovědní za všechna proroctví a všechny dobré věci, které najdete v těchto slovech, která vás utěšují, a o kterých říkáte, že jsou od Boha. A tak před vás znovu předstupujeme s informací, která je odevzdána tímto svatým starodávným způsobem.


Informace odevzdávané tento večer těm, kteří jsou v místnosti, jak byste to nazvali vy, v reálném čase. Ti, kteří poslouchají ve vaší budoucnosti, i ti co tu sedí, vědí, jak to funguje. Avšak tento lineární pohyb času není naše realita. My jsme kvantum, proto můžeme vidět potenciál toho, kdo se dívá na tuto stránku. Dokonce, i když se to pro ty, kteří sedí zde přede mnou, ještě nestalo. Znamená to, že zpráva, i když je celá o minulosti, je stále osobní a my vás zveme, abyste cítili její starobylou pravdu, protože my víme, čí oči spočívají na této stránce.

 

Všechny údaje, které vám teď dávám, už vám byli odevzdané někdy za posledních 20 let v rámci channelingu Kryona, ale nikdy jsme vám nedali tento přehled, protože začínáme slučovat témata kvůli jednoduchosti, jasnosti, aby začala být méně omezená a více přítomná ve vaší realitě. Jednoduchá řeč a jednoduchá slova jsou to, co vám může jasný channeling přinést.Informace o dnešním vyučování


Je to pro nás dar, že budete sedět a dovolíte nám omýt vaše nohy. A zatímco můj společník poskytne informace, bude ve všech srdcích, které jsou zde, přítomný třetí jazyk. Některých z těch, kteří poslouchají a čtou ve vaší budoucnosti, se to také dotkne, protože my víme, kdo jste, když vaše uši naslouchají těmto slovům, protože my vás tam vidíme. Vidíme vaše tváře i světlo, které máte. Není to náhoda, že jste se svobodně rozhodli vstoupit do této komunikace v tento den.


Nechť je dnešní informace předaná mnohým. Informace, kterou teď předáváme je o původu DNA… od vzniku DNA do současnosti. Budeme hovořit o způsobu, jak se objevila na planetě, o způsobu jak funguje, o způsobu jak se změnila a o věcech, které o ní potřebujete vědět v této nové energii, abyste se dostali na místo, kde jí budete moc začít používat tak, jak byla navržená.


V tomto vyučování musíme začít tam, kde můj společník začal dnes i ve své sérii přednášek. Protože mnoho z toho, co vyučoval během těchto posledních hodin, bude obsažené i zde. Avšak pro ty, kteří se k nám právě přidávají prostřednictvím přepisu, začneme na začátku… takovým způsobem, kterým žijete v lineárním světě. Začneme dějinami DNA a lidstva.O co jde při DNA?


Byla položena otázka: „Kryone, proč tolik mluvíš o DNA? Je to biologická charakteristika lidského těla. Je to plán pro lidský genom. Zapisuje chemii pro všechny geny, více než 30.000 genů. Ale proč bys měl o tom hovořit? Nemluvíš o molekulárních látkách nebo chemii, tak proč bys měl mluvit o DNA? Raději nám místo toho povídej o duchovních záležitostech.


Tato kritika byla vyslovená mnohými. Silně duchovně hledají, ale jsou zklamaní a nechápou, proč hovořím o DNA, zdánlivě fyzické charakteristice člověka. Tak mi dovolte, moji drazí, konečně vysvětlit, pokud patříte mezi ty, pro které nastal čas odhalení, co je to DNA.


DNA je základním jádrem toho, kdo jste - fyzicky stejně jako duchovně. Pokud byste si měli zvolit místo, kde se otevře vaše Vyšší Já, je to ve vaší DNA. Akášický záznam, dokument všeho, co jste kdy byli, je v DNA. Všechny životy, celý váš duchovní růst, všechny vaše talenty během věků vašich životů jsou tam. Karma, se kterou jste přišli a kterou mnozí z vás rozpustili, je tam. Záznam tohoto osvíceného činu je tam. Vaše lidská duchovní minulost je tam, zapsaná v kvantových částicích. Někteří z vás to chápou natolik, že vědí, že byli Lemuřané. Pokud to tak cítíte, poznáte neuvěřitelně hlubokou znalost toho, co je ve vás. To je důvod, proč o tom hovoříme. Pro člověka je velmi těžké tomu uvěřit, protože to znamená, že mnoho z toho co jste cítili, jakoby to bylo „mimo vás“ je vlastně uvnitř. Ale to přísluší učení Mistrů a Kryona, že jste stvořitelem, a že procesy mistrovství jsou ve vás.Věda o DNA


Uplynulo jen pár let, kdy vám věda poskytla důkaz toho, o čem teď budeme hovořit. Zmínili jsme se o tom v minulosti a teď to povíme přímo, aby nebylo pochyb o tom, z čeho věda dělá záhadu: vaše DNA má více než 3 miliardy chemikálií. Každá molekula DNA, která je spojnicí, má v sobě více než 3 miliardy chemikálií. Je to molekula tak malá, že potřebujete mikroskop, abyste ji viděli.


