Kdo je Mistrem?

30.03.2012 12:41

Poselství Saint Germaina přijala Barbara Bessen v květnu 2011

 

 

Zdravím vás, milí lidé,

 

jsem Saint Germain. Dovolte mi využít této vzrušující doby, abychom se opět setkali a blíž spojili. Chtěl bych tě požádat, abys sis udělal pohodlí a užíval našeho setkání. Spoj se hluboce sám se sebou a dovol mi, abych mohl přistoupit blíž k tobě, do tvého pole. Když se zcela uvolníš, nebudeš vytvářet žádné vlastní myšlenky a zcela se soustředíš na mne, můžeme pak mnohem lépe dosáhnout toho, o co mi dnes jde. Chápu, že se ti často vynořují jiné myšlenky, když něco čteš, třeba tento článek. Proto nečti tyto řádky ledabyle nebo dokonce rychle, ale udělej si z toho malý obřad. Ne kvůli mně, tím bych jen potvrdil svou pověst. Někteří totiž o Saint Germainovi říkají, že se rád předvádí, často poněkud hlučně, vzpurně, ba i drze, a že si o sobě moc myslí. Ne, chtěl bych ti jen umožnit, aby ses mohl podívat na věci a události, které se právě dějí, mým pohledem. Čím blíž se ke mně přimkneš, čím víc myšlenek necháš odejít a čím víc se prostě uvolníš, tím víc mých energií ti mohu předat.

Může dokonce dojít i k tomu, že se ti zjevím velmi blízko, možná blíž než archanděl Michael nebo Kryon. Souvisí to s pozemskými vůněmi, které ti předávám. Nejsou to však vůně, jaké si představuješ. Jsou to vibrace, které ti předávám, když jsi mi nablízku. Abych to konkretizoval z pozemského pohledu, nejsem tak vzdálený jako někteří jiní, s nimiž udržuješ kontakt, ať již prostřednictvím poselství, které čteš, nebo přímo vlastní komunikací. Souvisí to i s tím, že si velmi dobře vzpomínám na všechny své životy, mohu si je kdykoli vyvolat, přenést se do nich, pociťovat je i vnímat je čichem. To je atribut, který je i pro mnohé z vás stále víc přístupnější. To vše pak souvisí s tím, že stále víc odhaluješ své interdimenzionální Bytí a získáváš přístup ke všemu, čím jsi kdy byl tady na Zemi. Někdy to vypadá i tak, jako bys měl přístup ke všemu, co se kdy tady na Zemi odehrálo. Často také pociťuješ, jak se do toho něco přimíchává, ale těžko se to vysvětluje, je to spíš jen pocit. Zaznamenáváš, že nejde jen o to, co jsi prožil ty, ale že se objevuje i něco, co je ti cizí. To ti mohu potvrdit. Souvisí to s tím, že máš stále větší přístup ke všemu prožitému, co se kdy na Zemi stalo. Půjdu ještě dál: brzy se rozpomeneš na své multidimenzionální zážitky, které nemají nic společného se Zemí. A jak se budeš dále rozvíjet, budeš mít přístup ke všemu, co se kdy událo a děje v této sluneční soustavě. To zní možná šíleně, že? To však ještě zdaleka není všechno. Pokračuje to dál, jednou obsáhneš svým vědomím všechno, co se kdy stalo. Stane se to tehdy, až otevřeš bránu Nejvyššího Bytí, které vše stvořilo. Tuto bytost pravděpodobně nazýváš Bohem. Teď mi napadá, že bys měl možná svou představu o Bohu poněkud revidovat, pokud stále ještě věříš, že na tebe dohlíží bytost, která je z masa a kostí. Učili tě pravděpodobně, že jsi byl stvořen k obrazu božímu a ty to možná bereš doslova. Toto učení je v zásadě správné, avšak bylo tím míněno spíš Božské semínko, které spočívá v tvém Vyšším srdci. Tam je spojení k tvým vyšším částem, které jsou velmi rozmanité a jednou se spojí se Zdrojem veškerého bytí. Nyní je však tvým nejbližším cílem spojit se se svým Vyšším já v této pozemské inkarnaci.

