Vzpomenout si na to podstatné - B.B.

03.09.2010 19:57

Buďte pozdraveni, milí přátelé! Já jsem Kryon z magnetické služby! Těší mě, že tě smím zas kousek doprovodit na tvé cestě. Jsem tu vlastně pokaždé, když na mě pomyslíš. A ti z vás, kteří mě požádali, abych vstoupil blíže do jejich života a doprovázel je, ti jsou v mém poli a v mém vědomí stále. Mé vědomí mohu natolik rozšířit, že jím mohu obemknout celou planetu. To ostatně můžeš také, jen v tuto chvíli zřejmě ještě nevíš, jak na to. Smím ti pomoci? Chceš si to vyzkoušet? Zavři oči a soustřeď se na planetu Zemi, zatímco ji pozoruješ z výšky. Svým vnitřním zrakem ji celou obemkni, nesoustřeď se na nic jiného. Poté se ponoříš hluboko do svého pocitu a planetu Zemi svým pocitem prozkoumáš. Jak se jí daří? Je lehká a cítí se dobře? Nebo je v napětí a vězí ve spoustě starostí? Prociťuj každou její oblast, i oceány, vnímej vše. Možná chvíli potrvá, než si uvědomíš, že můžeš cítit každý detail a současně vnímat Zemi jako celek. Užívej si tuto zkušenost! A nyní se soustřeď na jádro Země. Prociťuj její božské jádro. Pocítíš, že toto jádro je láska sama. Zde je Země zcela vyléčená a zdravá. Stejně jako ty ve svém srdci.

Člověk, který je ještě nevědomý, si myslí, že lidstvo samotné nese zodpovědnost za to, jak se Zemi daří. Ale všechny tyto aktivity, kousky s počasím, jsou jen zvláštní očistou Země samotné. Souvisí to s tím, jak se Země pohybuje do jiné vibrační roviny. To, že je Země třetí dimenze znečištěná, samozřejmě souvisí s člověkem a jeho aktivitami. Není to ale příčinou nepravidelností, které se nyní dějí s vnější Zemí. Jde o transformaci na vyšší božské úrovni. Nevychází z lidské činnosti a nelze ji ani ovládnout, působí zde vyšší síly. Jen toto znečišťování životního prostředí, které se projevuje v měřitelných hodnotách, není samozřejmě dobré pro zdraví rostlin, zvířat a lidí. Váš životní styl byste změnit měli. Na změnách Země to ale zas takový podíl, jak se všude udává, nemá. Za tyto změny není zodpovědné lidstvo, tyto změny vycházejí z hlubokého, vnějšího procesu očisty Země, aby mohla postoupit do jiné roviny a znovu se sjednotit s jejími vyššími částmi. To je to, co se děje. To jsou cykly, kterým je Země podrobena. Tentokrát však ještě se zvláštním podtextem: Země vstupuje do vyšší roviny vědomí a svou oběžnou dráhu mění směrem k jiným drahám slunečního systému.

Tím chci říct, že Země toto všechno dobře ví. Vědomí Země ví, co se s ní děje. Nebojí se o sebe, pouze si dělá starosti o své lidi. Nebojí se ani své smrti, neboť ta nenastane. Mohlo by se tak stát pouze v případě nesprávného, ať už vědomého či nevědomého použití atomové síly, které by mohlo zapříčinit implodování Země. To se stalo s jednou sousední planetou, neboť její obyvatelé již nedokázali tuto atomovou sílu ovládat. Byla to vysoká daň za špatně nasazenou moc. My máme ale z vyšších rovin povolení zasáhnout, kdyby se k něčemu podobnému schylovalo. Už jsme se také jednou nebo vícekrát energeticky angažovali. Řečeno ale ještě jednou a naprosto jasně: znečištění Země je způsobeno lidskou nepozorností a částečně také nevědomostí, ale není příčinou tolika přeměn. Dle božského plánu zahajují tyto přeměny novou cestu Země.

