Kuthumi: Poselství pro misi do Vietnamu - 2

12.09.2011 21:47

 Mistr Kuthumi 
 Poselství pro misi do Vietnamu – 2
Přijato v  Johannesburgu, Jižní Afrika, 19. června  2008

 

Já jsem Kuthumi a přišel jsem na paprscích lásky a moudrosti, abych vás nyní přivítal v této době, a abych vám předal požehnání světla, milosti, víry a hravosti. Zdravím, milovaní. A v srdcích cítíme velkou radost a potěšení, že jsme se mohli spolu dnes setkat,  kdy vás pevně držíme v srdci Krista a bezpečně v rukou Božích.

Milovaní, toto je druhá cesta do iniciace ohně, který přináší uzdravení vnitřního dítěte, která je vám  představena v rámci světla nového dne - myslím tím ve světle nové cesty, nové budoucnosti, a co je nejdůležitější, nového přítomného okamžiku. Je důležité, aby každý z vás pochopil, že máte v sobě obrovské množství  informací a možností. Máte v sobě schopnosti, které mnozí z vás ještě neznají,  ale vždy když dojde k prolnutí do nové úrovně, jste schopni rozpoznat a proto i pochopit, jaká je další fáze vaší cesty. Když člověk může opravdu vidět, že život je cesta, a to jste slyšeli mnohokrát, a skutečně přijme život jako cestu, pochopí, proč se všechno vyvíjí krok za krokem, úroveň za úrovní, v perfektním božském načasování.

Tato fáze hojení a rozsvěcení světla uvnitř, která byla aktivována s první iniciací, kde jste byli seznámeni s původním léčitelem, je časem, kdy je energie propojena v hlubinách Matky Země, ve vás a s Kosmickými frekvencemi pravého osvícení. Osvícení týkající se těchto vašich aspektů bude mít za následek, že se vaše cesta pohne kupředu, ale že se bude zvětšovat schopnost pohybovat se současně mnoha směry.

 
Tato vnitřní esence má sílu neuvěřitelných rozměrů, je to energie, která se rozpíná za fyzický svět, a která vás zavede hlouběji a hlouběji do situací v zákulisí. To, co vidíte ve vašem životě je jedinečné a nikdo nemůže vidět, jak vidíte vy, protože vaše vnímání a prožívání života jsou pro vás jedinečné. Hodně z tohoto bylo hluboce zakořeněno ve vašem dětství, což již znáte, ale důvod proč to říkám je, že nyní se vy, jako skupina zasvěcenců a pracovníků Světla, pohybujete do vnitřní podstaty pravého vnitřního dítěte, které se nachází v hlubinách těla Matky Země.


Hluboko v ní se nachází jeden aspekt srdeční čakry, a tento aspekt byl obalen velmi hustou látkou. Hustota této látky představuje hustotu starého paradigmatu vědomí, které velmi zatěžovalo vědomí, čistotu a nevinnost dítěte. To vše dusí schopnost vašeho vnitřního dítěte pochopit, jaké má jedinečné vlastnosti. Po rozvolnění této hustoty, kterou jste rozpoznali jako iluzi, která se skládá z obav, nejistot, falešných očekávání a mnoha dalších negativních postojů, můžete pochopit a uvědomit si, že vše bylo, jak to muselo být, a že čas, zde a tady a teď dává úplně jinou příležitost, a - nemohu dostatečně zdůraznit, jak důležitá jsou tato slova - liší se od momentu, který byl před chvílí.


Energie prolínající se v těle Matky Země, a mající přístup k portálu srdeční čakry, zažijete všichni. Ale je důležité, abyste pochopili, že tento "kus" vašeho  srdce  je nejsilnější částí vaší bytosti, která  v současné době zažívá uvědomování si  reality třetí dimenze. Je to jedna z nejsilnějších částí vaši schopnosti milovat bezpodmínečně, ale je nejzranitelnější, což je problém – šli byste do toho kdybyste věděli, jak budete zranitelní? Ale dar toho je vědomí, jak hluboce se můžete dostat v lásce, a že to je láska jiná než cokoliv, co jste předtím zažili. Mohu to s jistotou říci, protože ta část srdce nebyla nikdy přístupna jiným lidem, než těm, kteří dosáhli velmi vysoké úrovně vědomí před svým vzestupem, těm, které nyní známe jako Vzestoupení Mistři a další skvělé bytosti neuvěřitelné moudrosti. Jsou vám nabízeny tyto možnosti, protože je to moc lásky, která umožní, aby tento vzácný tok prosakoval do lidského vědomí. Jediný rozdíl je, že místo aby přicházel z kosmu a pronikal do éterického pole Matky Země, přichází ze srdečního centra jejího jádra. Zpočátku to začíná jako jemné kapky, to kapání se opotřebuje hustou energií, která je kolem a vytvoří se řeka nové kapaliny lásky.