Otevři se vzpomínkám, kvalitám, vlastnostem, které se ti nyní vyjevují a odhalují. Možná v sobě odhalíš zážitky, charakterové vlastnosti, možnosti a věci, o kterých jsi předtím nevěděl a které ti připadaly nemožné. Otevřel sis vnitřní bránu sám k sobě, nikoli do jiného vesmíru. Ano, je to tvůj malý a přesto nekonečný vesmír, jímž skutečně jsi. Většinou se ti to jeví tak, jako kdybys byl jen jedno stvoření, jedna bytost, které se lze dotknout. Avšak tvé vlastní Bytí je mnohem větší a nelze jej rukou uchopit. Je prostě nekonečné, neomezené. A čím víc se nyní rozvíjíš, uvolňuješ a necháváš odejít vše staré - což je velmi důležitý atribut současné doby - tím víc se otevírají brány, které lze označit i jako iniciace. Něco takového, co bytosti jako já v době svého působení na Zemi také prožily, avšak ne tak rychle, jak to nyní prožíváš ty. Jsi na Jákobově cestě s turbo energií, což dosud na Zemi, této nádherné planetě, nebylo možné. Děláš nyní velké pokroky, i když to tak možná necítíš a připadáš si spíš jako bojovník na bitevním poli. Jedno nevyžaduje nutně druhé, neboť tvá cesta probouzení a transformace nemusí být kamenitá a tvrdá. Často si totiž kladeš překážky na své cestě ty sám.

Na cestu k mistrovství a svobodě s tím spojené se můžeš vydat s radostnou odvahou, širokým rozhledem, plnou důvěrou a velkou oddaností. Jen tvé staré otisky, tvé okolí a média tě stále strhávají na starou cestu, cestu duálního života. Jaké by to bylo, kdyby ses podíval do svého nitra a nechal ses vést jen sám sebou? Nikdo tě nezná tak dobře jako ty sám. Kdo by tě mohl lépe znát a vědět, jaké další kroky máš nyní podniknout a jak můžeš nejlépe projít svou cestou? Doporučuji ti, abys často pobýval v klidu, i kdyby to mělo být deset minut tvého pozemského času. Udělej si čas na tlukot svého srdce, tlukot své vyšší Božskosti. Prociťuj jej, naslouchej mu, vnímej šumění krve a poslouchej svůj vlastní univerzální tón. Každý člověk má svůj tón, který reprezentuje část Boha. A žádný není stejný. Naslouchej sám sobě a prociťuj se v sobě. Věnuj si tyto chvíle, nejlépe s jednou rukou položenou v oblasti srdce. Prociťuj svou otevřenou srdeční čakru, nech se vtáhnout do svého vlastního vesmíru. Zaručí ti to mnoho zážitků, které mohou vypadat jako z nějakého sci-fi románu. V tobě samém je možnost vnitřního cestování, opouštění těla, s vědomím, že můžeš dobývat hvězdy.

Ty sám máš tu moc komunikovat se Strážci času jako je např. Sanat Kumara, strážce Vědomí Země, nebo třeba s bytostmi Rady dvanácti, které tuto část vesmíru drží svým vědomím, směrují a řídí. Všichni vědí, že existuješ. Znají tě, protože jsi v této galaxii částí jejich velkého těla. Měj odvahu poznávat sebe a své další, stále větší a větší části. Nejde to vnějšími aktivitami, lidskou činností, která patří k životu v dualitě. Jen ve vlastním nitru najdeš všechny tyto nádherné a podivuhodné věci, části svého Vyššího já i ty ještě vyšší. Tady je klíč k univerzu Světla. Nacházíš se se svým tělem v jedné dimenzi materiálního vesmíru, který má mnoho faset, dimenzí a poddimenzí. Můžeš je dobýt, stačí jen chtít. Poznávej vše svými cestami, které začínají v Tvém Vyšším já. Vše je ti otevřeno.