Projekt lidského genomu a vědecká snaha odhalila záhadu: Jen 3% chemie DNA něco dělá! Hovoříme o částech DNA kódujících bílkoviny. Ta samotná vytváří výše uvedených 30,000 lidských genů. Tyto geny jsou plánem pro život, co jste hledali. Ale jen 3% z DNA tvoří celý scénář vytváření genů. Ty 3% to celé dělají – všechno, co projekt hledal. Těch 90% chemie zkoumané DNA je proto záhadou, protože se zdá, že nemá žádný zřejmý význam. Neexistuje pozorovatelný systém, symetrie nebo biologický účel v rámci 90% chemie. Nemá chemické kódy jako části kódující bílkoviny. Zdá se, že jeho povaha je náhodná a někteří jí dokonce nazvali „odpadová DNA“.


Někteří biologové jsou přesvědčení, že tato část DNA je zbytek po chemii z evolučního procesu a dále ji lidská bytost nevyužívá. Není tam žádný kód a zdá se, že nic nedělá. Proto existuje sklon nevšímat si jí. Je zbytečná.

 

-----------------
Skupina starších učinila ohromující objev: Cestovatel v čase nechal na pláži úžasný bezdrátový stereo-systém. Malé výkonné reproduktory hrají nejúžasnější rytmy a lidé jsou jimi fascinováni. Neodváží se ho dotknout, ale sedí a těší se z hudby. Neví nic o lesklém zařízení před nimi ani jak je vytvořené.


Po několika dnech se začínají přibližovat k této zdánlivé magii. Jsou zvědaví, protože zvědavost je hlavní znak lidské bytosti. Začnou to analyzovat. Prohlížejí si ho znovu, neodváží se ho dotknout a starší konečně všem oznámí, že tomu přišli na kloub.


Vidí CD přehrávač, hlavní zesilovače a jednotky, které drží reproduktory… mnoho přístrojů. Reproduktory jsou místem, odkud zvuk vychází, a proto jsou to reproduktory, které zdánlivě dělají celou práci.


Kmen se sejde a oni ohlásí svoje objevy: Pokročilé vesmírné bytosti přistály a zanechaly tu svoje přístroje. Moudří muži kmene neumí zjistit na co to všechno je, ale dvě malé části jsou zodpovědné za hudbu, kterou slyší. Zbytek zařízení je záhada, a musí to být jednoduše vesmírný odpad, který nemá nic společného s hudbou.

----------------

Toto přirovnání hovoří samo za sebe. To, co nebylo pochopené jako „část celku“, je odmítnuto kvůli nevědomosti. V tomto příkladu se skrývá ještě více než byste si mohli myslet. To, co nevidí, není jen ohromná technologie na přehrávání hudby. A co tvoření a komponování hudby? Co ti, kteří ji nahráli a ohromné zdroje, které ještě byly vynaloženy na to, aby se dostala do CD přehrávače? A co dějiny hudby samotné a vývoj rytmů během století? V písku se před nimi skrývá obrovské duševní tajemství a oni vidí jen reproduktory, protože to je jediná věc, která „vyrábí hluk“.


Evoluce a to, co nazýváte Matka Příroda (Gaia) pracují spolu a jsou velmi hospodárné, když přijde na lidskou biologii a život všeobecně. Ať už je to objevení se fotosyntézy na planetě v prvé chvíli nebo způsob, kterým se vyvíjí lidský genom, systém zahazuje věci, které nejsou potřebné. A 90% DNA, která není pochopená, není odpad. To těžko! Právě naopak - je to procesor a instrukce, které řídí část, která pochopená je. Je to zpracování hudby, která přehrává ta 3%.


Povím vám přesně, co to je a chci, abyste během odhalení uvažovali, co by to mohlo znamenat pro vás osobně. Těch 90% vaší DNA je doslova kvantový plán vaší božskosti. Je to dokument vaší Akáši. Je to záznam všech životů, všech věcí, které jste vykonali, celého růstu, každého zjevení Pána a všech selhání. Pro ty z vás, kteří se nazvali Lemuřany, to představuje nesmírné množství zkušeností na planetě po celou cestu od začátku, o kterém budeme povídat.


