King of Pain, I still haven´t found what I´m looking for, No one would listen

12.12.2010 16:06

King of Pain - Král bolesti

 

Na slunci je dnes malá černá tečka,

je to ta samá stará věc jako včera...

V koruně stromu je zachycen černý klobouk...

Na stožáru roztržená vlajka a vítr neustane...

Stál jsem tu venku ještě před přívalem deště

se světem točícím se v kruhu běžícím kolem mého mozku...

Myslel jsem, že tuhle vládu ukončíš, ale je mým osudem zůstat králem bolesti...

 

Na slunci je dnes malá černá tečka (to je má duše tam nahoře),

je to ta samá stará věc jako včera (to je má duše tam nahoře).

V koruně stromu je zachycen černý klobouk (to je má duše tam nahoře).

Na stožáru roztržená vlajka a vítr neustane (to je má duše tam nahoře).

Stál jsem tu venku ještě před přívalem deště

se světem točícím se v kruhu běžícím kolem mého mozku...

Myslel jsem, že tuhle vládu ukončíš, ale je mým osudem zůstat králem bolesti.

 

Vysoko na útesu je uvězněná fosílie (to je má duše tam nahoře).

Ve vodopádu zamrznul mrtvý losos (to je moje duše).

Při odlivu uvízla modrá velryba (to je moje duše).

V pavoukově síti uvízl motýl (to je moje duše).

Stál jsem tu venku ještě před přívalem deště

se světem točícím se v kruhu běžícím kolem mého mozku...

Myslel jsem, že tuhle vládu ukončíš, ale je mým osudem zůstat králem bolesti.

 

Na trůnu sedí král s očima plnýma bolesti...

Slepý muž sleduje stín pochybnosti...

Bohatý muž spí na posteli ze zlata...

Kostra se dusí chlebovou kůrkou...

 

 

Červená liška je roztrhaná lovcovou smečkou (to je moje duše).

Černokřídlý racek má zlomená záda (to je moje duše).

Na slunci je dnes malá černá tečka,

je to ta samá stará věc jako včera...

Stál jsem tu venku ještě před přívalem deště

se světem točícím se v kruhu běžícím kolem mého mozku...

Myslel jsem, že tuhle vládu ukončíš, ale je mým osudem zůstat králem bolesti.

 

Král bolesti. Vždycky budu králem bolesti. (opakuje se)

 

">

 

 

I still haven´t found what I´m looking for -  Ještě jsem nenašel to, co hledám

 

Lezl jsem na nejvyšší pohoří, běžel jsem po polích -

jen abych mohl být s tebou. Jen abych mohl být s tebou.

Běžel jsem, plazil se, lezl přes městské zdi (hradby),

ty městské zdi, jen abych mohl být s tebou.

Ale pořád jsem nenašel to, co hledám. Pořád jsem nenašel to, co hledám.

 

Líbal jsem rty své milované, cítil léčivou moc jejích konečků prstů.

Pálila jako oheň ta spalující touha.

Mluvil jsem jazykem andělů, držel za ruku ďábla.

V tu noc bylo horko, já byl chladný jako kámen.  

Ale pořád jsem nenašel to, co hledám. Ale pořád jsem nenašel to, co hledám.

 

Věřím v Příchod Království. Pak všechny barvy vykrvácí v jedinou,

vykrvácí v jedinou. Jo, pořád ještě běžím.

Zlomila jsi pouta a já uvolnil řetězy, tys nesla kříž mé hanby.

Mojí hanby. Ty víš, že jsem tomu věřil.

Pořád jsem ale nenašel to, co hledám. Pořád jsem ale nenašel to, co hledám.

Pořád jsem nenašel, co hledám, pořád jsem nenašel co hledám.

">

 

 No one would listen - Nikdo by neposlouchal (jenom Ona)