JJ - Sexualita a duchovnost (spiritualita)

30.11.2010 11:07

 

Drahí priatelia, radujem sa že som znova s Vami. Keď Vás vidím, nevidím až tak vaše fyzické telá, na ktoré sa pozeráte do zrkadla. Je to vaše vnútro, čo cítim a vidím, vnútorné hnutia vašich myšlienok, pocitov a emócií. Som tu, aby som Vás podporil na vašej Ceste.

 

Jestvuje téma, o ktorej by som rád dnes pohovoril, ktorá má na Vás počas Vašich dejín na Zemi veľký vplyv. Je to o sexualite a o tom, ako ju prežívajú muži a ženy.

 

Toto nie je ľahká téma. Sexualita sa stala zaťažená mnohými súdmi, strachmi a emóciami. Takmer žiadna jej stránka už nie je spontánna a samozrejmá. Je to rovnaké ako povedať, že detská stránka sexuality, stránka slobodne skúmajúceho nevinného dieťaťa sa stratila. Ste plní strachu a napätia, keď príde na to, že sa máte sexuálne vyjadriť.

 

Chcem riešiť túto záťaž v tomto posolstve, ale najprv by som rád povedal málo o tom, čo znamená sexualita z duchovného hľadiska.

 

Sexualita je spoločný tanec mužských a ženských energií. Pôvodne bola sexualita viac ako telesný akt. Bola mienená tak, aby bola tancom, v ktorom sa podieľajú všetky úrovne a stránky Vás a Vášho partnera.

 

Ja budem rozlišovať medzi štyrmi úrovňami alebo stránkami ktoré hrajú úlohu v tomto tanci energií.

 

Štyri aspekty sexuálnej skúsenosti

 

Po prvé je tu telesná úroveň, stránka fyzického tela. Telo je nevinné. Telo pozná pohlavnú túžbu a vášeň a toto je niečo, čo je spontánne prítomné v tele. Telo hľadá ukojenie svojich túžob a je to človek, alebo vedomie duše v človeku, ktoré určuje spôsob ktorým je pohlavná túžba použitá a prejavená. Znova, telo je nevinné. Pozná vášeň a túžbu. Na tom nie je nič zlé. Môže to byť zdrojom zábavy, hry a potešenia. Ale telo si samotné nemôže zvoliť, akým spôsobom vyjadrí svoju sexuálnu energiu. Ste to VY, ľudská bytosť, kto velí a telo potrebuje vaše vedenie.

 

Ak by ste chceli zažiť sexualitu najmilujúcejším spôsobom, sídlo vedenia bude v srdci. Keď necháte svoje srdce veliť svojej sexuálnej energii, nájde jej najradostnejšie vyjadrenie. Inou možnosťou je nechať buď Vaše myšlienky (súdy) alebo Vaše emócie, aby vládli sexuálnemu prúdu a uvidíte, že toto spôsobí niekoľko blokád vo Vašej energii, ale o tom budem hovoriť neskôr.

Druhá stránka pohlavného tanca, ktorú chcem rozlíšiť je emocionálna úroveň. Pohlavné spojenie je hlboko emocionálny akt. Ak ignorujete túto stránku, nie ste plne prítomní v akte a odrezávate sa od skutočného významu sexuality.

 

V predchádzajúcom posolstve nazvanom „Zaobchádzanie s emóciami“, sme rozsiahle prešli záležitosti emócií. Upozornili sme na mocné emócie strachu, hnevu a smútku a hovorili sme ako Vás môžu vyviesť z Vášho stredu. Keď ktorákoľvek z týchto mocných emócií pracuje vo vzťahu medzi dvoma ľuďmi a nie je vedome rozpoznaná ani sledovaná, vyjde na povrch, keď majú k sebe blízko. Tieto emócie môžu spôsobiť psychologické reakcie odporu alebo uzavretia sa, keď ste si psychicky blízki alebo telo môže byť neschopné cítiť vášeň alebo vzrušenie.

