Jennifer Hoffmann: Buď vůle Tvá...

14.11.2012 23:57

 

 

Po celé věky a po mnoho životů byla povaha Nejvyššího Zdroje překrucována tvrzením, že Zdroj je čímsi rozsáhlejším než lidstvo, a tudíž řídí či je odpovědný za to, co se odehrává ve třetí dimenzi. Toto zneužití opravdové povahy vztahu mezi Zdrojem a člověkem vedlo k tomu, že veškeré lidstvo začalo podceňovat svou vlastní sílu, a též podstatu a smysl svého pozemského putování. Formulace ,,Buď vůle Tvá…” je tedy také chybně vysvětlována a používána – ve skutečnosti je vlastně modlitbou o opětovné spojení a nikoliv uznáním lidské slabosti.

V žádném z aspektů svého života nepotřebujete svolení Zdroje, protože každý z vás tu je jako jiskra božského světla, s úkolem uzdravení a vzestupu. Účastníte se svého vzestupu, stejně jako vzestupu Země a zbytku vašeho slunečního systému, galaxie a vesmíru. Vše je propojeno a vše kolem vás v této době prochází vzestupem. Když vznášíte prosbu ,,Buď vůle Tvá…”, vytváříte prostor, aby Zdroj mohl vstoupit do vaší zkušenosti a aby se mohl s vámi podělit o vyšší energii.  Touto formulací vlastně vytváříte místo pro nebe na Zemi.

,,Tvá vůle” neznamená, že by Nejvyšší Zdroj byl v této situaci nějakým dalším účastníkem, že vy ustoupíte stranou a necháte jej pracovat – bez vaší účasti. Též to neznamená, že se vzdáte své síly, aby to mohl Zdroj převzít. Znamená to, že vy jste se v tom okamžiku rozhodli dovolit svému božskému světlu, aby se stalo součástí vašeho hmotného života. Otevíráte své srdce, abyste umožnili Božství s vámi tuto zkušenost sdílet, a namísto toho, abyste byli stvořitelem, si volíte zakoušet tento okamžik spolu se Zdrojem - jako spolu-stvořitelé.

Buď nebo také staniž se naznačuje, že jste ochotni umožnit, aby se vaše realita odvíjela ve vší dokonalosti Božské vůle. V tomto nádherném momentu rezonujete s tím nejvyšším a nejlepším výsledkem, jenž zahrnuje rodinu lidstva a Zemi, a jste schopni jej stvořit. Stali jste se spolu-stvořitelem po boku Nejvyššího Zdroje tím, že jste své ego a vůli nechali stranou, spolu se všemi omezeními třetí dimenze, a uznali jste své božství a vyjádřili je. A v tom okamžiku je naplněn záměr vašeho života – tedy opětovné spojení – a stvořili jste nebe na Zemi.

 

Copyright ©2012 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. 
https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro https://www.reiki-centrumpraha.cz/ přeložila Lucka K.) 08. 11. 2012