Věci v kvantovém stavu nejsou ve 3D logické. Kvantová fyzika dává velmi malý smysl lineárnímu mysliteli a vy jste lineární. Proto „předsudek“, který nesete, je samotný fakt: Že vaše realita je založená jen na několika dimenzích, z těch všech, které využívá vesmír. Dokud se neodhalí „zbytek obrazu“, budete pravděpodobně i přes vaše vědecké zkoumání vidět jen omezenou realitu, ve které setrváváte. Věci mimo 3D zůstanou záhadou, zdánlivě náhodné a chaotické místo logických a systematických. Vaše DNA v sobě nese duchovní plán a všechny instrukce pro toho, kdo jste. Všechno to je v 90%, které jsou kvantové.


Proto diskuze o DNA je diskuze o vašem stvoření, vašich Akášických záznamech a vašem duchovním původu. To je důvod, proč se na ní soustředíme.


Lidské vědomí... 3D?


Je načase propojit tyto věci a přemýšlet o větším obraze: V těch 90% kvantové DNA je lidské vědomí. Vědomí lidstva není měřitelné kódy a geny. Je mimo dosah chemie a zůstává něčím, co věda vidí jako záhadný výsledek – to, jak se spojuje dohromady biologie… Znovu - neexistuje pochopení toho, co vytváří „celého člověka“. V lidském vědomí je vaše schopnost hovořit k DNA, ovládat jí, pracovat s ní a stát se její částí. To je to, co jsme učili od začátku. Protože jedním z největších tajemství vaší vlastní reality je vaše schopnost řídit své vlastní tělo a jeho základní funkce.


A teď, podle nové vědy, dokonce i některé procesy planety samotné jsou chápány jako ovlivnitelné lidskou myšlenkou. Začínáte získávat obraz? 90% vaší DNA může být ve skutečnosti částí něčeho většího - jako je vaše vlastní osobní biologie.


Jako jednu z prvních věcí jsme vám říkali, že vědomí hýbe Zemí. Vědomí je zodpovědné za vibrace planety a vy jste byli vždy schopní změnit to, o čem jste si mysleli, že s vámi nesouvisí… to, co se děje na vaší planetě. Když začnete chápat tuto pravdu, úplně pochopíte, že Gaia na VÁS reaguje!

 

Takže takto to funguje, jasně řečeno. Jen díky vývoji lidského genomu a objevu jeho 90%, které zdánlivě nic nedělají, můžeme hovořit o tom, co skutečně dělají. V určitém bodě času to začne dávat vědě smysl. Nápověda: Až se podívají na těch 90% a začnou je studovat jako nekódované engramy, začnou chápat, že největší část DNA jsou vlastně modifikátory signálů pro ty 3%, které jsou motorem, který pohání biologii lidského těla.Hlavolam slabostí lidského těla


Před měsícem jsme hovořili o této záležitosti: Nacházíte se zde, na vrcholu řebříčku DNA na planetě Zemi, a máte systém, který je slabý…o mnoho slabší než byste očekávali. Následuje přehled.


Vaše buněčná struktura nepředstavuje to, co vám bylo původně dané. Spíše než by se vyvíjela, se kvantová část DNA převedla jako odezva na lidské vědomí (ovladač vaší reality). Skutečností je, že váš imunitní systém nepracuje moc dobře! Mnoho hlavních virů na planetě ho náležitě obejde. Všimli jste si toho? Neumíte zastavit dokonce ani běžné nachlazení.


Mohli byste říct, že je tu nějaký problém, a skutečně je! Protože 90% vaší DNA, o které se předpokládá, že bude kvantová, je účinná jen z 30%. Dali jsme vám tuto informaci už před nějakým časem, ale pro tuto lekci vám jí dáme znova, aby logika tohoto vyučování byla souvislá.


Stručně povím: Jaký pocit ve vás vyvolá poznání, že můžete mít ve svém systému rakovinu a vaše tělo vám to nikdy nepoví? Musíte jít k lékaři a podstoupit technický test na to, abyste zjistili, co dělá vaše tělo! Co to je za systém? Sama diagnostika, která byla zabudovaná do lidské bytosti, jednoduše nepracuje správně. Rakovina je výsledkem neschopnosti lidského těla vyrovnat se s moderní potravou. Výsledek vytvoří podněty, které nezodpovídají předpoklad, jak má tělo pracovat… vyvážené dělení buněk způsobem, který je vyvážený s chemií toho, co přijímá jako potravu. Namísto toho, tělo vytváří nenormální růst… nádory, které nakonec pohltí celý organizmus.


Rakovina není virus a není nakažlivá. Je to spíše nerovnováha… Alergie na moderní společnost. Imunitní systém vůbec není zapojený, protože rakovina připadá všem obranám těla jako normální činnost buněk, jaké jsou stále vykonávané. Nejsou normální, protože jsou rakovinotvorné, ale „naučily se“ jak se skrýt v buněčné struktuře. Kvantové vědomí vytváří systém „poznání“, který upozorní tělo na nerovnováhu. Výsledkem je, že byste hned měli vědět, že nastal problém, ale vy to nevíte, když systém nepracuje tak, jak byl navržený.