Neklid, který lidé u tohoto procesu čištění pociťují, bude stoupat. Mnoho lidí, kteří nejsou probuzeni a kteří se těmito tématy vědomě nezabývají, jsou zneklidněni a energeticky vystaveni velmi starým mechanismům a kampaním informačních médií a tomu také odpovídají jejich reakce. Energetické složky všech těch informací, myšlenkové konstrukty, které jistí lidé vysílají nebo si ponechávají, jsou děním na Zemi posilovány. Řeč je o scénářích zániku a o mnohých mylně interpretovaných spekulacích kolem roku 2012, které v lidech ještě více vzbuzují nejistotu a pochybnosti o jejich dalším zdravém životě. Mnozí na základě toho zpochybňují své životní hodnoty. A je to tak dobře. Ať už tyto soudy o zániku Země s sebou přinášejí cokoliv, a tím mám na mysli ty negativní proudy myšlenek, něco dobrého na nich přeci jen je: člověk tak svůj život staví do nového světla, prosvětluje ho. V nejlepším případě se ptá: Proč jsem zde? Co je v mém životě důležité? Kdo jsem? Kdo je Země? Existuje život na jiných planetách? Co mohu udělat, abych své zdraví i zdraví jiných povznesl?

Toto kumulování energie a zesilování myšlenek, které ve vědomí mas kolují po dlouhou dobu zkušenosti Země, se mění. V tuto chvíli to vypadá spíše jako strach a nejistota. Ale já, jak je známo, vidím trochu dál než vy a zjišťuji – a to jsem hodně rád – že se to změní. Ti z vás, kteří již vstoupili do pole probuzení, vytvářejí svými myšlenkami a svou láskou novou síť. Tato síť začíná měnit morfogenní pole, masové vědomí Země. Když těchto myšlenek přibude, pak strach a zastrašenost zmizí, rozpustí se, a budou převlečeny za láskyplné myšlenky. Princip síly myšlenky je stále zřejmější. A se zvyšující se energií, která na Zemi stále proudí (nazývám ji „Zlatou Vlnou“), jsou myšlenky všezahrnující lásky silnější a silnější a ve strukturách lidí vytváří další myšlenky, které napájí velké pole a zahajují opravdovou božskou změnu.

Jaké by to jen bylo, kdyby všichni lidé jásali a říkali: „Já vím, banky se zhroutí, politikové odejdou, všechno se rozdrobí a konstrukt manipulace se rozpadne. To je úžasné! Těší mě, že nový břeh je na obzoru a že vznikají nové představy harmonického, sobě rovného lidstva. Konečně to nastává. Není sice příjemné, že nevíme, jaké to jednou bude. Ale tato představa, že je o všechny postaráno a že je vše spravedlivě rozděleno, je nádherná. Důvěřuji, cvičím se v trpělivosti, vyzařuji světlo a jsem celý napjatý, jakým způsobem to nastane.“

Takové myšlenky ti teď mohou připadat trochu revoluční, ale koneckonců jsi dobrodruh, který vytváření nových věcí miluje. Přišel jsi na Zemi, abys nechal vládnout opravdovou rovnocennost. A těšil ses na to, že toto napínavé dobrodružství prožiješ se všemi jeho stránkami. Potom ses nechal chytit do pasti duality a nyní cítíš strach, který ti říká: „Co nastane, když systém měny padne? Mám dost peněz na to, abych mohl dál existovat? Jak si budu moct koupit jídlo? Nebo nás čeká hladomor?“ Na druhé straně závoje jsi tyto pochybnosti neměl a žádný strach tě nebrzdil. Byl jsi dokonce pyšný na to, že můžeš být u toho, a byl jsi naplněn touhou po činech u těchto velkých změn. Nic tě nemohlo zastavit být pionýrem. Což si takhle znovu vzpomenout, znovu se přiblížit k opravdovému pionýru a s radostí všechny změny přivítat? Ve svém nitru přeci víš, že tě Bůh v tobě láskyplně nese. Kdo se oddá Bohu v sobě samém, tomu nebude nic chybět. Už jsme o tom tak mockrát mluvili. Ale teď je čas, kdy jsou tato slova důležitější než kdykoliv předtím. Je to opravdu jako jazýček vah. Ty sám - každý z vás rozhoduje, jakou další cestou se Země vydá. Každý se bude svými myšlenkami na dalším dění Země podílet. Každý spolurozhoduje, jak lehce se Země s těmito velkými změnami vyrovná. Jsi jedním ze spoluzakladatelů nové vlády Země, která bude jednat kolektivně s laskavostí a s každým individuem zacházet velmi láskyplně. Neboť Země ví: změny každého jednoho z nás mění pole všech lidí, neboť všichni jsou navzájem propojeni.