 

Kedykoľvek tu sú tieto psychologické alebo psychické blokády, je dôležité vysporiadať sa s nimi na úrovni, na ktorej sa vynorili: na emocionálnej úrovni. Pokiaľ sa snažíte odstrániť telesné prejavy bez toho, aby ste pozerali na pozadí ležiace emocionálne dianie, nevážite si seba a svoje telo. Keď telo odporuje intímnostiam, dáva vám správu, čistú a jasnú, že je tam emocionálna blokáda. Toto môže nastať kvôli problému medzi Vami a Vašim partnerom, alebo to môže byť emocionálna rana, ktorú v sebe nesiete z minulosti. Čokoľvek to je, je potrebné sa s tým zaoberať a postarať sa o to nežným a milujúcim spôsobom, aby sexuálna energia mohla voľne prúdiť.

 

Nasledujúca za emocionálnou úrovňou je úroveň srdca, ktoré je sídlom pocitov. V tom istom posolstve, ktoré som práve spomínal („Zaobchádzanie s emóciami“) sme rozlíšili medzi emóciami a pocitmi. Pocity (z angl. „feelings“, pozn. prekl.) náležia do oblasti intuície a vnútorného poznania. Vaša cítiaca strana (z angl. „feeling side“, pozn. prekl.) k Vám prehovára prostredníctvom tichého šepkania, naplneného múdrosťou a súcitom. Emócie sú vo svojej povahe viac dramatické a my sme ich nazvali „reakcie nepochopenia“, pretože to je to, čím v podstate sú: výbuchy nepochopenia ktoré sa vám dejú. (Pozrite posolstvo kvôli objasneniu.)

 

Keď sa otvorí srdce medzi pohlavnými partnermi, je medzi nimi dôvera, láska a bezpečie, Keď je srdce prítomné na pohlavnom stretnutí, povolíte svojej intuícii, aby si všimla čo sa medzi Vami deje keď sa telesne zblížite. Neskrývate vaše emócie, hovoríte o nich otvorene. Stará bolesť môže vyplávať na povrch a je prijatá ako taká. Ste prijímaní takí, akí ste a tento spôsob prijatia je najväčšia liečivá sila aká existuje. Keď spojíte vašu energiu srdca s vašou sexuálnou energiou, môže nastať veľké liečenie v oblasti, ktorá to najviac potrebuje.

 

Avšak srdce môže tiež zohrávať nenápadnú úlohu v zabraňovaní vám prežívať sexualitu radostným a milujúcim spôsobom. Srdce sa mohlo uzatvoriť od radosti zo sexuality z rôznych dôvodov. Po prvé, v srdci môže byť túžba pozdvihnúť sa nad fyzickú realitu Zeme. Po druhé, úlohu môžu zohrávať náboženské dogmy, ktoré bránia srdcu otvoriť sa tomu čo sexualita skutočne je. Budem sa teraz zaoberať oboma týmito otázkami.

 

Srdce môže mať silný sklon vystúpať nad hustú rovinu hmotnej reality. Je to druh túžby za Domovom. Môže v ňom byť túžba po základnej Jednote, ktorá vôbec nie je zameraná na pohlavné spojenie, ale v skutočnosti nesie vo svojom vnútri jemné odmietnutie pozemskej ríše (a tiež sexuality). Mnoho z Vás pozná túžbu presiahnuť túto realitu. Mnoho z Vás si pamätá energiu Lásky a Harmónie, ktoré ste zažívali v nehmotných ríšach, skôr ako ste sa inkarnovali na Zem. Vaše srdce volá po jednoduchosti a ľahkosti tejto vibrácie. Snažíte sa napiť tejto energie, keď meditujete. Často sú týmto spôsobom aktivované vyššie čakry, mieniac tým srdcovú, krčnú, tretie oko a korunnú čakru. Otvoria sa, zatiaľ čo nižšie čakry (solar plexus, brucho a kostrč), ktoré sú životne dôležité pre vaše pozemské JA sú viac či menej opustené.

