Jedenáct Bran 11:11

12.07.2010 19:36

  

 „Vstup do 11:11 se otevře jen jednou a zavře jednou a pouze JEDEN může projít...“

Vstup do 11:11 se otevřel 11. ledna 1992

a její uzavření je naplánováno na 11. listopad 2011.

 

Co to je otevírání Brány 11:11?

Od počátku 90. let začala vizionářka Solara (www.nvisible.com) iniciovat otevírání Bran 11:11.

U výrazu 11:11 se jedná o kód, přesněji o kód vzpomenutí si nebo o buzení voláním. Dříve, než jsme se inkarnovali na tento svět, uzavřeli jsme dohodu, že si s pomocí tohoto kódu opět vzpomeneme, kdo jsme, odkud přicházíme, co je naším úkolem na tomto světě. Vlastně se tento kód píše ve tvaru | | : | |. Protože si jej však většinou na našich hodinkách můžeme přečíst ve tvaru 11:11, používá se nejčastěji tento způsob vyjádření.

 

Otevírání Bran 11:11

Jedná se o otevírání interdimenzionálních hvězdných bran, aby mohly energie na naši Zemi proudit silněji a mohly zde být ukotvovány. První brána 11:11 z celkem 11 bran byla otevřena 11.1.1992 a poslední otvírání brány (a zároveň uzavření vstupu) se bude konat 11.11.2011. V době mezi tím žijeme ve dvou světech: jeden je nám známý svět Polarity, druhý je světem Jednoty. Otevřením 1. brány byla otevřena 1. brána k Jednotě a oba dva světy se začaly překrývat. Každou aktivitou, kterou v této Jednotě vykonáme, ji posilujeme a ukotvujeme stále více a více na Zemi.

 

 

Práce s energií 11:11

V průběhu doposud konaných aktivací bran se vytvořil určitý postup.

Spolu se Solarou se sejde na energeticky vhodném místě centrální skupina aktivující bránu, která přijíždí ze všech světadílů. Skupina se sejde již asi týden před samotným termínem, aby se na aktivaci připravila. Speciální cvičení a tance pomáhají sloučit se ve vědomí „Jednoho Bytí“. Tato doba je nutná také na procesy vnitřního čištění a léčení, které jsou u všech účastníků vyvolány velmi silnými energiemi světla.

Vyvrcholením je vlastní den aktivace, kdy se skupina pomocí cvičení a tanců odebere do „Jednoho Bytí“, neboť skupina může vstoupit do brány k Jednotě pouze jako „Jedna Bytost“ („Jedno Bytí“). Touto činností je aktivován tzv. Mistrovský cylindr, kterým najde svou cestu hvězdná energie do našeho pozemského světa.

Ve stejnou dobu se po celém světě sejdou tzv. ukotvující skupiny, které přijímají energii 11:11 a ukotvují ji v Zemi. Při 7. aktivaci v říjnu 2004 bylo po celém světě celkem 160 skupin, z toho 13 v Německu, při otvírání 8. brány letos v únoru to bylo již 511 ukotvujících skupin a 39 v Německu (druhá aktivace 8. brány se bude konat někdy v roce 2008). Všechny tyto skupiny pracují současně. Velikost skupin je různá, může to být 100 účastníků, ale i jen 2 – 3.

 

Solara ukotvujícím skupinám nepředepisuje, jak postupovat. Avšak dává podnět zařadit doposud vzniklé tance anebo cvičení. Důležitými aspekty jsou navíc spojení s Mistrovským cylindrem, s jinými ukotvujícími skupinami a vedení skupiny jako celku do vědomí „Jednoho Bytí“. Aby se dosáhlo tohoto cíle, může každý použít i vlastní cvičení nebo metody.

Kdo v sobě pocítí impuls zúčastnit se příští aktivace, najde kontaktní adresy na webových stránkách Solary www.nvisible.com. Kdo by chtěl sám vést takovouto skupinu, ať se prosím spojí přímo se Solarou, aby mohl být také uveden na jejích www-stránkách. Je to důležité, neboť jen nahlášené skupiny jsou uvedené na jejích stránkách a mají spojení s energiemi centrální ceremonie otvírání brány.

 

Od července 2005 se v Německu konají workshopy, kde je možné se různá cvičení a tance naučit (např. Sebastian, autorizován Solarou).

Otvírání bran 11:11 je pro mnoho účastníků důležitou globální prací s energií, při které se stále více lidí na celém světě spojuje ve vědomí Krista nebo ve vědomí Jednoty. Tím se vytváří silné pole (morfické pole) vědomí Jednoty a Vzestupu a usnadňuje lidstvu jeho cestu ke Světlu. Stále více stejně smýšlejících lidí poznává, že je jejich úkolem zúčastnit se této práce.

Pokud neustále potkáváte řadu čísel 11:11, na chvíli vnímejte, jaké volání v tento moment uslyšíte…

(https://www.spiritlight.de/1111/Wasist1111.htm přeložila Martina Mangová www.channeling.wbs.cz)

 

Jedenáct Bran 11:11

Ke vstupu do 11:11 existuje Jedenáct Bran. Každá Brána je přestupní stanicí na novou frekvenci energetické skupiny. Tyto Brány jsou podobné stavidlům v plavebním kanálu. Jakmile Bránu Aktivujeme a Vstoupíme, nastartujeme intenzivní proces transformace a zasvěcení, jak se naše bytosti noří do nových frekvenčních vzorců. V průběhu cestování na těchto skupinách frekvencí zvládáme lekce každé Brány, dokud nepřejdeme k Bráně další.
Každá Brána má jedinečné vibrující hlavní téma, které musíme se sebou sladit, abychom ustálili harmonickou resonanci. Je to proces sladění, který nám dává potřebnou rekalibraci, abychom mohli cestovat hlouběji k Neviditelnému (Neviděnému).

Do bran 11:11 je možné vstoupit kdykoli, jakmile byly aktivovány, protože nejsme v rámci naší evoluční spirály všichni stejně načasování. Z toho důvodu můžete prožívat jakoukoli nebo několik Bran současně. Ovšem není možné vstoupit do Brány, která nebyla zcela aktivována.

(z www.nvisible.com přeložila Marie Kuchařová)