Hilarion - pro týden 28.02.2011 - 06.03.2011

08.03.2011 15:49

 

Milovaní pracovníci Světla,

 
V tomto novém týdnu budou dokončeny mnohé projekty a záležitosti, do kterých jste byli ponořeni po mnoho měsíců. Procházeli jste mnoha náročnými situacemi, které vynesly na světlo to nejlepší, co ve vás je, a to, s čím jste na těchto tématech pracovali. Každý úkol mezi lidmi přináší lepší výsledky než jste si přáli a neodděluje vás od sebe navzájem. To je velmi povzbudivé znamení pro ještě větší dobro, které přijde. 


Ke konci týdne bude větší výlev intenzivních energií a když jejich vliv zasáhne Zemi, budou se tyto projevovat jako časté emocionální výbuchy. Těm, kteří dělali vnitřní práci, se to pravděpodobně promítne do silných tvůrčích impulsů, takže budete pracovat na svých vrozených schopnostech, jako je umění, psaní, sochařství, vaření, pletení a tak dále, cokoliv vám dává radost. Pro ty, kteří se jen probouzejí, nebo kteří na sobě nepracovali to bude náročnější, pokud si budou chtít zachovat emocionální klid a vyrovnanost.


Většina z vás se intenzivně zarovnává vertikálně ve smyslu duchovního růstu tím, že se zaměřujete na přítomnou chvíli, uznávajíc, že „teď “ je jediný okamžik, který právě existuje, a že „tady“, kde právě jste, je tím jediným místem. To je poněkud obtížná představa jak uspořádat myšlenky, protože většina z vás je zvyklá uvažovat z hlediska minulosti, přítomnosti a budoucnosti a zdá se být těžké zúžit vaše vnímání na „ted“ - na což byste se měli zaměřit. Jako u všeho, co je nové, to bude vyžadovat další úsilí, než se projeví určitá úroveň komfortu.


Kamkoliv se podíváte, lidé a skupiny lidí v komunitách se všichni začínají zaměřovat na myšlenku sjednocení v lásce, ve vzájemné spolupráci, na hledání mírového řešení problémů, které jsou před nimi a jasně se rozhodují pro mír, pro spolupráci za společným cílem a pro vyšší dobro všech. To je hnutí, které se teprve začíná projevovat, ale bude sílit a bude výraznější, jak bude tento rok postupovat.

 

Země a všichni a všechno na Ní je ve stavu přechodu z jedné úrovně bytí do druhé a vy jste se pohybovali na vašich cestách dopředu a dozadu, jak procházíte energetickými impulsy. Ty se šíří na vaší planetě ve vlnách, posouvajíc mnoho starých paradigmat, když se šíří takovým způsobem, že starý způsob jak dělat věci, ponechává jednoznačně za sebou, zatímco nový způsob vítá a přijímá. Starý působ zmizí aniž by si toho někdo všiml a ti, kteří lpí na těchto bývalých způsobech bytí a přístupu k věcem, to budou mít těžké se přizpůsobit všem změnám, které probíhají - okamžik za okamžikem.

A tak Milovaní, doporučujeme vám, abyste dělali to, co máte rádi a udržovali se během těchto následujících měsíců v tak vysokém stupni radosti, jak nejvíce to bude možné, protože když se udržujete ve frekvenci radosti, udržujete na Zemi vyšší energie. Stále se pozorujte, abyste pochopili každou lekci, která k vám přijde a pokračujte ve slézání každé příčky žebříku směrem nahoru, zatímco budete dosahovat nejlepší výsledky ve všech věcech. 

Do příštího týdne ....

 Já jsem Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, https://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.