Jennifer Hoffmann - Síla uvědomění

05.11.2012 21:38

 

 

 

Někdy mám pocit, jako bych se na této cestě pomaličku posouvala, i když bych ji zvládla velkými skoky se silným odrazem. Jsou doby, kdy se ptám sama sebe: ,,Cožpak jsem se tohle ještě nenaučila?”, a pak se musím smát, protože si uvědomím účel oné zkušenosti a že vlastně všechno do sebe zapadá.

Ačkoliv se zdá, že čím dále na své duchovní stezce postoupíme, tím těžší a složitější se vše stává, když se pokusíme složit všechny dílky správně dohromady. Pravda je taková, že putování je snazší a rychlejší, pokud to celé zjednodušíme, požádáme a přijímáme. Síla a moc spočívají v uvědomění si toho, jak silní a jak propojení skutečně jsme. Někdy se snažíme příliš, v důsledku čehož je celý proces obtížnější, než by byl za jiných okolností.

V nedávné době jsem zažila několik zajímavých zkušeností s manifestací a to, co jsem chtěla, se doslova zjevilo před mýma očima v té chvíli, kdy jsem se rozhodla, že mám v úmyslu zjistit, co vlastně hledám. Nejprve jsem si musela uvědomit, že to, co chci, je přímo před mým duchovním či energetickým zrakem, a pak otevřít fyzické oči a vidět to. Ve všech případech to nejen bylo přede mnou, doslova jsem do toho vrazila. Bylo to tam snad odjakživa a já to jen dříve neviděla? Hledala  jsem to tak pracně jen proto, že jsem to neviděla? Co když je klíčem k manifestaci čehokoliv nezbytné uvědomění, že to je doslova před námi, a pak jen stačí dostatečně otevřít fyzické oči, abychom to spatřili?

Síla manifestace spočívá v uvědomění, ale k tomuto procesu dochází předtím, nikoliv poté. Věřím, že se s něčím na energetické úrovni spojíme, a pak to uvidíme, ne opačně. Jsme příliš zvyklí uvěřit, že to tu je,  až tehdy, když to vidíme… a nyní musíme své myšlení změnit, abychom nejprve vytvořili přesvědčení, a pak mohli vidět. Proces sám přechází z energetické roviny do té fyzické, ne obráceně. Je to součást nového multi-dimenzionálního paradigmatu. Jakmile pracujeme ve více dimenzích a na vyšších energetických úrovních své bytosti, náš vztah ke třetí dimenzi se změní, což zahrnuje i způsob, jak tvoříme svou realitu. Prohlášení ,,uvěřím, až to uvidím” patří minulosti, pokud však uvěříme, můžeme zažít cílenou manifestaci.

A co když tu to, co chceme, (ještě) není? Skutečnost, že si to přejeme spatřit, znamená, že jsme se s tím již na energetické úrovni spojili, nyní tedy máme nechat své fyzické oči otevřít a vidět to.

Dochází k uvědomění, když máme fyzický důkaz nebo když navážeme energetické spojení?

Jsme-li ve 3D, pak je to na fyzické úrovni, ale ve vyšších dimenzích nastavujeme energii svým záměrem, což dovoluje její projevení na úrovni fyzické. Jste připraveni na okamžité manifestace a zázračné tvoření (není to ,,magie”, zázraky jsou energetickou změnou)? Jestliže jste v dokonalém energetickém souladu s tím, co si přejete stvořit, pak je uvědomění výchozím bodem, a poté se odehraje manifestace tak, jak jste sami stanovili svým záměrem.

 

Copyright ©2012 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.

https://enlighteninglife.com/

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro https://www.reiki-centrumpraha.cz/ přeložila Lucka K.) 29. 10. 2012