 

Viac neprirodzeným spôsobom sa toto deje, keď beriete drogy. Keď beriete myseľ-rozširujúce substancie, vyššie čakry sú umelo násilne otvorené a dočasne môžete zažívať extázu a blaženosť, ktoré spôsobia, že zabudnete na husté a ťažké stránky pozemskej reality.

 

Hoci sú túžba a snaha po transcendencii pochopiteľné, je dôležité, aby ste boli vysporiadaní s pozemskou realitou. V opačnom prípade vytvoríte umelú oddelenosť medzi hornou časťou a dolnou časťou vášho energetického poľa. Dáte prednosť bytiu s Vašim vedomím v hornej časti Vašej aury a vytvoríte si jemný alebo zrejmý odpor k realite tela, emócií a sexuality. Toto vytvorí nerovnováhu vo Vašom energetickom poli.

 

Keď túžite za Domovom týmto spôsobom, snažte sa cítiť dôvod a účel vášho bytia na Zemi práve teraz. Dôvod prečo ste tu nie je presiahnutie Zeme, ale prinesenie Domova dole na Zem. Toto je posvätná Cesta.

 

Druhý dôvod prečo sa srdce vyhýba sexualite sú náboženské dogmy, často z minulých životov. Môžu existovať životy, v ktorých ste položili sľuby čistoty alebo v ktorých ste boli učení cítiť hanbu a vinu ohľadom telesného potešenia a sexuality. Tieto energie môžu stále pretrvávať vo Vašom srdci. Kvôli nim môžete mať negatívne postoje alebo jemný odpor k telesnej blízkosti. Tieto postoje a nálady nie sú založené na Pravde. Znova chcem povedať, že telo samo o sebe je nevinné. Vášeň, túžba a všetky telesné procesy, ktoré Vám spôsobujú Vašu túžbu po pohlavnom spojení, sú prirodzené, zdravé procesy. Nerovnováha, ktorá sa vyskytuje v oblasti sexuality je takmer vždy spôsobená ne-telesnými úrovňami, z ktorých som teraz hovoril o dvoch.

 

Štvrtá a posledná úroveň je aspekt mysle. Na mentálnej úrovni môžu existovať morálne alebo duchovné presvedčenia, ktoré vám bránia tešiť sa zo sexuality. Väčšina z týchto presvedčení je náboženskej povahy.

 

Na duchovnej úrovni môžete mať pocit, že fyzické telo je druh väzenia. Nefyzická realita „vyšších ríš“ (ako ich VY voláte, nie JA) je tak oslavovaná, že fyzická realita sa stáva podhodnotenou. K tomuto dochádza často u Pracovníkov Svetla. Hlavne medzi nimi existuje odpor k potešeniu a radosti, ktoré môže sexualita poskytnúť. Toto pramení čiastočne z náboženských a morálnych presvedčení a čiastočne z čírej neskúsenosti s týmto aspektom života. Väčšina Pracovníkov Svetla strávila veľa životov ako kňazi, mníšky alebo v podobných roliach, utiahnutí zo spoločnosti, bez partnera alebo rodiny. Tak veľmi sa sústredili na duchovné, že oblasť sexuality prehliadali.

 

V duchovných alebo pobožných ľuďoch je často nedostatok rešpektu pre telo v jeho prirodzenom prejave. To je naozaj škoda, pretože to je prejav v záležitosti, ktorá je na našej strane považovaná za najposvätnejšiu Cestu, po ktorej duša môže ísť. Zasiať a zožať semená vašej božskosti tak ďaleko z Domova v realite hmoty a tvaru je posvätný záväzok. Je to božský, tvorivý čin najvyššieho stupňa.

 

Možno ste niekedy boli prítomní pri niekoho smrteľnej posteli alebo ste boli svedkom narodenia dieťaťa. V tých momentoch, duša vchádza alebo opúšťa tanec s hmotou. Oba body v čase sú obklopené atmosférou posvätnosti. Môžete to vnímať ako hlboké, obaľujúce ticho, naplnené úctou, ktorá oznamuje príchod alebo odchod duše. K tomu čo robíte v týchto chvíľach panuje na našej strane opony najhlbšiu úcta. Tanec s hmotou je posvätný. A vám sa tak často protiví.