Další vlastností správného fungování kvantové DNA je vytvoření mnohem, mnohem delšího období lidského života. Tělo nechce stárnout! Chce žít! Tohle je základní přežívání, když je schopné prostřednictvím intuitivního procesu vytvořit inteligentní scénář, pokud jde o dělení buněk. Bez kvantového rozšíření buněčné hodiny těla jednoduše počítají dny a sledují cyklus měsíce. Nic lepšího neumí. Nefunguje to tak, jak to bylo navrženo.


Někteří starší (předkové) skutečně žili životy dvakrát či třikrát delší než vy. Záviselo to na tom, kde byli a jak velkou část kvantovosti ztratili. Věřte, že: Případné úspěšné procesy prodloužení života vyvinuté na této planetě budou mít všechny jednu společnou věc - zesílené podněty pro DNA, aby se vrátila do kvantovějšího stavu. Vy to nazýváte „aktivace DNA“.


Kvantové vědomí je to, které je „zajedno se vším“ a bude rozhodně vědět, zda buňky zdivočely a nepřiměřený růst ohrožuje zdraví. Ale váš imunitní systém vás neupozorní. Něco je špatně, ale vy jste vyrostli v této realitě, takže logika toho, co vám říkám, vám uniká. Když strávíte dost času visíc hlavou dolů, brzy bude vaše tělo protestovat proti chození nebo celkově proti té myšlence (na chození). Chození je něco, co můžou dělat jen mistři - tak nějak se ta myšlenka vyvine. Proto nikdo nechodí. To je jednoduchý způsob, kterým se po čase lidská realita vyvíjí, a to je to, s čím v této nové energii denně zápasíme.


Když se poškodí nervy ve vaší páteři, existuje chemie, která si pospíší do té oblasti a zabrání jim, aby se spolu spojily. Věděli jste to? Samotný proces je známý vědě a dokonce má i jméno! Je to přesný opak toho, co chceme a zdá se, že protiřečí tomu, jak by mělo tělo pracovat. Něco je špatně.


Hvězdici dokáže narůst nové rameno, ale vám nenaroste. Jaký je to pocit být na vrcholu vývojového žebříčku? To všechno kvůli tomu, že „plán“, který vytváří geny, nefunguje tak, jak byl navržený.


Ale kdysi fungoval...


Dovolte, abych vás vzal zpět na začátek.


Stvoření vaší kvantovosti… stvořitel ve vás


Zde je to vysvětleno tak, aby kdokoli mohl vidět a slyšet všechny ty části, které potřebuje slyšet v jednoduchém jazyce. Před stovkami tisíc let bylo ve vývoji 17 druhů lidských bytostí. Stejná rozmanitost, po které by příroda volala ohledně jiných živočichů a savců. Rozmanitost, kterou Gaia poskytuje pro přežití druhů. Stejně tak, jako existují tucty druhů opic a obrovská rozmanitost tolika zvířat na planetě, byla ve vývoji i rozmanitost lidí. Jestli jste si všimli, existuje dnes jen jeden druh člověka. Ó, ano existují různé barvy a rozmanitosti rysů tváře, ale jen jeden druh. V přírodě nenajdete typický druh rozdílů. Nemáte druhy s ocasem a jiné bez něho. Nemáte super maličké chlupaté druhy na jednom kontinentě a další super vysoké strakaté na druhém. Něco se stalo.


Vraťte se se mnou 100,000 let zpět a uvidíte to zdokumentované vědou, která objevila tuto anomálii v posledním desetiletí. Vidí tu samou věc. I přes očekávané působení všech biologických evolučních sil se něco stalo, že byl vytvořen jen jeden druh lidské bytosti a stalo se to před nějakými 100,000 lety.


Teď se připravte, protože některým z vás se to, co budete poslouchat a číst, nebude líbit. Byla to dnešní lekce mého společníka a já vám jí dám znova - pro ty, jejichž oči spočívají na této stránce nebo uši naslouchají tomuto přepisu. Poslouchejte: Stala se krásná věc… Nádherná! Něco se stalo podle návrhu, a vy jste na to čekali se mnou, když jste vytvářeli planetu, drazí. Když jste byli se mnou a sledovali jste, jak se ochlazuje, věděli jste, že se to stane. Proběhl Boží Plán.

 

Ve vaší vlastní galaxii zvané mléčná dráha, máte seskupení hvězd zvané Sedm Sester. Představuje sedm hvězd. Jedna z nich má okolo sebe planetární soustavu. Pojmenovali jste tuto soustavu Plejády a ty, co z této sluneční soustavy přicházejí Plejáďany. To jsou ti, kteří navštívili Zem před 100,000 lety, a netrvalo jim příliš dlouho, aby se sem dostali.


