Kryon o vzestupu (Markéta Selinijana)

23.01.2012 23:55

 

přijala Marketa Selinijana pro www.zemeandelu.cz, dne 15.12.2011
 

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete znatelně pociťovat vibrace magnetické lásky.
 

„Já jsem Kryon a zdravím vás moji milí. Zdravím vás slovy plnými lásky, slovy Omar ta satt.
Jste blízko etapy, která by se dala nazvat sprintem do skutečnosti. Máte za sebou období klidu
i období vlnobití energií. Máte za sebou pohled na sebe sama ve vašem pravém Já. Máte za
sebou pohled na Zemi jako na Zemi plnou míru a lásky. A to vše cítíte ve svém srdci. A to vše
je tím hnacím motorem, který vás i planetu žene dál. Uvnitř vás sídlí pocit, který říká: „Takto
to již dál nemůže jít.“, Takto to nemůže fungovat.“, „Přece se musí něco stát?“. A ono se již
stalo. Již se to stalo a nejde to zastavit. Jen je ještě těžké v očích plných duality vidět tu
změnu. Ale vše je již v chodu a změna přichází. Přichází ze skutečnosti k vám, na Zem a
přeměňuje Zemi na energii skutečnosti. To je ta změna, kterou nazýváte přechod do 5D alias
vzestup. Lidé se mění a měníte se i vy. Pozoruješ tuto změnu uvnitř sebe? Pozoruješ ji ve svém
okolí? A pozoruješ jak ti tato změna ovlivňuje život?


Významným datem, kdy se zrychlil příliv energií bylo magické datum 11.11.2011. Mnozí jste
v tento páteční dne pracovali a pomáhali Zemi s uvolňováním starých energií, které zde již
nemají místo. Tento den každého člověka dostihla vlna lásky, dotkla se jej a nějakým
způsobem ovlivnila jeho chod. Někteří se stáhli do sebe, protože jim láska připadá cizí, jiní se
v této energii radovali a někteří ji dokonce vědomě odmítali a snažili se proti ní bojovat. Ale
lásce se nedá poroučet ani ji bránit v jejím šíření. Láska se šíří rychlostí vyšší než světlo a
během milisekundy dokáže být tisíce kilometrů daleko. Otevřením kosmického portálu
energie skutečnosti dne 11.11.2011 a mnohá média tento portál nazvala různě, vždy ním však
plynou energie skutečnosti ať je nazvete jak chcete, se Zemí rozšířila vlna lásky. Doslova ji
oběhla a její směr byl do všech světových stran. Jako paprsky slunce zasáhla každý kout Lady
Gaia i její obyvatele. Nedalo se jí nikde vyhnout ani se před ní nikde schovat. Zkrátka
v okamžiku byla tu a dotkla se vás. A stejně tak se dotkla miliónů jiných lidí zároveň. Byl to
nádherný okamžik souznění srdcí a bylo nádherné to pozorovat. Tento den by se dal označit
jako malý vzestup Lady Gaia. A ačkoli se toho na vědomé úrovni moc nestalo, stalo se toho
mnohem více, než si myslíte nebo si připustíte. Nyní je již pevně rozhodnuto, že Lady Gaia
vzestup uskuteční a nic jí v tom nemůže zabránit.


Pevně se držíte data 21. prosinec 2012. Avšak co budete dělat tento den? Kam budou
směřovat vaše kroky? Proč je pro vás tento den tak výjimečný? A co když je to jiný den? Co
když vás vzestup zastihne ve chvíli, kdy ho nečekáte? A přesně tak to bude. Zaměřujete sílu
myšlení na jeden jediný den v roce a zároveň mnoho z vás k tomuto dni vysílá strach.
Co tedy vlastně od tohoto dne očekáváte? Kolektivní síla strachu dokáže způsobit divy a
dokáže dokonce vzestup zastavit, zbrzdit nebo předčasně ukončit. A proto se pravděpodobně
vzestup uskuteční v den, kdy o tom nebudete vědět vědomě. Bude to vnímat vaše podvědomí a
vy budete při tom bez přípravy a bez stresu a strachu. Bude to den jako každý jiný, s malou
energetickou výjimkou. A tuto výjimku si pevně zapamatujete a bude vás provázet i následující
čas.


V tento den se všude v ulicích rozezní zvony a zvony uslyšíte i v místech, kde žádné zvony
nejsou. A takto poznáte, že vzestup začal. Potrvá pár desítek minut a vaše vědomí se během
této doby změní. Postoupí rozšíření. Bude to silný zážitek pro každého a nikdo z tohoto
procesu nebude vynechán. Kdo se inkarnoval na Lady Gaia v tuto dobu, ten se již před
inkarnací rozhodl, že tento zážitek prožije.
 

A pak se to stane … stane se, že najednou kolem sebe uvidíte bytosti, které jste před tím nikdy
v životě neviděli. Uvidíte anděly i skřítky, kteří s vámi doma žijí. Uvidíte auru svou i jiných
lidí. Uvidíte změnu oblohy a převážně ucítíte, že vaše srdce cítí jinak. Budete vnímat
otevřenost se lásce a sami ji budete vysílat. Ale to se nestane se všemi lidmi.
Někteří se rozhodnou, že vidět nic nechtějí, těch bude mnoho a jejich přání bude
respektováno.
 

Někteří se rozhodnou, že vzestup proběhnul a že se již nechtějí podílet na jeho ustálení na
Zemi.


A někteří mezi vámi, čtenáři, budou ti, kteří se chopí svého poslání, svého žezla, a zastanou
práci pracovníků světla. Těch, kteří budou svou službu vykonávat k dobru lidem všem i
ostatním bytostem.
 

Pokud vás duchovní svět označí jako pracovníka světla iniciátora, pak budete viditelný pro
všechny bytosti, které pomoc potřebují. A tyto bytosti si vás poté najdou. Proto pro vás bylo
důležité projít procesem probuzení před tím, než se vzestup uskuteční. Aby jste mohli ukázat
cestu těm, kteří to budou potřebovat.


Bude to nádherné napínavé období, které vás čeká a které my s nadšením sledujeme.
Přijdou krásné změny k otevřené lidskosti.
 

Co však projde významnou změnou jsou struktury, které vibrace lásky neustojí. Jsou to
struktury založené nízkou energií. Ty se rozpadnou a to velmi mnoho lidí ponese žalostně a dá
se říci až tragicky. Ale tragické to není, je to uvolnění místa pro nové. Pro to, co si všichni
přejí a pro to, kam společnost směřuje. Změní se profese, protože lidé již nebudou moci více
pracovat v těchto strukturách a tak je podporovat. Sami odejdou a sami budou hledat nová
východiska. Tento stav potrvá v řádu několik let. Není to otázka měsíce a těchto několik let se
dá nazvat jako průchod Nové Země porodní cestou. Po těchto letech se pak objeví čistá,
neposkvrněná Lady Gaia v plné síle. Tak, jak si ji možná pamatujete ze začátku svých
inkarnačních cyklů. Lady Gaia – ráj.
 

A tak vám já, Kryon, i bytosti jiné přejeme krásné vánoční souznění a v tomto čase přinášíme
mnoho radosti a požehnání. Otevřete oči, otevřete srdce a kráčejte dál cestou vedoucí ke
skutečnosti.
 

 

Kryon"