 

Sexualita v jej pravom význame je tanec v hmote, ktorý zároveň vystupuje nad hmotu.

 

Vo vyváženom sexuálnom seba-vyjadrení presahujete hmotnú skutočnosť bez toho, aby ste ju zanedbávali alebo potláčali, bez opustenia nižších troch čakier a bez hľadania extázy len cez horné čakry. Úplná sexualita spája všetky úrovne vašej bytosti.

 

Sexualita premosťuje priepasť medzi hmotou a duchom.

 

Keď sú si dvaja ľudia telesne blízki milujúcim spôsobom, vibrujú všetky bunky ich tela trochu rýchlejšie – začnú trocha tancovať. Je otvorená brána do energetickej reality s trocha vyššou vibráciou a ľahším pocitom. Po pohlavnom spojení, na ktorom sa podieľajú všetky Vaše časti – vaše telo, duša a myseľ – sa cítite pokojne a radostne zároveň. Je to tichá extáza. Bunky vášho tela pocítili energiu Lásky a v tej chvíli ste priniesli energiu Lásky trocha bližšie k sebe. Sprostredkovali ste božskú energiu Lásky, ktorá si tak vrúcne želá prúdiť cez vás, a ktorá chová k vašej sexuálnej povahe len najhlbšiu úctu.

 

Ak v pohlavnom spojení prúdi energia na všetkých štyroch úrovniach spoločne, je to akt božského tvorenia.

 

To, že sa z takého činu rodia deti, je len prirodzené. Keď je tanec mužskej a ženskej energie vykonávaný takým radostným spôsobom, môže z neho vzísť len dobrota a veselosť. Keď je dieťa počaté takým spôsobom, vstúpi do pozemskej reality po koberci Lásky a Svetla. Je to najmilujúcejšie privítanie aké môže duša na Zemi dostať.

 

Pretože sexuálne energie sú také milované, žiadame Vás: prosím zaobchádzajte s úctou s Vašou sexualitou. Keď sa v súvislosti s ňou vyskytnú problémy, strachy a napätie, neodsudzujte sexualitu ako takú a nevzdávajte sa jej, pretože je to prirodzená časť Vás a je posvätná.

 

Sexuálne problémy a boj pohlaví

 

Rád by som prešiel k dejinám sexuality, a potom poviem niečo o konkrétnych problémoch, ktoré dnes muži a ženy zažívajú vo svojom sexuálnom seba-vyjadrení.

 

Mnoho sa udialo v oblasti sexuálnej. Vo svojom jadre nesie sexualita veľký potenciál Svetla, ale práve preto je v nej aj potenciál pre veľké zneužitie. Minulosť, o ktorej chcem hovoriť je o boji o moc medzi mužmi a ženami. Táto minulosť je starobylá a začala vlastne v čase, keď mimozemské galaktické impériá začali zasahovať do života na Zemi. (Pozri sériu o „Pracovníkoch Svetla“ pre podrobný rozbor tohto procesu). Predtým bola Zem akýmsi rajom, Záhradou Eden v ktorej vládla krása a nevinnosť. Nebudeme tu hovoriť o tejto dobe, ale jednoducho poznamenáme, že ste v konečnej fáze tohto boja o moc, ktorý je oveľa starší ako 5000 rokov zaznamenanej histórie.

 

V poslednej fáze tejto histórie, hrali muži jasne úlohu páchateľa a utláčateľa. Ale nebolo to tak vždy. Boli časy, keď boli ženy oveľa mocnejšie vo verejných rovnako ako v osobných oblastiach života. Rovnako utláčali mužskú energiu krutými a sadistickými spôsobmi. Žena nie je prirodzene utláčané alebo slabé pohlavie, viete, ona nie je ani výhradne najmilujúcejšie pohlavie. Vaše stereotypy ženy ako sladkej a bezmocnej a muža ako tvrdého a necitlivého, hovoria viac o poslednej fáze zmienenej histórie, ako o mužoch a ženách ako takých.