Tato humanoidní rasa je semi-kvantová (částečně-kvantová) stejně jako vy. To znamená, že v jejich vědomí existuje směs 3D a kvanta. Neexistuje čas; neexistuje prostor; neexistuje vzdálenost. Chtěli tu být a objevili se. Je to rasa, která je svojí povahou duchovně pokročilá. Nebude vám to dávat smysl, když je to mimo duchovní systém, který považujete za skutečný. Takže povíme jen to, že jejich duchovnost je zralá, nádherná a úplně přiměřená. Dorazili včas, podle návrhu a záměrně.


Přišli pěstovat semena kvanta, božskou DNA v jednom ze 17 typů lidské bytosti, které byly ve vývoji na Zemi. Zůstali tak dlouho, jak bylo potřeba. Měli byste vědět, že to trvalo víc než 100,000 let a oni zůstali. Všechny ostatní typy lidských bytostí se pomalu vytratily a zůstal jen jeden… druh se semeny stvořitele. Druh, který existuje dnes.


To je původní a božský příběh stvoření daný vám záměrně krásným způsobem od Ducha. Byla to požehnaná doba a Já bych vám rád pověděl - duším, které jsou zde - že dávno před Lemurií, když jste se podívali na tento případný scénář, věděli jste, že je dobrý. Intuitivně to cítíte a víte, protože jste pevně spříznění s těmi v jiném hvězdném systému, kteří vám dali tento velký dar.Plejádští bratři a sestry vypadají jako vy. Nemají ještěří kůži; nemají divné ruce a nohy, směšné oči nebo velké hlavy. Nemají program a neovládají lidské myšlenky. Jsou trochu vyšší, ale vypadají jako vy! Přijde den, kdy to bude vhodné, správné a přiměřené, a kdy se ukáží. Nebude to během vašeho života, protože čekají na určitou vibraci na planetě. Když vás dorazí uvítat, vyjdou ze svých plavidel a budou vypadat přesně jako vy! Potom budete vědět, že to, co tu říkám, je přesné a pravdivé. Oni to sledují, zatímco vám odevzdávám tuto zprávu a usmívají se nad náležitostí jejího doručení těm, kdo to potřebují slyšet tímto způsobem.


Poslouchejte mě: Není tu žádné spiknutí. Nikdo neudělal Zemi nebo lidstvu nic, co byste nenaplánovali. Není tu žádný problém ovládání a nic se neskrývá. Podle návrhu a účelně Duch dovolil, pozval je, aby přišli a dali vám tento dar. Jediná planeta svobodné vůle se přesunula z Plejádského systému do této sluneční soustavy a konkrétně na Zem. Biologické bytosti pomalu získaly svojí kvantovou DNA a zrodila se duchovnost. S Bohem se nic neděje rychle, všimli jste si toho? Bůh je pomalý a Zem je trpělivá. Lidé mají problém s „pomalým“ pojetím. Chtějí, aby se duchovní věci děly rychle, ukazuje to mytologie.


Tato informace je sporná a ti, co teď poslouchají nebo čtou, jí nemusí věřit. Není rozhodující pro to, abyste mohli vyzařovat své světlo na Zemi. Pokud to vaší duši nezní pravdivě, nechte jí tak. Pochopte, že nějak je Bůh ve vás. Snad pro vás není nutné vědět jak, ale cítíte Stvořitele při práci ve vaší DNA.


Sporné diskuze budou vyvstávat, ale nemělo by to být nikomu nuceno. Není to evangelické a je to jen, abyste to viděli jako součást velkého obrazu. Odtud pochází vaše původní biologie a právě jsem vám řekl pravdu.


Zvláštní, stále budou tací, kteří si přejí následovat mytologii - že Bůh přišel na Zem rychle a v rozsahu několika dní představil planetě celý duchovní systém. Ve skutečnosti nechtějí ani pomyslet, že by měl příběh o vesmírných cizincích, přicházejících na Zem pravdu. Kroutí očima, že by měli cokoliv společného s Bohem nebo duchovní podstatou lidské bytosti. Je jim to k smíchu! Jak říká můj společník: Mají rádi svůj příběh s mluvícím hadem. Pak je to to, co mají mít, protože skryté dějiny by neměly být něco, co by bránilo člověku v jeho víře nebo mu vzalo jeho přesvědčení.


Lemurie


Pomalu se na planetě zrodila první civilizace a byla nazvaná Lemurie. Věřte, že to nebyla pokročilá civilizace ve smyslu, jak vy uvažujete o „pokročilé“. Měli něco, o čem byste měli vědět. Jejich kvantová DNA byla na 90%, ne na 30% jako vaše dnes. Všechna kvantovost v jejich DNA byla aktivovaná, protože je to to, co Plejáďané odevzdali. Lemurie byla nejstarší civilizace na planetě, ta která trvala nejdéle, která nikdy nezažila válku.


