J.H.: Energie v listopadu 2013

12.11.2013 00:06

Energie v listopadu 2013

Jennifer Hoffman

 

Listopad je měsíc, jehož energie  se propůjčují k dokončování posledních detailů,  očišťují  naše emocionální, mentální a duchovní tajné komory a nabízejí nám možnost se pořádně podívat na to, co si přejeme ve svém životě změnit.

Neznamená to, že nemůžeme začít nic nového, avšak právě teď nemusí být přítomna energie, která by podpořila snadnost a ladnost našich nových začátků - částečně kvůli otravnému retrográdnímu Merkuru, jenž náš bude po celý měsíc držet na cestě odstraňování různých „nedokonalostí“. V tomto měsíci budeme provádět řadu změn, ale až do prosince nemusí být bezprostředně viditelné. Pamatujte, že hustota (3D) je tím posledním místem, kde se změny zviditelní, nikoliv prvním. Než proniknou  až dolů do 3D, abychom je „viděli“, šíří se nejprve energeticky všude jinde.

Od počátku r. 2013 procházíme důkladnou přeměnou, individuálně i jako kolektiv, a pokud jsme se určitým tématům vyhýbali, shledáme, že jim čelíme a musíme si vybrat svou stezku.  Teď existují jen dvě možnostiminulost nebo přítomnost, z nichž jedna nás drží tam, kde jsme, zatímco druhá nás vystřelí do neznámé budoucnosti.

Listopad začíná čtvrtou ze sedmi kvadratur Uran/Pluto, retrográdním Merkurem (ve Štíru), a novoluním se slunečním zatměním  (též ve Štíru, a Saturn to vše ovlivňuje a je také ve Štíru). Síly transformace klepou na naše kolektivní dveře, otevřeme? Kdyby listopadové energie mohly mluvit, řekly by: „Je čas se pohnout“…  nebo alespoň o tom pouvažovat, protože nezáleží na tom, co  si zvolíme, hlavní je si vůbec něco vybrat.

Zóna pohodlí naší minulosti je tam, kde se rozhodneme setrvat, když se příliš bojíme konfrontovat nepříjemnou zónu svého neznámého potenciálu. A přece, když tento potenciál křičí dost nahlas, musíme  dát své strachy stranou a rozhodneme se podívat, co jiného je nám k dispozici. Jakmile nic nefunguje a cítíme se uvízlí, víme, že je čas ke změně - ale to, zda jsme na takovou změnu připraveni nebo ne, a jestli jsme ochotni něco podniknout, to už je něco jiného.

Současná kvadratura Uran/Pluto  odpovídá srdeční čakře, tj. čtvrté. Nezapomínejte tedy mít  otevřené srdce,  učte se přijímat, važte si sebe sama, pracujte na tématech souvisejících s láskou (na energetické i emocionální úrovni), napravte  energii zlomeného srdce, znovu získejte svou energii lásky a učte se mít rádi sebe sama. Je to nějakým způsobem v souzvuku s některou ze změn,  jimž nyní čelíte? Veškeré požehnání začíná u lásky k sobě, takže pokud si nepřipadáte požehnaní, je čas provést inventuru lásky k sobě a zapracovat na svém vývoji  k lásce…

Klíčové slovo pro listopad zní „odkrývat“ nebo též „kopat hluboko“  - a pak mít navíc odvahu  ponořit se ještě o něco hlouběji.  Spousta toho, co nás jakkoliv  brzdí, čeká, až to necháme odejít, ale nejprve to musíme vykopat. Mnoho z našich životních zkušeností nám nyní pomáhá určit přesně ty oblasti, kde nás naše přesvědčení, zkušenosti, přístupy, strachy, soudy a vzpomínky drží na jednom místě. Jejich propuštění představuje pouze výchozí bod, musíme mít také záměr ohledně svých dalších kroků, jinak vytváříme vakuum, které neumíme zaplnit.

Jako u všeho ostatního v našem životě – je to proces,  takže hledejme a najdeme, propouštějme a přijímejme,  stahujme a rozpínejme se,  posunujme se od své minulosti ke své přítomnosti, protože svůj energetický prostor  si volíme v každém  okamžiku. Jak jsem již psala  v Předpovědích na r. 2013:

…Listopad: Měsíc začne zatměním, takže to bude jednoznačně zajímavé. Ti, kteří se již pevně ukotvili ve změnách, jež činili celý rok (dokonce i ve vší té práci, kterou odvedli za poslední dekádu), tlak tohoto měsíce nepocítí. Vlastně to bude spíše určité potvrzení jimi vykonaného díla. Přijde silný pocit spojení lidí celého světa při tvorbě snáze udržitelného, láskyplného a podporujícího světa. Když pomyslím na listopad, napadá mne: „Není kam utéci, není kde se skrýt…“ avšak ti, kteří nemají co skrývat, se nemusí ničeho obávat. Nenechte se rozptylovat případným zmatkem – změny jsou nevyhnutelné, chaos je dobrovolný….

Takže v průběhu tohoto měsíce věnujte pozornost  svým myšlenkám o minulosti, o tom, co vás zranilo, čeho jste litovali, o věcech, které jste ještě neudělali a které chcete udělat, o věcech, jimž jste se zatím vyhýbali, nebo u nichž cítíte, že jste na ně nyní připraveni, zvláště jde-li o něco z minulosti - což retrográdní Merkur  umí hezky rozvířit (a je-li ve Štíru, je to ještě silnější).

Končíme devatenáctiletý cyklus zatmění, který posouvá kupředu události z let 1992-1994. Co jste tehdy dělali? A co můžete udělat nyní, aby to bylo odlišné, více vás to podpořilo, naplňovalo, se zaměřením na požehnání vás a vašeho života? Retrográdní Merkur končí 10. listopadu a do 27.11. skončí úplně, takže můžete mít pocit, že po celý měsíc odkrývání vašich pravd je  poněkud více naléhavé nebo těžší nebo  složitější.

Nenechte se odradit, tlačte se pořád kupředu a dočkáte se pokroku. V roce 2013 nám stále zbývá ještě jeden celý měsíc a tím vším se budeme propracovávat až do poslední minuty. Rok 2014 nám nabídne podstatně jiný soubor možností a příležitostí – předpovědi na r. 2014 budou k dispozici na konci prosince 2013.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. https://www.enlighteninglife.com/

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro https://www.reiki-centrumpraha.cz/ přeložila Lucka K.) 6. 11. 2013