 

Boli časy pred písomnou históriou, v ktorých boli za štandard považované matriarchálne spoločnosti. V tých časoch ženy tiež používali svoje energie ničivým spôsobom, boli neúctivé k individuálnej životnej sile a tvorivosti v každej ľudskej bytosti. Bola doba, keď ženy mali moc nad mužmi. Ženy ovládali a manipulovali mužov použitím síl emócie a intuície, ku ktorým mali prirodzený sklon. Tiež používali svoje psychické schopnosti, aby ovládali mužov. Napríklad existovali obete a rituály, v ktorých boli muži mučení a zabíjaní.

 

Chcem zdôrazniť, že vo vašej oficiálnej histórii tento aspekt získava jednostranný obraz o vzťahoch medzi mužmi a ženami. Útlak žien mužmi bol zrejmý počas celého obdobia pokrytého Vašimi písanými dejinami. Ale prudkosť a nenávisť, ktorú muži prejavili (a môžu stále prejavovať) proti ženám nevznikli z ničoho. Okrem kultúrnych tradícií a zvykov, ktoré ich ovplyvnili, existujú tiež hlboké emocionálne rany v kolektívnej mužskej duši, ktoré pramenia z oveľa staršej doby.

 

Bez toho, aby sme išli do podrobností o tejto dobe, rád by som vás vyzval, aby ste v sebe cítili či je možné, že ste toto zažili. Otázka pre ženy znie: dokážete si predstaviť, že ste kedysi vyvíjali moc nad mužmi a že ste sa úspešne snažili ovládať ich energiu? A otázka pre mužov znie: dokážete si predstaviť, že toto prebiehalo vo väčšom merítku a že vy ste boli „slabšie pohlavie“? Možno prijmete určité obrazy a predstavy, keď sa budete tieto otázky pýtať dovnútra. Nechajte svoju intuíciu, aby sa ukázala a sledujte emócie, ktoré sa vynoria na povrch. Môže to byť prekvapujúce.

 

V kolektívnej mužskej duši sa vynorila nenávisť a zloba kvôli tejto starobylej histórii. Toto vyústilo do útlaku ženskej energie v oblasti politiky, ale tiež v oblasti náboženstva, hlavne prostredníctvom cirkvi. Názor, že sexualita je hriešna alebo prinajlepšom nevyhnutné zlo, je mužská línia myslenia, ktorá bola ovplyvnená nenávisťou a zlobou vyplývajúcou z útlaku mužskej sexuality v inej dobe. Mužská sexualita bola v tej dobe považovaná za nástroj pre počatie bez úcty pre cítiacu časť muža a emocionálne väzby medzi otcom a jeho deťmi. Deti boli často vychovávané matkou v odlúčení od otca a tomu, čo si myslel alebo chcel otec nebola venovaná takmer žiadna pozornosť. Dôležité hodnoty boli odovzdávané cez postavu matky a menejcennosť mužov bola jedna z týchto hodnôt. Muž bol skôr ťažný kôň ako rovnocenný partner.

 

Okrem kostola ako bašty frustrovanej mužskej energie, prejavuje tiež svet vedy nepriateľstvo voči ženskej energii. Hoci veda a náboženstvo sú v mnohých ohľadoch prirodzení nepriatelia, sú zajedno vo svojom odpore voči intuitívnej, plynulej stránke ženskej energie. Cirkevné dogmy sú skostnatené a dusivé, ale vedecká metóda je tiež obmedzujúca iným spôsobom. Zatiaľ čo hybná sila za modernou vedou bola osvietená a novátorská (v túžbe zosadiť falošnú autoritu), uviazla v úzkom druhu racionálneho uvažovania, ktoré neumožní ženskej energii aby sa zapojila. Vedecké myslenie je analytické a logické, ale neotvára sa dostatočne predstavivosti a mimozmyslovým (intuitívnym) zdrojom pozorovania. Averzia, ktorú majú mnohí vedci k „paranormálnemu“ a k čomukoľvek, čo nie je možné vysvetliť rozumovým zdôvodnením, je však čiastočne spôsobená spomienkou duše na bolesť a poníženie siahajúce späť do času, keď boli psychické sily zneužívané ženami a boli použité proti mužom ako nástroj manipulácie.