Nakonec zanikla jen proto, že oceány a moře se vzedmuly. Jak jsem vám už předtím popsal, stali se mořeplavci a rozptýlili se do mnohých částí země. Ironií je, že se někteří dostali na vzdálené kontinenty a věda je vidí tak, že tam začali a nevidí, že přicestovali odjinud.


Lemuřané byli původní lidská společnost na planetě a nacházeli se tam, kde Plejáďané původně přistáli. Na vrcholu nejvyšší hory na světě, když je měřená od úpatí až po vrchol… v současnosti největším ostrově na Havaji, kde jsou pochované Lemurské „kanoe“. Havajští starší vám dnes poví, že to je původ Havaje, že Plejáďané tam přišli, protože to učí od počátku lidstva.


Lemuřané měli kvantové chápání života a věděli ve své DNA všechno o sluneční soustavě. Kvantová DNA pracující na 90% vytváří vědomí, které je zajedno s vesmírem. Jedna z nejstarších duchovních vír na planetě vás žádá, abyste byli zajedno se vším. Není to náhoda. Dostaneme se k tomu za chvíli.


Pozůstatky Lemurie se ztratili, dávno jsou zahalené vodou. Nebudete mít o tom důkaz, protože příroda je úplně pochovala a je možné je teď cítit jen na těch místech, kde Lemurie nikdy nebyla zalita vodou. Pokud tam někdo z vás půjde s čistým úmyslem, předkové k vám přijdou a poví: „Vítej doma.“


Je tu historická rada: Nevěnujte tak moc pozornosti Atlantidě. Atlantida byla o mnoho, mnoho později a ve skutečnosti byly tři a je spousta zmatků ohledně toho, co tam bylo a co se tam stalo. O které chcete mluvit? Atlantida nehrála ani zdaleka takovou roli, jak by jí v metafyzických a esoterických učebnicích rádi přiřadili. Ano, byla důležitá a jedna z nich není vůbec starodávná! Byla tak nedávno, mimo řecké ostrovy, a byla dokonce ohlášená v dějinách, které dnes znáte od Řeků. Lidé mají dramatický zájem o civilizace, které byly rychle zničené. Vytváří to další mytologii, vytváření úvah, že Atlantida byla jedna z nejpokročilejších civilizací. Nebyla. Byla to Lemurie, ale jen ve vědomí.


Lemurie nebyla pokročilá technická společnost, protože neměla vůbec žádné technické schopnosti. A přece věděli, jak léčit magnetizmem. Bylo to v jejich DNA, víte? Byla to intuitivní informace. Kvantová DNA vytváří kvalitní intuitivní informace. Když byli zajedno s vesmírem, věděli všechno o DNA. Neví to každý? [Kryon se směje] Dokonce poznali i její tvar… všechno bez mikroskopu. To je to, co dělá kvantová DNA.Staří (předkové) věděli


Lemuřané věděli mnoho díky kvantové DNA, kterou nesli díky Plejáďanům. Věděli všechno o sluneční soustavě a o galaxii všeobecně. Pozorovali hvězdy a chápali, co tam bylo. Toto vytvořilo zdánlivě pokročilou společnost, ale bez technických vymožeností jaké máte teď vy.


Dlouho poté, co Lemurie pominula, o tisíce let později, existuje obsáhle svědectví, že staří měli stále tyto vědomosti. Současná moderní verze lidských dějin neuznává důvěryhodnost 30,000 let pokročilého lidstva, kterým byli Lemuřané. Sotva vidíte lidi existující před 10,000 lety. To se změní s novými objevy a časem.


Avšak to, co vidíte je, že jen před 4,000 až 5,000 lety, měli staří stále vědomosti o hvězdách a mnohem větší než si uvědomujete. Většina starověkých civilizací na Zemi věděla o galaktickém zarovnání, které přichází v „roce 2012“. My jsme vám říkali, že toto galaktické zarovnání se už začalo. Vy ho vidíte jako 2012 a my ho vidíme jako 1998. Spočítejte to matematicky s moderními počítači a dalekohledy a uvidíte, že 2012 je jen hrubý odhad od kultury bez vaší technologie. Takže, když si to uvědomíte, zjistíte, že sedíte v energii galaktického zarovnání právě teď, když rozmlouváme.


Toto seřazení je 26,000 lety cyklus, o kterém staří věděli! Mohli byste se ptát: Jak je to možné?“ Protože, když se vrátíte v dějinách jen o pár stovek let zpět, najdete „moderní vědu“, jak úplně ztratila toto poznání! Zem byla plochá, Slunce obíhalo okolo Země a téměř všechno intuitivní vědění o tom, jak pracuje tělo, bylo úplně ztracené.


