Mariam a Jeshua

17.04.2010 17:04

Když jsem začala tvořit tyto stránky, cítila jsem, že je mým úkolem předat či zprostředkovat některá poselství. Setkala jsem se s mnoha channelingy a poselstvími, některé byly skutečně nádherné.... Od začátku jsem cítila, že sem patří především 2 bytosti: Jeshua a Mariam.

Oba dva. Vždy k sobě patřili a ač jsou jeden bez druhého kompletní, tak teprve spolu tvoří nádhernou jednotu: 2 poloviny jednoho překrásného celku, jin a jang, dvojplamen, svatý grál nebo jakkoli to chcete nazvat.

Když jsem hledala channelingy s Jeshuou, nebylo těžké nějaký objevit – nejbližší jsou mi ty od Pamely Kribbe, které zde naleznete. Když jsem ale hledala odkazy týkající se Mariam, nalezla jsem pouze mnoho domněnek a „příběhů“ o tzv. Máří Magdaléně. Mnoho z nich bylo násilně zmanipulováno, některé byly ale docela milé, jen jsem měla neustále pocit: „Tak to ale přece nebylo!!!“ Přemýšlela jsem tedy, co s tím. A pak mi to došlo: „Tak napiš to, co si myslíš nebo spíš cítíš ve svém srdci ty. Spoj se s ní ve svém srdci...“ Prosím tedy své Srdce, svou Duši, své Vyšší Já a láskyplné vedení Jeshuy a Mariam, abych dokázala najít a popsat Pravdu... . 

Jeshua a Mariam. Mají mnoho společného. Oba chtěli lidem předat něco nádherného – poselství Lásky a Světla. Poselství, které dlouho zůstalo nepochopeno. Poselství, které teprve nyní začínáme prociťovat a žít... . Životy a příběhy jich obou byly velmi brzy po jejich fyzické smrti zmanipulovány a zneužity:

Z Jeshuy, který přinášel a dával Lásku a Vnitřní Mír; Jeshuy, který nesoudil a neodsuzoval; Jeshuy, který se nikdy nepovyšoval, „vytvořili“ Ježíše – poloboha izolovaného od lidí; Ježíše, v jehož jménu páchali násilí a manipulovali lidmi, v jehož jménu vtloukali lidem pocit viny a hříchů, za které On musel zemřít....

Z Mariam, která přinášela Lásku a Odpuštění; Mariam, která Jeshuu provázela během jeho života i smrti a jeho učení předávala dál, když jeho fyzické tělo zemřelo – z ní udělali Máří Magdalénu – nevěstku a hříšnici nehodnou Ježíšovy přítomnosti či lásky.

Je zvláštní, že oba byli mytizováni (jako naprosté protiklady) a přitom oba byli nejen pracovníci Kristovského vědomí, ale zároveň i LIDÉ. Měli své touhy a přání, slabosti a občas cítili i strach, nikdy se ale nebáli dát najevo svou lidskost... .

Mohlo by se zdát, že měli důvod lidi nenávidět nebo proklínat. Tak to ale není. Jeshua na kříži prosil: "Bože, odpusť jim, neb nevědí, co činí“. A i Mariam, přestože cítila velikou bolest, dokázala odpustit. Dokonce ani vůči lidem, kteří jejich jména zneužili pro získání moci a vlastního prospěchu, necítí žádnou zášť. Mají naopak radost, že již přišel čas, kdy začínáme chápat jejich odkaz – Odpuštění, Přijetí a Lásku.

Existuje mnoho teorií, jaký byl vzájemný vztah Jeshuy a Mariam. Zda byli milenci, manželé nebo se Mariam pouze „přidala“ a patřila prostě do zástupu. Evangelia se o ní téměř nevyjadřují nebo jen velmi zřídka a neúplně. Existují však jiné "zdroje". Poselství, která v současné době přijímáme a ta, která se předávala pouze slovně z generace na generaci coby "tajemství".

Mariam byla milující a milovaná bytost. Jeshua byl skutečný muž a proto ona mohla být skutečnou ženou. On jí poskytoval lásku a oporu, ona jemu odpočinek, svobodu a pochopení. Poslední dny Jeshuova života pro ni byly velmi těžké. Cítila nesmírnou bolest v srdci. Velmi si přála, aby mohla vzít jeho fyzickou bolest na sebe, ale nebylo to možné. Toužila jej ochránit nebo jej alespoň obejmout a držet, ale ani to nemohla. Byla tedy s ním a hleděla mu do očí. Posílala mu lásku a sílu ze svého srdce a držela v náručí jeho matku. Mariam chtěla odejít s ním, ale věděla, že musí zůstat a pokračovat v předávání Kristova vědomí. 

Jejich Duše a Srdce zůstala spojena, ale jejich fyzické bytí bylo odděleno. Mnoho dalších vtělení a životů Mariam hledala Jeshuu. Svět však stále nebyl připraven. Nyní jsou jejich srdce naplněna očekáváním. Lidé začínají chápat a žít v Kristovském vědomí, v Lásce a Světle. Oba věří, že již brzy přijde doba, kdy skončí svět duality a začne doba jednoty a celistvosti. Doba rovnováhy a vnitřního míru. Doba, kdy budeme schopni vnímat hlasy svého Srdce, Duše, Boha, Matky, Archandělů, Andělů a všech Bytostí Lásky. 

Pak se jejich poslání naplní a jejich úkol bude splněn. Věřím, že v té době se oba opět setkají i na fyzické úrovni a že to bude doba, kdy my všichni pocítíme ve svých srdcích obrovskou radost a naplnění a i my pocítíme jednotu se svými dvojplameny.

 

Ze Srdce M.

 

Poznámka:
Pro www.sacredheart.cz připravila Marie Kuchařová. Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze v celku a neměnné podobě a k nekomerčním účelům, a to za podmínek, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” a to včetně aktivního odkazu/linku na webové stránky www.sacredheart.cz. Toto povolení platí pro jakákoliv média, vyjma těch, která odporují dobrým mravům (např. obsahují vulgární výrazy, nadávky a podobně), a mimo těch médií, která porušují platné zákony České republiky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. M.