 

Každá zkušenost, kterou máte v tomto prostoru lásky přispěje k rozpuštění clony, o které hovoříme a proto, že to děláte uvnitř sebe, bude váš vnější svět zrušení této hustoty/clony odrážet.  Vše, co od vás žádáme milovaní, je vytrvat, ještě o trochu více. Došli jste velmi daleko a vše, s čím jste se setkali, proniklo hustými vibracemi, proniklo hustými obrannými zdmi, falešnými hranicemi a iluzorními představami, že jste v pasti, ochromeni a bez síly.

 

Každá kapka této síly lásky je vibrace, která se vstřebává do těla Matky Země, a naplňuje všechno v a na jejím těle. To znamená, že všechny krystaly a minerály, které jsou uvnitř jejího těla budou naplněny touto mocnou láskou. Melchizedek řekl dne 23. srpna 2008, abychom byli přesní, že všechny krystaly, minerály, drahé kameny atd., které budou z jejího těla vytěženy, budou obsahovat tuto vibraci. Je to jeden ze způsobů, jak se Matka Země rozhodla šířit tuto lásku, proto nám dovoluje, aby z ní bylo v tomto období těženo a Melchizedek říká, ona bude ochotná vydat své tělo tímto způsobem pouze po dobu čtrnácti měsíců. Protože toto období čtrnácti měsíců bude stačit k tomu, aby byla tato energie lásky naprogramována tak, že vše, co se vytěží z jejího těla, pronikne éterickými závoji kolem lidí individuálně i kolektivně. Tak každý krystal v každé domácnosti, v každé budově, každý drahokam nošen na těle a každý minerál bez ohledu na to, kde je, bez ohledu na to, jak se používá, a který byly vytěžen v tomto období, bude představovat obrovskou příležitost milovat a být milován.


Pokud si někdo zvolí, že nebude milovat a nebude chtít být milován tímto způsobem, stejně bude požehnán touto čistotou lásky, lásky jaká ještě nikdy předtím neoblažila naši planetu. Je to láska, která se může zpočátku zdát jako všepohlcující, jako naprosto ohromující, která oslovuje každý aspekt vašeho vědomí, vaše smysly, myšlenky, názory, očekávání a vaše ustrašené projekce. Je důležité, abyste si uvědomili, že se to stane, a důvod, proč to říkám, je, že vaší výzvou budete vy sami.

 

Tato energie lásky bude zpočátku v 31 000 dětech, které jsou odpovědné za přenos této energie, a od 15. do 18. srpna 2008 bude tato energie nejsilnější, neboť bude přicházet z každé otevřené srdeční čakry na planetě. Každý člověk, který je vědomě v souladu s touto božskou sílou lásky, s Já a dalším, ​​přispěje k propojení se s Matkou Zemí, a tak to začne. Děti vaší planety také začnou vnímat neviditelnou přítomnost lásky a potřeba prožít lásku z vnějšího světa se začne zmenšovat, i když pomalu.

 

Děti, které se rozhodly inkarnovat, a nebýt vychovávány rodiči, budou velmi cítit tuto lásku, což posílí jejich základní podstatu, posílí jejich bytí lidmi tváří v tvář životu bez rodičů, který si zvolili, ale najdou úrovně lásky, kterou potřebují v mnoha jiných zdrojích uvnitř sebe, a samozřejmě ve  vnějším světě, ale nebudou závislé na vnějším světě, aby je tento touto silou lásky nasycoval.

 

Jak teď pracujeme s vámi, Mistr Melchizedek aktivuje trubici, která začíná na konci vaší kostrče a přesouvá váš mozkomíšní mok až po šíji. Tato trubice se skládá z ametystových a citrínových energií, často označovaných jako Ametrinové, ale také má v sobě koule z platiny, které vypadají jako tekutá rtuť. Z jádra této Platinové energie se šíří světlo, přinášející s sebou sílu Bohyně Lásky, sílu, která otevře lidstvo zevnitř směrem ven, k pravému pochopení skutečné síly lásky.
 

Jednatřicet tisíc dětí, zodpovědných za ukotvení těchto energií, zažije přelévání nové energie nahoru a dolů po páteři. Mnoho dospělých, kteří jsou na to velmi citliví, to bude cítit také. Když si děti stěžují na bolesti v páteři nebo na potíže v oblasti zad, doporučujeme levanduli, jantar, (pokud nemůžete dostat jantarový olej, použijte pomerančový květ) a masáž těmito oleji podél páteře, a je-li to možné, dejte jim napít trochu koloidního stříbra. Tím se usnadní tok energie a pomůže vědomí vnitřního dítěte, aby pustilo, aniž by muselo nad tím hloubat nebo tomu vědomě rozumět, co potřebuje být propuštěno, aby se energie stala vyváženou a udržitelnou, a totéž platí i pro citlivé dospělé, protože vy to budete určitě cítit.  