Staří měli DNA, která pracovala kvantovým způsobem, jak jí zdědili z Lemurie, bez dalekohledů nebo počítačů. Oni věděli. Věděli o sluneční soustavě, rovnodennostech, zatměních a pohybech planet. Dokonce věděli, že jste ve větší skupině nazývané galaxie. Tak se vás ptám, co se stalo? Odhalujeme zřejmě, že jste sklouzli zpět velmi závažným způsobem a není to nedávno.


Když takto hovoříme, jsou stále tací, kteří chtějí věřit, že nějaká síla - jiná než lidstvo - byla zodpovědná za „odebrání vašeho poznání“ nechajíc vás zraněných. To je lidská bytost popírající, že oni (lidé) ovládají vibrace Země. Duch si váží svobodné vůle a celým smyslem toho, proč jste zde, je zjistit, kam tato planeta půjde v závislosti na tom, co lidé dělají. Rozdělení Lemurie a roztříštění lidské společnosti vytvořilo mnoho způsobů pro ztrátu kolektivního vědomí. Když měly společnosti kvantovou komunitu, existovalo porozumění. Když se rozdělili, nejintuitivnější poznání přijímané po staletí jednoduše pomalu zemřelo. Pokud o tom pochybujete, jak potom vysvětlíte, že staří věděli to, co vám dala až „moderní astronomie“ během posledních let?


Je to proces, ve kterém byla DNA, která byla používána na úrovni 90% postupně omezena na 30%. Skutečně, to je to, co máte dnes. Doslova jste začali od začátku. Ztratili jste kvantové intuitivní vědomí, intuici, úplné pochopení toho, jaký je váš původ, jak pracuje tělo a Plejádská zkušenost se ztratila – zmizela.


Lidé zapomněli základní astronomii a nevěděli ani, že je Zem kulatá. Všechna tato úžasná intuice o fungování vesmíru a lidské DNA se ztratila. Teď máte Posun na dosah ruky a pomalu se vytahujete vzhůru z toho, kde jste dnes. Povím vám, co je dnes jiné a tím jsme téměř skončili.Velký Posun


Původ a dějiny DNA začaly od vzácného stvoření, které bylo vhodné, v celistvosti s andělskou říší a požehnané svatým záměrem. Prostřednictvím svobodné vůle se rozpadlo, když lidé přijali nižší stav vědomí. Mytologie je plná dramatických příběhů o „pádu lidstva“ ale nepodíleli se na ní žádní ďáblové, jen proces svobodné vůle v rámci lidstva.


Nacházíte se v Posunu. Jste ve věku, který nazýváte Nový Věk, ale on není nový. Naopak! Je to rozpomenutí se na starodávné poznání a způsoby Lemurie. Je to návrat do lemurského stavu a je to o čase. To je to, co nazýváte nová energie, a blíží se k vám posun, který umožní začít pomalé a účelné rozšiřování vědomí na této planetě. Ale jak jsem hovořil, musí to začít ve vaší DNA.


Ó, lidská bytosti, poslouchej mě: Toto je hlavní problém, proč tu jste. Je to to, co vyučujeme dnes, že DNA, vaše kvantová posvátná část, leží připravená na to, aby byla rozšířená vaším čistým záměrem. Vše, co Kryon přinesl magnetickou službou bylo, jak sloužit této planetě způsobem, kterým by se magnetizmus mohl změnit a komunikovat s vaší DNA. Tato nová komunikace je výsledkem Harmonické konvergence v roce 1987 a kombinací pohybu do energie nové Gaie, kterou vytváří galaktické zarovnání. Dává to příležitost pro návrat do stavu, který si zasloužíte… lemurského stavu vědomí - stavu kde válka není možností a zdraví je intuitivní. Mayové o tom hovořili. Toto je nejvyšší vibrace, jakou kdy Gaia viděla, a vy spočíváte u vstupu do tohoto všeho. To byla jejich informace o 2012 a takovýmto způsobem o ní mnozí neuvažují.


Postarejte se, aby lidské vědomí odpovídalo této vibraci a vaše DNA začne zvyšovat svou účinnost. Začne být znovu kvantová. Začnete to vidět různými způsoby - o tom jsme též už hovořili. Hledejte znamení, že se lidé vyvíjí. Tento vývojový proces začíná těmi, co jste nazvali indigové děti. Tyto děti nového vědomí jsou velmi odlišné, všimli jste si toho? Všechno je to o tom, kolik kvantové DNA používají, v protikladu k tomu, jací jste lineární! Srážka mezi kvantovým a lineárním se právě začala! Pokud si myslíte, že máte teď problémy s novými dětmi, jen počkejte, až budou mít svoje děti! Lidé se mění.


V rámci tohto „Nového Věku“ přinášíte zpět původní energii. Pomalu. To bylo navržené pro dnešek. Nastal čas, abyste se vrátili do kvantového stavu - to je duchovní stav, který vám dali Plejáďané a začíná se to teď.