 

Hovorím o tejto starobylej histórii preto, že by som bol rád objasnil, že v „boji pohlaví“ nie sú nakoniec žiadni páchatelia ani obete, žiadni „dobrodinci ani zloduchovia“, pretože VY všetci ste boli oboma. Bol to boj medzi mužskými a ženskými energiami, v ktorom sa tieto energie stali protikladnými, zatiaľ čo pôvodne boli vzájomne doplnkové. V tento deň a vek sú muži aj ženy vyzvaní, aby znova spojili sily a znova objavili radosť a úctu k pôvodnému tancu ženstva a mužstva.

 

Podstatou ženskej energie je, že vedie a inšpiruje, zatiaľ čo mužská energia je slúžiaca a chrániaca.

 

Ženská energia je inšpiráciou za každým výtvorom, mužská stránka sa stará o prejav vo forme a čin. Obe energie pracujú prostredníctvom každého človeka, prostredníctvom každého jednotlivca, či už muža alebo ženy. Či ste muž alebo žena nie je v skutočnosti podstatné, to na čom zaleží je rovnováha a vzťah medzi oboma energiami vo vás.

 

Blokády v ženskej sexualite

 

Budem teraz hovoriť o energetických blokádach v oblasti sexuality, ktoré sa konkrétne vzťahujú k ženám alebo mužom. U žien je to oblasť prvej a druhej čakry (kostrč a pupok), ktoré sú najviac ubité a zranené ako dôsledok sexuálneho útlaku a násilia v priebehu storočí. Už po niekoľko tisícročí boli ženy uzavreté do podriadenej role v takmer všetkých oblastiach spoločnosti a toto stále platí pre mnohé miesta na Zemi. Vzhľadom na sexualitu, je táto nerovnosť prejavená ako znásilňovanie, prepady a ponižovanie vo veľkom meradle. Ako dôsledok tohto mnoho žien, ale aj kolektívna ženská duša neuveriteľne utrpela. Existujú hlboké emocionálne rany, ktoré na to, aby sa vyliečili, potrebujú čas, Lásku a najvyššiu starostlivosť.

 

Túžba po pohlavnom spojení je často ženami pociťovaná ako túžba srdca alebo ako duchovný pocit. Ale keď sa dostanú k tomu, aby sa telesne zblížili, môžu zistiť, že nemôžu svoju sexuálnu energiu vyjadriť slobodne kvôli energetickým blokádam v prvej a druhej čakre. V týchto energetických centrách sú spomienky (duše) na sexualitu, ktorá jej bola vnútená a ponižovala ju. Tieto zážitky boli také bolestivé, že ženy vystúpili z oblasti brucha. Keď je do tejto časti tela znovu pristupované sexuálnym spôsobom, svaly sa inštinktívne napnú alebo emocionálne telo automaticky prejavuje odpor. Tieto telesné bunky sú si vedomé traumy a nenasledujú tak ľahko vyzvanie k tancu. Chcú sa uzavrieť a vytvoriť prekážku, aby vás chránili od ďalšej agresie. Táto reakcia je úplne pochopiteľná a malo by s ňou byť vždy zaobchádzané najúctivejším spôsobom. Použitie akejkoľvek sily na odstránenie odporu svojim spôsobom znovu narušuje zranené centrá.

 

Keď ako žena máte tieto emócie, je veľmi dôležité byť si ich plne vedomá, môže tam byť hnev, odpor alebo strach vo vzťahu k telesnej blízkosti. A všetky tieto emócie sú často staršie ako vzťah, v ktorom ste, dokonca staršie ako tento život. V týchto nižších čakrách môžu byť veľmi staré traumy, ktoré spôsobili hlboké emocionálne jazvy.