Vědomí vašeho vnitřního dítěte vstupuje s vámi do nových oblastí. Pamatujete, řekl jsem, že abychom mohli vstoupit do království nebeského, je potřeba, abychom se stali dítětem - nevinným a zranitelným. Vstupujete do těchto sfér tzv. nebe, a proto je důležité, abyste se vrátili zpátky, do vědomí vašeho dítěte, což je velmi podobné, jakoby jste byli zaostalí. Tato určitá zaostalost Vám přinese mnoho darů, protože vám je dána příležitost přehodnotit všechno, co jste vstřebali, všechno co jste přijali jako fakt, i když to ve skutečnosti může být docela dobře smyšlenka.

 

Dostanete se do stavu, že budete mít zpátky tuto sílu a moc,  ale je tak třeba učinit v souvislosti s tímto novým aspektem otevírání srdce. To usnadní hojení intenzivních ran obrovských traumat, šoků, šokujícího zneužívání, a ďábelské lidské tragédie spojené s válečnými tunely, a se vším, co se dělo ve Vietnamu a Kambodži.

 
Mnoho dětí bylo tehdy zneužíváno, a některé tyto děti se vrátily a jsou mezi jednatřiceti tisící, kteří pracují s touto energií. V této oblasti je celá řada uvězněných duší. Ačkoli došlo k velkému propuštění uvězněných duší v dubnu a začátkem května 2008,  je tady další skupina duší, které jsou připraveny přesunout se a které musí být propuštěny. Jak se tyto uvězněné duše přesouvají do vyšších sfér jejich nové cesty, všichni mistři, učitelé, bohové, bohyně, andělé a archandělé z říši čisté lásky v rozsahu všech vesmírů od šestého do šedesátého šestého se shromáždí a budou  posílat  Zemi požehnání. Tato požehnání budou usazena v buňkách těla Matky Země, a tak  budou přijaty do buněk vnímavých lidí, a v nich spočívat a v letních měsících uvidíte, jak tento nový život vytryskne. Energie, která bude živit a krmit tato semena, je síla lásky přicházející z této nové dimenze srdeční čakry. Můžete si představit tuto část srdeční čakry, o které hovořím, jako jeden z vnitřních základních jader kruhů Zlaté srdeční čakry.

 

Hojení, které se nyní těmto dětem děje je důležité, aby se mohla osvobodit každá úroveň vědomí dětí. Proto vás žádám, abyste se spojili v srdcích  a v mysli, a pokud je to možné, i se setkali osobně, a soustředili svou energii na 15., 16., 17. a 18. srpna. (V tomto případě dělejte, jak je doporučeno pro dny  15., 16., 17. a 18. září 2011, když děláme naši práci ve Vietnamu a Kambodži. Plán cesty naleznete na www.soulodyssey.co.za, abyste věděli, kde budeme.) Soustřeďte se na nové rozměry otevírání vašeho srdce, a rozprostřete tuto lásku na všechny zemřelé traumatizované duše, které odcházejí z oblasti, o níž jsme mluvili. V okamžiku, kdy se tyto energie spojí v těle Matky Země, rozvine se nový tok energie,  tok se bude pohybovat zejména mezi Vietnamem a Namibií po dobu dvaceti dvou měsíců, což vytvoří velmi silnou síť tekoucí energie. Je tam posvátná linie, skoro jako leylinie, která vede mezi Vietnamem a Namibií, tento úhel toku energie musí být jaký je, aby bylo zajištěno, že každý úhel je propojen přes jeho světelné vyzařování. Všichni, kdo se pohybují mezi těmito energiemi budou ovlivněni jejími vibracemi, a to i letadla, letící na nebi; všechno, co se bude pohybovat mezi těmito dvěma body bude zažívat aktivace této zvláštní části srdeční čakry.


Strážci, ochránci a živitelé dětí vašeho světa, kteří stále spí, začnou rychle procitat a stále více a více lidí zjistí, že mají sílu, odvahu, moc a prostředky k provedení zásadních změn potřebných pro podporu dětí vaší planety. O těžkém údělu dětí bude nyní nasloucháno jinak, osvíceným humanitárním způsobem, a moji miláčci způsobí hlavní obrat na planetě Zemi jako celku, protože když je dítě ctěno, respektováno a bezpodmínečně milováno, změní se celá základní podstata lidského vědomí; bude to neuvěřitelný posun. Když člověk se podívá na děti pohledem plným úcty, respektu a bázně, uvidí pravdu Boha a Bohyně, uvidí sílu všehomíra, který se na něj dívá, a ucítí potenciál všeho živoucího.   