Nech mě teď trochu nahlédnout do dalších let. Země změní své póly, o tom není sporu. Vaši vědci to již s největším zájmem, velkou nejistotou a také strachem zjistili. Co to pro vás lidi znamená? Přijde čas neklidu? Přežije lidstvo? Země tuto přeměnu, kterou již tolikrát udělala, provede tentokrát tak jemně, jak je to bude možné. Zemské desky se díky vnitřním změnám Země budou moct posunout jemně jako na olejovém podkladě. Nestane se tak velkou přeměnou, jako třeba formou zemětřesení nebo rozlomením zemských mas, jak se domníváte. Země vklouzne do této změny tak jemně jak jen to bude možné. A s tím spojený posun magnetických polí s tím půjde simultánně ruku v ruce. A to celé se již děje. Tento proces začal již před cca 15 lety. Jemně to pokračuje, což neznamená, že to lidé nebudou cítit. Klimatické změny jsou jistě součástí. Ale není to doprovázeno katastrofou. Budou s tím spojené velké změny, a to nejen ty vnější: změna pólů změní psychiku lidí. Tato struktura člověka, která je těsně spojena s astrální rovinou, se rozkolísá. Člověk sám prodělá velké změny. A to je to, co většinu lidí velmi zmate. Samozřejmě to souvisí se změnou magnetických polí země, které se oslabí. To se děje již asi sto padesát let. Jen se teď intenzivní psychické změny, které ovlivní každého člověka tím či oním způsobem, dostávají do vědomí. Lidé, kteří jsou probuzeni nebo sami sebe poznávají, se budou udržovat ve svém středu, aby byli vždy koncentrováni. Několik let jsme to formou mnoha cvičení přes toto i jiná média oznamovali a demonstrovali. Cílem je přijmout Boha v sobě a těsněji se s ním spojit. Bůh v každém člověku spočívá ve vyšší dimenzi, která je také nadřazena čtvrté dimenzi, prostoru všech psých. Je svobodná. Tím chci říct, že kdo se se sebou dobře spojí, je téměř imunní proti jakýmkoliv psychickým změnám.

To je nádherný vedlejší efekt všech těch změn, kterými teď Země prochází. Neboť nové zaměření magnetického pole Země mění hrací plán a tím také možnosti vývoje každého jednotlivého člověka. O tom informujeme už roky. Člověk se mění a vystupuje z běžného hracího plánu Země. Mutuje ke kosmickému člověku. A to je spojeno s velkými změnami v každém jednotlivém životě. Člověk začíná vše, co mu je nabízeno, zpochybňovat. A to je nádherné. Tentokrát ses inkarnoval, abys mohl tento proces podpořit.

Stále více se propojuj se svým Vyšším Já, které v tobě spočívá. Je zakotveno ve Vyšším Svatém Srdci a čeká jen na to, aby tě mohlo láskyplně doprovázet. Bude ti pomáhat v tvém zdokonalování, což je skutečně velmi intenzivní, alchymistický proces. Dovol nám se blíže semknout a pevněji ukotvit síť nebeské jednoty. Nech nás všechny s radostí vkročit do nových časů, i když jsou spojeny se změnami, které tě vytrhnou z tvého spánku Šípkové Růženky a z tvé denní jednotvárnosti. Budeš pochybovat, zda tvůj nynější život je skutečně ten, který chceš žít. Stejně tak zpochybníš politiku a hospodářství a potřeseš hlavou nad tak velkou drzostí a nesrovnalostmi, které se dějí. Všechna tato odhalení, odkrytí korupce, utrpení a žalu tě ohromí, udiví, ale možná také trochu obšťastní, neboť všechna tato odhalení vnesou změny. Nic se nemůže odkrýt nově, neboť to staré ještě existuje. A ztráta, která jako ztráta alespoň vypadá, zrodí to nové. A proto jsi zde. Chtěl jsi být u toho, když se to Nové viditelně prolomí. A ty máš tu úlohu, podpořit to svým světlem. Nezáleží na tom, jaká je tvá profese, jak jsi starý a co právě děláš ve svém osobním životě. Tvé světlo svítí a tento proces podporuje.