Říká se, a já to mohu potvrdit, že pozemský svět, který obýváš jednou částí svého Bytí, je manipulován mimozemšťany, kteří zde před dávnými časy zaseli své semeno, zkřížili se s původními národy a vytvořili tak specifickou pokrevní linii. To je pravda. Mnohé, co se zde na Zemi odehrává, neodpovídá smyslu všeobjímající Lásky. To by tě však nemělo trápit, nahánět ti strach nebo hrůzu či uvádět tě do hněvu a tím odvádět od tvé vnitřní cesty. Každý jednotlivec na této planetě má svobodnou volbu, zda se bude zabývat honem na mimozemšťany, tzv. Ilumináty, a zda se jimi nechá ovlivňovat. Čím víc jsi ve spojení sám se sebou, tím víc se vymaňuješ z vibrační oblasti jejich vlivu. Ty určuješ, zda budeš závislý na penězích, pojištění, nestabilních bankách a dalších institucích, zda chceš být lapen v dualitě a ve strachu s tím vším spojeném.

Dovol mi, abych ti sdělil, že kdo se hluboce zabývá sám sebou, svým vnitřním světem a těmi, kdo se nacházejí ve vyšších vibracích, je volný, svobodný a nezávislý. Tvoje svoboda tkví v tobě. Ovládni sám sebe. Poznávej sám sebe ve vyšších světech a přinášej tyto vyšší vibrace a energie na Zemi. Ukotvuj je sám v sobě a kolem sebe. Vzestup neznamená útěk ze Země, je to ukotvení vyšších energií zde, v trojrozměrném světě. Rádi tento proces nazýváme Šířením světla, Projasňováním vlastního bytí. Jsi připraven vzít svou svobodu do svých rukou a odhalovat sám v sobě Božské Světlo? Ty jsi Bůh, ty sám jsi částí nejvyššího Stvořitele všeho Bytí. Jsi částí, která se vydala získávat zkušenosti v trojrozměrném světě. Tyto zkušenosti sis už bohatě užil. Jaké by to bylo, kdyby ses nyní napřímil a vydal se za novým dobrodružstvím? Jen do toho, jsem tvůj průvodce, starší bratr, který ti rád ukáže cestu. Jsi nyní hodně blízko mne, jsme spolu stále propojeni, to je přece známé. Nyní se však naše pole setkávají a vytvářejí nový celek. Tento celek je světelnou bytostí, která se nyní může vydat kontaktovat další bytosti a spojovat se s nimi. Naše propojení způsobuje, že skrze své Bytí zasáhneš mnoho dalších. Jsi jako zápalka, která přináší ostatním světlo. Jde to samo od sebe. Nesnaž se prosím být misionářem, Světlo nepotřebuje žádná slova.

Máš-li nějaké otázky, které bys mi chtěl položit, udělej to. Jsme si nyní tak blízko, že spolu můžeme telepaticky komunikovat. Myslíš, že to nedokážeš? Důvěřuj si a důvěřuj mně. Polož teď nějakou otázku a pak se zcela soustřeď na mne. Odpověď ti přijde v podobě myšlenky. Ne, není to myšlenka tvého ega. Jsem to já, Saint Germain. Můžeme spolu zůstat pár časových jednotek, abych tě mohl trochu transformovat a stabilizovat? Chtěl bys se mnou prodlévat častěji? Dobře, ale nepotřebujeme se domlouvat dopředu, jsem tu stále. Jsem ti na dosah, na vzdálenost jedné myšlenky.

Tak do toho, ptej se a já budu odpovídat!

Jsem Saint Germain

Přijala Barbara Bessen v květnu 2011.

Tento článek je k volnému použití. Změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu www.kryon-deutschland.com/channeling_mai11.html pro https://www.novoucestou.cz/ přeložila Jana S.