KLM: ČO SA DEJE V TIETO DNI? ...Vzdávanie sa POTREBY

15.12.2012 20:03

 

Cítite to tiež? Všetko je akoby "zvláštne", doposiaľ nepoznané...je jeden spoločný menovateľ toho, čo vnímam ja, aj z okolia a dejov u ostatných a mnohých ďalších...cítim, vnímam, akoby sme sa dostali niekam, kde sa teraz "nehýbeme". Kto nezmenil doposiaľ prácu, bývanie, partnera...nejde mu to teraz urobiť. Sme akoby "zastavení". Ale to iba navonok....

PRETOŽE - to čo sa teraz deje, je to, že sa vo vnútri VZDÁVAME energie POTREBY. Je to akási "brána", ktorú je nevyhnutné prekročiť...a je to možné iba Pochopením a Uskutočnením tej zmeny v sebe samom, a skutočným absolútnym PRIJATÍM TOHO, ČO JE. Je to akoby posledná Brána k skutočnej SLOBODE.

Deje sa očista, mnohí sme alebo sme boli "chorí", dokonca deti - tie nám pomáhajú vyčistiť práve naše polia. A po tej očiste sa udeje niečo zvláštne...
A vnímam to sama u seba a cez seba - aj cez stravu a spôsob mojej "práce". Po veľkej očiste, ktorou som prešla pred dvoma týždňami, kedy sa aj prudko zmenil zemský magnetizmus, sa mi doslova aj otočil spôsob stravovania. Moje telo si vypýtalo citrusy, ktorým som sa roky vyhýbala (strach, samozrejme), tiež jem veci, ktoré som dlhé roky nejedla (dala som si miešané vajíčka, tiež jedávam chlieb s domácim maslom a viac teplú stravu)...a pochopila som!
To, čo sa deje s nami, je teraz VZDANIE sa vecí, ktoré si MYSLÍME, že POTREBUJEME. Ak niekto stále hľadá partnera mimo seba, nie je mu umožnené vstúpiť do partnerstva...ak som ja mala pocit, že POTREBUJEM živú stravu, je mi ukázané, že moja SLOBODA leží práve v tom, že tento vzorec pustím a odovzdám sa Radosti z každého jedla, tiež som sa chcela presťahovať - či lepšie - odsťahovať, a nepustilo ma to preč odtiaľ, kde som...pretože sme postavení pred veľkú výzvu a vnútorný prerod - a to ABSOLÚTNE PRIJATIE TOHO, ČO JE s pocitom a precítením, že VŠETKO JE V PORIADKU. A až s tým prijatím tejto novej energie v sebe sa odrazu posunieme veľkým skokom ďalej, do úplne Novej úrovne vnímania a Tvorby Života a Bytia!

Tieto dni a všetko, čo sa deje, nás vedú do hlbokého Prijatia STAVU BYTIA a PRÍTOMNOSTI a učia nás, že samotná transformácia môže prebehnúť iba a len v Prítomnom okamihu a iba a len v NÁS SAMÝCH. Je to veľký DAR, ktorý práve dostávame...všetci. Všetko je zastavené...aby sme SPOČINULI v PRÍTOMNOSTI NÁS SAMÝCH (niekto v chorobe v posteli, kedy konečne preciťuje telo, ďalší v jedle, ktoré odrazu jeho telo chce,aby mu ukázalo, že iba vzdaním sa posudzovania sa stávame slobodnými, ďalší zas cez partnera, ktorého veľmi "chce", či "potrebuje" a ktorý neprichádza, aby si precítil, že iba zjednotenie a splynutie v samom sebe nám umožní splývaž s druhými a AŽ KEĎ ZMIZNE POTREBA, NASTUPUJE SLOBODA - práve tá jediná SLOBODA, cez ktorú je práve VŠETKO MOŽNÉ!
Je ešte jeden aspekt, ktorý sa tu zobrazuje a ktorý vnímam cez seba aj ja. Všetko staré už len dobieha...a nie je nám "dovolené" to ani znova aktivovať...myslím tým staré spôsoby fungovania, myslenia, čohokoľvek. V mnohých prípadoch už nie je možné "liečenie" druhých a ich strachov...to, čo liečitelia majú "dovolené", je tiež niečo nové...Ja som ukončila formu prednášok, ktoré som robila, a cez sprítomnenie sa, som odrazu otvorila v sebe nové pole - a to už nie "liečenie" a pomenúvanie toho, čo bolo, aj pre druhých ľudí, ale AKTIVÁCIA NOVÉHO, nášho CELÉHO POTENCIÁLU AKO ČLOVEKA - a to nielen u seba a cez seba, ale taktiež aktivovanie tohto aspektu v druhých ľuďoch. S tým, že veci minulé, ktoré postupne opúšťajú naše polia, už len z diaľky vnímam, že tam ešte "dobiehajú", no už sa ich nedotýkam a tak ich ani neživím.
Naše "staré" veci v našich Poliach samé dobiehajú, nemusíme sa nimi už zaťažovať, sme od nich "oddelení" - práve aj týmto "zastavením", kedy máme nie pochopiť, ale PRECÍTIŤ , že VŠETKO MÁME V SEBE NEUSTÁLE a v KAŽDEJ PRÍTOMNEJ PRÍTOMNOSTI...to, o čo nás to teraz týmto "Tichom" a "Zastavením" žiada, je PRIJATIE PRÍTOMNOSTI BEZ POSUDZOVANIA a hodnotenia - a to je Brána k ABSOLÚTNEJ SLOBODE a Poliam, ktoré sme v sebe vždy cítili, pretože sú našou Podstatou, ale kľúč musíme aktivovať MY SAMI...a ten Kľúč je v NÁS...a tým je BEZPODMIENEČNOSŤ a PRIJATIE VŠETKÉHO, ČO JE v ABSOLÚTNEJ DÔVERE a s BEZPODMIENEČNOU LÁSKOU - pretože sme si to my sami/Vesmír cez nás, takto stvorili. Precítenie, že naša CELISTVOSŤ neleží mimo nás, a nie je definovaná potrebou spojenia s niekým, či niečím...ale našou Celistvosťou sme SAMI v KAŽDEJ PRÍTOMNOSTI. A tá každá Prítomnosť je dobrá práve taká aká JE, tiež aj bez zapájania posudzovania v starom vnímaní nášho lineárneho "času"..
Píšem narýchlo, ako to priplynulo, veľmi veľmi nás všetkých objímam a nekonečne a z celej Duše a Srdca ĎAKUJEM za všetko, čím sme boli, aby sme teraz sa konečne stali a boli, a už SME TÝMI, ktorými SME.
Minulosť nejestvuje, je iba Prítomný okamih, a v ňom je VŠETKO. CELÁ JEDNOTA a naša SILA BOHA a BOHYNE, SILA TVORCU a STVORITEĽA - kľúčom k nej je naša SLOBODA a LÁSKA k SAMOTNÉMU BYTIU takému, aké JE,
BEZPODMIENEČNÁ Láska k nám samým a ku všetkému, čím SME, kým SME a ku všetkému, čo JE.

ĎAKUJEM ĎAKUJEM ĎAKUJEM
MILUJEM MILUJEM SA MILUJEM NÁS
s Láskou
K
 
11.12.2012
 
 
Zdroj: FB stránky Katarina Lone Mytna