Dále je tu umění, dokázat si vzpomenout na to podstatné. Industrializace s sebou přinesla smýšlení, že si člověk musí opatřit všechno možné, co by jeho život údajně udělalo hezčí. Myslel sis, že zkvalitní život. Ale přehlédl jsi, že to byly odbočky, neboť takzvané pokroky často to podstatné v životě překryly. Přes samou techniku jsi zapomněl, jak je hezké sedět pod stromem, intuitivně se s ním spojit, a jak dobře ses potom cítil. Mladí lidé vědí velmi málo o síle této energie. Ačkoliv jsou mezi vámi někteří, kteří to dobře vědí, jen to pohřbili. Jste velcí lidští otvírači dveří, kteří se v ne příliš vzdálené době zde na Zemi chopí opratí. Proto potřebujete velké porozumění, i v oblasti konzumu. Ale to je jiné téma.

Nenech se zmást spory, mocenským bojem, teoriemi o zániku světa a často mylně vykládanými interpretacemi proroctví. Spolehni se raději na své srdce, na Boha v Tobě. Ten ví, jak to půjde dál. Ten má boží vhled. Ten má stezku vývojové cesty v hledáčku, tak abys byl vždy ve správnou chvíli na správném místě. Ten ti zprostředkuje, co je třeba udělat, když se ostatní kolem tebe nechávají mást nakrmenými myšlenkami o zániku světa nebo když je jejich psychika pod vlivem změn hracího plánu Země a magnetického pole podlomená. Bůh v tobě ti společně s logickým rozumem poskytne vždy to intuitivní nebo komunikativní, co je třeba udělat jako další. A to nejzajímavější na tom všem je, že to není jako u navigačního přístroje, kde je cesta předem znázorněná a spočítaná. Božské Vyšší Já žije vždy Teď a Tady. Bude ti ustavičně znovu a znovu, nově a na základě nynějších zkušeností přímo zprostředkovávat, co je teď nutné udělat. A nevychází to z výsledků minulosti, jak by to udělal tvůj rozum. Tvé Vyšší Já je v této, na zážitky bohaté době božským navigátorem.

Prosím, nedělej si starosti o svou budoucnost. Buď pevně spojen sám se sebou, dívej se, co skutečně ve svém životě potřebuješ, co chceš nechat vpustit do tvého pole a co ti dělá opravdovou radost. Buď otevřen novinkám, které mohou vstoupit díky neobyčejným situacím, a vnímej a přijímej je svým srdcem. Nehodnoť rozumem, ale prociťuj ze svého srdce co je důležité a co ne. Božský ukazatel cesty jde vždy správnou cestou a nedovolí, aby ti něco chybělo.

I kdyby zde měly udeřit hladové časy, nebylo by správným řešením hromadit jídlo. Jsem si jistý, že tvé Vyšší Já by tě nasytilo vším, co tvůj tělesný systém potřebuje. To věděli již staří moudří. To se také učili ve starých klášterech a chrámech. A když na to přijde, může tvé Vyšší Já skutečně převzít stravování a zaopatření. Není to nádherná představa? Ne, to není hudba budoucnosti. Tak by to již fungovalo u mnohých z vás. Můžete to vyzkoušet; zatímco několikrát vynecháte jídlo a poprosíte o to, aby se otevřel božský kohoutek. Budete cítit, jak dobře Vám dělá proud, který vámi protéká.

Nastala doba, kdy je vše možné. Vysoká energie, zlatá vlna, s sebou přináší silnou změnu Země a všechno je možné, neboť hrací plán Země se změnil a fyzikální okolnosti se přeměnily. Tys to všechno věděl než jsi sem přišel. Minimálně jsi viděl možnost, neboť před harmonickou konvergencí 1987 existovala jen jedna volba. Teď je to pravda, božská pravda. Mystikové říkají: Bůh/Bohyně se znovu nadechne a vezme všechna stvoření zpátky do klína. Díky změnám Země mají všichni lidé v hluboké hmotě šanci posunout se znovu směrem domů. Není to nádherná vyhlídka? Soustřeď se na své božské jádro a vzpomeň si na to podstatné, nic ti nebude chybět.

Jsem v hluboké lásce a sounáležitosti

KRYON

Přijato Barbarou Bessen v červenci 2010.

Tento text je volně k dispozici. Změny v textu nejsou dovoleny.

Přeložila Simona H. pro www.channeling.wbs.cz