 

Rád bych dodal, že když se během těch čtyř dnů, o nichž jsem se již zmínil, spojíte, když zaměříte svou energii na Vietnam a Kambodžu při pomoci propouštění těchto duší, věnujte pár minut a zaměřte svoji pozornost na jádro srdeční čakry o kterém jsem mluvil a vizualizujte se, jak se dostáváte do jádra těla Matky Země a zůstaňte v tomto prostoru srdeční čakry a vdechujte lásku. Umožníte tak,  aby se síla této lásky dostala do vás a pak ji pošlete všem nenarozeným dětem na této planetě, všem novorozeným dětem na této planetě, rozšiřte ji na všechny děti věku jednoho roku, dvou let, tří let, atd. až do věku dvanácti let, a pak rozšiřte tuto lásku na každé vnitřní dítě na této planetě, na každého teenagera a dospělého na planetě, a pokud se vy všichni spojíte a budete to dělat po tyto čtyři dny, budete manifestovat zázraky v éteru vaší planety, stejně jako ve vědomí lidstva v jejich bytích a  začne posun zevnitř na úplně jiné úrovni, a to zcela novým způsobem. To, že se věci mění, od vnějšího k  vnitřnímu, se děje vnitřní touhou po změně - motivovanou, inspirovanou a vyživovanou  silou této zázračné posvátné lásky, síly tak čisté, že žádná hustota nebude schopna ustát její dotek – rozpadne se v přítomnosti této lásky.

 

Pokud se ocitnete v konfliktní situaci, nebo budete příjemci negativních žertování, vše, co potřebujete udělat, je energeticky vtáhnout dotyčnou osobu nebo situaci, do těla Matky Země, a do jádra srdeční čakry, proto udělejte to samé, a představte si sebe, že stojíte před tou osobou nebo situací, a zaplavujete ji touto vibrací lásky. To jim dá požehnání čistoty, nevinnosti, síly a neochvějnou  víru dítěte, tuto úplnou a naprostou důvěru, že všechno je jak má být, a o vše bude postaráno. Tato silná vibrace lásky pomůže vyčistit všechny nepotřebné energie, které mohou být připojeny k éterickému tělu nenarozených dětí a všech dětí až do věku dvanácti let, energie, které ve skutečnosti nejsou součástí jejich božského plánu nebo cesty, což je osvobodí od zbytečných  zavazadel. Často se to stává, zvlášť s tak vysokými frekvencemi. Jsou tam negativní energie, které se  připojí k této životní síle podobně jako entity, které se připojují, aby se živily strachem. Toto čištění pomůže všem z vás, abyste se cítili lehčí a abyste lépe pochopili Boží plán s větší jasností a větší jistotu ve svém srdci.

 
Využijte tento čas a  užívejte si tuto vibraci, připomínejte si každý den, že je to láska, jakou jste nikdy nezažili, že přichází z neomezeného zdroje, nemá žádné nálepky, nic na Zemi - ani většina vyspělých myslí - není schopno ji definovat, protože nemůže být nikdy definována. Taková nedefinovatelná energie může být pouze prožívána taková, jaká je. Udělejte si laskavost, neanalyzujte to, nezkoušejte to definovat, nebo zařadit, protože to bude bránit tomu, abyste zažili ve větší míře, co to je. Buďte otevřeni všemu, co ztělesňuje tuto sílu a pamatujte, že teď je jiný svět. Který svět si vyberete?

 
Milovaní, chceme vám poděkovat za vaši službu a za to, že jste si zvolili pustit se na tyto cesty. Rádi bychom vám poděkovali za využití příležitostí učit se více, poznat více, za uzdravování sebe, druhých a vaší planety. Jdete pravou cestu služby, jedná se o společný podnik, a je to nekonečný proud dávání a přijímání. Ať vám světlo této nové lásky odhalí skvělé nové světy, nové nápady a nové cesty, kterými je vyjádřit. V příštích několika týdnech se toho na vaší planetě hodně změní, následujících dvanáct týdnů bude obzvláště důležitých, ale všechno je potřeba, vše je o odstranění hustoty o které jsem mluvil dříve, o odbourání a zmizení husté, pevné hmoty, která ukryla sílu lásky, k níž si nyní získáváte přístup.  Buďte v klidu ve svém světě, s vědomím, že vše je dle božího plánu a v božském načasování a připravte se, protože nevíte, co se pro vás skrývá za nejbližším rohem, a to říkám s radostí, protože to může být velmi dobře největší překvapení vašeho života, věřím, že bude.


Já jsem Kuthumi, Chohan Zlatého paprsku lásky a moudrosti a zdravím vás a žehnám vám v lásce. Adonai.

Kuthumi

Všechna práva vyhrazena
© Michelle Manders, Jižní Afrika, https://www.soulodyssey.co.za/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.