J.H.: Energie v lednu 2014

21.01.2014 21:50

 

Energie v lednu 2014

Jennifer Hoffman

 

Leden začal řádným třeskem, dá se říci, protože hned 1. ledna  jsme měli silné novoluní, k čemuž nedošlo celých 19 let. To, ve spojení s pokračující retrográdní Venuší, což nás zavádí nazpátek na konec r. 2005 a počátek r. 2006, můžeme vnímat jako bychom putovali pozpátku místo kupředu, a přezkoumávali minulost, na niž  bychom raději zapomněli.

Ale ačkoliv je nám k dispozici spousta energie a potenciálů, musíme  do nich vstoupit, přijmout příslušný potenciál, sladit se s ním a integrovat ho do svého života – což jsou všechno významná témata roku 2014. Jestli jste mne už slyšeli přesně toto říkat 100x, buďte připraveni, že mne uslyšíte to říkat ještě 1000x, protože bez ohledu na to, jak moc si něco přejeme, musíme s tím být v souladu  a mít schopnost to včlenit do svého života. Všechny energie ledna souvisí s tím, čemu věříme, a co si dle svého domnění zasloužíme.

O Venuši se říká, že vládne penězům, kráse a lásce, ale ve skutečnosti se týká našich hodnot. A hodnoty souvisí s naší představou o tom, co si zasloužíme. Jsme tak ochotni věnovat svůj čas, myšlenky a energii tomu, čeho si ceníme, ale příliš často věnujeme pozornost tomu, čeho si nevážíme, co nám nepřináší radost, klid, lásku a hojnost. S retrográdní Venuší (po celý měsíc) se můžeme blíže podívat na to, čeho si ceníme, počínaje námi samotnými. Ceníme si sebe sama, své stezky, svého života a svého vlastního putování?

Všechno v našem životě je zrcadlem našich hodnot, avšak – má to pro nás nějakou cenu? Máme to rádi? Dobrým způsobem, jak si na tuto otázku odpovědět, je zeptat se sebe sama, jestli bychom toho chtěli více, v neomezeném množství. Pokud ne, pak je čas změnit svůj hodnotový systém a začít si prohlížet to, co si dle svého přesvědčení zasloužíme.

Každý se ptá: „Co chceš?“ a je tak těžké odpovědět, protože to vlastně nevíme. Obvykle máme jasněji v tom, co nechceme, protože to je to, čeho máme ve svém životě až moc. Lepší formulace otázky by zněla: „Co si zasloužím?  Funguje to takto – představte si náročnou situaci ve svém životě, třeba nějaké finanční omezení, nebo že jste osamělí nebo se cítíte nenaplnění. Nyní to formulujte takto: „Zasloužím si finanční omezení“, nebo „Zasloužím si být osamělý/-á“, nebo „Zasloužím si být nenaplněn/-a“. Když to postavíte takto, zní to hloupě, ale pomůže vám to zaznamenat rozdíl mezi tím, kde jste a kde být chcete.

A teď to obraťte: „Zasloužím si finanční hojnost“, „Zasloužím si být v láskyplném vztahu“, nebo „Zasloužím si nyní naplnění ve  všech oblastech svého života“. Získáte pak lepší výchozí bod pro zahájení procesu rozhodování o tom, jak se dostat tam, kde být chcete. A protože (snad) doopravdy nevěříte, že si zasloužíte omezení, osamělost a nenaplněnost, budete schopni stvořit účinnější přesvědčení o tom, co si zasloužíte, jež vás dostanou tam, kde být chcete. K vzestupu dochází u každého z nás, stejně jako ve světě. Vzestupujeme, neboli stoupáme, a naše frekvence je součástí tohoto procesu. A součástí procesu je též otázka, čeho jsme hodni,  čeho si ceníme,  zda máme svou hodnotu a co si zasloužíme.

Než se pokusíte se rozhodnout, podívejte se na své možnosti a jejich výsledky z perspektivy zásluhy“. Takto se spojujete s touto volbou způsobem, jímž si dodáváte sílu, a vytváříte  tím současně mocný hodnotový systém. Mám dojem, že to funguje snad lépe než afirmace, které je často možno říkat bez vytvoření náležitého uvedení do souladu a integrace, aby byly důvěryhodné,  uskutečnitelné a funkční.

Lednové novoluní osvětluje kvadraturu Uran/Pluto, nyní již třetí rok aktivní. Tento rok máme – v dubnu a listopadu –  ještě další dva aspekty, a ten poslední je v březnu 2015. Byl to dlouhý, pomalý a polevující  proces. Pokud si myslíte, že se toho moc neděje, vzpomeňte  si na způsob, jak se pohybují ledovce a drtí půdu pod sebou. Můžeme říci, že Mars ve Vahách  přilévá palivo do transformačního ohně,  a to od této chvíle do července, kdy z Vah vystupujeBude nám stále připomínat, že máme stále konat, že máme mít nadále jasno ohledně toho, co si zasloužíme, že máme pobývat v energii lásky a využit ji jako impuls pohánějící změnu, kterou chceme vidět ve světě.

Jestliže jsme dovolili vytvoření světa nelidskosti, sociální nespravedlnosti, ekonomického nepoměru, krutosti, netolerance, diskriminace a apatie, budeme muset být inspirováni (neboli být „v duchu“), požadovat sociální spravedlnost, ekonomickou rovnost, soucit a laskavost, toleranci, zaměřit se na naši jednotu a přijmout za vlastní svou roli tvůrců reality tohoto světa, abychom vybudovali  transformaci, která to obrátí vzhůru nohama, a stane se paradigmatem nové Země.

Všechno to začíná u nás, my jsme pány 3D energie a cokoliv se rozhodneme s touto energií provést, to se stane. 3D paradigmata „moci nad něčím“ se hroutí, ale nerozpadnou se bez boje. Výše-dimenzionální paradigmata „společné moci“ čekají v zákulisí, ale musíme jim vyklidit prostor.  Buďte silní, věřte si a mějte ve všem jasno, vězte, že máte svou cenu a hodnotu, a právě toto nám umožní, individuálně i kolektivně, být majákem změn, o něž svět usiluje.

31. leden je čínský Nový rok a je to rok Koně, což je velice slibný rok. Pomyslete na všechnu tu krásu, eleganci,  rychlost a sílu koně – přesně to pro nás má v zásobě nový rok. V tento den také Venuše jde již přímo. Merkur se 1. února připravuje na retrográdní cestu, ale jeho stinné období začíná 23. ledna.

Všechna aktivita tento měsíc mi připomíná velmi frekventovanou křižovatku a jedinou věcí, která brání srážce aut, je načasování přesně na vteřinu. Klíčem k proplutí tímto hektickým měsícem (a takové to bude až do května) je vyhýbat se tomu, co odvádí vaši pozornost, a soustředit se na svou stezku. Pamatujte: všechno, co učiníte ve svém životě, se dotkne i světa. Můžete způsobit změnu, protože tou změnou jste vy sami.

Přeji vám krásný měsíc.

 

Copyright ©2014 Jennifer Hoffman. Všechna práva vyhrazena. Můžete citovat, kopírovat, překládat či odkazovat na tento článek v jeho plném a nezměněném znění, avšak jen na bezplatných a bezpříspěvkových webech, pokud uvedete jméno autora a aktivní odkaz na původní web https://enlighteninglife.com. Jiné použití přísně zakázáno.

(Reprodukce tohoto českého překladu povolena s připojením poznámky: pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 13. 1. 14