 

Zvlášť by som poradil ženám, ktoré rozoznávajú túto bolesť, aby sa oboznámili so životmi, v ktorých oni boli útočníkom/páchateľom (v protiklade k obeti). Alebo ak je pre vás ťažké pristupovať k predošlým životom, dotknite sa „energie útočiacej alebo mocnej ženy“ vo vás. Môže to znieť veľmi čudne, ale dôvod je nasledovný. Keď ste boli obeťou sexuálneho násilia, spôsobilo to veľa hnevu vo vašom energetickom poli. Môže tam byť hnev z niekoľkých životov. Tento hnev vás blokuje a drží vás uväznené v pocite bezmocnej obete. Na to, aby ste uvoľnili hnev potrebujete pochopenie. Potrebujete pochopiť prečo a začo, potrebujete vidieť väčší obraz. Keď si dokážete seba predstaviť ako silnú ženu, ktorá dokáže byť nemilosrdná a krutá voči mužom a cítiť vo vnútri, že toto je tiež časť vás, potom sa hnev môže rozpustiť. Môže sa vynoriť dôkladnejšie pochopenie a vnútorné poznanie, že ste časťou rozsiahlejšieho karmického príbehu, v ktorom ste hrali úlohu páchateľa rovnako ako úlohu obete. Je takmer nemožné uvoľniť vaše emócie bolesti, bezmocnosti a obete bez toho, aby ste sa pozreli na svoju druhú stranu, na „temnú stranu“.

 

Nemusíte sa bezpodmienečne vrátiť do minulých životov na to, aby ste spoznali túto svoju temnú stranu. Môžete si ju viac uvedomiť sledovaním seba vo svojom každodennom živote. Keď cítite túto energiu (napr. vôľu rozširovať moc alebo ubližovať druhým), môžete si všimnúť, že ste neboli len bezmocná obeť vonkajších okolností. Existuje karmická väzba medzi páchateľom a obeťou, obe úlohy odrážajú stránky vás samotných.

 

Akonáhle spoznáte a prijmete svoju temnú stranu, môžete sa pozrieť na vaše vlastné vnútorné zranenia odlišným spôsobom a začať odpúšťať. Keď existuje pochopenie, hnev sa môže rozpustiť a VY sa môžete dotknúť vrstiev emócií pod ním: smútku, žiaľu, bolesti, ktorá tam je na mnohých úrovniach, tiež aj v samotnom tele.

 

Pre ženy je veľmi dôležité potvrdiť stránku páchateľa v sebe a pracovať s ňou. Keď je vo vás v súvislosti so sexualitou nenávisť a zloba, uvedomte si, že čím viac nenávisti a zloby cítite, tým viac sa stotožňujete s úlohou obete a tým viac sa okrádate o svoju slobodu. Snažte sa cítiť vnútri, že v aréne sexuality sa odohrávala karmická hra, v ktorej ste VY napĺňali obe role, dobrého chlapíka rovnako ako zloducha. Odtiaľ sa môžete dostať na miesto odpustenia – odpustiť sebe a tiež niekomu druhému. Veci sa dejú z určitého dôvodu. Akty násilia a útlaku sa môžu zdať nezmyselné, ale vždy je za nimi príbeh. A kedykoľvek dôjde k sexuálnemu násiliu, zanechá hlboký dojem vo všetkých na všetkých štyroch úrovniach ľudskej bytosti.

 

Blokády v mužskej sexualite

 

Čo sa týka mužských skúseností sexuality, blokády sa vyskytujú väčšinou na úrovni srdca a hlavy. Na týchto úrovniach môže byť strach z odovzdania, strach z hlbokej emocionálnej blízkosti. Väčšinou tento strach siaha ďalej dozadu, ako si môžete pamätať. Vzťahuje sa k dobe, keď ženy vládli mužom. Toto urobilo z hry sexuálnej príťažlivosti, ktorá bola pôvodne nevinná a spontánna, hrozbu. Muži zistili, že je nebezpečné otvorene ukazovať svoje emócie a otvoriť svoje srdce svojmu partnerovi.