V této chvíli bojujete na Zemi v bitvě mezi starou a novou energií a nová energie vyhrává. Nemýlíte se, že stará energie s vámi po nějaký čas zůstane. Ta nadále zůstane v záležitostech, které vidíte jako problémy, ale ve skutečnosti jsou „kvantovým čištěním“. Když vyčistíte svojí ekonomiku a neskončíte, uvidíte cesty nového paradigmatu bytí, strukturování, ale nějakou dobu to potrvá. Nebojte se, co to udělá, protože se vynoří přesně tak, jak jste věděli, že se to vynoří... jeden z nejsilnějších na Zemi, naplněný celistvostí. Bude potencionálně představovat nové paradigma, které dává smysl pro nový věk. S tím počítejte a indigo dospělí vám ho pomůžou navrhnout. Nové představy vyskočí před existující myšlenky a přinesou revoluci ve způsobu, jaký může být život na planetě.


Všechno je to součástí lidského vývoje ve vědomí, který můžete vidět ve své DNA. „Kryone, je možné tento vývoj v DNA vložit pod mikroskop a vidět ho?“ Ne. Nezávisle na tom, co vám bylo řečeno, neuvidíte změnu v DNA. Současný mikroskop je 3D. Takže vědcům povím: Když vyvinete kvantovou čočku, uvidíte to, protože skutečně uvidíte chemii v 90 % náhodných oblastí. Bude zářit pod vlivem kvantovosti a uvidíte, že mám pravdu. Potom bude měnit barvy s aktivacemi, které vytváříte a budete schopni to vidět a sledovat. Ale v této chvíli nemáte kvantovou čočku. Není žádné zařízení na měření kvantovosti vesmíru, které by existovalo na planetě, ale blížíte se mu. Když ho najdete, první odhalení je možné najít ve vaší vlastní biologii. Zde je další nápověda. Pokračujte ve zkoumání věcí v zamotaném stavu, protože to je začátek pravého kvantového stavu, který může změnit 3D technologii.


Jsou věci, které vám chceme dnes přednést a jsou to věci pro výuku na celý den. Všechny vás tímto objímáme. Proč vám přinášíme tyto věci? Proč nám na tom záleží? Protože jako rodina začínáte objevovat velké tajemství, že samotné vaše duše jsou spojené s vesmírem, že všechna Vyšší Já jsou andělská a věčná. Lidstvo začíná uzavírat kruh. Velmi pomalu a během následujících třech životů můžete skutečně vytvořit Novou Zem. Jsou to možnosti, o kterých jsme vám říkali asi před 20 lety.


Neujde ti to, drahá lidská bytosti. Kvůli tomu to čteš. Jsi částí nastolení míru na Zemi. Znám Tě. Bude určité procento těch, kteří čtou a poslouchají, kteří mě přijdou v těchto následujících letech navštívit. Nastane přeměna, která pro váš život není nová. Je to přeměna života, která je dobrá a krásná. Pro starou duši je to něco, co už dělala mnohokrát - tolikrát, že to už neumí ani spočítat. A potom se vrátíte na planetu a pak znovu, protože to nechcete zmeškat! Strávil jsem věky prací na této planetě a vy to nepropásnete.

Je to posun, o který jste žádali, na který jste čekali a za který jste se modlili. Mnozí v této místnosti prožijí svoje normální životy, ale vrátí se s vyšší účinností DNA než s jakou přišli. Opakujeme to znova - pokud si přejete vidět lidskou evoluci, sledujte indigové děti. Protože ony se vyvinou ještě do více frustrující skupiny, než jsou teď! A někteří z VÁS budete JIMI, když se vrátíte. [Kryon úsměv]


Neříkal bych tyto věci, kdyby nebyly přesné a pravdivé. Podívejte se dnes na jasnost mého prostředníka. Prociťte svůj vlastní vrozený smysl pro pravdu toho všeho. Uvědomujte si, že jste vroucně milovaní. To je důvod, proč jsme tu.

 

Metaforicky sbíráme mísy slz, které roníme z radosti, když umýváme vaše nohy. Zveme vás do místnosti spolu s námi, abyste nesli dále tuto energii Ducha. Dovolte, abychom s vámi chvíli poseděli než vstanete a odejdete. Nechť vyjde na vědomí, že v tento den tu skutečně byl Duch, aby spatřil bratra a sestru, omyl vaše nohy s uznáním, že jste nám umožnili vykonat takovou věc - být s vámi během jedné hodiny a milovat vás, jako vás milujeme.


A teď víte naše tajemství. Celé setkání bylo dohodnuté tak, abychom s vámi jen seděli, a my jsme seděli.


A tak to je.Kryon.

https://www.kryon.com/

 

Pro https://ee.dunres.sk/ přeložil SiR. Ze slovenštiny do češtiny přeložila Jitka V. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.