 

V mužoch sú hlboko zasadené strachy z odovzdania sa svojej cítiacej strane a tieto strachy sa nemusia bezpodmienečne prejaviť na fyzickej úrovni. Môžu sa zúčastniť telesného pohlavného aktu, zatiaľ čo udržujú svoje city oddelené. Takže muž môže byť pohlavne prítomný na telesnej úrovni, zatiaľ čo jeho cítiaca povaha je (čiastočne) neprítomná. Jeho emócie sú vymknuté, kvôli jeho strachu otvoriť sa a stať sa znova zraniteľným na odmietnutie. Jestvujú tam staré spomienky duše na to, že bol opustený a emocionálne zjazvený.

 

 

Trpezlivosť a Láska

 

Vo všeobecnosti sú energetické blokády odlišné v mužoch a ženách. Preto je veľmi dôležité vzájomne otvorene komunikovať o tom čo cítite a vnímate, keď ste spolu. Keď naozaj dôverujete svojmu partnerovi, môžete skúmať bez hanby, kde uviazne vaša sexuálna energia, keď ste si blízki. Toto môžete urobiť tak, že keď sa medzi Vami vynára prúd vzrušenia a vzájomnej blízkosti, stanete sa vedomými toho do akej miery si sami sebe umožňujete cítiť a vyjadriť to. Sledujte, či sa cítite uviaznutý alebo obmedzovaný v nejakej časti Vášho tela, alebo v nejakej časti vašich emócií alebo citov.

 

Cítite teplú žiaru vo vašom srdci, keď ste spolu? Cítite vzájomnú duchovnú Jednotu? Ste pripravení stretnúť druhého v jeho alebo jej Úplnosti?

 

Znie to čudne, ale VY sa obávate skutočnej blízkosti. VY všetci silne túžite po naplňujúcom vzťahu. Na uliciach takmer každá reklamná plocha odkazuje na ideál emocionálneho a sexuálne potešujúceho vzťahu. Ale pravá blízkosť vás ľaká. Keď sa niekto veľmi priblíži a žiada Vás, aby ste odložili všetky svoje masky, vynoria sa všetky druhy zábran, ktorých ste si neboli vedomí. Vo chvíľach keď sa vynoria, snažte sa seba za to neodsudzovať. Namiesto toho na to pozerajte ako na príležitosť preskúmať tie zábrany a blokády vo Vás. Nikto od nich nie je oslobodený. Takmer všetci ľudia majú blokády, ktoré im bránia aby prežívali sexualitu v plnom zmysle, ktorý som opísal na začiatku. To je dôvod, prečo vás žiadam, aby ste vzhliadali na tok sexuálnej energie vo vnútri s milujúcim vedomím – či už ste sami alebo vo vzťahu – a aby ste liečili blokády so starostlivosťou a úctou. Sila je v týchto záležitostiach najhorším radcom.

 

Trpezlivosť a láska sú životne dôležité.

 

Uchovajte si túžbu po pravej a úplnej skúsenosti sexuality živú! Nemusíte z vaničky vylievať bábätko spolu s vodou. Túžba je správna. Cesta k úplnej a radostnej skúsenosti sexuality môže byť dlhá kľukatá. Ale pozdĺž cesty vypestujete Lásku a súcit k sebe a tiež k druhým a to je tak nesmierne hodnotné vo vašom ľudskom svete.

 

VY liečite starobylú minulosť boja medzi mužmi a ženami. Mužské a ženské energie sa chcú znova stretnúť a splynúť v tanci radosti a tvorivosti. Čokoľvek čím k tomu prispejete na individuálnej úrovni, má pozitívny vplyv na kolektívne duše mužov a žien. Vaša seba-láska robí energie trpezlivosti a lásky dostupné druhým.

 

převzato z www.sendraz.cz (a www.ee.dunres.sk, originál www.jeshua.net - Pamela Kribbe)